10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок «Гроші : їх функції та види»

Про матеріал

Автором пропонується конспект уроку на тему «Гроші: їх функції та види» та творчі завдання до нього. Завдання можна використовувати на різних етапах уроку. Такі прийоми та форми роботи зроблять урок цікавими та змістовними. Вони активізують пізнавальну та навчальну діяльність учнів, дадуть змогу повною мірою використовувати їх інтелектуальний потенціал, підвищувати розумову діяльність, розвивати творчі здібності. Рекомендується вчителям економіки.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації

Районний методкабінет

 

 

 

Конспект уроку

з економіки в 11 класі

на тему:

 

«Гроші :  їх функції та види»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Автор: Бабич Наталія Павлівна

    вчитель економіки

  Корнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

                Рівненського району

     Рівненської області

 

 

 

 

 

2018р

 

 

Автор: Бабич Наталія Павлівна, вчитель економіки Корнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненського району.

 

 

 

 

 

Рецензент: Шевчук Ольга Мефодіївна

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою районного методкабінету

Протокол №_____від_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автором пропонується конспект уроку  на тему «Гроші: їх функції та види» та творчі завдання до нього. Завдання можна використовувати на різних  етапах уроку.  Такі прийоми та форми роботи зроблять урок цікавими та змістовними. Вони активізують пізнавальну та навчальну діяльність учнів, дадуть змогу повною мірою використовувати  їх інтелектуальний потенціал, підвищувати розумову діяльність, розвивати творчі здібності. Рекомендується вчителям економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 1. Вступ……………………………………………………………………………
 2. Формування ключових компетентностей на уроці………………………
 3. Конспект уроку……………………………………………………………….
 4. Творчі завдання до уроку……………………………………………………

4.1.Гра «Чорний ящик»…………………………………………………….

4.2.ГРА “Сходження на вершину”………………………………………..

4.3ГРА” Світлофор”…………………………………………………………

4.4.ГРА  Детектор брехні”…………………………………………………

4.5.ГРА  Закодоване слово ………………………………………………

4.6.Прийом “Гратка прийняття рішень ………………………………..

4.7.Ребуси до уроку…………………………………………………………..

4.8.Народна творчість до уроку……………………………………………

4.9.Цікаві відомості до уроку……………………………………………….

4.10.Фотогалерея “ Еволюція  грошей”…………………………………..

 1. Список використаної літератури……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Метою сучасної освіти є створення особистості, формування компетентної, обізнаної особистості з активною громадською позицією. Тому сьогодні навчальний процес має бути спрямований на досягнення ключових та предметних компетентностей.

          Користуючись структурою компетентностей за О. Пометун, серед ключових компетентностей, що формуються при вивченні економіки можна зазначити наступні: інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву, соціальну, комунікативну, загальнокультурну та компетентність саморозвитку.

         Формуючи інформаційну компетентність на уроках економіки, я  використовую завдання, пов’язані з аналізом текстів, таблиць, схем, діаграм, графіків. Заохочую учнів до роботу з різними джерелами  інформації ( підручник, довідники, карти, наукові журнали, мережа Інтернет, фільми, фотоматеріали). Навчаю учнів прийомам роботи з підручником, картою, умовними знаками. Для розвитку мислення учнів формую вміння школярів складати плани, описи , схеми, робити висновки та узагальнення за прочитаним, робити рецензії доповідей та виступів однокласників. Намагаюся залучати  школярів  до ведення  дослідницької та пошукової діяльності.

    Для розвитку комунікативних компетенцій проводжу нестандартні уроки, які передбачають активне спілкування учнів (конференції, семінари, ділові ігри); залучаю учнів до створення та захисту індивідуальних та групових проектів; використовую на уроках інтерактивні методи ( «мозковий штурм», «мікрофон»); заохочую учнів до вживання наукової економічної термінології.

    Для формування  соціальної компетентності створюю умови для зміни соціальних  ролей під час навчальної діяльності. На уроках використовую елементи взаємного оцінювання та аналізу відповідей; залучаю дітей до проведення нестандартних уроків: уроків-подорожей, уроків-телепередач, ігор, конференцій; проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад.  

         Розвиваючи мовленнєву компетентність, використовую різноманітні  завдання: надати усну або письмову характеристику об’єктів, явищ, подій; скласти таблицю  або схему за текстом чи побудувати відповідь на основі схеми, таблиці; навчитися висловлювати власну думку, формулювати й захищати власну позицію; складати різні типи планів характеристик економічних  об’єктів; готувати доповіді, реферати, складати тези, розгорнутий та опорний конспекти,  будувати відповідь на цій основі.

    Формуючи і розвиваючи інтерес до вивчення економіки розвиваю компетентність самоосвіти та саморозвитку. Залучаю учнів до самостійного опрацювання літератури з написанням рефератів та повідомлень; розвиваю уміння працювати з текстом; залучаю дітей до самостійного складання структурно – логічних схем, таблиць; здійснюю обов’язковий зворотній зв'язок в процесі самоосвіти через проведення бесід, тестів, проектів, презентацій; залучаю учнів активно готуватися до участі в олімпіадах,турнірах,  конкурсах,позакласних заходах.

     Компетентність продуктивної  творчої діяльності учні   розвивають, розв’язуючи проблемні завдання різної складності. Заохочую  учнів проявляти ініціативу, творчо підходити до пошуку оптимального результату.  Школярі  складають ребуси, кросворди, віршів, рекламні проспекти, стіннівки, презентації та ін. Залучаю учнів до підготовки і проведення предметних тижнів, участі у дослідницько-пошуковій діяльності в рамках шкільного пошукового товариства та МАН. При цьому учні вчаться працювати як індивідуально, так і в групах.

   Розвиваючи інтелектуальну та логічну компетентність, допомагаю учням оволодіти найбільш продуктивними методами на­вчально-пізнавальної діяльності, навчаю їх вчитися;  привчаю їх працювати над  встановленням  логічних зв'язків,  виділяти головну думку; намагаюсь якомога  частіше використовувати питання «чому?», щоб на­вчити мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; привчаю учнів думати та діяти самостійно.

   Компетентнісний підхід  при вивченні економіки дозволяє не тільки засвоїти фундаментальні знання про економічне життя суспільства, але і формувати світогляд цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності,дотримання норм законодавства.

         На уроках економіки  я даю змогу учням зрозуміти, що кожна людина, знайде своє місце сьогодні, якщо навчиться знаходити шляхи, що необхідні для реалізації її життєвих пла­нів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Гроші :  їх функції та види.

Мета :

Навчальна - розглянути і засвоїти, що таке гроші, узагальнити знання з еволюції грошей, усвідомити їх значення і основні функції, ознайомитися з поняттям “ ліквідність”, національними валютами найбільших країн світу.

Розвивальна – розвивати образне і логічне мислення, вміння висловлювати думки, вміння зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, економічний світогляд.

Виховна - виховати доброзичливого, ввічливого, коммуникабельного учня.

 

Обладнання: схеми «Грошова маса» , роздавальний матеріал, презентація, відеофільм «Історія винаходів. Гроші», колекція грошей, пластикові картки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

І.  Організаційний момент.

Я радо вітаю вас, діти. Прошу вас не хвилюватися, бути активними, вільно висловлюватись на питання, які будуть виникати протягом уроку. Тому посміхніться і візьміть на урок гарний настрій.

Тема, з якою ми будемо знайомитись на уроці, має бути цікавою для вас і корисною.  В житті кожної людини, та й в суспільстві в цілому вона займає точно не останнє місце.

  Діти, зверніть увагу на вислови, які є на дошці. Я вам їх зачитаю, а ви подумайте і назвіть тему нашого уроку

 

Гроші щастя не приносять,

але здорово зміцнюють нервову систему

 (невідомий автор)

Біда з грішми - біда без них

 (українська приказка)

Всім відомо, що за гроші можна купити туфлі,

 але не щастя, їжу, але не апетит, ліжко, але не сон,

ліки, але не здоров’я, слуг, але не друзів,

 розваги, але не радість, вчителів, але не розум

(народна мудрість).

 Корінь усього лихого-це грошелюбство

 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перед учнями лежать гривні, сувенірні долари і євро, та гроші, які вже вийшли з обігу. Учні повинні пояснити чому для придбання якогось товару можна використати тільки гривні.

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Мандруючи до витоків розвитку людини – натурального господарства, коли люди самі забезпечували себе всім необхідним, - ми з’ясуємо:

 •      що стало причиною переходу до товарного виробництва;
 •      які товари виконували роль грошей, тобто вільно обмінювалися на будь-який товар;
 •      що називається грошима.

 

V. Засвоєння нових знань.

Учні отримують картки, які повинні заповнити в процесі вивчення нового матеріалу

Термін

Пояснення

Приклад

Бартерні операції

Монети

Паперові гроші

 

 

Функції грошей

Міра вартості

Засіб обігу

Засіб нагромадження

Засіб платежу

Світові гроші

 

 

Види грошей

Повноцінні

Неповноцінні

Змішані

 

 

 

Розуміння механізмів функціонування сучасного ринкового господарства неможливе без розуміння ролі грошей.

Спочатку обмін мав випадковий характер і вигляд прямого товарообміну Т-Т. Це називається бартером.

Надалі виник товарно-грошовий обмін Т1-Г-Т2.

Бесіда з учнями за планом

 1.   Історія грошей.
 2.   Функції грошей.
 3.   Властивості грошей.
 4.   Сучасні гроші.

Про історію грошей ми дізнаємося з фільму «Історія винаходів. Гроші». https://www.youtube.com/watch?v=tcYmBTbsGCA

Робота  домашніх груп.  Представлення презентації

СЛАЙД 1:

Історія виникнення грошей

  Зараз звичайна монета – це всього лише засіб платежу, грошовий знак досить малої вартості,що має форму округлого металевого диска з орлом і решкою. А насправді, це слово має божественне походження. Адже з початку, монета була одним із епітетів Юнони, третьої і останньої дружини Юпітера. Храм для її вшанування був побудований на Капіталійському пагорбі у Давньому Римі, а в III ст. до н.е. недалеко від нього почали карбувати металеві гроші,  ось чому вони і отримали назву монети.

  І це зовсім не випадково : далекі предки сучасних людей були дуже уважні до вибору місця для певних занять. У даному випадку враховувалося те, що Юнона, окрім своїх функцій покровительки жінок ,захисниці шлюбу, була ще і богинею обміну.

СЛАЙД 2:

 Цікавим є те, що зˋявилися такі перші гроші у малоазійській Лідії ( VIII-VII ст. до н.е. ),це територія сучасної Туреччини, і у Давній Греції, на острові Егіна ( VII ст. до н.е. ) ,а на віка і тисячоліття укорінилася за ними не грецька,а латинська назва.

СЛАЙД 3:

 У Священному письмі згадуються інші монети – таланти. Таланти були  у обізі не лише у Іудеї ( сучасний Ізраїль ), а і у Єгипті, Греції, Римі, Малій Азії. Один талант - це міра срібла ,яка прирівнювалася до 26 кг цього дорогоцінного металу.

  Мідний талант із розкопок кноського двору на Криті (XIV ст. до н.е.) важив 52 кг і мав форму розтягнутої бичачої шкіри. У ті часи вартість одного таланту прирівнювалася до вартості стада биків. Саме тому на одній зі сторін монети майстер зробив дрібну насічку, імітуючу вовну тварини.

СЛАЙД 6:

 Якщо талант був дуже вагомою за вартістю монетою,то лепта була найбільш дрібною, маленькою монеткою. У перекладі з грецької “ лепта” означає “ тонкий , маленький”. В іудейській грошовій системі вона прирівнювалася до четвертини теперішньої копійки.

 На слайді зображена мідна лепта. Центр чеканки - Пантикапей, 393-389 р. до н.е. Наверсі - зліва - голова бородатого сатіра у вінці ( лісного божества, демона родючості за грецькою міфологією ) ,реверс- з права - голова риби осетра.

СЛАЙД 7:

А у Греції монета лепта використовується і зараз, складаючи соту частину драхми ( у цій країні використовуються монети у 5, 10, 20 і 50 лепт ).

СЛАЙД 9:

  Перша монета карбована на Русі називалася срібником. Вона була відлита ще до хрещення Русі за часів правління князя Володимира. Існувало два дизайни срібників. Спочатку вони копіювали вигляд візантійських монет солідів: на лицьовій стороні був зображений князь на престолі,а на зворотній - Ісус Христос. Незабаром дизайн срібних грошей змінився - замість ліку Христа на монетах стали чеканити родовий знак Рюриковичів -тризуб.

СЛАЙД 8 :

 Поряд зі срібними монетами Володимир Великий друкував і золоті-   злотники. Вони важили близько 4 грамів, їх було виготовлено небагато, але їх назва міцно засіла у народних прислівˋях і приказках. Наприклад: “ мал золотник ,да дорог”.

СЛАЙД 10 :

 На межі IX-X століть на Русі зˋявляється цілком вітчизняна грошова одиниця - гривня. Перші гривні були важкими зливками з срібла і золота, котрі скоріш за все були ваговим еталоном, ніж грошима , ба за ними можна було відміряти вагу дорогоцінного металу. Гривна була грошовою і ваговою одиницею Давньої Русі з XII ст. Це був 200 грамовий срібний злиток,а пізніше брусок. Ще раніше , з бронзового віку ,гривнами називалася срібна або золота прикраса на шию у вигляді браслету, як правило без застібки( незамкнена ), інколи - з медальйоном. Відома ця прикраса була не лише на території сучасної Росії, але і далеко за її межами ( співзвучність з гривою не випадкова, так як вона носилася на шиї). Іноді гривна ділилася на фрагменти, котрі отримали назву рубль ( від слова “рубити” ).

СЛАЙД 11:

 Еквівалентом сучасної копійки у Давній Русі була векша. Іноді її називали білкою. Існує припущення, що поряд зі срібною монетою у обізі знаходилась вичинена зимова шкура білки, котра була її еквівалентом. Одна гривна прирівнювалась до 150 векшей.

СЛАЙД 12 :

 На Русі у обізі була і монета – куна. Існує версія, що спочатку куна була шкуркою куниці, білки чи лисиці з княжим тавром.

СЛАЙД 13:

 Проблему точних розрахунків на Русі вирішували по-своєму. Наприклад, розрізали шкуру куниці чи іншого пушного звіра, тим самим, підлаштовуючи хутро під ту чи іншу вартість. Такі шматочки називались резанами. А оскільки пушна шкурка прирівнювалась до арабського дірхема, який ходив на Русі, то на частини ділили і монету. До нашого часу дійшли залишки давньоруських скарбів, які містять половинки і четвертинки дірхемів, адже арабська монета була дуже великою для дрібних торговельних угод.

СЛАЙД 14:

  Ще однією невеличкою давньоруською монетою була ногата, вона коштувала приблизно двадцяту частину гривні. Її назву повˋязують з естонським nahat – хутро. Існує версія,що скоріш за все нагата спочатку була хутряною шкуркою якого-небудь звіра. Ці грошові одиниці згадуються у “Слові о полку Ігореві”, там пишеться: що якщо Всеволод був би на престолі, то невільниця була б ціною “по ногаті”, а раб - “по резані”.

СЛАЙД 15:

Монета копійка з’явилася у 16 столітті і назву отримала від копˋя Георгія Побідоносця, з яким він зображений на зворотному боці монети.

СЛАЙД 16 :

  Полушка - дрібна розмінна монета часів царської Росії, яка прирівнювалася до 1/2 , 1/4 копійки і виготовлялася з міді.

СЛАЙД 17:

  Деньгою називали російську срібну монету вагою – 0,93 г, яка прирівнювалася до 1/200 частини гривні. Повˋязують її появу з імˋям Дмитра Донського. У 17-19 ст. почали карбувати і мідну деньгу. З часів Івана Грозного деньгою називали монету у півкопійки, ця уява про деньгу як грошову одиницю панувала аж до Великої жовтневої соціалістичної революції. Полушка - дрібна розмінна монета часів царської Росії, яка прирівнювалася до 1/2 , 1/4 копійки і виготовлялася з міді.

ВИСНОВОК:

 Саме з металевими грошима ( монетами ) повˋязані різноманітні звичаї у нашому житті.Не купюри, а саме монети кидають, щоб повернутися у місце, що сподобалося ( чи просто на щастя ) ,їх закопують у фундамент будинку, ними осипають наречених. Нарешті,вірність ходу Біг Бену, відомого лондонського годиннику, також регулюють за допомогою однопенсової монетки, котру то кладуть, то знімають з маятнику,  за давньою традицією.

  Довга історія у монети, і як би не тіснили її фінансове значення паперові гроші, а металеві і до цього часу дзвенять у наших гаманцях.

 

Фотогалерея “ Еволюція грошей”:учитель вивішує фото-ілюстрації еквівалентів, які в певний час, в тій або іншій країні виконували функцію грошей. Коментує ці предмети,засоби обігу,показують на карті країни, для яких були свого часу характерні такі гроші і вивішує фото у спеціально відведеному кутку дошки.

Фотогалерея “ Еволюція грошей”:

1.товарні гроші ;

2.золоті і срібні монети ;

3.паперові гроші (банкноти );

4.монети із малоцінних металів ;

5.безготівкові гроші (чеки, векселя, кредитні і дебетні картки );

6.електронні гроші

Робота з термінами

Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші виконують функції світових.

Грошова система — це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування. Кожна промислово розвинена країна має власну грошову систему, яку розвиває й вдосконалює для розвитку національної економіки

 

Функції грошей

Гроші виконують ряд важливих функцій:

 •       Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків — національну валюту.
 •       Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
 •       Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.
 •       Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
 •       Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

 

Практична вправа

Розглянемо ситуації.

Ви заходите до магазину та бачите, що модні джинси коштують 400 гривень. Чи можете ви, не маючи грошей, оцінити їх вартість та свою споживчу спроможність?

Коли підприємець підраховує свої витрати на вироб­ництво, доходи від реалізації та прибуток, чи потрібні йому для цього наявні гроші?

Отже, у цих прикладах функція, яку ідеально викону­ють гроші — міра вартості.

Грошове вираження вартості ще не означає реалізацію товару. Ви ж ще не купили джинси, що сподобалися вам у магазині? Товаровиробники прагнуть виручити від продажу свого товару гроші, які стануть засобом придбання інших товарів, тобто виконають функцію засобу обігу. Таким чином, гроші стають посередником в обміні товарів та забезпечують (обслуговують) їх обіг, долаючи часові, просторові та індивідуальні кордони безпосереднього обмін одного товару на інші.

Чи згодні ви із твердженням: гроші є суттєвим товаром, який не годиться ні на що інше, крім як позбавитися від нього?

Інша ситуація: ваш батько 10 грудня отримує заробітну плату та сплачує комунальні платежі за минулий місяць листопад.

Ці приклади демонструють функцію грошей — засіб платежу.

Ваша родина може відмовиться від покупки пральної машини в кредит та обрати спосіб накопичення необ­хідної суми грошей. Тут гроші обслуговують накопи­чення вартості в її загальній абстрактній формі, вико­нуючи функцію засобу накопичення.

Нарешті, ще одна функція грошей — світові гроші.

Світові гроші — комплексна функція, яка повторює по суті всі функції, характерні грошам на внутрішньому ринку.

 

Види грошей

За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні):

 •       Повноцінні — це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. До повноцінних відносять товарні та металеві гроші.
 •       Неповноцінні гроші — це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та білонна (розмінна) монета.
 •       Змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період переходу від повноцінних до неповноцінних грошей.

Товарні гроші — це різновид грошей, які є товаром (наприклад худоба, зерно, ракушки, хутра). Тобто предмети, які можна безпосередньо використовувати, проте одночасно, вони виступають і як еквівалент вартості інших товарів. Купівельна спроможність товарних грошей ґрунтується на вартості, властивій конкретному товару, який виступає в ролі грошей.

Металеві гроші спочатку з'явилися як шматки металу різної форми та ваги, з часом вони трансформувались у форму монет. Монета грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що використовується як засіб грошового обігу та платежу.

Паперові гроші — це гроші, що не мають самостійної вартості, або ця вартість не спів розмірна з номіналом. Вони випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законним платіжним засобом на всій території.

Кредитні гроші — це права вимоги до фізичних або юридичних осіб, спеціальним чином оформлений борг, зазвичай у формі переданого цінного паперу, які можна використовувати для покупки товарів (послуг) або оплати власних боргів. Оплата по таким зобов'язанням зазвичай проводиться у визначений термін, хоча є варіанти, коли оплата проводиться в будь-який час на першу вимогу. Кредитні гроші несуть в собі ризик невиконання вимоги. Кредитні гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

Зако́н грошово́го о́бігу — загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

MV=PQ, де

М – грошова маса (кількість грошей, що перебувають в обігу),

V – швидкість обігу грошей (кількість угод, які кожна грошова одиниця обслуговувала впродовж року),

Р – середня ціна товарів і послуг (рівень товарних цін),

Q – кількість проданих товарів і послуг.

Ліквідність — ступень легкості, з якою будь-які активи (усе, що належить людині, фірмі чи державі на правах і   власності) можуть бути перетворені їх власником на гроші.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Самостійна робота із взаємоперевіркою.

Визначити які функції виконують гроші в таких ситуаціях.

1 варіант

1.  Родина Федорових отримала відсотки зі свого депо­зитного рахунку в банку «Аваль» у розмірі 2400. грн.(Засіб платежу)

2.  На сімейній раді члени родини вирішували купити кухонний комбайн за 1900 грн. новий телевізор за 1950 грн. чи набір садових меблів за 1800 грн. (Міра вартості)

3.  У зв'язку з прийнятим рішенням наступного дня родина купує набір садових меблів. (Засіб обігу)

4.  Бабуся була незадоволена прийнятим рішенням, тому вирішила залишок від отриманих у банку гро­шей зберігати та відкладати з власної пенсії на по­купку кухонного комбайну. (Засіб накопичення)

5.  Батько ж запропонував обміняти цю суму на євро. (Світові гроші).

2 варіант

1.  Мама отримала заробітну плату у розмірі 840 грн. (Засіб платежу)

2.  Скоро новорічні свята, тому вона вирішила зайти після роботи до торгового центру подивитися, які подарунки можна придбати кожному члену родини та запланувати певні витрати. (Міра вартості)

3. У суботу родина завжди вирушає до супермаркету та закуповує продукти на тиждень. (Засіб обігу)

 4. Діти, Сашко та Марійка, отримують свої кишень­кові гроші та складають у скарбничку. (Засіб накопичення)

5.  Ніхто не здогадувався, який подарунок готує батько  родини, отримавши свою премію у розмірі 1500 доларів. (Світові гроші).

3 варіант

 1. Дмитро розглянув цінник. Вивішений у шкільній їдальні (міра вартості)
 2. Батько отримав гроші за здачу гаражу в оренду (засіб платежу)
 3. Ви придбали карточку SIM-SIM для вашого телефону (засіб обігу)
 4. Україна сплатила проценти за кредитами, наданими рік тому (світові гроші)
 5. Пенсіонерка Бандурко частину своєї пенсії регулярно кладе на депозит у “Приватбанк”;

асіб накопичення)

 

 1. варіант

1.Родина Федорових отримала відсотки зі свого депо­зитного рахунку в банку «Аваль» у розмірі 3400 грн. ( засіб платежу)

2.На сімейній раді члени родини вирішували купити кухонний комбайн за 1900 грн, новий телевізор за 3000 грн  чи набір садових меблів за 1800 грн.(міра вартості)

3.У зв'язку з прийнятим рішенням наступного дня родина купує набір садових меблів. (засіб обігу)

4.Бабуся була незадоволена прийнятим рішенням, тому вирішила залишок від отриманих у банку гро­шей зберігати та відкладати з власної пенсії на по­купку телевізора (накопичення)

 1. .Батько ж запропонував обміняти залишок на євро. (Світові гроші).

5 варіант

 1. Підприємець підраховує свої витрати на вироб­ництво товарів та доходи, які він буде мати  від їх реалізації (міра вартості)
 2. Уряд сплатив борги освітянам по заробітній платі (засіб платежу)
 3. Сім’я Мельників придбала телевізор, сплативши його вартість готівкою (засіб обігу)
 4. Ваша родина відкладає  певну суму грошей, щоб відмовиться від покупки пральної машини в кредит ( Засіб накопичення)
 5. Довго вивчавши асортимент і прийнявши кінцеве рішення , ви купили кросівки Adidas (засіб обігу )

 

Про гроші пишуть романи та оповідання, складають вірші та пісні, приказки та прислів’я:

 

Завдання:

Продовж речення:

1.Копійка гривню … (береже).

2.Хочеш втратити друга - …. (позич йому гроші).

3. Без господаря гроші …(полова).

1.Скупий платить …(двічі).

2.Грошей - палата, … (а розуму малувато).

3.Дурень легко …(з грошима розстається.)

 

І на завершення прочитаю вам притчу:

Притча «Срібло» (зачитати)

- Ребе, я не розумію: приходиш до бідного - він привітний і допомагає, як може. Приходиш до багатія - він нікого не бачить. Невже це тільки через гроші?
- Визирни у вікно. Що ти бачиш?
- Жінку з дитиною, віз, що їде на базар...
- Добре. А зараз подивися у дзеркало. Що ти там бачиш?
- Ну що я можу там бачити? Тільки себе самого.
- Так от: вікно зі скла і дзеркало зі скла. Варто додати трохи срібла, і вже бачиш тільки себе.

(міркування дітей)

VІІ. Підсумки уроку.

Усна рефлексія.

Метод  «Відкритий мікрофон»

Учні висловлюються за схемою:

На уроці я…

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…
 • найбільший мій успіх – це …
 • найбільші труднощі я відчув…
 • я змінив своє ставлення до…

Підсумок уроку. Урок підходить до завершення. Ми починали урок висловами, половина тексту яких надихала нас, а половина  - засмучувала, але хочу щоб ви зрозуміли якщо гроші розглядати з точки зору їхньої роботи, яку вони виконують, то вони будуть вірно служити людям

Недаремно   англійський філософ Френсіс Бекон казав, що

Гроші дуже лихий пан , але вельми  хороший слуга.

Дякую всім за роботу

 

Оцінювання роботи учнів на уроці.

 

VІІІ. Домашнє завдання.

1.Опрацювати параграф 6, виписати назви грошових  одиниць зарубіжних країн.

2. Пригадати твори українських і зарубіжних авторів, у яких розкривається проблема грошей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРА “Чорна скриня”

1.Гроші тут ростуть на деревах”, - писали іспанці, які прибули до Мексики. Які грошові знаки їх так вразили ?

Підказка:в чорній скринці знаходиться харчовий продукт, який в наш час виготовляють з цих грошових знаків.

Відповідь :шоколад ( какаобоби ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРА “Сходження на вершину”

На дошці намальована гора з вершиною. Назва вершини – Національні валюти країн.  Обираються два учасники гри , кожен з яких отримує по 20 карток з назвами національних валют країн світу ( як дійсних , так і вигаданих, хибних, неіснуючих). Гора з кожного боку має по п’ять сходинок, що ведуть до її вершини. Учні-учасники гри по черзі обирають дійсну назву національної валюти. Назва валюти може бути вказана лише один раз, тобто якщо суперник гравець вже вказав її, то інший, використовувати її в своєму сходженні на вершину вже не може, а повинен відшукати і використати іншу назву існуючої валюти . Учні поступово переміщуються по сходинках гори , пересуваючи свій прапорець ближче до вершини. Перемагає той учасник гри, який якнайшвидше подолає всі етапи і дійде до вершини першими.  Експерти всі інші учні класу, які коментують вибір валюти учасників  гри,називають назву країни, яка має таку валюту, якщо така існує.

Назви національних валют (дійсні і вигадані ):

Тугрик, євро, фарінт, рупія, тіроль, ієна, крістінг, ліра, юань, футсі, тенге, бавар, франк, кідінг, фунт , мінор, дупліт, долар, юлій, ларі.

ДІЙСНІ ВАЛЮТИ :

США, Австралія - долар;

Франція, Німечччина - євро;

Японія - ієна ;

Туреччина - ліра;

Індія – рупія;

Швейцарія - франк;

Єгипет - фунт;

Казахстан - тенге;

Грузія - ларі;

Монголія - тугрик;

Китай - юань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРА” Світлофор”

Кожен учень класу має по три кольорові картки(зелену,жовту і червону), вчитель читає твердження, а учні підіймають картки(зелену – твердження вірне, жовту- твердження неповне, червону-твердження не вірне).

1.Загальний еквівалент , яким вимірюється вартість усіх товарів та послуг, вважаються гроші.(ЗЕЛЕНИЙ – вірно).

2.Паперові гроші мають власну вартість.(ЧЕРВОНИЙ - не вірно. Паперові  гроші не мають власної вартості, їх вартість визначається кількістю товарів і послуг,які можна на них придбати ).

3.Гроші виконують такі функції:міра вартості, засіб обігу, засіб платежу.(ЖОВТИЙ - неповне. Гроші ще виконують функцію засобу накопичення).

4.У XX столітті відбувся процес демонетизації золота ( утрата золотом  грошової функції ).(ЗЕЛЕНИЙ -вірно).

5.Абсолютну ліквідність мають дорогі ювелірні прикраси, цінні витвори  мистецтва, раритетні авто.(ЧЕРВОНИЙ - Абсолютну ліквідність мають  гроші ).

6.Неконтрольована державою емісія ( випуск в обіг грошей) може призвести до інфляції.(ЗЕЛЕНИЙ -вірно).

7.До засобів, що замінюють гроші ,належать чеки і векселя.(ЖОВТИЙ -неповне.До засобів, що замінюють гроші, належать чеки ,векселя і кредитні картки).

8.Повноцінні монети як гроші не мають певної обмеженості,і є досконалим товаром - еквівалентом для використання в обігу.(ЧЕРВОНИЙ – не вірно. Повноцінні монети як гроші мають певну обмеженість, недосконалість).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРА  Детектор брехні”:

 Учні отримують 10 тверджень і рядок з цифрами від 1 до 10.Клас ділиться на 3 групи, кожна група отримує свою тему,свою функцію грошей:

перша група – засіб обігу,

друга - засіб платежу,

третя - засіб накопичення (нагромадження ) . Учні читають перше твердження, якщо воно стосується їхньої функції грошей,то над цифрою 1 , яка символізує номер питання , вони малюють пряму лінію - твердження вірне , якщо дана теза не стосується їхньої теми, вони малюють над цифрою 1 пікоподібну вершинку – твердження невірне.

Таким чином над рядком цифр у кожної групи вийде ламана крива ( у кожної групи учнів різна,бо різна тема ).

Твердження:

1. Ваша бабуся цілий рік відкладає по 100 гривень на місяць із пенсії для того, щоб зробити вам цінний подарунок на день народження.

(Засіб накопичення )

2. Довго вивчавши асортимент і прийнявши кінцеве рішення , ви купили кросівки Adidas .(Засіб обігу)

3.у жовтні цього року ваші батьки отримали 5000 гривень від місцевої агрофірми за використання власного земельного пая .(Засіб платежу)

4. Сім'я відкладає частину доходів на придбання автомобіля.(Засіб накопичення )

5.Ваша мама сплатила комунальні послуги за жовтень.(Засіб платежу)

6.Першокласнику купили новий рюкзак в школу.(Засіб обігу)

7.Пенсіонерка Бандурко частину своєї пенсії регулярно кладе на депозит у “Приватбанк”.(Засіб накопичення)

8.Учитель отримав заробітну плату.(Засіб платежу)

9. Після довгих міркувань і порад подружок Настя придбала красиву модну сукню на випускний за 1500 гривень.(Засіб обігу)

10.Для придбання дорогих ліків для бабусі, Оксана зняла кошти з  кредитної картки і тепер повинна сплати відсотки за користування  цими коштами.(Засіб платежу)

 

 

 

 

 

 

ГРА  Закодоване слово :встановіть відповідність і ви розшифруєте слово та дізнаєтеся назву країни, у якій з'явилися перші паперові гроші.

 ТЕРМІН

 

ВИЗНАЧЕННЯ

Закодована літе-

ра

1.

Гроші

А

Продукт праці, який задовольняє пот-

реби людей і виготовлений для про-

дажу;

Й

2.

Емісія

Б

Вид неповноцінних грошей;

А

3.

Монета

В

Специфічний товар, який виконує

роль еквівалента під час обміну ;

К

4.

Банкнота

Г

Зливок металу, форма, вага і проба

якого затверджена державою ;

Т

5.

Товар

Д

Випуск державою в обіг додаткової

кількості грошових знаків;

И

 

Правильна відповідь :1-В;2-Д;3-Г;4-Б;5-А; КИТАЙ

 

Які з товарів можуть виконувати роль грошей ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом “Гратка прийняття рішень “:

Скориставшись граткою прийняття рішень, оцініть за критеріями

( стабільність, портативність,довговічність, подільність,загальне визнання ) альтернативи ( варіанти ) грошей. Для вибору альтернатив пригадайте,користуючись знаннями з історії про товари еквіваленти, які використовувалися різними народами ( чай, фініки, хутро,сушена риба, корова ). До переліку обов'язково слід включити золото. Критеріями, за якими буде оцінюватися кожен з товарів , будуть слугувати властивості притаманні сучасним грошам.

 

 Альтернативи

 

 

Критерії

 

 

Стабільність

 

 

Портативність

 

Довговічність

 

Подільність

 

Загальне визнання

ЧАЙ

 

 

 

 

 

 

ФІНІКИ

 

 

 

 

 

 

ХУТРО

 

 

 

 

 

 

СУШЕНА

РИБА

 

 

 

 

 

 

КОРОВА

 

 

 

 

 

 

ЗОЛОТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребуси до теми

(Гроші)

 

(Гроші)

 

(Гроші)

 

 

 

(Гроші)

 

(Гроші)

 

 

 

 

Приказки та прислівя про гроші

1.Багато зірок, та в небі, багато золота, та в землі,а за пазухою гроші на всяк час хороші.

2.Грішми воюють, грішми торгують, а без грошей—горюють. 

3.Грошам усе повинується.

4.Грошей не сій, бо вони не зійдуть. Не вродять.

5.Гроші — хороші, бережи їх про чорний день та лиху годину.

6.Гроші бережи — вони й тебе врятують. 

7.Гроші в гамані, а помагають в біді.

8.Гроші відмикають усі двері.

9.Гроші горе, а без них двоє.

10.Гроші йдуть до багатого, а злидні до бідного.

11.Гроші май, та про чорний деньок дбай. 

12.Гроші рахувати, треба розум мати.

13.Грошова молитва, як господня бритва: всі гріхи бриє.

14.Золотий молоток і залізні двері відчиняє.

15.Золото мовчить, а багато творить.

16.Золото не говорить, а чудеса творить.

17.Золото —не мудрець; убогість —не дурень.

18.І грішник буде праведним, коли за його гроші по­моляться.

19.Коли гроші говорять, тоді правда мовчить.

20.Коли золото на верх спливе, тоді правда на дно поринає.

21.Копійка карбованці береже. 

22.Копійка копійку кличе.

23.На гроші заговин нема.

24.На гроші немає посту.

25.Рахуй гроші стиха, не знатимеш лиха.

26.Срібний молоток залізні двері пробива.

27.Сума то сума (гроші), та до неї треба й ума.

28.То не гроші, що в бабусі, а то гроші, що за пазухою.

29.Хто живе без запасу (грошей), той гине без часу.

30.Хто змолоду гроші береже, той на старість в нужді не живе.

31.Як копійка ведеться, то й добре живеться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афоризми про гроші

Багатство – всілякого гріха батько, всілякої злоби винахідник, духотлінної поживи сприяч…, ратник на цнотливість.

Іван Величковський

Для декого гроші - як іноземний фільм без субтитрів.

Із кінофільму «Чудова афера»

Краще голий та правдивий,ніж багатий та беззаконний.

Григорій Сковорода

На двоє створено богом вино:

Розум на радість, на згубу дурному;

Багатство – на двоє теж дано воно:

На добро милосердним, на згубу скупому.

Іван Франко

Таки у вчителя  - дяка

Гарненько вкраду п’ятака

Тарас Шевченко

Чи знаєте ви, що править світом? Страх і гроші. Гроші мої, страх – ваш.

Георгій Кірпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки про гроші

 

Без рук, без ніг, без голови, 
А всю країну обійшла.

(монета)


Кругленьке, маленьке, 
Всьому миру миленьке.

(монета)

Не розіб'єш, 
Не роздереш, 
Не розкусиш.

(монета)

Що то за коліщатко, 
Що із торбинки викотиться?

(монета)

Що можна зробити без грошей?
              (Борг)
Що горить без полум'я?
                ( Гроші)

Що росте без дощу?   
                                  (Проценти на грошах)
Що росте без повітря, води і коріння?
                   (Проценти на грошах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікаві відомості про гроші

короткі, цікаві, змістовні, інформативні  повідомлення

1.Перші монети,що карбувалися у Лідії, називалися електроном і предсставляли собою сплав золота зі сріблом.

2. Найбільш несподіваним матеріалом для грошей стала шкіра тюленів. Російсько-американська компанія на початку 19-го століття випустила в обіг перші у світі шкіряні гроші.До 1826 року ці гроші знаходилися в обігу. На даний момент одна з цих монет коштує стільки ж, скільки шматочок золота рівний їй за вагою.

 3. Мало хто знає, що мільйон доларів, що складається зі стодоларових купюр буде важити 10 кг, а з монет номіналом в 1 цент – 246 тонн. Можемо підкреслити те, що мафіозні клани за кожної угоди зважували свої гроші, лише задля того , щоб не перераховувати їх.

4. Всі знають те, що слово копійка за однією з визнаних версій походить від слова «копієць». Саме так у Старій Русі називали Георгія Побідоносця, який викарбуваний на зворотньому боці монети зі списом у руках.

 5. Найменшою російською монетою була полушка. Ця монета випускалася за Петра I і дорівнювала 1/8 копійки. Незабаром за царя Федора Михайло-вича ці монети почали називатися «лусочками».

6. Найбільша сума, яку заплатили за одну монету – 314 000 доларів. Ця  монета називалася декадрахма, і родом вона з Древніх Афін.

7. У сучасному світі, незважаючи на велику кількість валют прийнято обчислювати ступінь благонадійності країни, використовуючи південно-американський долар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея “ Еволюція грошей”:

 

1.Товарні гроші .

 

Картинки по запросу

 

2.Золоті і срібні монети.

Картинки по запросу Золоті і срібні монети.

3.Паперові гроші (банкноти ).

Картинки по запросу Паперові гроші (банкноти ).

4.Монети із малоцінних металів .

Картинки по запросу Монети із малоцінних металів .

 

 

 

 

 

 

 

5.Безготівкові гроші (чеки, векселя, кредитні і дебетні картки ).

Картинки по запросу чеки, векселя, кредитні і дебетні картки .

 

 

Картинки по запросу кредитні і дебетні картки .

6.Електронні гроші

 

Картинки по запросу Електронні гроші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 


1. Гроші та кредит. Підручник / Відп. ред. М.І. Савлук. – К.: Лібра,2002.
2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи,2006.
3. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М.І. Савлук.- К.: Лібра.
4. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи.
5. Урок на тему «Гроші» викладача Карпюк Г. І. , УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка
6. Лекція на тему «Гроші. Походження грошей, їх форми та функції» викладача економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, Шелудько В. М. 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Молодиченко Катерина Дмитрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
26 червня 2018
Переглядів
3354
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку