Урок географії в 9-му класі на тему: «РОЛЬ МАШИНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ».

Про матеріал
Машинобудування є найважливішою галуззю народного господарства. Воно забезпечує технікою та обладнанням всі напрямки економіки, а також виробляє багато побутових предметів, необхідних людству в повсякденному житті. У цій статті розкрито основні фактори розміщення машинобудування та їх значення для виробництва різних видів устаткування. Воно характеризує науково-технічний рівень країни та її обороноздатність. Особливістю машинобудівної продукції цих країн є велика різноманітність товару найвищої якості і його конкурентоспроможність.
Перегляд файлу

1

 

 Конспект уроку географії в 9у класі на тему:

«РОЛЬ МАШИНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЧИННИКИ ЇХНЬОГО РОЗМІЩЕННЯ.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  ТА   КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ».

 

Знаннєвий компонент: учні називають види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування, розуміють необхідність спеціалізації та кооперування в машинобудуванні.

Діяльнісний компонент:показувати на карті найбільші країни-виробники машин і устаткування, найбільші центри машинобудування в Україні вдосконалювати уміння працювати з візуальними джерелами знань, аналізувати, робити висновки;

Ціннісний компонент: оцінювати роль машинобудування в розвитку світового господарства та господарства України, виховувати самостійність, відповідальність, уважність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, комп’ютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація.

Опорні та базові поняття: машинобудування, загальне машинобудування, транспортне машинобудування, точне машинобудування, спеціалізація, кооперування.

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

 1. Прийом «Географічний крос» (фронтальне опитування)
 1. Підприємства чорної металургії утворюють … . (металургійні райони)
 2. Країною-лідером з виробництва сталі є … . (Китай)
 3. Найбільші українські металургійні комбінати повного циклу побудовані у … . (Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському, Маріуполі)
 4. Основними чинниками розміщення підприємств чорної металургії в Україні є … . (сировинний і паливний)
 5. Алюмінієва промисловість України нині представлена одним з найбільших в Європі заводом … . (Миколаївський глиноземний завод)
 6. Найбільшими виробниками й постачальниками фармацевтичної продукції в світі є … . (Німеччина, США, Швейцарія)
 7. Головними експортерами продукції лісової  і деревообробної промисловості в світі є … . (Канада, США, країни Північної та Західної Європи, Росія)
 8. У виробництві паперу і картону першість належить … . (Китаю і США)
 9. Лідером в Україні за обсягами виробництва і продажу готових лікарських засобів є … . (Фармацевтична фірма «Дарниця»)
 10.  Країнами Бенілюксу є … . (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)

 

2.Поточний контроль знань. Зразок дидактичних карток

І варіант

Завдання. Заповніть таблицю «Розміщення галузей хімічної

промисловості в Україні»

Головний центр

Галузі

Принципи розміщення

Рівне

 

 

Одеса

 

 

Біла Церква

 

 

Черкаси

 

 

Вінниця

 

 

Київ

 

 

 

 

ІІ варіант

Завдання. Заповніть таблицю «Розміщення галузей лісової

та деревообробної промисловості в Україні»

Головний центр

Галузі

Принципи розміщення

Малин

 

 

Київ

 

 

Львів

 

 

Костопіль

 

 

Біла Церква

 

 

Оржів

 

 

 

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Робота з мультимедійною презентацією

Слайд 1

Отже, ми з вами вже вивчили енергетичне, металургійне, хімічне виробництво, деревини і паперу. І жодне з цих виробництв не можна уявити без машинобудування – ще однієї галузі господарства людини. Ця галузь визначає рівень науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці в усьому господарстві. Проте в одних районах машинобудування має профільне значення, а в інших допоміжне.

Наявність підприємств машинобудівного комплексу в певному районі залежить від техніко-економічної специфіки виробництва (складності продукції що виробляється, розвитку спеціалізації та кооперування). Тому на сьогоднішньому уроці ми розглянемо вплив різних чинників розміщення і форм організації виробництва на різних територіях України і світу.

 

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Машинобудування та його значення.

«Бесіда» Пригадаймо

1.Для якої галузі промисловості найбільше значення має металургія? Чому?
2.Що ви розумієте під поняттям «машина»?

3.З яких матеріалів виготовляють машини? Які галузі їх постачають?

4. Які види продукції виробляють машинобудівні підприємства України?
5. Яке значення має продукція машинобудування для НГК України?

6.Які форми організації виробництва вам відомі?

 • Прийом «Асоціація»

Назвіть асоціації до слова «машинобудування»

 • Прийом «Мозковий штурм»

     Чи змінилося розуміння поняття «машина» з часів технічної революції ХVIIIXIX ст.? чи можна комп’ютер вважати машиною? Що є обов’язковою умовою роботи будь-якої машини? Яку функцію вона виконує? У чому полягає різниця між машиною та устаткуванням?

 • Прийом «Формулюємо поняття»

Сформулюйте визначення поняття «машинобування»

     Машинобудування — головна, комплексна та наукомістка галузь промисловості, що виробляє машини, устаткування та комплектуючі для всіх ланок сучасного господарства, а також великий асортимент побутових товарів.

         Головне завдання машинобудування забезпечити потреби країни у

машинах, обладнанні, побутовій техніці, різних знаряддях праці для галузей

народного господарства і повністю реалізує всі досягнення НТП, забезпечує

комплексну механізацію та автоматизацію будь-якого виробництва.

 

Слайд 2

Кожен крок людини пов’язаний з використанням пристроїв та механізмів. Сучасне машинобудування — це найскладніші вироби, створені завдяки науковим досягненням: літаки та морські судна, роботи та автоматизовані виробничі системи, космічні супутники та станції.

До них відносять і різноманітні «нетипові» пристрої: телевізори, комп’ютери, гаджети, побутову техніку тощо.

Рівень розвитку машинобудування значною мірою визначає рівень еконо­мічного розвитку країни загалом.

У розвинених країнах питома вага машино­будування становить 30–50 % від загального обсягу виробництва продукції.

2. Структура машинобудування та чинники розміщення.

          Машинобудівельна промисловість містить понад 70 різних галузей, які за своїми технічними особливостями поділяються на три групи.

 

Слайд 3

Машинобудування

Загальне (виробляє устаткування для різних галузей промисловості)

Транспортне (виробляє транспортні засоби)

Точне (виробляє складну наукомістку техніку)

- важке (обладнання для різних галузей господарства)

- сільськогосподарське

- тракторобудування

- верстатобудування

- залізничне

- суднобудування

- автомобілебудування

- авіаракетобудування

- приладобудування

- інструментальне виробництво

- електротехніка

- електроніка

 

Слайд 4

 

 

Чинники розміщення підприємств машинобудування: (на дошці складається

опорний конспект) https://academia.in.ua/sites/default/files/field/image/geo23.jpg

 • Науково-технічний (наукоємний)

Сучасне машинобудування неможливо уявити без широкого впровадження наукових розробок, тому виробництво найбільш прогресивної і складної техніки концентрується в районах і центрах, які мають високорозвинену наукову базу

 • Трудомісткий

Велика витрата праці і висока кваліфікація працівників

 • Сировинний

Виробництво деяких видів машин потребує багато металу.

Сировинна база – чорні метали – продукція чорної металургії; кольорові метали

 • Транспортний

Оскільки перевезення машин та їхніх деталей здійснюється на великі відстані і в різних напрямках, машинобудівні заводи розміщаються на великих транспортних магістралях.

 • Споживчий

Продукція машинобудування дуже різноманітна. Вона потрібна всюди.

 

3.Хар-ка головних галузей машинобудування та чинників розміщення    

    Загальне машинобудування є металомістким, тому воно зорієнтоване на ра­йони металургійного виробництва (сировинний чинник) та споживача.

 Сировинний (металомісткий)

Виробництво деяких видів машин (металургійного, енергетичного, гірничошахтного устаткування) потребує багато металу. Заводи для їхнього виробництва переробляють за рік сотні тисяч тонн металу, тому наближення металомістких галузей до металургійних баз зменшує витрати на доставку сировини.

 Споживчий

Продукція машинобудування дуже різноманітна. Вона потрібна всюди, тобто для неї характерна повсюдність споживання. Багато машинобудівних підприємств орієнтовано на споживачів продукції, оскільки їхню продукцію складно транспортувати через велику вагу або розміри.

 

Транспортне машинобудування відрізняється працемісткістю та тяжіє до великих міст з кваліфікованими кадрами.

 Трудомісткий (великі витрати праці і висока кваліфікація працівників)

Наприклад, для виробництва 1 т мінеральних добрив потрібно всього 2-3 години. Ткацький верстат важить 2 т, а щоб його виготовити, необхідно 1000 годин робочого часу.

 Транспортний

Оскільки перевезення машин та їхніх деталей здійснюється на великі відстані і в різних напрямках, машинобудівні заводи розміщаються на великих транспортних магістралях.

Точне машинобудування є наукомістким, тому тяжіє до великих наукових центрів. Важливу роль для всіх галузей машинобудування відіграє транспортний чинник.

 Наукоємний (науково-технічний)

Сучасне машинобудування неможливо уявити без широкого впровадження наукових розробок, тому виробництво найбільш прогресивної і складної техніки концентрується в районах і центрах, які мають високорозвинену наукову базу.

 Транспортний

 

Проблемне питання

Які з галузей машинобудування і на які чинники розміщення будуть реагувати?

https://academia.in.ua/sites/default/files/field/image/geo23.jpg

4.Спеціалізація та кооперування.

Слайд 5

    Машинобудування має складну галузеву класифікацію. Цю галузь можна також

поділити на підгалузі за стадіями технологічного процесу:

Заготовка --------------Механічна обробка --------------Складання

 

Для машинобудування характерні спеціалізація і кооперування.

Спеціалізація – виробництво на підприємствах певного продукту, окремих

частин і деталей.

Кооперування – об’єднання спеціалізованих підприємств для виробництва

готової продукції.

         Для виробництва більшості сучасних машин потрібно десятки тисяч різно­манітних деталей. Налагодити їх випуск на одному підприємстві неможливо. В електровозі, наприклад, їх близько 250 тис. Виготовити їх на одному заводі неможливо. Простіше і дешевше робити окремі частини машин на спеціалізованих підприємствах. Тому машинобудівні заводи зазвичай мають вузьку спеціалізацію.

          Для створення кінцевої продукції машинобудівні підприємства встановлюють численні кооперативні зв’язки з іншими підприємствами, які постачають деталі, комплектуючі, сировину. Чим складніші обладнання й механізми, тим більший рівень спеціалізації і кооперування.

 

5.Міжгалузеві зв’язки машинобудування

Зараз ми з вами складемо опорну схему міжгалузевих зв’язків машинобудівного комплексу.

Image

 

6.Прийом «Зупинка картографа»

 А зараз ми з вами за допомогою карт атласу розглянемо кожен вид машинобудівного комплексу і на карті України позначимо  центр його розміщення і назвемо країни які спеціалізуються на цьому.

 

Слайд 6-11

 • важке (обладнання для різних галузей господарства) – гірничо-шахтне, металургійне, енергетичне устаткування, турбіни, тощо);
 • Сільськогосподарське (комбайни,плуги, сівалки,тощо);
 • Тракторне (трактори, крани);
 • Верстатобудування (верстати, обладнання для переробки у інших галузях);
 • Залізничне (вагони, локомотиви);
 • Суднобудування (катери, кораблі, яхти, вітрильники);
 • Автомобілебудування (легкові, вантажні);
 • Авіаракетобудування (вертольоти, літаки, ракети);
 • Приладобудування (ваги, мікроскопи);
 • Інструментальне виробництво (кріплення, свердла, фрези);
 • Електротехніка (праска, холодильник);
 • Електроніка (мікросхеми, телефізори)

Слайд 12

 

Країнами лідерами у машинобудуванні є : Німеччина, США і Японія.

Прийом «Дерево знань»

Класифікуйте виробництво

1-ий учень – залізничні вагони;

2-ий учень – кукурудзозбиральний комбайн;

3-ій учень – пральна машина;

4-ий учень – робот;

5-ий учень – гірничо-шахтне устаткування;

6-ий учень – автобус;

7-ий учень – сковорідки, ножі, казани;

8-ий учень – смартфон.

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Прийом «Підказка»

- Літак складається з 120 тис. деталей. Які способи організації виробництв галузі будуть доцільними?

- У чому полягає значення машинобудування для економіки країни?

- Які групи галузей виділяють у структурі машинобудування? Назвіть основні чинники, що визначають розміщення їх підприємств.

- Як ви розумієте поняття «конкурентоспроможний»?

- Які галузі машинобудування є конкурентоспроможними на теперішній час в Україні?

 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

 

Прийом «Роблю висновок»

Кожен учень по черзі 1-2 реченнями робить свій власний висновок.

Слайд 13-14

А давайте з вами перевірим, як ви знаєте, звідки ж походять марки телефонів?

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати укр.- §30, рос-§§ 29-30

2. Випереджальне. За допомогою ресурсів Інтернету дізнатися, які машинобу­дівні підприємства працюють у нашому регіоні та яку продукцію вони виготовляють.

 

 

1

 

docx
Додано
15 березня
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку