26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Урок "Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів"

Про матеріал
Хоча за фізичними властивостями етилен і ацетилен подібні до метану, але за хімічними властвостями вони відрізняютбся істотно. Головна особливість ненасичених сполук, навідмінну від насичених, - схильністьдо реакцій приєднання, у результаті яких до кожного атома Карбону приподвійному або потрійному звязку приєднуються атоми або групи атомів і утворюється насичена.
Перегляд файлу

Тема: Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.

Мета: познайомити учнів з  хімічними властивостями алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену: реакції окиснення і приєднання, термічний розклад, реакції заміщення; формувати  навички й уміння писати рівняння хімічних реакцій; розвивати

Обладнання: моделі молекул алкенів, парафін, НСl, NaOH, KMnO4, CuSO4(сух), Са(ОН)2, 2 пробірки, газовідвідна трубка, вата, спиртівка, штатив, сірники, мультимедійна презентація до уроку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Базові поняття й терміни: галогенування, реакції розкладу, каталізатор, термічний розклад.

Методи та методичні прийоми: розповідь вчителя, бесіда, робота з таблицею, кросворд, демонстрація, індивідуальне опитування.

 

 

 

Структура уроку

 

І.Організаційний момент………………………………………………2 хв

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності…………....….……3 хв

ІІІ. Актуалізація теоретичних знань………………………………….6 хв

ІV. Виклад вчителем нового матеріалу………………………...…….21 хв

V. Узагальнення та закріплення нового матеріалу…………..…....13 хв

VІ. Підсумок уроку……………..……………………….……….……2 хв

VІІ. Виставлення оцінок та їх мотивація………….……..……….….2 хв

VІІІ. Інструктаж з домашнього завдання……….…………….…...…1 хв

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний момент

 •                 Привітання з учнями.
 •                 Перевірка присутніх.
 •                 Формування робочого настрою

 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Властивості речовин визначаються будовою речовини. Пригадайте алкани (насичені в.в.). Який зв’язок між атомами С в молекулах алканів? (простий)  Це були не дуже активні речовини.

Який зв’язок між атомами С у алкенів і алкінів? (подвійний і потрійний).

 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

«Особливості будови алкенів та алкінів»

 

 

 

 

 

1

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:
1. Кількість гібридних хмар в атомі С в молекулі ацетилену
2. Міжнародна назва алкену, що містить два атома  С.
3. Як можна назвати одним словом наступні речовини: етен, пропен, бутен, пентен.
4.  Перший представник  гомологічного ряду  алкенів.
5. Кількість гібридних хмар  в атомі  С в молекулі етилену
6. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких   між атомами С є 1 потрійний  зв”язок.
7. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами С є 1 подвійний зв”язок.
8. Який зв”язок обов”язковоо є  в алкенах
 

 

По вертикалі:
9. Як  можна назвати  речовину    СН2 = СН – СН2 – СН3 по відношенню до речовини  до речовини        СН2 = С– СН3 

                                           |

                                   СН3
10. Який зв’язок обов’язково є в молекулах алкінів
11. Перший представник гомологічного ряду алкінів. 

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Хімічні властивості алкенів та алкінів.

І. Реакції окиснення

1) Горіння або повне окиснення

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2О +Q   світне полум’я

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2О +Q   кіптяве полум’я

 

Проблемне питання:Чому етан горить майже безбарвним полум’ям, алкени – світнім, а алкіни – кіптявим?

 

               2∙Ar (C)          24

W(C) =   =   = 0,80  або 80%

 Mr (C2H6)        30

 

               2∙Ar (C)          24

W(C) =   =   = 0,86  або 86%

 Mr (C2H4)        28

 

               2∙Ar (C)          24

W(C) =   =   = 0,92  або 92%

 Mr (C2H2)         26

 

Чим більша масова частка Карбону, тим більш кіптявим буде полум’я. У етану масова частка Карбону найменша – Карбон швидко згорає (етан горить безбарвним полум’ям). У етану  масова частка Карбону більша, тому перед тим як згоріти Карбон розжарюється (ми бачимо світне полум’я). У ацетилена масова частка Карбону найбільша, тому Карбон не весь згорає із-за нестачі кисню (ми бачимо кіптяве полум’я).

 

2) Часткове окиснення

 КMnO4

С2Н4 + Н2О + О     CH2CH2

 |          |

 OH    OH

 

 

Якісна реакція на кратний зв’язок. Фіолетовий колір калій перманганату знебарвлюється.

 

ІІ. Реакції приєднання

 1. Приєднання водню ( гідрування, гідрогенізація)

 К

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

            етен етан

 К

СН ≡ СН + Н2 → СН2 = СН2

  ацетилен етен

 К

СН ≡ СН + 2 Н2 → СН3 – СН3

ацетилен етан

 1. Приєднання галогенів (галогенування)

СН2 = СН2 + Br2 → СН2Br – СН2Br

 

СН ≡ СН + Br2 → СН2 Br = СН2 Br

 

СН ≡ СН + 2Br2→ СНBr2 – СНBr2

 

Якісна реакція на кратний зв’язок. Бурий колір брому знебарвлюється.

 

 1. Приєднання галогеноводнів (гідрогалогенування, гідроген галогенування)

СН2 = СН2 + НBr → СН3 – СН2Br

 

СН ≡ СН + НBr → СН2  = СНBr

 

 1. Приєднання води (гідратація)

СН2 = СН2 + Н2О → СН3 – СН2ОН

 

 

Добування етилену і ацетилену.

 1.  Дегідрування алканів (відщеплення водню)

 к

С2Н6 → С2Н4 + Н2

                      к

С2Н6 → С2Н2 + 2Н2

 

 1. Етилен добувають нагріванням етилового спирту з Н2SO4 конц - дегідратація

             Н2SO4

С2Н5ОН       С2Н4 + Н2O

            t

 1. Ацетилен добувають з кальцій карбіду СаСО3 → СаО + СО2

СаО + 3С → СаС2 + СО

СаС2 + 2Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2

 

 

 

 1. Ацетилен  добувають термічним розкладом метану.

   1500°С

2СН4         С2Н2 + 3Н2

 

 

IV.  Узагальнення й систематизація знань.

(Фронтальна бесіда, виконання вправ і задач )

1.Порівняйте хімічну активність насичених вуглеводнів (алканів)  і ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів).

2. Здійснити перетворення:

 

                       CО2          С2Н4Cl2         

                                   

С → СН4 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 →СО2

                                   

                     С2Н2Br4      С2Н5Cl

 

3. Вам дано дві речовини. Одна з них етан, а  інша – етилен. Запропонуйте, як можна розпізнати  ці речовини.

4. Вкажіть, яку масу хлору може приєднати етен кількістю речовини 0,1 моль.

5.Визначте невідомий вуглеводень у реакції

   хНу + 11О2 → 8СО2 + 6Н2О

 

 

VІ. Підсумок уроку

Хоча за фізичними властивостями етилен і ацетилен подібні до метану, але за хімічними властвостями вони відрізняютбся істотно. Головна особливість ненасичених сполук, навідмінну від насичених, - схильністьдо реакцій приєднання, у результаті яких до кожного атома Карбону приподвійному або потрійному звязку приєднуються атоми або групи атомів і утворюється насичена.

 

 

VІІ. Виставлення оцінок та їх мотивація

 

 

VІІІ. Інструктаж з домашнього завдання

 1. § 23
 2. Впр. 2 ст. 137
doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
9 серпня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку