2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок на тему" Документи особового складу. Склад кадрової документації. Заява по особовому складу"

Про матеріал

Розробка уроку для предмета : Українське ділове мовлення та редагування службових документів". Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 10 класу на тему: Заява.

Перегляд файлу

Секретарська справа з основами діловодства

Урок №_____     Дата_______

 

ТЕМА: «Склад кадрової документації. Заяви по особовому складу.»
МЕТА: сформувати знання про документи, які відносяться до кадрової документації, сформувати знання  та вміння оформляти заяву по особовому складу згідно вимог ДСТУ 4163-2003 та «Типової інструкції з діловодства»; розвивати охайність та відповідальність з оформлення реквізитів документів, любов до обраної професії.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: роздатковий матеріал, папка з документами «На допомогу фахівцеві» памятка Інтерактивні вправи: «Заява». ОБЛАДНАННЯ: персональний комп'ютер.
СТРУКТУРА УРОКУ
 

1. Організаційний момент
Налаштування учнів на урок.
2. Актуалізація опорних знань
Асоціативний кущ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мотивація  навчальної діяльності учнів.

 

 Давайте подивимось кадр із фільму «Службовий роман».

  Як ми дізнались із кадру, що секретар принесла керівникові документ на підпис, який це документ? ЗАЯВА.  Отже, тема нашого уроку

4. Повідомлення теми, мети уроку


Тема: “ Склад кадрової документації. Заява по особовому складу”. Мета сьогоднішнього: Сьогодні на уроці, ми продовжуємо працювати над темою документів особового складу, дізнаємось, які документи відносяться до складу кадрової документації – один з яких - заява та її реквізити.

Ми з’ясуємо:

- чи потрібні знання про документ, укладання тексту документа майбутньому фахівцеві;

- які проблеми можуть виникнути у майбутнього фахівця, якщо він не знатиме правил складання тексту документа.

- що треба робити, щоб ці проблеми не виникали у процесі професійної діяльності.

- навчимося складати заяви відповідно до запропонованого завдання, та

з’ясуємо чи потрібні ці документи не лише у професійній сфері,  а й у сучасному житті.

 
4.  Мотивація навчальної діяльності.

При вступі на роботу громадяни подають письмову заяву, у якій викладають прохання про прийом на роботу.

Заповніть таблицю

Знаю                 Хочу дізнатись         Дізнались

5. Вивчення нового матеріалу


              Документація з кадрових питань – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства, організації чи установи, зафіксованих у заявах про прийняття, звільнення, переведення на іншу посаду, в наказах по особовому складу, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах, особових справах, особових листках з обліку кадрів, трудових книжках та інше.

Заява та її реквізити

 •  Пригадайте чи виникала у вас потреба написати заяву?
 •  Що таке заява?

ЗАЯВА  це письмове офіційне повідомлення, твердження або прохання. Заяви бувають зовнішні та внутрішні.

заяви працівників, тобто внутрішніх заяв, на практиці більша їх частка пов’язана з трудовими відносинами, отже, такі заяви можна умовно віднести до заяв з кадрових питань, зокрема, це заяви:

про прийняття на роботу;

про переведення на іншу посаду (роботу);

про звільнення;

про надання відпусток;

надання матеріальної допомоги.
Заяви бувають прості, складні й мотивовані.

Прошу прийняти мене на роботу у відділ економіки…. До заяви додаю такі документи…

Прошу  надати мені відпустку у зв’язку….

 Прошу перевести мене з…….

Заяви оформляють на чистому аркуші паперу формату А4 від руки або на трафаретному бланку.
Текст заяви (виклад прохання, скарги, пропозиції тощо) пишеться з абзацу, починається зі слова Прошу…
Заява може вміщати і доповнення (перелік документів, які додаються до заяви). У заяві слово Вас не додається.
Реквізити заяви:
16 - Найменування адресата, якому направляється заява (назва організації, прізвище та ініціали людини, якій адресована заява).
Прізвище, імя, по-батькові, посада або адреса автора заяви
10 - Найменування документа
21 - Точний виклад повідомлення (текст)
22 - Опис документів які додаються до заяви.
11  Дата
23 - Підпис.
 

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Заява про прийняття на роботу складається у довільній формі, але практикою в ній вироблена схема побудови заяви, для якої характерні такі елементи: адресат, автор, місце проживання автора, назва виду документу, текст, підпис, дата. У заяві не прийнято писати прийменник "від".

Щодо реєстрації. Якщо чисельність працівників в організації невелика, організаційна структура нескладна, то доцільно запроваджувати одну реєстраційну форму — Журнал реєстрації заяв з кадрових питань.

Якщо організація має розгалужену структуру, значну штатну чисельність працівників, то кадрова служба може вести окремі реєстраційні форми для заяв різних видів, наприклад: журнал реєстрації заяв про прийняття на роботу; журнал реєстрації заяв про звільнення; журнал реєстрації заяв про надання відпусток; журнал реєстрації заяв про надання працівникам матеріальної допомоги Реєстраційний індекс заяви, зазвичай, збігається з порядковим номером за Журналом реєстрації заяв. На практиці досить часто реєстраційний номер доповнюють літерним індексом відповідно до виду заяви, наприклад: для заяв про прийняття на роботу застосовують літерний індекс «п»; для заяв про звільнення з роботи — індекс «зв»; для заяв про переведення на іншу посаду — індекс «пп»; для заяв про надання матеріальної допомоги — індекс «мд».

 

 

 

 C:\Users\Ultimate\Desktop\zhurnal_reestracii_zayav.jpg

Увага! Дата подання заяви важлива, зокрема, у разі звільнення працівника за власним бажанням. Наприклад, з урахуванням двотижневого строку попередження, передбаченого статтею 38 КЗпП, працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням, зазначивши дату складання заяви. Відповідно до правил діловодства заява має бути зареєстрована у день надходження. З дати реєстрації заяви починається відлік двотижневого строку, визначеного трудовим законодавством. Протягом зазначеного строку працівник має право відкликати свою заяву.

Пам’ятка

Адресат – той, кому адресується, посилається лист, телеграма тощо; той, хто одержує інформацію (Напр: Інколи буває так, що листи знаходять свого адресата через кілька років після того, як їх було відправлено)

Адресант – той, хто посилає кому-небудь   телеграму і т. ін. , відправник.

(Напр.: Адресант повинен правильно заповнювати всі графи на конверті)

Адрес   - ювілейне привітання (переважно письмове), звернене до особи, установи. (Напр.: Ушанування ювіляра почалося з читання адреса від імені колективу лабораторії, де він працює останні двадцять років)

Адреса – місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи, а також напис на конверті, бандеролі тощо. (напр.: Книжки після оплати можна вислати на адресу замовника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варто пам’ятати

 

 

 Прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися;

 • Серед даних про освіту особи, котра звертається із заявою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей;
 • Перелік документів, що додаються, може починатися словами
 • До заяви додаю… (тоді назви доданих документів ставляться у знахідному відмінку: довідку, автобіографію)
 • До заяви додаються такі документи (далі назви документів у називному відмінку)
 • або словом Додаток : 1…; 2…; 3….

 

 

 

 

 

6.   Кадр з фільму «Службовий роман»

1. Звіт творчої групи «Фахівець»

Зараз ми будемо працювати над основним реквізитом документа - текстами, навчимося правильно складати тексти заяв.

2. «Страшне перо не в гусака...»

Самостійна робота над виправленням текстів (редагувати помилки, допущені у текстах іншими учнями. відредагуйте тексти заяв) Перевірити мені допоможуть члени групи коректор. За кожну правильно виправлену помилку ви отримаєте 1 бал.

3.  1-ша група Скласти вмотивовану заяву про перевід на неповний робочий день.

2-а група Скласти просту заяву

3-я група Скласти складну заяву

 

 

 

 

6. Закріплення вивченого матеріалу.

 

Заповнюємо 3-ю колонку таблиці

Відповідаємо на запитання 

Заява це документ особового складу? Чому можемо так сказати?

Чи потрібно у заяві проставляти печатку?
Чи потрібно реєструвати заяву?

На заяві проставляється резолюція директором чи секретарем?
7. Підсумок уроку.

8. Повідомлення домашнього завдання
Д/З "Написати заяву про призначення Вас на посаду секретаря керівника з 01 грудня 2013 року за основним місцем роботи. "

 

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/4006-restratsya-zayav-obovyazkova-chi-mojna-vdmovitisya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Документація з кадрових питань. Заява по особовому складу.

Знаю

Хочу дізнатись

Дізнались

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректору

Національного університету

«Львівська політехніка»

доц. Давидчаку О.Р.

студента 4 курсу, групи ЕТ-43 (ЕТС)

Інституту енергетики та систем керування

Антонюка Віталія Миколайовича

(навчання за кошти державного бюджету)

 

 

 

Заява

 

Прошу перевести мене з денної форми навчання Інституту енергетики та систем керування на заочну форму навчання напряму підготовки «Електромеханіка та електротехнології» за кошти фізичної особи у зв’язку з сімейними обставинами.

 

28.01.2017р.      _____________

(підпис)

 

 

 

Академзаборгованостей немає,

академічна різниця при переведенні

на заочну форму навчання відсутня.

 

Методист деканату      А.В.Іваненко

 

25.07.2017

 

Не заперечую, щодо переведення

Директор ІЕСК      А.О. Лозинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Ректору Хмельницького

університету управління та права

Омельчуку О.М.

студентки

факультету управління та економіки

Сімоненко Єви Богданівни

 

 

 

 

 

Заява

 

 

Прошу внести зміни у мої документи, щодо навчання з Сімоненко на Лодзь в зв’язку з одруженням.

До заяви додаю: копію паспорта    № 325612 від 25.10.2017, копію свідоцтва про одруження    № 325 від 20.10.2017.

 

 

 

 

 

 

01.11.2017         Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору Хмельницького

університету управління та права

Омельчуку О.М.

 

студента(ки) ____ курсу

факультету управління та економіки

__________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

 

 

 

Заява

 

 

Прошу затвердити тему дипломної (магістерської) роботи «________________________________________________________________»,

                                                         (назва теми дипломної роботи)

та наукового керівника   ___________________________________________________,

                      (прізвище та  ініціали наукового керівника)

__________________________________________________________

                        (посада, науковий ступінь, вчене звання)

кафедри  ____________________________________________________

                              (назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

Дата          Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок бланка заяви про прийняття на роботу

 

 

 

Резолюція керівника Директору підприємства __________

«До наказу» ________________________________

Підпис (назва підприємства)

________________________________

(П. І. Б. директора)

_______________________________,

(П. І. Б. працівника)

що мешкає за адресою: ___________

________________________________

(домашня адреса)

________________________________

Телефон ________________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу прийняти мене ____________________________________________________

(назва підрозділу та посади, а також вид трудового договору:

_____________________________________________________________________________

на постійну роботу, на обумовлений термін чи на час виконання певної роботи)

_____________________________________________________________________________

з «___» ______________ 20__ року

(дата початку роботи)

 

До заяви додаю такі документи:

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

 

 

«___» _____________ 20__ року Підпис __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
10 березня 2018
Переглядів
1914
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку