19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Коцюбинський (життя і творчість)"

Про матеріал

Тема: Михайло Коцюбинський – людина високої духовної культури

Мета: поповнити і поглибити знання учнів про М.М.Коцюбинського, набуті в попередніх класах, зупинитись на основних етапах життя та творчості митця; розвивати вміння учнів аналізувати образ-персонаж; виховувати в учнів почуття любові і пошани до рідної літератури

Перегляд файлу

 

План-конспект уроку з української літератури

Клас: 10

Рівень успішності: середній

Час: 1 година

Тема: Михайло Коцюбинський – людина високої духовної культури

Мета: поповнити і поглибити знання учнів про М.М.Коцюбинського, набуті в попередніх класах, зупинитись на основних етапах життя та творчості митця;

розвивати вміння учнів аналізувати образ-персонаж;

виховувати в учнів почуття любові і пошани до рідної літератури

Обладнання: орієнтовні опорні таблиці, фото «М.Коцюбинський в колі українських письменників»

Тип: урок вивчення біографії письменника

Форма проведення: урок-пошук

Методи та прийоми: бесіда, лекція

Епіграф до уроку: (запис на дошці, учні в зошит)

Людську любов, і радощі й жалі,

І совість, що губилась на землі, –

У серце взяв, у світ поніс з собою.

А.Малишко

Хід уроку:

І. Організація учнів на навчальну діяльність

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя.

 Сьогодні на уроці ми ознайомимося з життєвим і творчим шляхом письменника межі ХІХ-ХХ ст. – М.Коцюбинського.

 Письменник-патріот, дослідник життя, тонкий майстер художнього слова – таким вимальовується образ Коцюбинського в “Чернігівських сонетах” Максима Рильського:

Глибоким зором і пером тонким

Він слугував народові своєму,

Боліючи душею разом з ним.

 М.Коцюбинський у своїх творах відобразив картини буття українського народу, особливості внутрішнього світу його представників, створив глибокі сцени переживань ліричних героїв.

 Імпресіоністичні, гідне подиву за тонкістю й красою психологічні повісті й новели митця – найвище досягнення української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття, цінний внесок у скарбницю світової літератури.

 Учні класу проведуть нас сьогодні життєвим та творчим шляхом М.Коцюбинського.

1-й учень-дослідник розповідає про життя письменника (Клас занотовує основні дати та події). Орієнтовна опорна таблиця:

 

 

Дата

 

Подія

17 вересня

1864р.

У м.Вінниця в сім′ї дрібного службовця народився М.Коцюбинський

З 1875р.

Навчається спочатку в останньому класі Барської початкової школи, потім упродовж п′яти років – у Шаргородському духовному училищі

  1882  

 1892 рр.

Коцюбинський займається репетиторством у сім′ях чиновників у Вінниці та в навколишніх селах. Підтримує зв′язки з членами підпільних народницьких організацій.

З 1890 р.

Коцюбинський працює у філоксерній партії, яка вела боротьбу з виноградними шкідниками у молдавських селах. Входить до нелегального політично-культурного товариства "Братство тарасівців" (В.Боровик на чолі).

1897 р.

Працює в житомирській газеті "Волинь"

З 1898 р.

Оселився у Чернігові, влаштувався у земській управі.

1900 –

1911 рр.

Працював у статистичному бюро губернського земства. 1903 р. побував у Полтаві на святі відкриття пам′ятника І.Котляревському. Знайомиться з Панасом Мирним, М.Старицьким, Лесею Українкою, В.Стефаником, Оленою Пчілкою.

1899 –

1913 рр.

У Львові виходить зібрання творів Коцюбинського (7 томів)

1905 р.

Подорож до країн Центральної та Західної Європи – Австро-Угорщини, Німеччини, Італії, Швейцарії.

Бере активну участь у громадських акціях, обурюється крутійською політикою царизму. Обраний головою чернігівської "Просвіти".

1909 –

1912 рр.

Тричі приїжджає на лікування в Італію, де знайомиться з М.Горьким, гостює на його віллі на о.Кипрі.

1910 р.

Повертаючись з Італії, заїжджає до карпатського селища Криворівня, два тижні вивчає побут, звичаї, мову, фольклор гуцулів.

Влітку

1911 р.

Вдруге відвідує Гуцульщину, піднімається в гори до пастухів, вивчає життя гуцульських селян. Ці спостереження було покладено в основу повісті "Тіні забутих предків" (1911).

Жовтень

1912 –

січень

1913 рр.

Після третього відвідування Гуцульщини повертається зовсім немічним. Кілька місяців лікується в університетській клініці проф. В.Образцова в Києві, але хвороба загострюється і медицина виявилася безсилою. Та М.Коцюбинський залишається досить оптимістичним, намагається не звертати увагу на хворобу.

25 квітня

1913 р.

Обірвалося життя видатного митця українського народу. Поховано його в Чернігові на Болдиній горі, в гаю Троїцького монастиря, улюбленому місці відпочинку за життя.

 Учитель.

 Як ми бачимо, життя письменника було сповнено різноманітними подорожами, знайомствами з видатними й талановитими людьми. Творча спадщина М.Коцюбинського посідає особливе місце у скарбниці вітчизняного і світового мистецтва. Образ Коцюбинського – людини і письменника – знайшов художнє втілення у поетичних творах П.Тичини, М.Рильського, В.Сосюри, А.Малишка.

2-й учень-дослідник подає огляд творчої діяльності М.Коцюбинського (Клас занотовує роки написання і видання творів письменник). За схемою: дата, назва, коротка характеристика. Орієнтовна опорна таблиця:

Дата

Назва творів

Коротка характеристика

1884 –

1886р.

оповідання"Андрій Соловійко",

"Дядько та тітка", "21 грудня, на Введеніє"

Через істотні художні прорахунки не віддав ці твори до друку. Втілення тем про недолю хлопчика-сироти, злигодні бідняків.

1891 –

1893рр.

Оповідання "Харитя", "Ялинка", "Маленький грішник"

Дебют Коцюбинсткого в літературі. Дитячі оповідання позначені симпатією автора до своїх маленьких персонажів, намагання заглибитися у їх внутрішній світ.

1892 –1893 рр.

Оповідання "П′ятизлотник", "Ціпов′яз"

Оповідання з життя селянства, порушення морально-етичних проблем.

1901 р.

Оповідання "Дорогою ціною"

Зображення подій часів панщини, порушення проблем соціального характеру.

1902 р.                                                  

Новела "На камені"

Змалювання життя кримських татар. Автор називає новелу "аквареллю", підкреслюючи таким чином спорідненістьіз малярськими творами.

1902 р.

Новела "Цвіт яблуні"

Поєднання психологічного заглиблення у внутрішній світ персонажа з яскраво виявленим авторським ставленням до зображуваного.

1907 р.

Оповідання "Persona grata"

Викриття катівської державної системи. Тонкий психоаналіз образу головного персонажа – ката Лазаря.

1907 р.

Етюд "Невідомий"

Ліричний монолог засудженого до страти персонажа.

1908 р.

Новела "Intermezzo"

Зображення психологічного процесу відновлення душевної рівноваги людини завдяки природі.

1910 р.

Повість "Fata morgana"

Працював над повістю з 1904 р. Змалювання села за часів революції і аграрних рухів.

1911 р.

Повість "Тіні забутих предків"

Змалювання життя, побуту, звичаїв Гцульщини, які вразили письменника під час подорожі у Карпатах.

 

ІV. Словникова робота

3-й учень-дослідник подає визначення терміну “новела” (учні записують у словники з теорії літератури).

 Новела – невеличкий за обсягом прозовий твір з надзвичайною сконцентрованістю дії, динамічним сюжетом, з незвичайним поворотом людської долі, з психологічним умотивуванням зображуваних змін у поведінці особистості.

4-й учень-дослідник знайомить із поняттям «імпресіонізм» та місцем імпресіоністичних тенденцій у творчості письменника М.Коцюбинського. Орієнтовна опорна таблиця:

   Історія

становлення

літературно-мистецької

    течії імпресіонізму

Термін "імпресіонізм" (від фр. "враження") – течія модернізму, яка відзначається шляхетним, витонченим відтворенням особистісних переживань та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань. Сформувався у Франції в другій половині ХІХ ст. насамперед у малярстві (назва походить від картини К.Моне "Імпресія. Схід сонця"). На межі ХІХ-ХХ ст. став вагомим компонентом європейського мистецтва, проте не мав окремого угрупування в літературі, наближався то до натуралізму (в прозі), то до символізму (в поезії)

Характерні

ознаки

імпресіонізму

-  психологізм у змалюванні персонажів;                                                   

-  прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження; 

-  особливий лаконізм прози;

-  ритмічність;

-  багатство відтінків у змалюванні дійсності;

- посилена увага до кольорів і звуків, до яскравих деталей;

-  відмова від соціальних проблем.

Представники імпресіонізму у світовій літературі

Брати Гонкури, А.Доде, Гі де Мопассан, П.Верлен (Франція); С.Цвейг, А.Шніцлер (Австрія); С.Віткевич, С.Жеромський (Польща); М.Цвєтаєва (Росія). Імпресіоністи змальовували світ таким, яким він видавався в процесі безпосереднього бачення.

В українській літературі

М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Чумак, О.Кобилянська, Микола Вороний.

 

Учитель.

 Отже, творчий доробок письменника відзначається оригінальністю й різноманітністю. Будучи людиною від природи цікавою, Коцюбинський у своїх творах зацікавлює читача численними характеристиками й описами того, про що йде оповідь. Не випадково Коцюбинського називають сонцепоклонником: справді, вся його творчість насичена сонячним оптимізмом, вірою у високе призначення людини на землі.

ІV. Підсумок уроку

Бесіда за питаннями:

  • Які відомості з біографії письменника Вам запам’ятались найбільше?
  • Як відбувалося становлення Коцюбинського-письменника?
  • Що таке новела?
  • Як пов’язується творчість письменника з імпресіонізмом?
  • Якими рисами наділені персонажі творів М.Коцюбинського?

V. Заключне слово вчителя

VІ. Домашнє завдання повторити основні етапи життєвого і творчого шляху письменника, прочитати новелу «Інтермецо»

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
5576
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку