Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок "Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття."

Про матеріал

Мета:

Освітня: : сформувати уявлення про біологічне різноманіття видів, указати його категорії, встановити причини і наслідки деградації біорізноманіття; розглянути основні категорії природозаповідання, довести, що охорона і відтворення біорізноманіття є необхідною умовою підтримання стабільності біосфери;

Розвиваюча: розвивати вміння працювати в групах, уміння та навички роботи з роздатковим матеріалом;

Виховна: виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Обладнання й матеріали: підручник, робочий зошит, зошит для практичних робіт

Тип уроку: комбінований

Перегляд файлу

Урок 11 клас

Екологія

 

Тема: Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.

 

Мета:

Освітня: : сформувати уявлення про біологічне різноманіття видів, указати його категорії, встановити причини і наслідки деградації біорізноманіття; розглянути основні категорії природозаповідання, довести, що охорона і відтворення біорізноманіття є необхідною умовою підтримання стабільності біосфери;

Розвиваюча: розвивати вміння працювати в групах, уміння та навички роботи з роздатковим матеріалом;

Виховна: виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Обладнання й матеріали:  підручник, робочий зошит, зошит для практичних робіт

Тип уроку: комбінований

ХІД  УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів

Бесіда

 1.      Що таке біорізноманіття? (Біорізноманіття — різноманітність рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, що перебувають у наземних, морських та інших водних екосистемах та екологічних комплексах території країни, в яких вони є складовими частинами; воно включає різноманіття в межах видів, між видами та між екосистемами.)
 2.      Від яких факторів воно залежить? (Наявність їжі, води, кисню, відповідного середовища існування тощо.)
 3.      Чи можна людину віднести до елементів біорізноманіття? Відповідь обґрунтуйте.(Так, можна. Людина є невід’ємним елементом біорізноманіття і поза ним існувати не може.)
   

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми і мети уроку

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

План:

 1.      Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття.
 2.      Причини і наслідки деградації біорізноманіття.

 

 1.      Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття.

 

Біорізноманіття сукупність генів, видів та екосистем у регіоні й озна-
чає не тільки кількість об'єктів (видове багатство), але і їхній розподіл
(наприклад, за частотою трапляння).

 

 

Усі типи біорізноманіття пов'язані між собою: генетичне різноманіття є
основою видового різноманіття. Різноманіття екосистем створює умови для
утворення нових видів. Підвищення видового різноманіття збільшує загаль-
ний генетичний потенціал живих організмів біосфери.

У геологічній історії Землі постійно відбувалося виникнення та зникнення
видів. Вимирання компенсувалося появою нових видів, загальна кількість ви-
дів у біосфері зростала. Цей процес відбувався без втручання людини.

 

 1.      Причини і наслідки деградації біорізноманіття.

 

У наш час відбувається скорочення біологічного різноманіття за раху-
нок знищення видів людиною.

Елімінація (знищення видів) може відбуватися
у двох напрямках:

 •         пряме винищення (полювання, промисли)
 •         непряме (руй-
  нування середовища існування, порушення трофічних зв'язків),

Унаслідок господарювання людини зменшилася площа, зайнята лісами.
Практично знищено степ, погіршився стан природних водних об'єктів у зв'язку
з будівництвом рівнинних гідроелектростанцій та створенням водосховищ.
Спостерігається антропогенне забруднення значних територій важкими ме-
талами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками. Відмічено прояви
девастації (знищення) та синантропізації екосистем (зміни поведінки, генети-
ки, фізіології, живих організмів під впливом діяльності людини). Це загрожує
втратою гено-, цено- та екофонду та формує соціально-екологічний диском-
форт населення.

 

Розповідь учителя

Займаючи менше 6 % площі Європи, Україна володіє не менше як 35 % її біорізноманіття, і за цим показником випереджає майже всі європейські країни. Україна має значний потенціал біорізноманіття і може розглядатися як один із потужних резерватів для відновлення біорізноманіття всієї Європи. Географічне положення України, її фізико-географічні умови сприяли формуванню багатого рослинного і тваринного світу, що налічує більше 70 тис.видів (за оцінками експертів, ще не описано одну третину видів, здебільшого грибів і комах). Це обумовлено тим, що в Україні на відносно невеликій території представлено біоту 4-х природних зон. До того ж, Україна розташовується на перехресті міграційних маршрутів багатьох видів тварин. На жаль, видове багатство як тварин, так і рослин стрімко зменшується через антропогене навантаження на довкілля. Приблизно 8,3 % судинних рослин, 31,1 % ссавців, 19,7 % птахів, 38 % плазунів, 26,3 % амфібій перебувають під загрозою зникнення. До першого видання Червоної книги України (1980 р.) було занесено 151 вид вищих рослин та 85 видів тварин. До другого, діючого й нині, видання Червоної книги України (тваринний світ — 1994 р., рослинний світ — 1996 р.) включено вже 541 вид рослин і грибів та 382 види тварин. Істотне збільшення (в 4,5 рази) кількості рідкісних рослин і тварин і таких видів, що перебувають під загрозою зникнення, зумовлене збільшенням антропогенного тиску на природні екосистеми і свідчить про збереження тенденції до втрати живої природи.
 

Висновок: Головні загрози біорізноманіттю пов’язані сьогодні з діяльністю людини. Вони полягають у знищенні природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин, їх фрагментації та деградації (включаючи забруднення), у глобальній зміні клімату, екологічно незбалансованій експлуатації видів людиною, поширенні чужорідних видів, розповсюдженні хвороб тощо.
 

V. Узагальнення та систематизація знань

Цікаве запитання

У зоопарку Бронкса у клітці за міцними ґратами висить дзеркало з багатозначним надписом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра на Землі. З усіх звірів, що будь-коли жили на планеті, тільки цей здатний винищити (і вже винищив) цілі види…» Віддаючи належне дотепності авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи може бути іншою. Якщо вона по-іншому буде ставитись до навколишнього середовища.

Розкрийте зміст останнього речення.

 

VІ. Підведення підсумків уроку

Обговорення та виставлення оцінок

 

ІV. Надання та пояснення домашнього завдання

      Опр. §14

doc
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку