Урок – ділова гра на тему: "В гостях у фірми "Односкладне речення"

Про матеріал
Урок узагальнення та закріплення знань, умінь, навичок з теми "Односкладне речення"; урок – ділова гра.
Перегляд файлу

Ставківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Розквітівської  сільської  ради 

об’єднаної  територіальної  громади

Березівського  району  Одеської  області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  на  тему:

«В  гостях  у  фірми  «Односкладне  речення»

(8   клас)

 

 

 

 

 

 

учителя  української  мови   та  літератури

вищої    категорії,     учителя    методиста

Ставківської     загальноосвітньої     школи 

І-ІІІ   ступенів

Водич    Валентини    Василівни

Тема:  В  гостях  у  фірми  «Односкладне  речення»

закріпити   знання   учнів   про   роль  односкладних  речень,  їх  типи  й  особливості;

формувати  вміння  розрізняти   типи  односкладних  речень  та    правильно   вживати   їх  писемному  мовленні;

виробляти   навички   орфографічної   пильності;

розширити   знання   учнів   з   економіки;

виховувати   палких   прихильників  рідного  слова.

 

Мета уроку:

 

 

 

 

плакат  над  дошкою  з  надписом :  «Завітайте  до  нашого  бізнес-клубу!»;

перед   кожним   учнем   на   парті   картка   банківського  рахунку;

таблиця  «Довідкове   бюро».

 

 

Обладнання:  

 

 

 

урок  узагальнення  та  закріплення  знань,  умінь,  навичок;  урок – ділова  гра.

 

Тип  уроку:  

 

Працювать,  працювать  без  упинку

Кожній  хвилі  нема  вороття… 

 

Девіз  уроку:     

 

 

 

 

 

ХІД  УРОКУ

І.  Мотивація  навчальної  діяльності.

       Шановні  друзі!  Сьогодні  ми  зібралися,  щоб  обговорити  важливі  питання.  Зокрема,  нас  усіх  радо  вітає  фірма  «Односкладне  речення».  Роботу  ми  свою  побудуємо  у  формі  ділової  гри,  а  саме,  засідання  бізнес – клубу.

?     А  хто  діти,  скаже,  що  означає  слово  «бізнес»,  «бізнесмен»?

      Звернемося  до  «Довідкового  бюро»  (таблиця  на  дошці),  яке  допоможе  нам  сьогодні  осмислено  використовувати  певну  термінологію.

Бізнес – це  будь – який  вид  підприємницької  діяльності,  що  дає  прибуток.

Предметом  бізнесу  є не  лише  об’єкти  господарської  сфери,  а  й  політична  діяльність,  медична  допомога,  мистецтво,  наука  і  таке  інше.

       Сучасне  життя  важко  уявити  без  бізнесу.  То  ж,  завітайте  до  нашого  бізнес – клубу!

Шановні  панни  і  панове!

Від  імені  президента  нашого  бізнес – клубу  рада  вітати  вас,  молоде  покоління  українських  бізнесменів,  на  засіданні  бізнес – клубу  яке  оголошую  розпочатим.

      Прошу  всіх  відкрити  свої  робочі  блокноти,  щоб  робити  в  них  необхідні  записи,  як  цього  вимагає  бізнесовий  етикет. (Учні  записують  в  зошитах  тему  уроку)

ІІ. Цілевизначення  та  планування

       Маючи  певний  життєвий  досвід,  ви  вже,  мабуть,  розумієте,  що  жоден  підприємець (бізнесмен)  не  згоден  плідно  працювати,  не  знаючи 

рідної  мови.

      Без  знання  державної  мови  неможливо  підтримувати  контакти,  вести  облік  виконуваної  роботи,  оформляти  документи.  Коли  ми  хочемо.  Щоб  нас  поважали,  як  людей,  що  мають  власну  гідність,  поглиблюйте  знання  з  рідної  мови.

      Мета  засідання  нашого  бізнес – клубу  сьогодні    закріпити  відомості  про  односкладне  речення,  вдосконалювати  вміння  правильно  вживати  їх  в  усному  і  писемному  мовленні,  розширюючи  разом  з  тим  свій  кругозір  з  економіки,  науки,  яка  сьогодні  є  досить  актуальною,  тому  що  вона  вивчає  специфіку  виробничих  відносин  у  певній  галузі. (Звернення  до  таблиці  «Довідкове  бюро»)

Прибуток  -  грошовий  вираз  чистого  доходу.

     Зароблені  бали (кошти)  ви  будете  фіксувати  на  умовному  банківському  рахунку,  який  лежить  перед  кожним  із  вас  на  столі.  Впишіть  туди  лише  своє  прізвище.

ІІІ.  Застосування  учнями  знань  і вмінь  у  нестандартних  умовах

       Перше,  з  чого  ми  розпочнемо  роботу  -  це  буде  відкритий  «Аукціон  знань».

        1. Аукціон  знань

(Звернення  знову  до  таблиці  «Довідкове  бюро»)

Аукціон  -  продаж  товарів,  майна  з  публічного  торгу  покупцеві,  який  запропонував  найбільшу  ціну.

       Товаром  є  ваші  знання,  які  ви  продаєте  на  відкритому  аукціоні,  а  грошовою  одиницею  за  ваш  товар  будуть  бали.  Беріть  участь  у  відкритому  аукціоні,  ви  повинні  дати  правильні  відповіді  на  питання (усно),  що  дозволить  вам  відкрити  рахунки  і  занести  до  банківського  рахунку  перші  бали (кошти).

(За  кожну  правильну  відповідь  максимально  можна  отримати  2  бали).

 1. Яка  різниця  мі  односкладними  і  двоскладними  реченнями?
 2. Які  дві основні  групи  односкладних  речень  ви  знаєте?
 3. Назвіть  типи  односкладних  речень  із  головним  членом  присудком.
 4. Дати  визначення  кожного  з  них.
 5. Які  речення  називають  називним?

Вчитель. Занесіть,  будь – ласка,  всі,  хто  відповідав  по  2  бали  до  своїх  банківських  рахунків (Додаток 2)  у  графу  «Аукціон  знань».  Не  забувайте,  що  ви  повинні  дбати  про  поповнення  свого  рахунку.

       Увага!  Нам  трапилась  нагода  використати  щойно  відновлені  в  памяті  теоретичні  знання  на  практиці.

       Від  фірми  «Синтаксис»  надійшло  термінове  замовлення  на  виконання  певних  синтаксичних  вправ.

      Розпочнемо  виконання  цього  замовлення  з  того,  що  з’ясуємо,  як  ви  можете  вибрати із  усього  загалу  продукції  фірми  «Односкладне  речення»  саме  те,  що  потрібно  вам  для  поповнення  ваших  рахунків.

       2. Цифровий  диктант

       Прочитати   запропоновані  речення,  визначити  і  записати  в  таблицю  лише  номер  речення  під  назвою  типу  речення.

 1. Вже  осінь.
 2. Радіють,  співають,  веселяться  на  вулицях.
 3. Пахне  в’ялою  травою,  квітами.
 4. Дорогих  гостей  запрошують  до  хати.
 5. Для  добрих  друзів  відчиняю  дім.
 6. На  столі  духмяний  хліб.
 7. Повітрям  свіжим  дихати  легко  мені.
 8. Роби,  як  совість  підкаже.
 9. Віддаю  людям  крихітку  себе.
 10. З  усіма  дружи,  дружбу  бережи.

(на  дошці!)

означено-особові

неозначено-особові

узагальнено-особові

безособові

називні

5; 9

2; 4

8; 10

3; 7

1; 6

 

       Ви  не  повинні  забувати,  що  поряд  з  вами  сидить  ваш  суперник,  який  хоче  обійти  вас  у  бізнесі  і  заробити  більший  прибуток.

Наступні  етапи  вашої  роботи

Взаємоконтроль  і  оцінка  суперника

       3  бали     це  максимальна оцінка,  яку  ви  можете  отримати  за  цей  вид  роботи.  До  5  правильних  відповідей     2  бали,  6  і  >    3  бали.

       Обміняйтесь  блокнотами  і  проконтролюйте  свого  суперника.  Бізнес  є  бізнес.  Запишіть  результати  у  банківський  рахунок  у  графу  «Цифровий  диктант».

       3. Синтаксична  розминка  (робота  біля  дошки)

      Два  учні  на  дошці  роблять  повний  синтаксичний  розбір  запропонованих  речень (максимальна  оцінка – 4  бали).

 1. Дорогих  гостей  запрошують  до  хати.

(Речення  розповідне,  росте,  поширене,  односкладне,  неозначено-особове.  Підмет  в реченні  відсутній,  присудок – запрошують, виражений  дієсловом  дійсного  способу,  теперішнього  часу, 3  особи  множини)

 1. Теплий  осінній  ранок.

(Речення  розповідне,  просте,  поширене,  односкладне,  називне.  Підмет – ранок,  виражений  іменником  в  називному  відмінку  однини)

 

Учитель.  Як  ділові  люди,  ви  повинні  вміти  працювати  з  документами,  періодичними  виданнями,  довідниками,  які  допомагатимуть  вам  вдосконалювати  фахово.  Основним  документом  нашого  засідання  є  довідник,  що  лежить  перед  кожним  на   столі.

       4. Робота  з  підручником

      Розкрити  підручник  на  сторінці  61,  знайти  завдання  під  значком 148, позначити пункти  1,  4,  7,  9.

Вибірковий  диктант

І  варіант    виписати  двоскладні  речення;

ІІ  варіант     виписати  односкладні  речення.

       Шановні  друзі!  Наш  бізнес  базується  на  чесності.  Тому  проведено  самоконтроль  виконаного  завдання.  Якщо  у  вас  2  речення  записані  правильно,  то  ви  додаєте  до  свого  прибутку  2  бали,  якщо  одне  речення    1  бал.

        Памятайте,  що   тільки  чесне  ведення  бізнесу    гарантія  успіху.

Учитель. Поки  ми  працювали  над  виконаним  завданням  фірми  «Синтаксис»,  то  до  нас  надійшло  замовлення  з  офісу  фірми  «Стилістика»  на  випуск  «лінгвістичної  продукції». (Звертаємось  до  «Довідкового  бюро»)

Офіс    контора;

Лінгвістика  – наука  про  мову.

      Нашу  кімнату  ми  можемо  назвати  офісом, де  панує  вивчення  мови.

Учитель. Перш  ніж  приступити  до  виготовлення  замовлення,  ми  повинні  памятати,  що  всяка  продукція,  яка  виготовляється,  повинна  мати  своє

 застосування,  повинна  продаватися,  на  неї  повинен  бути  попит.  В  іншому  разі  бізнес  зазнає  краху.  Щоб  цього  не  сталося,  потрібно  до  споживача  доносити  інформацію  про  свою  продукцію,  тобто  рекламувати її.

      Що  ж  таке  реклама?

Реклама    інформація  про  товари,  різні  види  послуг  з  метою  реалізації  їх.

       Наступний  етап  нашої  роботи.

       5. Перевірка  виконання  домашнього  завдання,

яке  полягало  в  дослідженні  стилістичних  можливостей  односкладних  речень.  Треба  було дослідити,  в  яких  стилях  української  мови  найчастіше  вживаються  односкладні  речення  того  чи  іншого  типу,  і  прорекламувати  свою  продукцію,  використовуючи  один  із  типів  односкладного  речення  і  сферу  його  використання (максимальний  бал  за  домашнє  завдання    3  бали).

      Оригінальність  реклами  може  принести  додатково  1  бал.

     Виступи  учнів (представлення  проектів  дослідження)

 • Означено – особовим  реченням  притаманна  деяка  енергійність,  швидкість  у  передачі  повідомлень.  Вони  переносять  увагу  з  виконавця  дії  на  саму  дію.  Вживаються  в  розмовному,  науковому,  публіцистичному  стилях.
 • Неозначено – особові  речення  використовуються  при  потребі  підкреслити  дію,  яка  виконується  кимось  не  визначеним.  Цим  пояснюється  їх  поширеність  у  розмовному  мовленні  і  в  художній  літературі.
 • Узагальнено – особові  речення  містять  узагальнені  судження,  вживаються  в  розмовному  та  художньому  стилях. (З  пісні  слова  не викинеш.)
 • Безособові  речення  вживаються  в  розмовному,  художньому,  частково  в  публіцистичному,  науковому,  офісно – діловому  стилях.  Ці  речення  виділяють,  підкреслюють  дію  без  називання  виконавців. (Пахло  прив’ялими  квітами.)
 • Називні  речення  виконують  особливу  роль  -  створюють  образні  видимі  картини.  Вони  можуть  переривати  оповідь,  щоб  уповільнити  її.  Називні  речення  найчастіше  вживаються  в  художньому  стилі,  публіцистичному  та  розповідному.  Вони  мають  ширші  стилістичні  можливості  в  порівнянні  з  іншими  односкладними  реченнями:
 • виражають  інші  стана  і  процеси  в  природі (Дощ.  Падолист.);
 • вказують  на  повне  місце (Ліс.  Галявини.);
 • характеризують    оловя.)предмет  чи  людей (Сонце.  Тепло.  Спів  соловя.);
 • у  драматичних  творах  вони  виступають  як  ремарки (Пауза…  Завіса…  Сміх…);
 • у  прозових  творах  -  це  часто  зачини (Неділя.  Дівчата  у  вікнах.)

 

Учитель. Ми  дослідили  стилістичні  можливості  односкладних  речень,  а  тепер  закріпимо  свої  знання  на  практиці,  виконуючи  певне  замовлення,  яке  передбачає  створення  текстів  різних  стилів  мовлення  з  використанням  односкладних  речень.

       Кожна  окрема  група  членів  нашого  бізнес – клубу  буде  виконувати  певне  завдання.

       6. Творча  робота

1-а  група: виконує  завдання  агрофірми:

Скласти  текст  у  публіцистичному  стилі  на  тему  «Хліб».

Зразок:    Хлібом  годує  тебе  земля.  Ніколи  не  забувай  про  це.   Куди  б  не  закинуло  тебе  життя  -  памятай  про  хліб,  яким  тебе  годували.  Чесно  заробляй  свій  хліб. 

Памятай:  чесному  хлібові  всюди  честь.

 2-а  група: скласти  текст  у  художньому  стилі  на  тему  «Осінь».

Зразок:    Осінь.  Вже  жовтень.  Пахне  димом.  Опале  листя  під  ногами.  Прислухаюсь  до  шелесту  листя.  Щасливий  від  того,  що  бачу.  Сутеніє.  Йду  додому.

3-я  група: членів  бізнес – клубів  демонструє  нам  використання  односкладних  речень  в  розмовному  стилі  мовлення.  Ділові  люди  в  робочий  час  ведуть  ділові  розмови.  Спостереження  показують,  що  на  телефонні  розмови  ділова  людина  витрачає  до  27%  робочого  часу.

      Пропоную  скласти  текст – замовлення  від  представника  фірми  «Односкладне  речення»  з  використанням  односкладних  речень.

Зразок:    Телефонна  розмова

 • Алло!  Здраствуйте!  Прийміть,  будь – ласка,  замовлення  від  фірми  «Односкладне  речення».

 

 

 • Слухаю  вас.
 • Дайте,  будь – ласка,  рекламну  продукцію  нашої  фірми  в  газеті  «Степовий  маяк».  Зміст  рекламного  тексту  складіть  самостійно.

Дякую.  До  побачення.

 

 •  Доброго  дня! Фірма  «Односкладне  речення»,  відділ  замовлень,  менеджер  Костюнін.  Створіть  за  даними  картинами  тексти  різних   стилів  мовлення  з  використанням  односкладних  речень.  Бажаю  успіху!

І  варіант

 

 

 

 

ІІ  варіант

 

Аукціон  продажу  виготовленої  продукції (виступ  учнів  з  творчими  роботами,  оцінювання  учнів.  Максимальна  оцінка  -  4  бали)

Учитель.  Ви  мали  можливість  продемонструвати  свої  здібності  при  виконанні  попереднього  завдання  лише  в  одному  стилі  мовлення.  А  вдома  ви  поглибите  свої  знання.

ІV. Домашнє  завдання.

      Виписати  з  підручника  української  літератури  текст (6 – 8  речень)  наукового  чи  художнього  стилю  мовлення,  в  якому  б  були  наявні  односкладні речення.

V. Підсумок  уроку.

Шановні  панни  і  панове!

        Засідання  нашого  бізнес – клубу  завершено.  Ми  добре  попрацювали:продемонстрували  свої  знання  з  теми  «Односкладне  речення»,    показали,  як  практично  можемо  використовувати  такі  речення  в  усному  і  писемному  мовленні.

       Успіхи  кожного  із  вас  зафіксовані  на  банківському  рахунку.  А  чи  задоволені  ви  тим,  як  ви  йшли  до  цього  прибутку,  покажіть  через  умовну  позначку  в  колонці  «Самооцінка» (Додаток 2).

        Настав час  рахувати  прибуток.  Сумуємо  бали.

        Нагадую,  що  справжній  бізнес  базується  на  чесності.

        Мовний  матеріал,  опрацьований  сьогодні,  згодиться  вам,  діти,  у  майбутньому,  а   здобувши  успіхів  у  виробничій  справі,  ви  з  гідністю  представлятимете  грамотних  українських  підприємців.

        Щасти  вам!

        Дякую  за  співпрацю  на  уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки  до  уроку

 

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ  «Довідкове  бюро»

1. Бізнес

- будь – який  вид  підприємницької  діяльності, що дає  прибуток.

2. Бізнесмен

-  людина,  яка  робить  бізнес.

3. Економіка

-  наука,  що  вивчає  специфіку  виробничих  відносин  у  певній  галузі.

4. Аукціон

-  продаж  товарів,  майна  з  публічного  торгу.

5. Прибуток

-  грошовий  вираз  чистого  доходу.

6. Офіс

-  контора.

7. Лінгвістика

-  наука  про  мову.

8. Реклама

-  інформація  про  товари,  різні  види  послуг  з  метою  реалізації  їх.

 

 

Додаток 2

БАНКІВСЬКИЙ  РАХУНОК

№ п/п

Види  роботи

Бали

1

Аукціон  знань

 

2

Цифровий  диктант

 

3

Синтаксична  розминка

 

4

Робота  з  підручником

Вибірковий  диктант

 

5

Перевірка  д/з

Рекламування  продукції

 

6

Творча  робота

 

7

Загальна  кількість балів

 

8

Самооцінка

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 січня 2020
Переглядів
525
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку