Урок інформатики 3 клас

Про матеріал
Мутодична розробка уроку інформатики у 3 класі з теми "Текст" за програмою на основі нового Державного стандарту початкової освіти НУШ
Перегляд файлу

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА   УРОКУ  ІНФОРМАТИКИ У 3 КЛАСІ   

imageЛаскова Н.О., методист НМЦ 

Рашкевич І.А., вчитель інформатики ЕНВК№1

 

 

При  вивченні теми “ТЕКСТ” у 3 класі застосовано проектну технологію. У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня

сприймати, обмінюватись та використовувати інформацію в конкретній життєвій або навчальній ситуації. 

Вчителем обрано  життєву ситуацією, пов’язану з видавництвом  дитячих книжок. Учні розглянуть різноманітні можливості застосування ІКТ- технологій при виготовленні сучасної дитячою книжки (АR -доповнена реальність; аудіо); познайомляться з професіями, які пов’язані з видавництвом книжок; оберуть професії, де використовуються знання та навички, які учні набувають на уроці інформатики (редактор, веб-дизайнер), та спробують виконати їх ролі. 

По завершенню вивчення теми, учні виготовляють книжки-малютки і подарують дошколятам ДНЗ “Світлячок”№3.

Вивчення пропедевтичного курсу “Інформатика”  сприяє формуванню і розвитку в учнів 3-х класів  ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-компетентність, міжпредметні, комунікативні та соціальні компетентності. 

Формування компетентностей  в дії:

1)    Міжпредметні: читання (читацьке коло учнів за жанром казка; заголовок тексту; основні частини; хибні твердження в тексті), українська мова (правила правопису), образотворче мистецтво (добірки ілюстрацій до казок).

2)    Соціальна: професія редактора, веб-дизайнера  та сучасні видавництва книжок; партнерська кооперація при виготовленні кінцевого електронного продукту; авторське право учнів у підготовці спільної збірки; результат праці учня набуває соціальної значущості (учні дарують книжки, виготовлені на уроках інформатики дошколятам).

3)    ІКТ-компетентність: мають уявлення про особливості роботи в середовищах для читання та змінювання текстів; вміють набирати текст, виконувати переміщення, змінювати шрифт тексту(розмір, колір, накреслення символів); виділяти частину тексту, змінювати і вдосконалювати текст; виконувати основні команди редагування: “вирізати”, “копіювати” , “вставити”, “видалити”; вводити символи за допомогою клавіатури; доповнювати  тексти зображеннями,  таблицю текстом чи зображеннями. 

 

Предмет: інформатика, 3 клас

Тема: Основні команди редагування тексту: вирізати, копіювати, вставити, видалити, перемістити.

Мета: закріпити вміння набирати текст, виконувати переміщення, виділяти частину тексту, змінювати і вдосконалювати текст; познайомитись з поняттям “буфер обміну”; навчитися виконувати “основні команди редагування”: “вирізати”, “копіювати” , “вставити”.

 Очікувані результати:

знаннєва:  пояснює поняття текст, текстовий процесор; знає правила введення тексту та  клавіші клавіатури, користується правилами правопису  української мови, називає основні команди редагування: “вирізати”, “копіювати” , “вставити”.

діяльнісна:  уміє вводити текст з клавіатури, змінювати колір, розмір, шрифт тексту; виконує основні  команди редагування: копіювати, вирізати, вставити.       ціннісна: має уявлення про професію редактора, веб-дизайнера та сучасні видавництва книжок; застосовує партнерську взаємодію; усвідомлює поняття “авторське право” при виготовленні  спільної творчої  збірки. технічні:  учнівські комп’ютери, локальна мережа, мультимедійний проектор.                                    

програмні: середовище текстового процесора Word; презентація до уроку в PowerPoint, сервіс для створення інтерактивних  завдань https://learningapps.org,  сервіс для створення хмари слів  https://wordart.com.                        

наочність: паперові картки для виконання вправ: “Встанови відповідність”, “Дешифрувальник”,  робочий лист “Ходить гарбуз по городу”, опорні схеми “алгоритм дій при редагуванні фрагментів тексту”, “способи редагування тексту”, фішки для оцінювання.

КАРТА  УРОКУ  ІНФОРМАТИКИ У 3 КЛАСІ

Етапи уроку

Задачі та результати

Навчальна діяльність

 

ІКТ-середовище уроку

Вчитель

Учні

Мотивація та озвучення теми та ідеї уроку

 

Мотивувати до навчальної    діяльності на уроці

 

 

Мають бажання створювати власний електронний продукт. 

 

 

1.Бесіда. Пропонує учням переглянути рекламний ролик і дати відповіді на питання: Чим для вас  книжка у ролику була незвичайною? 

 

Як ви думаєте, люди яких професій  створювали книгу? Які знання і навички мають бути у людини, щоб зробити таку сучасну книжку? 

 

 

 

Яка з названих професій

“книговидавців” пов’язана з темою, яку ми вивчали на попередніх уроках інформатики?

 

Пропозиція відкрити комп’ютерну книжкову майстерню і створити власну книжку з улюбленою народною казкою. По завершенню навчання - виготовити книжечку і подарувати її дитячому садку.

1.Говорять про те, що книжку можна не лише погортати, а за допомогою смартфона “оживити зображення” та почути голос.

 

 Називають відомі для них професії, які допомагають створити книжку.  Доповнюють свої знання зчитуючи інформацію з “хмари слів”. Натискаючи на слові, діти дізнаються про те, що повинні знати і вміти люди цих професій”.

 

У ході обговорення діти припускають, що це може бути професія “редактора”, бо вони вчилися на комп’ютері набирати і редагувати текст.  Зі слайду дізнаються, що є професія “оператор комп’ютерного набору” і на неї готують у нашому місті.

image

https://youtu.be/nbiNJQwN R8A

Слайд№3 Хмара слів 

image 

 

Постановка навчальних завдань уроку

Визначити  завдання уроку для досягнення мети 

 

Учні знають, що вони будуть робити і навіщо.   

2.               Бесіда. Учням пропонується визначити,  які знання та вміння, отримані на уроках  інформатики допоможуть їм зробити власну книжку-малютку.

 

3.               Обговорення ідей і пропозицій Формулювання теми уроку.

Постановка навчального завдання: -познайомитись з командами редагування (копіювати, вирізати, вставити, видалити); - освоїти різні способи виконання команд редагування тексту

2.               Говорять про те, що вже навчились робити з текстами у текстовому редакторі. Обговорюють, що ще потрібно вміти, щоб книжка була цікава. Узагальнюють сказане у ПЛАНІ ДІЙ.

3.               Учні ще раз перечитують ПЛАН зі слайду №5, визначають: що вміють робити, а що ні  і озвучують тему уроку (зчитують зі слайду).

 

Слайд № 4,5

image

image

 

 Актуалізація знань, необхідних для уроку

Перевірка знань та вмінь щодо  правил введення тексту з клавіатури

 

 

Учні демонструють набуті на попередніх уроках знання, уміння, навички

4. Бесіда - з’ясування початкових знань про правила введення тексту.  5.Інструктаж з техніки безпеки щодо роботи за комп’ютером. 6. Пояснення до Завдання №1

”Правила введення тексту” 

 

 

Еспрес-оцінка результатів виконання завдання класом. Робить висновок про готовність класу до виконання наступного пункту Плану уроку.

4.               Визначають  призначення клавіш  клавіатури для роботи з текстом та

правила набору тексту.

5.               Пригадують і розповідають про правила поводження за комп’ютером.

6.Виконують вправу на правила введення тексту в learningapps. Відтворюють речення, вставляючи потрібні слова.

 

Учні, які виконали завдання без помилок, піднімають зелену фішку світлофору. 

imageСлайд № 6,7

image 

Завдання№1”Правила введення тексту” https://learningapps.org/wa tch?v=p9h17h1dt01  

Вивчення нового матеріалу та осмислення нових

знань

 

Познайомити  з основними командами і способами  редагування тексту

 

 7. Пояснення нового матеріалу. Краще запам’ятати і  зрозуміти новий матеріал допоможе опорна схема (Слайд№8), де зібрано всі команди   (копіювати, вирізати, вставити, видалити) та різні способи редагування. Вчитель “зчитує” інформацію зі слайду, роз’яснює.

7.Учні слухають, співвідносять вербальну інформацію із зображенням опорної схеми зі слайду №8 . Знайомляться з новими поняттями: “редагування тексту”; “буфер обміну”.

 

Слайд № 8

“Опорна схема”

 

 

Засвоюють нові знання за допомогою опорної схеми

 

Опорна схема далі по уроку буде використана як інструкція до виконання практичного завдання.

image 

Первинне  осмислення  нового матеріалу

 

 

Перевірити на рівні знання та розуміння  команди та  способи

їх редагування 

 

 

 

Коментують знання у зовнішньому мовленні

8.Практичне завдання  №2 «Встанови відповідність» (робота в парах)  Визначення   розуміння відповідних позначок та команд, які використовуються при редагуванні тексту.

 

 

Еспрес-оцінка результатів в парі: пропонується звірити роботу зі зразком і озвучити що було виконано не так і чому. 

 

8. Учні  об'єднуються у пари і працюють з роздатковим матеріалом: . визначають відповідність  основних команд редагування та інструментів дій .До  команди редагування добирають  відповідні інструменти дій та способи.

 

Результат звіряють зі слайдом №9. Правильність виконаної роботи демонструють через  підняття  рук у  парі. Озвучують, що виконали інакше і пояснюють, де були неточні.

Слайд № 9

Гра “Встанови відповідність”

image 

Закріплення нового матеріалу

 

Формувати  вміння

діяти за алгоритмом

 

 

Коментують порядок

своїх  дій у

зовнішньому мовленні 

9.Практичне завдання №3

“Дешифрувальник” (робота в групах).

Вчитель озвучує  алгоритм дій  редагування тексту різними способами (Слайд№10).

Пропонує учням у групах скласти алгоритм дій для команд редагування фрагментів тексту. Завдання окреме для кожної групи.Пояснення виконання вправи: необхідно  встановити правильну послідовність дій алгоритму та  відновити текст.

 

Експрес- оцінка. результатів у групі.  Пропонується кожній групі звірити сво роботу з відповідним слайдом №11-13

9 . Учні об'єднуються у групи (по 4 учня) працюють з роздатковим матеріалом. Встановлюють  послідовність дій алгоритму та  відновлюють  текст. Результат звіряють зі слайдами № 11-13 (кожна група має свій слайд). 

 

 

 

 

Група  обирає одного представника, який озвучує результат роботи групи,

юпорівнюючи його зі зразком на слайді. Правильність виконаної роботи  оцінюється  оплесками учнів.

imageСлайд № 10-13

 

«Гра дешефрувальник»

image

 

 

Закріплення знань про основні команди

редагування тексту

 

 

Рефлексія учнями

нового знання

 

10.Практичне завдання №4 

Виконується самостійно. Пояснення виконання вправи: класифікуйте основні операції з виділеним фрагментом у текстовому процесорі.

 

Експрес-оцінка результатів самостійної роботи

 

 11. Руханка з музичним супроводом

10.               Виконують вправу на відповідність команд  редагування тексту learningapps.

 

 

 

 

 

 Учні, які виконали завдання без помилок, піднімають зелену фішку світлофору.

 

11.               Руханка з музичним супроводом

imageСлайд №14,15

https://learningapps.org/13 60482

image 

Включення в систему знань та повторення

Застосування знань, умінь у навчальній

ситуації

 

 

Учень застосовує знання і навички  самостійно на практиці.

12.Ознайомлення  з інструкцією (опорна схема )  щодо виконання практичної роботи.

 

13. Практичне завдання № 5

Редагування казки “Ходить гарбуз по городу”.

 

 

 Експрес-оцінювання самостійної роботи: було важко, треба потренуватись, можу допомогти іншому навчитись. 

12.               Уточнюють як користуватися опорною схемою, яка для учнів одночасно є інструкцією до практичного завдання..

 

13.               Самостійне виконання Завдання №5.Учень має відредагувати текст, виконуючи різні команди та способи робота над текстом.

 

Учень самостійно приймає рішення для себе - наскільки впевнено він може застосовувати набуті знання у житті: червона фішка - ще важко дається; жовта - треба потренуватись; зелена - вже можу допомогти навчитись.

 

Слайд №16

Вправа  «Ходить гарбуз по городу»

image

image-Яке завдання було на початку      пригадують завдання ( допомагає уроку?     слайд №5); називають команди,

-  Чи навчилися ви редагувати      способи редагування. Називають ті

                                                                                                         текст?                          способи, які їм більше сподобались.

-  За допомогою яких команд і      

                                                                                                         способів?                Говорять про те, що знання та вміння,

-  Чи можете ви згадати частиною    отримані на уроці, допоможуть якого творчого спільного  завдання  виготовити книжку-малютку для дошколят.  

 

Матеріали до уроку:                 

1.      Рашкевич І.А.Презентація вчителя до уроку  з теми: Основні команди редагування тексту: вирізати, копіювати, вставити, видалити, перемістити, 3 клас. [Режим доступу ] https://docs.google.com/presentation/d/17qkKbhwZdox2TptHtxljgX6UHkN8XJhM/edit#slide=id.g6fe259692a_0_0

2.      Рекламне відео дитячої книжки з доповненою реальністю. [Режим доступу ] https://youtu.be/nbiNJQwNR8A  

3.      Рашкевич І.А. Опорна схема “ Команди та способи редагування тексту”. [Режим доступу ]  https://docs.google.com/document/d/1r7WLOx9GoSNtuqqRw8hbK_6FV6LIHLET/edit

4.      Рашкевич І.А. Практичне завдання№1.Правила введення тексту. [Режим доступу ] ]https://learningapps.org/watch?v=p9h17h1dt01

5.      Рашкевич І.А. Практичне завдання№2. Роздатковий матеріал “Встанови відповідність”. [Режим доступу ] https://docs.google.com/document/d/19Lv2mRYcgnM64qMd5cXonti3MqFyAZUu/edit 6. Рашкевич І.А. Практичне завдання№3 . Роздатковий матеріал для дидактичної гри.  “Дешифрувальник” [Режим доступу ] https://docs.google.com/document/d/1Dz60iRDh1195EkwGrcAaOUN3kpUY62la/edit

7.        Рашкевич І.А. Практичне завдання №4. Відповідність команд редагування.[Режим доступу ]  https://learningapps.org/1360482

8.        Рашкевич І.А. Практичне завдання №5 Робочий лист учня. [Режим доступу] https://docs.google.com/document/d/1qakYbNwtgkhQvfDf0xwnf89zNQO_w2Yy/edit

9.        Музична руханка. [Режим доступу ]  https://drive.google.com/drive/rece

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кузьменко Ірина Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
5 травня
Переглядів
289
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку