Урок на тему "2 закон Ньютона"

Про матеріал

Уроки цікаві пізнавальні сприяють засвоєння учнями нових знань про взаємодії тіл та її результати, умову перебування тiлa в стані спокою, явище інерції; застосовувати набуті знання при розв'язані задач; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати любов до фізики.

Пізнавальний урок можна використати відео як допомогу до висвітлення нового матеріалу.

Перегляд файлу

1

 

ТЕМА. ІІ закон Ньютона 

Мета: засвоєння учнями нових знань про взаємодії тіл та її результати, умову перебування тiлa в стані спокою, явище інерції; застосовувати набуті знання при розв'язані задач; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати любов до фізики.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: піручник; штатив; гумовий шнур; кулька (вантаж); ножниці.

Хід уроку

Як гукнеться, так i відгукнеться.

Народне  npucлів’я

I. ОРГАН13АЦіЙНИЙ ЕТАП 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методом коментування

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Як звучить І закон Ньютона?
 2. Що таке явище інерції?
 3. Що таке переміщення?
 4. Що таке неінерціальна система відліку?
 5. Що таке інерціальна система відліку?
 6. Як звучить принцип відносності Галілео Галілея?
 7. Що таке прискорення?
 8. Що так рівноприскорений прямолінійний рух?

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із ІІ законом Ньютона, будемо застосовувати набуті знання при розв'язані задач.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

 1. ІІ закон Ньютона.
 2. Наслідоки ІІ закону Ньютона

 

ІІ закон Ньютона.

 

Із повсякденного життя ви добре знаєте: тіло швидше змінитъ швидкість свого руху (набуде більшого прискорення), якщо на нього подіяти з більшою силою. Досліди свідчать: у скільки разів збілъшується сила, у стілъки ж pазiв збілъшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії однієї сили. Тобто прискорення руху тіла прямо пропорційне силі, прикладені до цього тіла:    a~F.

Якщо однаковою силою подіяти на тіла piзнoї маси, то прискорення тіл будуть pізнзми: чим білъшою є маса тіла, тим меншим буде його прискорення. Наприклад, якщо до тенісного м'яча та до кулі для боулінгу при­класти однакову силу, то швидшсть руху кулі зміниться менше (або знадобиться більше часу, щоб швидшсть руху кулі змінити так само, як i м'яча). Тобто прискорення, набуте тілом внаслідок дії сили, обернено пропорцшне мaci цього тіла:   

1
а--.

т

Зв'язок між силою, що діє на тіло, масою тіла та прискоренням, якого набувае тіло внаслідок дії сили, встановлює другий закон Ньютона:

Прискорення, якого набувае тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обер­нено пропорійне мaci тіла.

Зазвичай   на   тіло   одночасно   діють   кілька сил.  У такому випадку силу   F   розуміють як рівнодійну вcix сил, прикладених до тіла  F = F1 + F2 + ... + Fn  , а другий закон Ньютона записують так:

F1+F2 +... + Fn

або

а = -

т

F1+F2 + ... + Fn -r-.s

 

Д|знаємося про наслідки з другого закону Ньютона

1. Саме наоснові другого закону Hьютона встановлюють одиницю сили в CIНьютон: 1 Н — це сила, яка діючи на тіло :: т-\ кг, надає йому прискорення  а = 1

1Н = 1кг

2. Знаючи модуль i напрямок рівнодійної F сил, які діють на тіло, завжди можна визначити модуль i напрямок прискорення i якого набувае тіло внаслідок цієї дії (запис формули самостійно)

:

3. Другий закон Ньютона дозволяє визначити умову рівноприскореного руху тіла:

тіло рухаєтъся рівноприскорено прямолінійне тілъки в тому випадку, якщо рівнодійна . прикладених до тіла, не змінюеться з часом.

4. Якщо   рівнодійна   дорівнює нулю (F = 0),      тіло не буде  змінювати  швикість свого руху  (а = 0). Отже, закон інерції   можна сформулювати так: тіло перебуває у стані спокою або рухаєтъся piвноміpно прямолінійно, якщо сили, що діютъ на miло, скомпенсовано.

 

VІ. ЗАКР1ПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

 Виконання вправ

 

18 6    Визначте масу тала, якому сила 4 Н надає прискорен­ня 0,5 м/с2.

   18.7.  Яке прискорення надае сила 60 Н талу масою 5 кг?

18.8.  Визначте прискорення тіла масою 400  г та дією сили 2 Н.

   18.9. Учень тримає в руці рюкзак, прикладаючи до його ручки силу 40 Н. Чи діє ручка рюкзака на руку

         хлопця? Якщо діє, то в якому напрямі? Визначте модуль niei сили.

18.10. Щоб підняти книжку над партою, дівчина прикладає до неї силу 15 Н. Чи діє книжка на руку дівчини? Якщо діє, то в якому напрямі? Визначте модуль дії сили.

18.13. Популярний колись цирковий номер полягав у тому, що на груди атлета, який лежав на підлозі, клали важке ковадло й били по ньому ковальським моло­том. Після номера атлет підводився з пілоги наче нічого не сталося. У чому секрет номера?

18.14. Поясніть, на якому фізичному явищі грунтується процес вибивання пилу з килима, підвішеного на пе­рекладині.

18.15. Одна й та сама сила надає порожньому візку при­скорення 1,2 м/с2, а навантаженому — прискорення 0,3 м/с2. У скільки разів маса вантажу відрізняється від маси візка?

Самостійно задачі 18.23-18.34 зі збірника.

VI. П1ДБИТТЯ П1ДСУМК1В УРОКУ

Рефлексія за методом «Закінчи фразу».

 

 

VІI.ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Опрацювати § 33 ,  розв’язати вправа 33.5

 

Експериментальне завдання 

Скориставшись лапкою та двома брусками piзної маси, доведіть:

 1. що зi збілыненням сили эбільшується й прискорення, якого набувае будь-який брусок підд час дії сили;
 2. якщо на piзні бруски діятиме та сама сила, то брусок більшої маси набуде меншого прискорення;
 3. напрямок прискорення завжди  збігається з напрямком дії сили. Опишіть свої досліди.

 


 


 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
18 березня 2018
Переглядів
1630
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку