10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка уроку з української мови на тему: "Іменник"

Про матеріал

Урок на тему: "Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль"

Зміст архіву
Перегляд файлу

Про матеріал

У даній методичній розробці представлено урок повторення  та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь та навичок з теми «Іменник». Наскрізною темою дібраних завдань творчого характеру, прикладів та ілюстративного матеріалу презентації є повага до Батьківщини, виховання почуття патріотизму

Матеріал допомагає розвивати уяву,  допитливість, творчі здібності, уміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, сприяє вихованню вдумливого  ставлення до слова та вміння ефективно його використовувати, любові до процесу пізнання, наполегливості, активну життєву позицію.    

 Конспект уроку на тему " Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль" допоможе підготуватися до уроку вчителю української мови в 6 класі. Конспект містить лінгвістичну казку, лексичний диктант, тестові завдання для оцінювання знань учнів. До конспекту додається презентація, яка містить основні теоретичні положення з теми, приклади до них, ілюстративний матеріал,  та робоча  сторінка

 

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета:

навчальна: на основі здобутих у початковій школі знань про частини мови повторити,  поглибити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови, зокрема про його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розвивальна: розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу, спостережливість, творчі здібності;

виховна: сприяти  вихованню почуття поваги до рідної мови, любові до рідного краю, Батьківщини.

Тип уроку: повторення  та закріплення , уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь та навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, робота в групах, в парах

Методи і прийоми:  метод евристичної бесіди, творче спостереження з елементами аналіз, пошукова робота, вправа з ключем,  прийом диференціації і індивідуалізації навчання, слово вчителя, бесіда, ігровий момент (казка), асоціативний кущ, мозкова атака, інтерактивна вправа «Мікрофон».

Обладнання: підручник, картки, схеми, презентація

                         ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

              -фронтальне опитування

На попередньому уроці ми говорили про розділ мовознавчої науки «Морфологію», про частини мови, які в ній вивчаються. Тому зараз прошу розшифрувати цифрову схему.

 

                                                                          

 

 

 

                                       

 

Зразок відповіді.

В українській мові десять частин мови: шість самостійних, або повнозначних, які мають і лексичне, і граматичне значення та три службових або неповнозначних, що не мають лексичного значення, а виконують службову функцію для зв'язку повнозначних слів у реченні. Окремою частиною мови є вигук

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Всі на світі добре знають,

Що предмет я означаю.

— Хто чи що,— ви запитайте

І про мене все дізнайтесь,

Я істота й неістота:

Парта, зайчик, дошка, котик.

Маю рід, число, відмінок

І чотири аж відміни.

Хто я? Знайте достеменно:

Називаюсь я... (іменник).

-Оголошення епіграфа уроку й робота з ним

Якщо якась частина мови часто буває предметом мовлення,то вона мимоволі перебирається у стан іменників,а отже, одягається в  іменникове морфологічне вбрання.   I. Вихованець

IV. Підготовча робота (відтворення теоретичних відомостей )

-Лінгвістична казка «Хто стане царем?»

В одному царстві, яке називалось Морфологія, бо так звали царівну, жили різні частини мови. Царівна вирішила вибрати собі чоловіка, найзнаменитішого, найточнішого. Царські слуги оголосили по всьому царству, що чоловіком  Морфології стане той, хто доведе, що він найнеобхідніший.

От зійшлися всі частини мови у царському дворі. Першому надали слово Іменнику. Вийшов він на середину і почав говорити: «О прекрасна царівно! Схиляюсь перед вашою красою і розумом. Моє ім'я Іменник. Нарекли мене так тому, що я даю назву всьому живому й неживому. Я в небі й на землі, в людях і звірах, в житті, у радості, у праці й відпочинку. Я даю ймення всім вам. Уявіть собі, що мене не буде. I ваше царство, і слуги, і скарби — усе щезне».

«Досить!» — гукнула царівна. Цей Іменник, якого завжди супроводжували його вірні слуги Відмінки, давно привертав її увагу.

Усі, мов заворожені, дивилися на Іменника-красеня.

«Менше слів, а більше діла! Ти на прикладах нам більше розкажи про і себе й доведи, що ти найнеобхідніший!» — було веління царівни.

Іменник прикликав на допомогу вірних своїх слуг і розпочав розповідь про себе.

V. Відтворення теоретичних відомостей за допомогою презентації

VІ. Виконання практичних завдань творчого характеру (робоча сторінка)

-підготовча робота

Для кожної людини найкращим та найдорожчим є те місце, де вона народилася і виросла, де пройшли найкращі роки її дитинства. Кожна людина любить той край, пишається своєю рідною землею. І кожен хоче сказати про неї найкраще.

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в чужині рай.

Їм красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини.

     М.Чернявський

Про яку святиню говориться у вірші? (Про Україну)

Чим цей вірш незвичайний? ( Це акровірш)

Чим цікаві акровірші? (Коли скласти перші літери кожного рядка, утвориться слово)

Яке слово утворилося? (Україна)

Любов до рідної Батьківщини- неоціненний святий скарб. Памятаймо про це.

              -зачитування та обговорення творчих робіт(домашнє  завдання) з теми «Україна – мій рідний край»

 -«Мікрофон»

Вітчизна - це

-виконання завдань із робочої сторінки

Девізом нехай стануть слова однієї з найвидатніших постатей свого часу, онука Ярослава Мудрого – Володимира Мономаха, який повчав: «Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь». 

Завдання 1.

Творче спостереження з елементами аналізу

Виразно прочитати уривок з вірша. Виписати іменники, назвати їх морфологічні ознаки (рід, число, відмінок).

Як же край той зветься, де ти, хлопче, зріс.

Де твій дім, озерце, дитсадочок, ліс.

Де верхам синіти вічно вдалині.

Де найкращі в світі люди і пісні?     Віра Багірова

Завдання 2.

Утворити від поданих дієслів і прикметників іменники. Поясніть значення іменників.

Незалежний –

Боротися –

Великий –

Гордий –

Мужній –

Захищати -

Завдання 3.

До кожного із запропонованих прикметників доберіть потрібний за змістом і граматичною формою іменник. Визначте його рід, відмінок:

Державна …

Мирним 

Відважниий …

Рідною …

Національна …

Батькового …

Завдання 4.

Записати слова. Визначити назви істот і неістот.

Воїн, Майдан, Вітчизна,  мати, незалежність, гордість, воля, Україна,  патріот

Завдання 5. 

Дослідження-пошук

Із поданих іменників виписати лише власні назви. Пояснити правопис виписаних слів.

Батьки, добро, Україна, домівка, Карпати, держава, мова, Тарас Шевченко, герб, калина, Київ, Дніпро, вишиванка, сузір'я Велика Ведмедиця, Батьківщина, поезія «Заповіт», Майдан, Президент України.

Завдання 6.  

Розподільний диктант

Випишіть слова,

а) які відповідають на питання що?

б) які відповідають на питання хто?

Орден,  особа, Вітчизна, отрок (хлопець, слуга), Кобзар (Шевченко), Президент, Богоматір, інквізитор (мучитель),  удача, Дніпро Майдан, патріот

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів прочитаєте словосполучення

Завдання 7

Записати речення, підкреслити іменники, визначити синтаксичну роль.

Вечірній птах здійметься на крило.

Рясний туман впаде на дно долини.

Там бє і бє невтомне джерело –

Живе і вічне серце Батьківщини

Завдання 8

Узагальнити одним словом поняття, записані в кожному рядку.

1)Батько,мати, діти, бабуся… 2) Рушник, калина, віночок, вишиванка… 3)Мальви, чорнобривці, васильки, маки… 4) Дощ, веселка, вітер, сніжинка - …  5) Т.Шевченко, Леся Українка, І.Франко, В.Винниченко… 6) Україна, Франція, Англія, Італія…

 7)  Київ, Кіровоград Миколаїв, Одеса…

Завдання 9

Творча робота за опорними словами

Рідний край, родина, колискова пісня, рідна мова…..

VІІ. Підсумок уроку.

              Мозкова атака

1. Яка частина мови називається іменником?
2. На які питання відповідають іменники назви істот, на які-назви неістот. Наведіть приклади.
3. Які морфологічні ознаки властиві іменникові?
4. Пригадати, які іменники є власними назвами,а які - загальними. Пояснити, чим вони відрізняються.
5. Розказати, до якого роду можуть належати іменники.
6.Чи можуть іменники змінюватися за відмінками та числами?
7. Пригадати відмінкові запитання. Усно провідміняти іменник держава.

9. Яку синтаксичну роль виконує іменник в реченні?

Лексичний диктант на тему: «Держава та її символи».
1.Незалежна суверенна держава у центрі Європи. (Україна)
2.Урочиста пісня,що є символом державної єдності. (Гімн)
3.Назвати синонім до слова кордон. (Рубіж,межа)
4.Сукупність усіх Збройних Сил держави: сухопутних,морських,повітряних. (Армія)
5.Символічний знак держави ,міста чи роду,зображуваний на прапорах,монетах,печатках. (Герб)
6.Людина,що любить свою Батьківщину і готова віддати за неї життя. (Патріот)
7.Умовне позначення якогось предмета або поняття. (Символ)
8.Встановлене державною владою загальнообов’язкове правило,що має найвищу юридичну силу. (Закон)
9.Державний орган України,що здійснює охорону громадського порядку. (Поліція)
10.Палиця з кулястим потовщенням на кінці,що була у козаків символом влади. (Булава)
11. Найвища ступінь влади в Україні. (Президент)
12. Синонім до словосполучення рідний край. (Батьківщина)

Виконання тестових завдань

1. Іменник – це частина мови, яка:

а) означає назву ознаки предмета або його приналежність;

б) означає назву предмета;

в) вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

2. Іменник як частина мови має постійні морфологічні ознаки, а саме:

а) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, відмінок, група;

б) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, число;

в) назви істот і неістот, рід, число, відмінок, відміна, група.

3. У реченні іменник може виступати...

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом, присудком і будь-яким другорядним членом речення.

4. Визначте рядок, в якому всі іменники належать до назв неістот:

а) мрія, , пісня, сторона;

 б) лебідь, козак, дівчина;

в) мова, батьківщина, сім’я.

5. У якому рядку всі іменники абстрактні?

а) зброяр, голуб, калина, мир,

б) віночок, вишиванка, «Кобзар»;

в) , мир,совість, доброта

6. Установіть відповідність між виділеними іменниками і їх синтаксичною роллю:

а) Ніч осіння на дощі та  тумани багата.           обставина

б) Моя земля чекає волі.                                      додаток

в) У небеса здійнявся мирний птах .                  підмет

VІІ. Оцінювання.

VІІІ.  Домашнє завдання.

§23, впр.190 (на вибір - творча робота)

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сторінка до теми «Іменник»

Що вмієте, того не забувайте,

а чого не вмієте, того навчайтесь. 

    В.Мономах

Завдання 1  Творче спостереження з елементами аналізу

Виразно прочитайте уривок з вірша. Випишіть  іменники, назвіть  їх морфологічні ознаки (рід, число, відмінок).

Як же край той зветься, де ти, хлопче, зріс.

Де твій дім, озерце, дитсадочок, ліс.

Де верхам синіти вічно вдалині.

Де найкращі в світі люди і пісні?     Віра Багірова

Завдання 2  Творче конструювання

 Утворіть від поданих дієслів і прикметників іменники. Поясніть значення іменників.

Незалежний –

Боротися –

Великий –

Гордий –

Мужній – 

Захищати -

Завдання 3. Пошукова робота

До кожного із запропонованих прикметників доберіть потрібний за змістом і граматичною формою іменник. Визначте його рід, відмінок:

Державна …

Мирним 

Відважний …

Рідною …

Національна … 

Батькового …

Завдання 4. Розподільний диктант

Запишіть слова. Визначте назви істот і неістот.

Воїн, Майдан, Вітчизна,  мати, незалежність, гордість, воля, Україна,  патріот

Завдання 5. Дослідження-пошук

Із поданих іменників випишіть лише власні назви. Поясніть правопис виписаних слів.

Батьки, добро, Україна, домівка, Карпати, держава, мова, Тарас Шевченко, герб, калина, Київ, Дніпро, вишиванка,  Велика Ведмедиця, Батьківщина,  «Заповіт», Майдан, Президент України.

Завдання 6.  Вправа з ключем

Випишіть слова,

а) які відповідають на питання що?

б) які відповідають на питання хто?

Орден,  особа, Вітчизна, отрок (хлопець, слуга), Кобзар (Шевченко), Президент, Богоматір, інквізитор (мучитель),  удача, Дніпро Майдан, патріот

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів прочитаєте словосполучення

Завдання 7.  Синтаксичний розбір речення

Запишіть речення, підкресліть іменники, визначте синтаксичну роль.

Вечірній птах здійметься на крило.

Рясний туман впаде на дно долини.

Там бє і бє невтомне джерело –

Живе і вічне серце Батьківщини

Завдання 8 Творча робота

Укладіть словничок до теми «Рідний край».

Складіть усний твір за опорними словами

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ІМЕННИК як частина мови Підготувала Лохмачова С.Л.

Номер слайду 2

ІМЕННИК (повторення) Морфологіч- ні ознаки змінюється за відмінками й числами; - належить до певного роду Синтаксична роль - Може бути будь-яким членом речення Загальне значення - означає предмет; - відповідає на питання хто? що?

Номер слайду 3

Іменником називається самостійна частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання хто? або що? Назви істот (хто?): воїн, мати Назви неістот (що?): Батьківщина, столиця Одиничні: захисник, Майдан Збірні: народ, армія Загальні назви: символ, держава Власні назви: Україна, Київ Конкретні назви: прапор, воїн Абстрактні: мова, світогляд, совість

Номер слайду 4

Граматичні категорії Рід Чоловічий Жіночий Середній Герб, прапор, символ Карта, Україна, Батьківщина Небо, поле, колосся

Номер слайду 5

Число іменників Мають однину і множину: солдат, бій, перемога Мають тільки множину: Карпати, Суми Мають тільки однину: Тарас Шевченко, Україна

Номер слайду 6

Відмінки іменників НАЗИВНИЙ РОДОВИЙ ДАВАЛЬНИЙ ЗНАХІДНИЙ ОРУДНИЙ МІСЦЕВИЙ КЛИЧНИЙ ХТО? ЩО? КОГО? ЧОГО? КОМУ? ЧОМУ? КОГО? ЩО? КИМ? ЧИМ? НА КОМУ? НА ЧОМУ? Є НЕМАЄ ДАЮ ШУКАЮ КЕРУЮ СТОЮ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ЗВЕРТАННЯХ

Номер слайду 7

Синтаксична роль Обставина, означення, підмет І знову в серці розцвіли Шевченка думи. Підмет, додаток Яке то щастя - свій народ вільним бачити. Верховна Рада України – законодавчий орган. Мова – безцінний скарб народу

Номер слайду 8

У всіх людей одна святиня, Куди не глянь, де не спитай, Рідніша їм своя пустиня, Аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край. Нема без кореня рослини, А нас, людей, без Батьківщини. М.Чернявський

Номер слайду 9

Вітчизна Ненька Рідна домівка Рідний край Родина Земля Історія Пісня

zip
Додано
1 січня 2018
Переглядів
1406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку