13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

урок "Складні випадки правопису слів іншомовного походження"

Про матеріал

Тема. Складні випадки правопису слів іншомовного походження

Мета: пригадати правила правопису слів іншомовного походження; удосконалювати вміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; вдосконалювати вміння учнів здійснювати переклад; підвищувати мовленнєву грамотність підлітків; виховувати колективізм, уміння працювати в команді, спостережливість, увагу.

Тип уроку: урок-змагання ( удосконалення знань, умінь і навичок).

Обладнання: підручник, картки.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Організаційний момент ( розподіл класу на команди, вибір капітана та назви команди, інструктаж щодо проведення уроку )

IV. Удосконалення знань, умінь і навичок

Слово вчителя

На минулому уроці ми повторили правила написання складних слів. Тож сьогодні узагальнимо повторюване. Перший конкурс називається «Швидко й правильно». Оцінюється швидкість і правильність відповіді.

Конкурс «Швидко й правильно»

Повторюємо правила написання слів іншомовного походження

Гра «Ланцюжок»

- Випишіть у дві колонки іншомовні слова й українські. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Р. Роллана.

Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

Конкурс « И» чи «І».

У вас на партах є картки. Вам потрібно записати слова на дошці, правильно вставивши пропущені літери. Виходите по черзі. Перевіряємо швидкість і правильність.


С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.


o Симптом, фінанси, економіка, тактичний, дипломант, рекомендаційний, ідентичний, оригінал, еквівалент, кредит, гриф, лінгвістика, інформатика, експеримент, теорія, казино, бізнесмен, риторика,

Конкурс « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к'ювет, атель'є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, диріжер, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б'юлетень.

o Бульйон, кювет, ательє, п'єдестал, інтерв'ю, рюш, ін'єкція, лібрето, ванна, історія, п'єса, пюре, хірург, режим, тонна, бюлетень.

Конкурс «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Асистент, акредитив, каса, анотація, асортимент, іррадіація, інновація, барокко, атестація, преса, місія, комерсант, комісія, емісія, тонна, ефект, нетто, брутто, колектив, територія, інтелект, диференціація, дискуія, опонент, інкасатор, Брюссель, імміграція, мадонна, Калькутта, голландський, фін, група, апарат, вілла, міліардер, конгрес, журі, парфум, парашут, Міссісіпі, ренесанс, іррегулярний, ілюмінатор, інтелігенція.

Конкурс «Відгадай і запиши»

1.Керівник хору, оркестру (диригент).

2.Густа бавовняна тканина (бязь).

3.Наука про явища спадковості й мінливості організмів (генетика).

4.Виняткове, незвичайне, рідкісне явище (феномен).

5.Постановник спектаклю (режисер).

6.Кольорові декоративні вогні під час свят (феєрверк).

7.Завіса з тканини на дверях (портьєра).

8.Розмова між двома особами (діалог)

9.Близькі за значенням слова (перифраз)

10.Драматичний або музичний твір (п'єса).

11.Довжина замкнутого контура (периметр).

12.Приготування столу до обіду (сервіровка).

13. Словесний текст опери (лібрето).

14. Легкий жіночий домашній одяг (пеньюар).

15.Тисяча тисяч (мільйон).

Конкурс

1.Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

Запозичені слова українські відповідники

1. філія а. творчість

2. креатив б. вступ

3. прелюдіяв. відділення

4. флексіяг. усвідомлення

д. закінчення

4-д, 2-а,3-б, 1-в.

2.Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

іншомовні словаукраїнські слова

1.імпульс а. рівність

2.консенсус б. витівка

3.епатаж в. поштовх

4. паритет г. терпимість

д. згода

1-в, 2-д, 3-б, 4-а

3. Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

1. іа. дж...нси, ц...ркуль, Алж...р

2. ї б. аж...отаж, г....потеза, м....крон

3. є в....русалим, траєкторія, п...дестал

4. и г. ж...рі, брош...ра, параш...т,

д. альтру...ст, его...ст, інту...ція

1 б, 2 д , 3 в, 4 а

Конкурс «Творчий»

Скласти діалоги на тему «Спорт», використовуючи слова з довідки : дистанція, кілометр, п'єдестал, чемпіон, фініш

Конкурс «Мікрофон»

Висловіть, будь ласка, вашу думку про те, чи доречно вживати слова іншомовного пходження в нашому мовленні?

V. Підведення підсумків уроку.

Підбиття балів конкурсу. Визначення переможців.

VI. Домашнє завдання.

Виписати зі словника 10 слів іншомовного походження. Пояснити їх значення і написання.Конкурс «Ланцюжок»

- Випишіть у дві колонки іншомовні слова й українські. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Р. Роллана.

Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

Конкурс « И» чи «І»

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…кА.

Конкурс « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к'ювет, атель'є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б'юлетень.

Конкурс «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант

Конкурс

1.Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

Запозичені слова українські відповідники

1. філія а. творчість

2. креатив б. вступ

3. прелюдіяв. відділення

4. флексіяг. усвідомлення

д. закінчення

2. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

іншомовні словаукраїнські слова

5.імпульс а. рівність

6.консенсус б. витівка

7.епатаж в. поштовх

8. паритет г. терпимість

д. згода

3. Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

1. іа. дж...нси, ц...ркуль, Алж...р

2. ї б. аж...отаж, г....потеза, м....крон

3. є в....русалим, траєкторія, п...дестал

4. и г. ж...рі, брош...ра, параш...т,

д. альтру...ст, его...ст, інту...ція

Команда 2

гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

Конкурс №3. « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к'ювет, атель'є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, диріжер, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б'юлетень.

Конкурс №4. «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Конкурс №6.

4.Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

Запозичені слова українські відповідники

1. філія а. творчість

2. креатив б. вступ

3. прелюдіяв. відділення

4. флексіяг. усвідомлення

д. закінчення

5.Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

іншомовні словаукраїнські слова

9.імпульс а. рівність

10.консенсус б. витівка

11.епатаж в. поштовх

12. паритет г. терпимість

д. згода

6.Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

1. іа. дж...нси, ц...ркуль, Алж...р

2. ї б. аж...отаж, г....потеза, м....крон

3. є в....русалим, траєкторія, п...дестал

4. и г. ж...рі, брош...ра, параш...т,

д. альтру...ст, его...ст, інту...ція

Перегляд файлу

Українська мова

10 клас                                                                                       Дата___

Тема. Складні випадки правопису слів іншомовного походження

Мета: пригадати правила правопису слів іншомовного походження; удосконалювати вміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; вдосконалювати вміння учнів здійснювати переклад; підвищувати мовленнєву грамотність підлітків; виховувати колективізм, уміння працювати в команді, спостережливість, увагу.

Тип уроку: урок-змагання ( удосконалення знань, умінь і навичок).

Обладнання: підручник, картки.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Організаційний момент ( розподіл класу на команди, вибір капітана та назви команди, інструктаж щодо проведення уроку )

IV. Удосконалення знань, умінь і навичок

Слово вчителя

На минулому уроці ми повторили правила написання складних слів. Тож сьогодні узагальнимо повторюване. Перший конкурс називається «Швидко й правильно». Оцінюється швидкість і правильність відповіді.

Конкурс «Швидко й правильно»

Повторюємо правила написання слів іншомовного походження

Гра «Ланцюжок»

- Випишіть у дві колонки іншомовні слова й українські. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Р. Роллана.

 Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

Конкурс   « И» чи «І».

 У вас на партах є картки. Вам потрібно записати слова на дошці, правильно вставивши пропущені літери. Виходите по черзі. Перевіряємо швидкість і правильність.


С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.


 • Симптом, фінанси, економіка, тактичний, дипломант, рекомендаційний, ідентичний, оригінал, еквівалент, кредит, гриф, лінгвістика, інформатика, експеримент, теорія, казино, бізнесмен, риторика,

 

 

Конкурс  « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к’ювет, атель’є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, диріжер, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б’юлетень.  

 •  Бульйон, кювет, ательє, п'єдестал, інтерв'ю, рюш, ін'єкція, лібрето, ванна, історія, п'єса, пюре, хірург, режим, тонна, бюлетень.   

 

Конкурс «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют,  Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Асистент, акредитив, каса, анотація, асортимент, іррадіація, інновація, барокко, атестація, преса, місія, комерсант, комісія, емісія, тонна, ефект, нетто, брутто, колектив, територія, інтелект, диференціація, дискуія, опонент, інкасатор, Брюссель, імміграція, мадонна, Калькутта, голландський, фін, група, апарат, вілла, міліардер, конгрес, журі, парфум, парашут,  Міссісіпі, ренесанс, іррегулярний, ілюмінатор, інтелігенція.

 

Конкурс «Відгадай і запиши»

 1. Керівник хору, оркестру (диригент).
 2. Густа бавовняна тканина (бязь). 
 3. Наука про явища спадковості й мінливості організмів (генетика).
 4. Виняткове, незвичайне, рідкісне явище (феномен).
 5. Постановник спектаклю (режисер).
 6. Кольорові декоративні вогні під час свят (феєрверк).
 7. Завіса з тканини на дверях (портьєра).
 8. Розмова між двома особами (діалог) 
 9. Близькі за значенням слова (перифраз)
 10. Драматичний або музичний твір (п'єса).
 11. Довжина замкнутого контура (периметр).
 12. Приготування столу до обіду (сервіровка).
 13.                      Словесний текст опери (лібрето).
 14.                      Легкий жіночий домашній одяг (пеньюар).

        15.Тисяча тисяч (мільйон).

Конкурс

 1. Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

 Запозичені слова українські відповідники

  1. філія            а. творчість

 2. креатив           б. вступ

3. прелюдія           в. відділення

4. флексія           г. усвідомлення

                                        д. закінчення

4-д, 2-а,3-б, 1-в.

 1. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

 іншомовні слова українські слова

 1. імпульс а. рівність
 2. консенсус б. витівка
 3. епатаж   в. поштовх
 4.  паритет г. терпимість

                              д. згода

1-в, 2-д, 3-б, 4-а

 1.  Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

 1. і            а.  дж...нси,   ц...ркуль,  Алж...р

                   2. ї            б.  аж...отаж,  г....потеза, м....крон

             3. є            в.  ...русалим,  траєкторія, п...дестал

             4. и            г.  ж...рі,  брош...ра,  параш...т,

                                 д. альтру...ст,  его...ст,   інту...ція

1 б, 2 д , 3 в,  4 а

Конкурс  «Творчий»

Скласти діалоги на тему «Спорт», використовуючи слова з довідки : дистанція, кілометр, п’єдестал, чемпіон, фініш

Конкурс «Мікрофон»

Висловіть, будь ласка, вашу думку про те, чи доречно вживати слова іншомовного пходження в нашому мовленні?

V. Підведення підсумків уроку.

Підбиття балів конкурсу. Визначення переможців.

VI. Домашнє завдання.

Виписати зі словника 10 слів іншомовного походження. Пояснити їх значення і написання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Конкурс «Ланцюжок»

- Випишіть у дві колонки іншомовні слова й українські. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Р. Роллана.

 Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

 

Конкурс  « И» чи «І»

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…кА.

 

Конкурс  « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к’ювет, атель’є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б’юлетень.   

 

Конкурс «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант

 

Конкурс

 1. Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

 Запозичені слова українські відповідники

  1. філія            а. творчість

 2. креатив           б. вступ

3. прелюдія           в. відділення

4. флексія           г. усвідомлення

                                        д. закінчення

 

2. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

 іншомовні слова українські слова

 1. імпульс а. рівність
 2. консенсус б. витівка
 3. епатаж   в. поштовх
 4.  паритет г. терпимість

                                    д. згода

 

3. Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

 1. і            а.  дж...нси,   ц...ркуль,  Алж...р

                   2. ї            б.  аж...отаж,  г....потеза, м....крон

             3. є            в.  ...русалим,  траєкторія, п...дестал

             4. и            г.  ж...рі,  брош...ра,  параш...т,

                                      д. альтру...ст,  его...ст,   інту...ція

 

 

 

 

 

 

 

Команда 2

гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

Конкурс №3. « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к’ювет, атель’є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, диріжер, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б’юлетень.   

Конкурс №4. «Перекладач» (Робота в зошитах)

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют,  Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

Конкурс №6.

 1. Установіть відповідність між запозиченими словами та їх українськими відповідниками.

 Запозичені слова українські відповідники

  1. філія            а. творчість

 2. креатив           б. вступ

3. прелюдія           в. відділення

4. флексія           г. усвідомлення

                                        д. закінчення

 1. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники

 іншомовні слова українські слова

 1. імпульс а. рівність
 2. консенсус б. витівка
 3. епатаж   в. поштовх
 4.  паритет г. терпимість

                                    д. згода

 1. Установіть відповідність між голосними та словами іншомовного походження, у яких він пишеться.

 1. і            а.  дж...нси,   ц...ркуль,  Алж...р

                   2. ї            б.  аж...отаж,  г....потеза, м....крон

             3. є            в.  ...русалим,  траєкторія, п...дестал

             4. и            г.  ж...рі,  брош...ра,  параш...т,

                                      д. альтру...ст,  его...ст,   інту...ція

 

 

docx
Додано
14 березня 2018
Переглядів
6090
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку