Урок на тему: " Додаток, означення, обставина як другорядні члени речення" (повторення)

Про матеріал
Мета уроку: повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про другорядні члени речення; удосконалювати вміння і навички доречно використовувати додатки, означення і обставини в усному та писемному мовленні; спонукати учнів до поглибленого вивчення мови; за допомогою мовленнєво - дидактичного матеріалу сприяти вихованню національної свідомості учнів
Перегляд файлу

8 клас

Додаток, означення, обставина як члени речення ( повторення)

повторити, узагальнити i систематизувати знання про рек-ЕННЯ', УДОСКОНаЛйТй ВМ1ННЯ 1 НаВћ“1Кй ДОРеЧНО ВйКОРйСТОВуваТй означення i обставини в усному та писемному  спонукати до поглибленого вивчення мови; за допомогою мовленневодидактичного сприяти вихованню Haui0Ha.JIbH0T

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

Обладнання: пцручники,    схеми, дидактичний (картки), картки.

рСЗУЛЬТа А и. у -тН1 ПРР11 иди.ЮТЬ у 5       оМО)КУТЬ визначити в реченш додатки, означення та обставини, розвиватимуть навички доречно використовувати члени в усному та писемному поглиблять вмшня поясшовати значення вщомих смв.

Випереджувальне завдання: пригадати визначення понять: додаток, означення, обставина. обраний учень- народознавець отримав завдання пояснити значення сл1в «оденки», «бинди».

Етйграф уроку. е ще люди сонш, наче сови,

                                      А           до слова- це ..

П к; ттплм-•

уроку момент

-Доброго ранку!      робочих      Налаштуйтесь на серйозну роботу. Ми    пригадаемо          який вивчали у 5 kJIaci. Бажаю BCiM плщно попращовати, а кожен з вас хай побажа€ однокласшжам.

            -Cka)kiTb, а чого залежить ваш                на

-У кожного з вас на          € сигнальна картка. Спробуйте визначити емотт1тлиий стяи (Яктттп иястпуй гапнтлЙ- обипасткся каптка зеленого похмурий-     Протягом уроку ви можете     картку залежно настрою).

опорних знань

1. Запитання до

-  Що ви знаете про   члени речення?  

    -Чим                   члени                        вц головних?

-Пригадайте, що називаеться означенням, на ki питання чим виража€ться?

-  Сформулюйте визначення додатка, обставини.

-  Як називаються речення, що     члени?

III,                     навчальноТ

     1                значення слова «другорядний»

     пробЛЕМПЕ тт • т              аппл.т

Отже, члени речення не дуже важлив{ для вираження думок? ( з використанням методу «Займи позищю»)

Спробу€мо

2. Мовний експеримент

- Наш народознавець пояснить значення смв, яка минулого уроку викликали в нас Це слова «бинди» та «зимсик>>. Але про значення цих сл1в, використовуючи лише головн1 члени речення.

- Який висновок можна зробити про роль другорядних у IV. Оголошення теми, мети уроку та 2'          ИПIГРсири.

- Думаю, в kiui уроку ви зможете       цю фразу або спростувати

V. Опрацювання нового

1.                                           вчителя

Ми з вами пригадали, що в kPiM i присудка.€ й слова, яю розширюють його 3MiCT, пояснюючи 0kpeMi його члени.

У другорядш члени залежать     частин мови- iMeWMk1B, тощо. Залежно          в      та значення          члени подшяються на три групи: додатки, означення та пбот D тлитж

2.                                           Робота з (Пентилюк M.I. мова. 8 клас) Виконання вправи 95( ст. 64) Один учень пращо€ дошки

З. Тренувальне завдання.

записують текст, визначають та члени речення. (кожен учень отримуе картку з надрукованим текстом)

Нгжна душа нашого народу бринить у Слово, оповите любов 'ю, захооить у серце i настроюе струни . дивиться муорими очима i промовляе до нас зеленою травою, яблуневою весною, червоним ociHHiM зойком клена i слова.

ПюДина onnpynyanavp наЙДоппэтир vaiuump йогп а pnngi. Вона ХПЧР рлпапл,! голосно i щиро сказати всьому свгтовг про свог• почуття i зорянг мргт. (за 1. Вихованцем)

4. Весела перерва

     Вчитель зачиту€ анекдоти,         усно визначають другорядш члени речення

Мати виргшила тримати сина в суворому порядку:

-Куди ти йДеш?

- Куди хочу.

- А коли вернешся?

-Куди захочу.

-Добре, негЈДнику, дивись,- Hi секундою Чует? ( визначити обставини)

Куди йДеш?

              До сусгда      

uvcO :

Пити варення з чаем.

Ти, напевно, хотгв сказати: чай з варенням?

Hi, я знаю. шо говорю. Чай з военням я п 'ю вдома.

(визначиги додатки)

На уроцг малювання школярг отрииали завДання наисиювати своЕх батькјв.

Проходячи мгжряДами, вчитель зупиняеться бЈля одного учня:

-Петю, чому ти намааював своему 6ambk0Bi зелене волосся? - Тому що в мене нема лисог• фарби опопи-1У11И Оог{и-тыННЯ

5. Творча робота

       Скласти усну про те, що схема ( на

       Скласти речення за схемами

VI.            вивченого

1.  У поданих реченнях визначте означення, 3p06iTb висновок про те, чим вони переважно виражаються.

Прислухаючись до мови старих людей, ми чуемо багато слгв-

7ьсрльо,  о vvv[ ЛЬИПУОЬИИПИ. э немов пЈДе у небуття величезний пласт мовного багатства, яке було для наших   стихјею повсякДенного побутування. Через зовнгшню екзотику Давнјх слгв ми Доторкуемось до багатој• скарбнищ, невичерпного Джерела, яке несе в c06i гени нашого родовоДу, що зв 'язують минуле з сучаснши та майбутнгм. (В. Чайкгвська) 3p06iTb висновок про роль означень у MOBi.

2.  Поширте подаш речення якомога другорядних члеюв ВЈтер шумгв. Дощущух. Сонце посмгхнулось.

VII.        Рефлексивно-       етап

               1.         складають               використовуючи початки фраз, на

-Я зрозумгв(ла) -Я навчився .

- Я xomiB би...

- 71 не 5Н(Ј5умш...

з учнями.

- Чи досягли ми поставлених - Що нам давалося важче?

- З якими завданнями ми впоралися легко? З. Робота з уроку.

- А зараз звернгмо ще раз увагу на епјграф. Хто бажае висловити свою думку щодо слЈвДмитра БЈлоуса'? ЗгоДнЈ ви з цгею фразою чи хочете Ј7 спростувати?

4.

- За cmapaHHicmb отримуе оцгнку

- Ще Доведеться трохи попрацювати.

VIII.     Домашн€ завдання та коментар вчителя щодо його виконання

1.  Виписати уривок з украТнськоТ народно? означення

2.  Виконати вправу 96 (ст.65)

IX. Анонс наступного уроку.

-Наступного уроку ви матииете можливјсть вЈДчути себе

помилки однокиасникгв та самг оцгните свою роботу на уроцг.

pdf
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку