Урок "Кров, її склад та функції. Лімфа."

Про матеріал

В даній розробці надані матеріали щодо будови крові та лімфи. Урок проводиться у вигляді групової роботи учнів. Одночасно з вивченням матеріалу проводиться лабораторна робота №1 "Мікроскопічна будова крові людини". На прикинці уроку проводиться перевірка вивченого матеріалу у вигляді тестування.

Перегляд файлу

м. Київ СШ №120 вчитель біології Мозуль М.Ю.

8 клас

Тема: Кров, її склад та функції. Лімфа.

Цілі уроку:

освітня: продовжувати формувати у учнів поняття про внутрішнє рідке середовище організму, його склад, відносну сталість;  розглянути склад і функції крові та лімфи;

розвивальна: вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі компонентів крові; розвивати уміння порівнювати, спостерігати та робити висновки і узагальнення; проводити дослідницьку роботу, працювати з мікроскопом; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; продовжити формування інформаційних, комунікативних та здоров'я зберігаючих компетентностей;

виховна: виховувати розуміння значення сталості внутрішнього середовища організму для збереження здоров’я; виховувати бережливе ставлення до власного організму.

Обладнання й матеріали: фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати особливості внутрішнього рідкого середовища організму людини, мікроскоп, мікропрепарати, презентація.

Основні поняття і терміни: внутрішнє середовище організму, кров, лімфа, плазма крові, формені елементи крові, функції крові.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І.Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка присутності учнів. Перевірка готовності учнів до уроку. Поділ учнів на групи.

II. Актуалізація опорних знань

Питання до учнів

 1.          З чого складається внутрішнє середовище організму? (відповідь учнів Основними складовими внутрішнього середовища організму людини є кров, лімфа й тканинна (міжклітинна) рідина.)

(учні складають схему 1)

Схема 1

Внутрішнє середовище

 

           Кров                                 Лімфа                               Тканинна рідина

від загальної маси тіла

близько 7%                                     4%                                             15%

 1.          Як ці рідини взаємозв'язані між собою? (Ці рідини тісно між собою взаємозв'язані. Вони постійно дифундують одна в одну, переносячи при цьому розчинені в них речовини, і таким чином впливають на хімічний склад одна одної. За допомогою цих рідин в організмі перебігають усі важливі фізіологічні процеси, а саме: до клітини зперервно надходять поживні речовини і видаляються кінцеві продукти життєдіяльності. Рідини внутрішнього середовища організму людини забезпечують клітини речовинами, які необхідні для життєдіяльності організму. Вони створюють умови для протікання в них життєвих процесів, що засновані на обміні речовин та енергії із зовнішнім середовищем, і виводять кінцеві продукти обміну. Тканинна рідина заповнює простір між клітинами, тканинами й органами. Вона утворюється з плазми. Омиваючи клітини тканин, тканинна рідина забезпечує їх речовинами, необхідними для життєдіяльності, і виводить продукти метаболізму. Надлишок тканинної рідини потрапляє в лімфатичні судини і далі через лімфатичні протоки – у кров, і коло циркуляції рідин замикається.)
 2.          Розкрийте поняття гомеостаз. (Це динамічна відносна сталість складу, фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища організму та всіх фізіологічних процесів у ньому, що забезпечуються механізмами нейрогуморальної регуляції.)
 3.          Які органи забезпечують гомеостаз? (Органи дихання, кровообігу, травлення, виділення.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання до учнів

Кров одна зі складових внутрішнього середовища організму, давайте пригадаємо що ми вже знаємо про неї? (відповіді учнів: червоного кольору, солонувата на смак)

Проблемне запитання

Єгипетські фараони вважали. Що в них «голуба» кров і її не можна змішувати з кровю простих людей. А чи може насправді бути «голуба кров?»

На це питання ми звами дамо відповідь на при кінці уроку. (запис теми уроку, формулювання мети)

ІV. Засвоєння нових знань

Вже в стародавньому світі кров вважалася найважливішим початком життя. Кров асоціювалася з божественною енергією, а також зі здоров'ям, молодістю і родючістю. Глибокий символізм крові зберігся досі - наприклад, в католицької і православної традиції при причасті використовується вино, яке символізує кров Христа. Незважаючи на те, що таємниці крові цікавили людей протягом багатьох століть, гематологія - наука, що вивчає кров і кровотворну систему, їх будова і функції, захворювання і методи лікування, порівняно молода наука. Датою народження гематології як науки можна вважати 1673 - відкриття голландським анатомом Левенгуком еритроцитів. Сьогодні науковці детально вивчили склад крові та її функції, ми ж намагатимемося почерпнути цих знань на нашому уроці.

У людини кількість крові становить 1/13 її ваги; у дорослої людини це приблизно 5-6 л, а в підлітка – 3-4 л. Давайте дізнаємось її склад.

(Продовження розповіді з одночасним заповненням таблиці та частковим виконанням лабораторної роботи)

Таблиця 1

Склад крові та лімфи

Внутрішнє середовище

Склад

Місце знаходження

Джерело і місце утворення та руйнування

Функції

Кров відносять до сполучної тканини,

має вигляд непрозорої в’язкої рідини жовтуватого (солом’яного) кольору.

 

Плазма (55-60% від об’єма  крові): вода 91-92%,

Сухого залишку 9%:

білки 7%,

жири 8%,

глюкоза 0,12%,

сечовина 0,05%,

мінеральні солі 0,9% (в основному Na+, K+, Cl-, HCO 3-, HPO 42-)

 

Кровоносні судини: артерії, вени, капіляри

За рахунок поглинання білків, жирів, вуглеводів, а також мінеральних солей їжі і води

 

переносить кисень, поживні речовини, гормони, продукти мета­болізму клітин; має здатність до зсідання у разі пошкоджень судин, містить речовини та клітини, які знищують хвороботворні мікроорганізми, токсини, віруси; бере участь у підтримуванні біологічних констант температури (теплорегуля-

торна), осмотичного тиску, рН, сольового складу.

Взаємозв‘язок всіх органів організму в цілому із зовнішнім середовищем; живильна, видільна, захисна, регуляторна

Білки плазми крові 1% об’єму плазми (65-85г\л) альбуміни (40 г\л), глобуліни, фібриноген, виконують різні функції:

 •                Альбуміни створюють рнкотичний тиск, регулюють обєм циркулюючої крові та інтенсивність утворення сечі;
 •                Альбуміни є білковим резервом організму, з якого утворюються амінокислоти;
 •                Альбумін та глобулін (альфа і бета-) виконують транспортну функцію, переносячи гормони, залізо, ліпіди тощо.
 •                Гамма-глобулін є антитілами, вони виконують захисну функцію, беручи участь в забезпеченні імунітету (стійкість організму до інфекційних захворювань);
 •                Білки крові підтримують її зв’язки, а це призводить до підтримання тиску в судинах;
 •                Білки мають буферні властивості, тобто зберігають сталість реакції;
 •                Фібриноген бере участь у згортанні крові і, таким чином, зупинці кровотечі.
 •                Є білки, що впливають на перерозподіл води між плазмою та тканинною рідиною, адже від їхнього вмісту залежить густина крові. Так, зниження концентрації у плазмі крові деяких білків зумовлює затримку води у міжклітинних просторах тканин, що призводить до виникнення набряків.

Незважаючи на те що в кров може потрапити різна кількість води і мінеральних речовин, їхня концентрація в плазмі підтримується на постійному рівні. Це забезпечує діяльність нирок, потових залоз, легень, через які з організму видаляються вода, солі, продукти обміну.

ЦІКАВО ЗНАТИ! За значних крововтрат людині (за відсутності плазми крові або крові для переливання) в кровоносні судини вводять розчини, які за вмістом солей та їхньою концентрацією відповідають складу плазми крові. Такі розчини називають фізіологічними розчинами. Найпростішим фізіологічним розчином є 0,9 %-й розчин натрій хлориду (кухонної солі).

Формені елементи(45-50% від обсягу крові):

Плазма крові

Червоний кістковий мозок, (еритробласти)

Місце руйнування печінка, селезінка.

 

 

До складу крові входять формені елементи: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Вперше тільця, що плавають у крові, виявив італійський лікар, Мальпігі. Ці тіла він прийняв за жирові кульки, а не форменими елементами крові.

Лише голандський винахідник мікроскопа Антоні Левенгук назвав їх

кров`яними кульками. Згодом їх почали називати правильно – кров`яними клітинами. Зараз і ми розглянемо їх детальніше.

(учні працюють в групах з підручником за 8 клас Біологія автор: Матяш, Остапченко, Пасічніченко, Балан)

Завдання

За допомогою підручника та мікроскопу з мікропрепаратом опишіть свій формений елемент крові за формою яку ви бачити на екрані. Таблицю заповнюємо у лабораторному зошиті.

Кожна група представляє результат своєї роботи, вчитель доповнює.

Завдання для І групи. дати характеристику еритроцитам (сторінка підручника 88).

З клітин – еритробластів, мають ядро, яке під час дозрівання еритроцита замінюється гемоглобіном. Всередині еритроцит заповнений білком – гемоглобіном. В 1 еритроциті – 256 молекул гемоглобіну, загальна кількість в крові – 600 – 700 г. Гемоглобін складається з білка глобіну і залізовмісної сполуки гему. Саме атом заліза (в крові людини до 30 г) здатний приєднувати і віддавати кисень.

Сполука гемоглобіну з киснем називається оксигемоглобін. Кров, насичена киснем, яскраво – червоного кольору, артеріальна.(Слайд).

Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом карбгемоглобін. Кров, насичена вуглекислим газом, темна, венозна.

Сполука гемоглобіну із чадним газом карбоксигемоглобін, у цій сполуці гемоглобін втрачає здатність приєднувати і переносити кисень, що призводе до тяжкого отруєння організму і навіть смерті.

Під впливом деяких негативних чинників кількість еритроцитів може зменшуватися, внаслідок чого зменшується і кількість гемоглобіну в крові. Кров переносить менше кисню, настає киснева недостатність, що впливає на організм людини. Такий вплив називають недокрів`я або анемія.

Причини: недостатнє харчування, радіаційне забруднення, нестача вітамінів, алкоголь руйнує еритроцити.

Лікування: вживати більше вітамінів, правильний режим праці і відпочинку, тобто прагнути до здорового способу життя.

В деяких випадках призначають препарати заліза.

Завдання для ІІ групи дати характеристику лейкоцитам (сторінка підручника 93).

Лейкоцити. В дорослої людини 60 млрд. лейкоцитів. Найшвидше рухаються нейтрофіли – близько 30 мкм за 1 хв., а при захворюваннях швидкість руху збільшується.

Види лейкоцитів

Еозинофіли

Нейтрофіли

Моноцити

Лімфоцити

Базофіли

Містять «двочасткове» ядро і гранули, які забарвлюються еозином у червоний колір. Регулюють алергічні реакції, напр. виділяють ферменти. які мають антигістамінну дію. Кількість еозинофілів збільшується під час алергічних реакцій та у випадку попадання до організму паразитичних організмів, напр.стьожкових червів. В 1мм3-105

Найбільш численні з лейкоцитів (білих кров’яних клітин). У них дуже коротка тривалість життя(12-72год). Містять незабарвлені гранули. Здійснюють фагоцитоз мікроорганізмів.Пересуваються з крові у тканини і так активні у мфагоцитозі, що їхня чисельність відновлюється зі швидкістю 100млрд штук за день. В 1мм3-4900

Найбільші лейкоцити. Належать до агранулоцитів(містять незернисту цитоплазму) і мають крупне ядро бобоподібної форми. Перші 2-3 дні вони знаходяться у кров’яному руслі, потім пересуваються у тканини, де стають макрофагами і фагоцитують. В 1мм3-280

Складають близько 30% циркулюючих лейкоцитів. Хоча лімфоцити утворюються в кістковому мозку, повного розвитку досягають в тимусі, лімфатичнім вузлах і селезінці. Вони беруть участь в імунній реакції. В-лімфоцити виробляють антитіла, а Т-лімфоцити координують імунну реакцію і знищують пухлинні клітини.В 1мм3-1680

Мають S-подібне ядро і гранули, які забарвлюються у синій колір. Виробляють велику кількість гістаміну (який посилює запалення) і гепарину(який регулює активність речовин, що беруть участь у зсіданні крові). В 1мм3-35

 

Завдання для ІІІ групи дати характеристику тромбоцитам (сторінка підручника 94).

Тромбоцити. Під електронним мікроскопом тромбоцити мають вигляд зірочок з нитковидними відростками. Кількість тромбоцитів в крові може змінюватись: в день – більше, а вночі – менше, після важкої фізичної праці кількість їх збільшується в 3-5 рази.

Завдання для ІV групи дати характеристику основним функціям крові

Відповісти на питання

 Чому концентрація солей у плазмі крові підтримується практично на постіному рівні? (Для збереження постійності внутрішнього середовища організму, що забезпечує найбільш сприятливі умови для протіканнч процесів обміну.)

Фізкультхвилинка

Лімфа (ві лат. Lymphaчиста вода, волога) — прозора рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містит еритроцитів, і тромбоцитів, але містить багато видів лімфоцитів, близько п'яти тисяч, та макрофагів (білі кров'яні тільця, що беруть участь в хімічному поглинанні чужорідних мікроорганізмів). Лімфа разом із кров'ю та міжклітинною рідиною складає внутрішнє середовище організму.

Лімфа (в організмі людини міститься 1-2 л) є безбарвною прозорою рідиною, близькою за своїм складом до плазми крові, відносять до сполучної тканини.

з рідкої частини – лімфоплазми (Вода, розчинені в ній продукти розпаду органічних речовин)

 та формових елементів – лімфоцитів, а також моноцитів та нейтрофілів.

 

Лімфатична система, що складається з лімфатичних капілярів, які закінчуються мішечками, і судин, протоки яких впадають у порожні вени кровоносної системи

Збагачення лімфи лімфоцитами відбувається у лімфатичних вузлах.

Вона утворюється із плазми крові шляхом її фільтрації в міжклітинну речовину, а потім у лімфатичну систему. За рахунок тканинної рідини, що всмокталася через мішечки на кінцях лімфатичних капілярів

 

 

Повернення в кров'яне русло тканинної рідини. Фільтрація і знезаражування тканинної рідини, що здійснюється в лімфатичних вузлах, де виробляються лімфоцити

Лімфатичні вузли є біологічним фільтром для лімфи. Неодноразово протікаючи крізь них, лімфа фільтрується, звільняючись від бактерій та інших шкідливих речовин, які потрапили до неї з тканинної рідини. Якщо бактерій багато, то у лімфатичних вузлах може відбуватись запальний процес і вони починають боліти.

Функції лімфи.

- дренажна – по лімфатичних судинах відтікає надлишок тканинної рідини;

- захисна – у лімфатичних вузлах відбувається розвиток лімфоцитів і знешкодження ними чужорідних для організму речовин (м/о, шматочків клітин…);

- транспортна й трофічна – всмоктування й транспорт продуктів гідролізу їжі, особливо ліпідів зі шлунково – кишкового тракта у кров, повернення білка з тканинної рідини в кров.

V. Інструктаж з БЖД. Виконання лабораторної роботи № 1 «Мікроскопічна будова крові людини» (за інструктивною карткою сторінка підручника 96-97).

VІ. Узагальнення, систематизація й проміжний контроль знань

1. Тест (0,5 балів)

1. Які формені елементи крові називаються кровяними пластинками?

а) еритроцити; б) тромбоцити; в) лейкоцити.

2. Які клітини крові живуть від кількох діб до кількох років?

а) лейкоцити; б) тромбоцити; в) еритроцити.

3. Які клітини крові здатні активно рухатися?

а) еритроцити; б) тромбоцити; в) лейкоцити

4. Рідини, що складають внутрішнє середовище організму?

а) кров; б) тканинна рідина; в) лімфа; г) плазма.

2. Біологічний диктант (1 бал)

1.Червоні кров`яні клітини (Еритроцити)

2. Еритроцити виконують функцію (Транспортування, дихання)

3.Основний білок еритроциті (Гемоглобін)

4. Еритроцити утворюються (Еритробластів)

5. Сполука гемоглобіну з киснем (Оксигемоглобін)

6. Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом (Карбгемоглобін)

7. Сполука гемоглобіну з чадним газом (Карбоксигемоглобін)

8. Кров, насичена киснем (Артеріальна)

9. Кров, насичена вуглекислим газом (Венозна)

10. Прозора рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містит еритроцитів, і тромбоцитів, але містить багато видів лімфоцитів. (Лімфа)

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Відповідь на проблемне питання.

«Єгипетські фараони вважали. Що в них «голуба» кров і її не можна змішувати з кровю простих людей. А чи може насправді бути «голуба кров?» (відповіді учнів)

Виставлення і коментування оцінок.

VІІІ. Домашнє завдання

 1.          Опрацювати відповідний параграф підручника.

 

Підручник за 8 клас Біологія Автор: Матяш, Остапченко, Пасічніченко, Балан, Нова програма 8 клас

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гуща Інна Анатоліївна
  Дякую,Ваша розробка дуже допомогла.Натхнення і успіху Вам !
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1758
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку