Урок "Коло. Круг. Число π. Обчислення обертаючого співвідношення"

Про матеріал

Урок із курсу «Математика у вимірі 3D». Освітній блок «Математика + суднобудування». 6 клас

Перегляд файлу

Математика. 6 клас.

З курсу «Математика у вимірі 3D»

Освітній блок «Математика + суднобудування»

 

Тема. Коло. Круг. Число π. Обчислення обертаючого співвідношення.

Навчальні цілі за таксономією Блума:

6.

оцінювання

Вивести формулу довжини кола

5.

синтез

Розв'язувати математичні задачі, що моделюють реальні життєві ситуації з використанням металевого конструктора

4.

аналіз

Установлювати взаємозв’язок між довжиною кола та його діаметром експериментальним шляхом

3.

застосування

Застосувати отримані знань  при знаходженні діаметра кола через його радіус і довжину кола

2.

розуміння

Пояснювати  різницю між колом і кругом

1.

отримання знання

Знати визначення кола, круга та їх елементів (радіуса, діаметра, хорди)

 

Засоби навчання:

апаратні: комп’ютери програмні: Power Point (відео); QR-коди   мережні: nearpod.com наочні: картки із завданням

Використанні джерела:

1.   День числа ПІ. URL : http://mathland.at.ua/news/den_chisla_pi/2012-03-14-30 (дата звернення : 12.12.2018).

2.   Мелодія числа ПІ. URL : https://www.youtube.com/watch?v=sq9CoVk9IUg&t=3s

(дата звернення: 12.12.2018).

3.   Число      ПІ:     10      цікавих       фактів         про    значення     та      історію/       URL :

https://abetkaland.in.ua/chyslo-pi-10-tsikavyh-faktiv-pro-znachennya-ta-istoriyu/

Обладнання: циркуль, олівець, лінійка, альбом для малювання, кольорові олівці, нитки.

Умовні позначення:  Удома У школі                                                 Опис навчальних завдань

з/п

Характер завдання

Затрачений час

Місце виконання

Засоби

Спосіб виконання

1.

Зайти в Classroom «Школа успіху» та переглянути навчальне відео за посиланням

https://youtu.be/P8jjaksrlvs

02:15 хв.

 

 

 

 

on-line

2.

Опрацювати §16 стор. 116117

(Математика : підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова та ін. 

Київ :          Видавничий          дім

«Освіта», 2014. 304 с.)

06:00 хв.

 

 

off - line

 

3.

Виконати усно № 679

(Математика : підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова та ін.

Київ :          Видавничий          дім

«Освіта», 2014. 304 с.)

02:00 хв.

 

off-line

 

4.

Виконати вправи на платформі learningapps.org  URL : https://learningapps.org/watch?v=p9ma9 kfm219

03:00 хв.

 

on-line

 

 

 

5.

Виконати вправу «Вилучи зайве» (робота в групах)

02:00 хв.

 

 

on-line

 

6.

Виконати вправу «Так чи

ні» (робота в групах)

02:00 хв

 

 

on-line

 

7.

Виконати практичну ро-

боту. URL : http://video.nov ashkola.ua/6-

klas/matematika-6-klas/urok26/

 

09:00 хв.

 

on-line

 

8.

Виконати експериментальне завдання за допомогою металевого конструктора (робота в групах)

12:00 хв.

 

 

off-line

 

9.

Презентувати      результат розв’язання експериментального завдання.

03:00 хв.

 

 

off-line

 

10.

Прослухати мелодію числа ПІ. URL : https://www.youtu be.com/watch?v=sq9CoVk9I

Ug&t=3s

 

02:29 хв.

 

 

on-line

 

11.

Вивести формулу довжини кола

02:00 хв.

 

 

off-line

 

12.

Вправа «Перевір себе»

02:00 хв. 

 

 

on-line

 

13. 

Розв’язати задачу на обчислення обертаючого співвідношення з курсу «Математика у вимірі 3D» (освітній блок «Математика + суднобудування»)

07:00 хв.

 

 

on-line

 

14.

Підсумок уроку. 

Домашнє завдання: 

1.     Опрацювати §16. 

2.     Розв’язати № 685, 702.  

3.     Підготувати повідомлення «Число пі».  

03:00 хв.

 

 

off-line

 

 

 

 

Для колег

На початку уроку клас поділяється на групи за допомогою геометричних фігур

(рис.1)

 

 

                                                                                   

                                                               Рис. 1

1. Цілепокладання. Мотивація навчальної діяльності 

-              Математика – це не тільки наука про числа й дії з ними, математика вивчає ще геометричні фігури та їх властивості. Серед багатьох геометричних фігур є дві дуже цікаві фігури. Відгадайте, про які геометричні фігури ми сьогодні будемо говорити на уроці, за допомогою підказок.

-              Підказка 1: «У чого немає ні початку, ні середини, ні кінця?» (Коло)

-              Щоб дізнатися про другу, потрібно виконати вправу на сервісі Nearpod. (Учні за допомогою програми «Сканер» на їх смартфонах розкодовують посилання й переходять за ним до сервісу  nearpod.com, що робить можливим переглядати й відповідати на запитання  з мобільного пристрою. Учитель надає код доступу учням до вправи «Вилучи зайве».)

Вправа «Вилучи зайве»

- Назвіть геометричні фігури, які ви бачите на рисунку 1. Яка з них зайва?

Чому? (Круг – частина площини, обмежена колом). 

- Пригадайте переглянуте вдома відео й опрацюваний матеріал §16 і дайте відповідь на запитання «Чим відрізняються коло та круг одне від одного?»

2. Актуалізація опорних знань.

-             Повторимо поняття, які стосуються кола та круга.

Робота в групах.

-             На ваших столах картки з написом «Так» чи «Ні». Прочитавши ствердження, ви маєте порадитися й обрати варіант «Так» чи «Ні», а потім пояснити ваш вибір. 

Вправа «Так чи ні»

1.     На рис. 2 праворуч зображено коло, а ліворуч – круг. Так чи ні?

2.     На рис. 3 праворуч зображено діаметр кола, а ліворуч – радіус. Так чи ні?

 

3.     Точка О є центром кола та круга. Так чи ні?

Вправа « Чорна скриня!» Прослухайте повідомлення-загадку та відгадайте, про який предмет іде мова.

Цей предмет (рис.4) винайшов талановитий юнак. Під попелом Помпеї археологи знайшли багато таких предметів, виготовлених із бронзи. У Давній Греції вміння користуватися цим предметом вважалося верРис.4 шиною досконалості. А вміння розв’язувати задачі з

його допомогою – ознакою великого розуму. За сотні років його конструкція не змінилася. У наш час ним уміє користуватися будь-який школяр. Про який предмет йде мова? 

Відповідь: циркуль

3. Практична робота «Довжина кола». Учні переглядають навчальне відео за допомогою сервісу nearpod.com, що надає можливість учителю керувати роботою учнів.  

Обладнання: циркуль, лінійка, нитка, олівець, металевий конструктор.

Хід виконання практичної роботи  

1. За допомогою циркуля побудуємо коло з центром у точці О та радіусом

2 см. 

2.                  Накладаємо на коло нитку.

3.                  Ставимо ручкою відмітку на нитці в тій точці де нитка збігається зі своїм початком.

4.                  Розгортаємо нитку та вимірюємо її довжину. Ця довжина дорівнює довжині кола (C).

5.                  Знаходимо відношення довжини кола до його діаметра (π=𝐶).

𝑑

4. Робота в групах. Експериментальне завдання. 

(Швидкість виконання забезпечується інструктуванням групи щодо способів виконання: кількість деталей металевого конструктора залежить від кількості учасників для проведення ними дослідів )

Завдання 1. Побудуйте за допомогою фігури конструктора (рис.5) кола.

Рис. 5. Металевий диск, протектор, колесо, колесо велике Завдання 2. Знайдіть діаметри й довжини побудованих кіл. 

Завдання 3. Заповніть таблицю (відповіді округліть до десятих).

http://catcut.net/dR4y

Дослід

Діаметр (D)

Довжина кола (C)

𝐂

π =

𝐃

 

1

Металевий диск (026)

 

 

 

2

Колесо (204)

 

 

 

3

Протектор (203)

 

 

 

4

Колесо велике (201)

 

 

 

 

Отже, зробимо висновок.  Виявляється, що для всіх кіл відношення довжини кола до довжини його діаметра є одним і тим же числом. 

=3,141592653589793238462643…

Число – нескінченний десятковий дріб. ≈ 3,14       

Фраза числа (пі)

«Это я  знаю и  помню прекрасно …»

     3,   1 4      1      5          9                 

Історія числа ПІ налічує не одне тисячоліття. Цьому дивовижномучислумайже стільки років, скільки існує математика. Спочатку відношення довжини кола до діаметра вважали рівним 3. Давньогрецький вчений Архімед (III ст. до

н.е.) знайшов, що число описується числом  … Але з часом, коли почала розвиватися архітектура, було потрібно більше точне вимірювання.  У V столітті китайські математики за допомогою геометричних методів обчислювали число до сьомого знаку після коми, а індійські - до п'ятого. Першою точною формулою для числа π є формула записана індійськими математиками, що тепер зветься формулою Ляйбніца.

До речі, число існувало, а ось буквене позначення воно отримало тільки на початку XVIII століття (1706 рік) і походить від початкових букв двох грецьких слів, що означають «окружність» і «периметр». Буквою “π” число наділив математик Джонс, а міцно увійшла в математику вона вже в 1737 році.

Зараз я вам пропоную послухати, як «звучить» число . Наведіть свої смартфони на qr-код – і ви почуєте мелодію числа . 5. Вивод формули довжини кола Отже, π =𝐂, тоді С= π𝑫, або 𝐃 = 𝟐𝑹, C=2π 𝑹.

𝐃

6.   Обчислення обертаючого співвідношення. (Курс «Математика у вимірі 3D». Освітній блок «Математика + суднобудування»)

Задача. У бухті «Тихій» корабель «Відважний» став на якірну стоянку.  При занурюванні якоря, якірний вал корабля (рис.6) робить 18 обертів. Обчисліть довжину витравленого якірного ланцюга в місці стоянки корабля, якщо якірний вал має діаметр 1 м.

7.   Підсумок уроку.  

Проаналізуйте результати своєї роботи та дайте відповіді на такі запитання:

(Метод евристичних запитань за Квінтіліаном: Що? Хто? Коли? Навіщо? Де?

Чим? Як?)

1.                    Що? Що за тему ми сьогодні закріпили?

2.                    Хто? Хто з учених користувався числом π?

3.                    Коли? Коли почали вперше використовувати поняття діаметр, радіус?

4.                    Навіщо? Для чого нам потрібні дані знання?

5.                    Де? У яких галузях застосовуються дані знання?

6.                    Чим? Чим цікавим ви зможете зайнятися, уміючи знаходити довжину кола?

7.                    Як? Як дані знання можна застосувати в житті?

 

 

pdf
Додано
13 січня 2019
Переглядів
902
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку