Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок французької мови "Подорож до Парижу"

Про матеріал
Розробка уроку з французької мови на тему "Подорож до Парижу" із використанням інноваційних засобів навчання.
Перегляд файлу

ТЕМА: Подорож до Франції

ПРАКТИЧНА МЕТА: формувати в учнів уміння розповідати про країну, мову якої вивчають, здійснювати усне спілкування, стисло висказувати свої думки, аргументувати.

  ОСВІТНЯ МЕТА: Удосконалювати лексико-граматичні навички, навички аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення учнів по даній темі, самостійного мислення та мовленнєві навички учнів.

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Розвивати комунікативну, соціокультурну компетенції учнів.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати в учнів культуру особистості та здатності до співпраці, почуття захоплення французькою мовою, сприяти формуванню в їх свідомості стійкого інтересу до вивчення предмета. Виховувати в учнів почуття поваги до традицій, культури та національних атрибутів Франції,  толерантність, відповідальність.                        

  Обладнання уроку: інтерактивна дошка, комп’ютер, електронні презентації, відеофільми, таблиця утворення майбутнього часу Le futur proche.

ХІД УРОКУ :

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОМЕНТ.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

P. Bonjour, chers amis. Сomment vous santez-vous? Comment ça va? (На мультимедійному екрані відео, учні співають пісню «Comment ça va?».

Бесіда з черговим.

1) Мотивація навчання.

«Qui  ne connaît pas de langues étrangères ne connaît pas la sienne».
                                                                                  W.Goethe, célèbre poète

(хто не знає іноземних мов, не знає себе)

Учні надають свою точку зору до вищесказаного.

P. Je suis contente de vous voir et j’espère que notre travail d’aujourd’hui soit bien faisant et intéressant.

2. Основна частина уроку

2)Розвиток навичок аудіювання

Commençons notre travail. Je vous propose de regarder un petit film et de deviner de quoi nous allons parler aujourd’ hui.

Учитель пропонує дітям подивитися фільм і сказати, про що піде мова на уроці. Учні дивляться фільм і визначають тему уроку. 

   P.Vous avez raison, nous allons parler de la France. La France est le plus grand pays de l’Europe, sa capitale est Paris. Vous êtes tous les touristes et vous allez visiter la France.

3) Перевірка домашнього завдання.

Le devoir.

Розвиток монологічного мовлення.

P. Je vous ai prié de pаrler  les symboles de la France. ( Учні розказують про символи Франції)

4) МОВНА ЗАРЯДКА.

P. Connaissez-vous dans quels pays parle-t-on francais ?  Je vous propose de regarder le vidéo sur le sujet «Le français dans le monde».

  Учні дивляться відео з сюжету франкомовних країн. Аудіювання.

P. Remplissez le tableau avec les noms des pays. Pour bien faire cette exercice il faut se rappeler la règle d’emploi des prépositions avant les noms des pays.

Où parle-t-on français ?                                                                                               

  La France, les Pays-Bas, la Tunisie, les Etats-Unis, l’Italie, l’Algérie, le Luxembourg, la Russie, le Maroc, la Suisse, le Cameroun, la Belgique, le Canada. 

On parle francais …

 

 

 

1. EN……………………………………..     2. AU ……………………………..                

  3. AUX…………………………………..          

        E. Verifient leurs tableaux en les comparant avec le tableau de l’écran ensuite inscrivent le resultat dans la carte.  Учні заповнюють таблицю з назвами країн з прийменниками.                               

      5)Робота з телефоном-вихід в Інтернет. Робота в групах.

P. Maintenant vous allez travailler en groupes.

C’ est l’ ordinateur et l internet qui vous aident à trouver l’ information.  Je vous propose de prendre les places devant l’ ordinateur et trouver l’ information sur le temps en France, l’hotel, l’adresse, le téléphone, le prix des billets et le transport qu’ il peut prendre pour y aller.  Avant de faire un voyage chaque groupe va trouver  l’ information necessaire. Après avoir faire ce travail vous aller informer vos resultats.

Учням необхідно знайти інформацию перед поїздкой у Францію в інтернеті. Для виконання цього завдання клас об’єднується в 3 групи. Одна група знаходить інформацію за погоду у Франції, друга шукає адрес, та телефон гостиници. Третя шукає підлеглий транспорт та ціни на білети.  Після виконання завдання по Інтернету, учні коментують результати своїх досліджень .

6)Фізхвилинка.

7) На мультимедійному екрані ПРЕЗЕНТАЦІЯ  учнів «Bonjour, la France».

Учні представляють Францію за допомогою презентації.   

       Lisez pour cocher la bonne réponse.

8) Закріплення лексичного матеріалу.

Учні відповідають на питання вікторини(за проглянутою презентацією)

Контроль аудіювання.                            

 1). La France est située en Europe___

    -orientale

    - centrale

    -occidentale

2). Elle compte___  millions d’habitants

    -45

    -60

    -50

3). Elle est baignée par___

    -la Méditerranée,Ocèan Indien, mer Noir

    -la mer du Nord, la Manche, l’océan Pacifique

     -l’océan Atlantique, la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée 

4). La France est souvent appelée___

-le Triangle

         -l’Hexagone

          -le Pentagone

5). Elle a des frontièrs communes avec___

-la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne

          -la Tunisie, l’Espagne le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie,

           -l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, la Belgique,La Chine, le Luxembourg

   6). Au centre du pays se trouve___

      - un grand plateau

 -un grand monument

  -une petite cathédrale

 7). Il y a quatre grands fleuves___

- la Seine, la Loire, le Danube, la Garonne

-la Seine, le Rhin, la Volga,le Rhone

 -la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhone

 8). Le climat de la France est___

     -subtropical, oceanique, méditerranéen

      -continental, méditerranéen

       -continental, oceanique et méditerrannéen

 9). La capitale de la France est___

    -Nantes

     -Paris

     -Marseille

9) Робота в парах. Взаємоперевірка.

               RELIEZ.

Учні з’єднують слова з географічними назвами.

  • Bordeaux ........................................................ c’est un  continent
  • La Loire............................................................ c’est une mer
  • La Mediterranee.............................................. c’est un fleuve
  • La MassiF Central............................................. c’est une nationalité
  •  La Suisse......................................................... c’est une langue
  •  La Manche...................................................... c’est une ville

        .      La France .......................................................... c’est un plateau                                               

        .     L’Europe............................................................  c’est un pays

        .     Japonaise............................................................c’ est un océan

        .    L’espagnol............................................................ c’est une montagne

    10)Розвиток комунікативних навичок 

Символи Франції. Les symboles de la France.  

P.Mes amis, comment pensez-vous quelle  est la chançon la plus importante dans chaque pays laquelle on chante à l’occasion officielle et solennelle ?

E.L’Hymne.

P.Vous avez raisons !

P.Je vous propose d’écouter l’hymne de la France «La Marseillase».

 Учитель пропонує дітям прослухати гімн Франції.   

     P. Avez-vous aimé cette chançons?

Учні описують свої враження від прослуханої  пісні, користуючись опорною таблицею

 J’ai aimé (n’ai pas aimé) cette chançon parce qu’elle est...

-solennelle

-patriotique

-ennuyeuse

-melodique

-rythmique

11) Розвиток навичок читання

 Робота з текстом

Після читання тексту учні отримують роздатковий матеріал з завданням.

12) Подання граматичного матеріалу(future proche).

( учні виконують завдання на закріплення граматичного матеріалу)

13)Робота з підручником.

(Виконання вправи у зошиті та на дошці)

  1. Заключна частина уроку

1)Підведення підсумків. Рефлексія.

P. Et bien mes amis. Notre visite en France est terminéе.Vous avez bien travaillé aujourdhui.

P.Quel est votre impression de notre leçon?

Moi

Je me suis intéressé(e) à … parce que …

Je voudrais apprendre / lire de …… parce que …

Je suis / je ne suis pas content(e) de mon travail parce que...

Nous avons appris à … travailler ensemble / faire des projets.

Notre leçon

Notre leçon est … intéressante / utile / réussie.

 2) Домашнє завдання. Devoir.

( Написати твір на тему: «Я хотів бі відвідати Францію»).

Vous êtes tous les touristes. Ecrivez une petite composition « Je voudrais visiter  la France ».

Chers amis ! Notre connaissance avec si admirable pays se termine… Je vous remercie pour votre attention et souhaite de visiter la France !

Bonne chance!

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
1045
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку