10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок-гра "Період Руїни на українських землях" Історія України 8 клас

Про матеріал
Урок – гра з історії України для 8 класу «Період Руїна на українських землях» Мета : перевірити знання і вміння учнів із даної теми; активізувати пізнавальні інтереси учнів, розвивати уважність, кмітливість, вміння логічно мислити, лаконічно та аргументовано висловлювати свою думку; виховувати дух змагальності, почуття співпереживання за команду, відповідальність за власні дії в команді, доброзичливість та тактовність.
Перегляд файлу

 

 

 

 

Урок – гра з історії України для 8 класу

«Період Руїни на українських землях»

 

 

Мета : перевірити знання і вміння учнів із даної теми; активізувати пізнавальні інтереси учнів, розвивати уважність, кмітливість, вміння логічно мислити, лаконічно та аргументовано висловлювати свою думку; виховувати дух змагальності, почуття співпереживання за команду, відповідальність за власні дії в команді,  доброзичливість та тактовність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1. Хто зображений на малюнку?

 

1250px-I.Skoropadsky2250px-Iwan_Wyhowski3Ivan_Mazepa_(Osyp_Kurylas,_1909)4богдан%20хмельницький

5данило%20апостол6демян%20многогрышний7дмитро%20вишневецький8іван%20брюховецький

9іван%20підкова10іван%20самойлович11іван%20сірко12кирило%20григорович%20розумовський

13криштофор%20косинський14павло%20полуботок15павло%20тетеря16петро%20дорошенко

17петро%20сагайдачний18Пилип_Орлик_Підгорний19Ханенко%20михайло20юрій%20хмельницький 

 

 

 

І.Скоропадський  І.Виговський  І.Мазепа  Б.Хмельницький                            Д.Апостол                            Д.Многогрішний                            І.Вишневецький                            П.Орлик

І.Брюховецький  П.Сагайдачний  Ю.Хмельницький              І.Сірко                            М.Ханенко                            І.Підкова                            І.Самойлович                            П.Тетеря                            К.Розумовський                            К.Косинський                            П.Полуботок              П.Дорошенко

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Заповніть пропуски в таблиці.

 

Роки правління

Ім’я гетьмана

Територія правління, столиця

Назва договору і рік укладення

Країна на яку орієнтувався гетьман

1657-1659 рр.

 

Гетьманщина

м.Чигирин

 

Річ Посполита

1663-1665 рр.

І.Брюховецький

 

1663 р. – Батуринські статті

 

1665-1676 рр.

 

Правобережжя

м.Чигирин

1667 р. – Підгаєцький мир

 

1668-1672 рр.

Д.Многогрішний

 

 

 

Московія

1672-1687 рр.

І.Самойлович

 

1672 р. – Конотопські статті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки правління

Ім’я гетьмана

Територія правління, столиця

Назва договору і рік укладення

Країна на яку орієнтувався гетьман

1657-1659 рр.

 

Гетьманщина

м.Чигирин

 

Річ Посполита

1663-1665 рр.

І.Брюховецький

 

1663 р. – Батуринські статті

 

1665-1676 рр.

 

Правобережжя

м.Чигирин

1667 р. – Підгаєцький мир

 

1668-1672 рр.

Д.Многогрішний

 

 

 

Московія

1672-1687 рр.

І.Самойлович

 

1672 р. – Конотопські статті

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3. Що зображено на малюнку?

12

3

4

5

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4. Викресліть зайве

1. Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Іван Самойлович.

2. Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович.

3. Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван Самойлович.

4. Іван Брюховецький, Іван Самойлович, Дем’ян Многогрішний, Іван Мазепа, Петро Дорошенко.

5. Правобережжя, Лівобережжя, Запорізька Січ, Слобідська Україна.

6. Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Іван Сірко.

7. Андрусівське перемир’я, «Вічний мир», Бахчисарайський мир, Коломацькі статті.

 

 

ЗАВДАННЯ 5. Продовжіть речення.

1. За умовами Андрусівського перемир’я…

2. За умовами «Вічного миру»…..

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6. Вгадайте гетьмана за описом.

 

1. Гетьман Війська Запорозького у 1657—1659 рр., відстоював державну незалежність Гетьманщини, уклав Гадяцький договір 1658 р. з Річчю Посполитою, завдав поразки московському війську у Конотопській битві.

 

2. Гетьман Правобережної України у 1665—1676 рр., обраний 1668 р. гетьманом «обох берегів Дніпра», визнав протекторат Османської імперії над Правобережною Україною. Його називали «сонцем Руїни».

 

3. Гетьман Лівобережної України у 1663—1668 рр., обраний на Чорній раді у Ніжині, проводив промосковську політику, уклав Московські статті 1665 р. з Московською державою.

 

4. Кошовий отаман Запорозької Січі (з 1663 р. обирався кошовим отаманом вісім разів), керівник численних походів проти Османської імперії та Кримського ханства, прихильник автономії Запорозької Січі.

 

5. Гетьман України у 1659—1663рр., уклав Переяславські статті 1659 р. з Московською державою, Слободищенський трактат 1660 р. з Річчю Посполитою, гетьман Правобережної України у 1676—1681 рр., учасник Чигиринських походів турецько-татарської армії.

 

6. Гетьман Лівобережної України у 1669—1672 рр., відстоював автономію Гетьманщини, уклав Глухівські статті 1669 р. з Московською державою.
 

7. Гетьман Лівобережної України у 1687—1708 рр., уклав Коломацькі статті 1687 р. з Московською державою, брав участь у Другому кримському поході 1689 р., уклав таємний договір 1708 р. зі шведським королем Карлом XII з метою відродження незалежності України.
 

8. Наказний (тимчасовий) гетьман Лівобережної України у 1722—1724 рр., намагався відстояти права Гетьманщини й обмежити повноваження Малоросійської колегії.

 

9. Гетьман в еміграції у 1710—1742 рр., уклав угоду з козацькою старшиною під назвою «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорізького», шукав підтримки європейських країн для відновлення незалежності України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7. Відгадайте кросворд.

 

 

Питання до кросворда

По горизонталі:

1. Засноване на нових землях поселення, що звільнялося від податків.

3. Війна між Швецією та Московією в 1700-1721 рр.

6. Хутірські козацькі господарства.

7. Назва річки, на якій гетьманом Лівобережжя було обрано І. Мазепу.

10. Адміністративна одиниця Гетьманщини.

11. Хлопці, яких готували стати козаками.

12. Союз окремих суверенних держав для вирішення зовнішньополітичних питань.

15. Відомий козацький отаман, славний воїн.

16. Автор першої в Україні конституції.

17. Правитель Османської імперії.

 

 

По вертикалі:

2. Повстання на Правобережжі в 1702-1704 рр., яке сучасники називали «другою хмельниччиною».

4. Рада в Ніжині в 1663 р. на якій були присутні представники не тільки козацтва.

5. Столиця Лівобережної Гетьманщини.

8. Прізвище зрадника, що допоміг московським військам зруйнувати Батурин.

9. Яка колегія було створена Московією для контролю дій гетьмана на Лівобережжі?

13. Ім’я під яким Ю. Хмельницький постригся в ченці.

14. Форма залежності однієї держави від іншої, більш сильної.

18. Столиця Правобережжя.

19. Назва періоду в історії України, коли гетьмани змінювалися один за одним, Гетьманщину було розділено між двома великими країнами.

 

 

ВІДПОВІДІ

ЗАВДАННЯ 1. Хто зображений на малюнку?

 1. І. Скоропадський
 2. І. Виговський
 3. І. Мазепа
 4. Б. Хмельницький
 5. Д. Апостол
 6. Д. Многогрішний
 7. Д. Вишневецький
 8. І. Брюховецький
 9. І. Підкова
 10.  І. Самойлович
 11. І. Сірко
 12. К. Розумовський
 13. К. Косинський
 14. П. Полуботок
 15.  П. Тетеря
 16. П. Дорошенко
 17. П. Сагайдачний
 18. П. Орлик
 19. М. Ханенко
 20. Ю. Хмельницький

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Заповніть пропуски в таблиці.

Роки правління

Ім’я гетьмана

Територія правління, столиця

Назва договору і рік укладення

Країна на яку орієнтувався гетьман

1657-1659 рр.

І.Виговський

Гетьманщина

м.Чигирин

1658 р. – Гадяцька угода

Річ Посполита

1663-1665 рр.

І.Брюховецький

Лівобережжя

м.Гадяч

1663 р. – Батуринські статті

Московія

1665-1676 рр.

П.Дорошенко

Правобережжя

м.Чигирин

1667 р. – Підгаєцький мир

Річ Посполита

1668-1672 рр.

Д.Многогрішний

Лівобережжя

м.Батурин

1669 р. – Глухівські статті

Московія

1672-1687 рр.

І.Самойлович

Лівобережжя

м.Батурин

1672 р. – Конотопські статті

Московія

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3. Що зображено на малюнку?

 1. Запорозька Січ
 2. Козацькі клейноди
 3. Чорна Рада в Ніжині
 4. Запорожці пишуть листа …
 5. Полтавська битва

 

 

ЗАВДАННЯ 4. Викресліть зайве

 1. І. Самойлович – гетьман Лівобережжя, решта – гетьмани Правобережжя
 2. П. Тетеря – гетьман Правобережжя, решта – гетьмани Лівобережжя
 3. І. Самойлович – резиденція Батурин.
 4. П. Дорошенко орієнтувався на Річ Посполиту
 5. Слобідська Україна
 6. І. Сірко – отаман
 7. Коломацькі статті

 

 

ЗАВДАННЯ 6. Вгадайте гетьмана за описом.

 1. І. Виговський
 2. П. Дорошенко
 3. І. Брюховецький
 4. І. Сірко
 5. Ю. Хмельницький
 6. Д. Многогрішний
 7. І. Мазепа
 8. П. Полуботок
 9. П. Орлик

 

ЗАВДАННЯ 7. Відгадайте кросворд.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маснюк Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
1963
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку