Урок на тему "Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова".

Про матеріал

Урок спрямований на поглиблення знань учнів про словосполучення; удосконалення вмінь порівнювати словосполучення зі словом, словоформою, реченням; розвиток вміннь зіставляти, аналізувати мовні явища; розвиток творчих вмінь побудови словосполучень з різними видами зв'язку; виховання поваги до історичного минулого української держави, до рідної мови, національних традицій, а також почуття національного патріотизму. Використані різноманітні інтерактивні методи та прийоми. Представлені завдання засновані на використанні сучасних комп'ютерних технологій (інтерактивних дошок, планшетів, смартфонів) та Інтернет-ресурсів для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані. Цікавим для дітей елементом таких завдань є QR-код, що містить посилання на вправу.

Робота адресована широкому колу лінгвістів. Матеріал може бути використаний учителями української мови й літератури.

Перегляд файлу

Урок №

Тема: Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, навчити розрізняти види зв'язку у словосполученні, прості та складні словосполучення; розрізняти лексичні й фразеологічні словосполучення; навчити аналізувати їх за способом вираження головного слова; удосконалити вміння порівнювати словосполучення зі словом, словоформою, реченням; розвивати вміння зіставляти, аналізувати мовні явища; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними видами зв’язку; виховувати повагу до історичного минулого української держави, до рідної мови, національних традицій, а також виробляти почуття національного патріотизму.

Очікувані результати: учні розрізняють головне і залежне слова в словосполученні, визначають типи словосполучень за способом вираження головного слова, види підрядного зв’язку; уміють будувати словосполучення з різними видами зв’язку.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів.

Граматика: спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного і залежного слова.

Культура мовлення і стилістика: практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова; синоніміка словосполучень різної будови.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь стисло формулювати теми й мікротеми усних і письмових висловлювань у формі словосполучень.

Обладнання: підручник, схема «Види звязку слів у словосполученні, таблиця «Види словосполучень за способом вираження головного слова», алгоритм синтаксичного розбору словосполучення, картки, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

«Як парость виноградної лози плекайте мову»...?

М. Т. Рильський

 1. Організаційний момент

 Зачитати епіграф до уроку.

- Хто такий М. Т. Рильський?

- Які твори поета ми вже вивчали?

- Як ви розумієте слова М. Т. Рильського «Як парость виноградної лози плекайте мову»...?

- Що означає слово «плекати»?

-   Саме так - плекати й оберігати - ми повинні нашу рідну мову. Без мови ми - ніхто. Народ не може існувати без мови. Якщо загине мова - загине й народ. Кажуть: «Мова - душа народу». Це дійсно так, бо саме через мову ми пізнаємо все безсмертне, вічне, що залишили нам у спадок наші предки. За допомогою мови ми отримуємо нові знання, спілкуємося, радіємо й засмучуємося - живемо.

Для того, щоб наша рідна українська мова й далі розвивалася й міцніла, звучала в кожній домівці, ми повинні докласти певних зусиль. Адже доля рідного слова залежить від кожного з нас. Ось як говорить про це у своїй поезії Д. Білоус:

Коли ти плекаєш слово,

Мов струна, воно бринить.

Калиново,  барвінково

 Рідна мова пломенить.

Коли мовиш, як належить –

 Слово чисте, як роса...

І від тебе теж залежить

 Мови рідної краса.

Тож любімо рідну мову, оберігаймо її, плекаймо, як досвідчений садівник плекає виноградну лозу - і вона віддячить нам своєю ніжною, материнською мелодією.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.
 • Вибірковий диктант.
 1. Випишіть із поданих сполучень слів тільки ті, які є словосполученнями.

Тримати за руку, тримати язик за зубами, енергійні рухи, радо вітають, відповідно до вимог, ти скажеш, повернувшись засвітла, інші питання, новини тижня, вдень і вночі, нехай повідомить, наша родина, яскраві малюнки, за тридев’ять земель, кава або чай.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних словосполучень складеться закінчення вислову давнього грецького філософа Платона: «Основа всякої мудрості – терпіння».

 1. Індивідуальні завдання. Робота з картками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Бесіда за питаннями.

- Чим відрізняється словосполучення від слова і від речення?

- Яким видом зв'язку поєднуються слова у словосполученні?

- Як визначити головне і залежне слово у словосполученні?

     2. Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів.

 • Слово вчителя

Після цього уроку діти зможуть:

1. Поділяти словосполучення за будовою.

2. Визначати типи підрядного зв'язку у словосполученні: узгодження, керування, прилягання.

3. Вирізняти види словосполучень за способом вираження головного слова.

IV. Сприйняття і засвоєння матеріалу

 1. Робота зі схемами https://www.thinglink.com/scene/968966203177435139

► Розглянути схеми і скласти зв’язне висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова. Що нового ви дізналися про зв’язок слів у словосполученні? Зробити висновок, що таке узгодження, керування, прилягання. Порівняти свої твердження з теоретичним матеріалом, поданим у підручнику. 

► Навести власні приклади кожного виду словосполучення (щоб вони стосувалися історії України).

 1. Робота з підручником

Опрацювати теоретичний матеріал.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

 1. Навчальне аудіювання з елементами аналізу
 • Прослухати текст. З якого твору взято цей уривок? Визначити стиль і тему тексту.

       Діялося се в тридцятих роках минулого століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі, широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливалися кров’ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги…

       Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора, підтримували жевріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, опоетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бессарабські степи, вільні, без пана й панщини, рвалася гаряча уява… (За М. Коцюбинським).

(«Дорогою ціною»)

 • З’ясувати лексичне значення виділеного слова (у разі потреби скористатися тлумачним словником). Як ви розумієте вислів «свіжі традиції волі»?
 • Виписати з тексту по 3—4 словосполучення з різними видами зв’язку. Замінити подані словосполучення на словосполучення іншого виду зв’язку. Що зміниться при цьому?
 1. Гра «Хто швидше?»
 • Визначити види зв’язку слів у словосполученнях кожного рядка. Аргументувати свій вибір.

1. Читання вголос, кава по-угорськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

2. Щоденна праця, непохитна мужність, рідний погляд, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен день.

3. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

 • Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними словосполучення.
 1. Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

http://LearningApps.org/display?v=phdhvf20c17

QR Code

 • Списати словосполучення. Визначити вид зв’язку слів у них. Аргументувати свій вибір.

Сіяти зерно, місто Херсон, зібрати зошити, сильний духом, пошепки говорити, українська література, занадто відповідально, відверта розмова, поспішаючи до школи, заходиш у метро, наша історія.

 • Скласти речення з виділеним словосполученням. Зробити морфологічний розбір іменника.
 1. Розподільний диктант з обґрунтуванням
 • Записати словосполучення у два стовпчики: у перший — прості, у другий — складні. Визначити зв’язок між словами у словосполученнях (за змістом чи за змістом і граматичний). Довести правильність виконання завдання.

Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, український до мозку кісток, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

 • Дібрати п’ять означень до виділеного слова. Скласти з ними речення.
 1. Творче конструювання
 • 3 поданими словами утворити словосполучення, використовуючи вид зв’язку слів керування.

Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.

 • Скласти 3—4 речення з утвореними словосполученнями (усно).
 • Зробити синтаксичний розбір 3—4 словосполучень. Скористатись алгоритмом.

АЛГОРИТМ 
синтаксичного розбору словосполучення

усі уроки української мови 8 клас-26

V. Систематизація й узагальнення вивченого

 1. «Акваріум» (за технологією кооперативного навчання).

Завдання для групи 1.

Узгодження - спосіб підрядного зв'язку, коли залежне слово стоїть у тій же формі, в якій стоїть головне.

 • Доведіть, що у поданих словосполученнях використано підрядний зв'язок узгодження.

Вірний друг, щира посмішка, другий поверх, наша країна, український фольклор.

Завдання для групи 2.

Керування - спосіб підрядного зв'язку, коли залежне слово вживається в тому відмінку, якого вимагає головне.

 • Доведіть, що слова у поданих словосполученнях поєднуються способом керування.

Читати книгу, сильний духом, зібрати урожай, сідаєш у вагон, сіяти пшеницю.

Завдання для групи 3.

Прилягання - вид підрядного зв'язку, коли залежне слово приєднується до головного тільки за змістом.

 • Доведіть, що у поданих словосполученнях використано вид зв'язку прилягання.

Добре вчитися, говорити голосно, пошепки молитися, співати йдучи, високо підстрибувати.

Завдання для групи 4.

За будовою словосполучення поділяються на прості і складні.

Прості - утворені поєднанням двох повнозначних слів.

Складні - утворені поєднанням трьох і більше повнозначних слів, між якими два чи більше видів синтаксичних відношень.

 • Поділіть словосполучення на 2 групи: 1 - прості, 2 - складні.

Орати землю, пахуча лимонна м'ята, гукати на весь голос, буду виконувати завдання, глибина мелодійного звучання, червоний колір, золоті нитки народної поезії, ставити знак питання, історична пам'ять народу.

 1. Робота в парах.
 • Прочитайте поезію. Які почуття у вас виникли під час читання?
  Україна моя починається
  Там, де туга моя кінчається,
  Край дороги, як пісня чаїна,
  Починається Україна.
  Україна моя починається
  Там, де палуба грізно хитається,
  Там, де в клекотах Чорного моря,
  Б'є панцерник у царство горя.
  Україна моя починається
  Там, де панство навіки кінчається,
  Де смереки у вільних Карпатах,
  Як ракети стоять на чатах.
  Україна моя починається
  Там, де доля моя усміхається,
  І, як небо, як даль солов'їна,
  Не кінчається Україна.
  П.Осадчук
 • Випишіть по 3 словосполучення з різними видами зв'язку.
 • Визначте головне і залежне слово.
 • Якими частинами мови виражені головні слова?
 1. Переклад українською мовою.

http://LearningApps.org/display?v=p7i0vkgwa17

QR Code

 • Перекладіть українською мовою. Запишіть попарно лише ті словосполучення, в яких при перекладі змінюються прийменники.

       Любовь к человеку, стремление уехать, отдыхать после работы, шестой по списку, повесть о героях, сильные духом, уважение к старшим, шкаф для книг, рассказать об учебе, действовать согласно приказу, пришел по вызову, говорить по телефону, обучаться на родном языке, просить к столу, поблагодарить друзей.

 1. Вибірково-розподільна робота.
 • Прочитайте текст. Випишіть із нього словосполучення, розподіливши їх за способом вираження головного слова в три колонки: 1 — іменні; 2 — дієслівні; 3 — прислівникові.

       «Хата без рушника, що сім’я без дітей»,— говорили в народі. Майже в кожній, навіть найбіднішій оселі, завжди на видному місці висіло декілька видів рушників. До речі, удвічі більше було господарських. «Утирач» використовували для рук і обличчя, «стирок» для посуду, стола і лав, «божник» — для облямування дорогих ікон. Окремо зберігалися ритуальні рушники. Плечові призначалися для сватів, весільні — для різноманітних весільних обрядів. Дуже гарно, коли при оформленні шлюбу молоді «ставали на рушник».

(В. Супруненко)

 • Визначте головне слово в поданих словосполученнях і запишіть їх у такій послідовності: а) іменникові, б) прикметникові; в) числівникові; г) займенникові; ґ) дієслівні; д) прислівникові.

Барвистий килим, вдячний нам, першою з причин, в якомусь із сіл, читав уголос, не зробивши ніяк, зовсім навмання, вода із ставка, щедрий без міри, двоє зі Львова, нікого з міста, виготовлений зі скла, ближче до грядок.

Іменникові

Прикмет-никові

Числівникові

Займенникові

Дієслівні

Прислівникові

Барвистий килим

Вдячний нам

Першою з причин

В якомусь із сіл

Читав уголос

Зовсім навмання

Вода із ставка

Щедрий без міри

Двоє зі Львова

Нікого з міста

Не зробивши ніяк

Ближче до грядок

 

 

 

 

Виготовлений зі скла

 

Якщо в правильно виконали завдання, з останніх букв останніх слів записаних словосполучень складеться початок прислів’я: «Мамина ласка як сонце».

 1. Творче редагування.

http://LearningApps.org/display?v=p89feebcc17

QR Code

 • Прочитайте подані словосполучення. Запишіть їх, виправляючи помилки. Утворіть від них словосполучення, складні за будовою.

Враження до пісні, навчатися музиці, навчає правді, навчання на французькій мові, докоряти учня, дякувати Павла, заперечувати проти думки, додержуватися тиші.

Довідка: враження від пісні, навчатися музики, навчає правди, навчатися французькою мовою, докоряти учневі, дякувати Павлові, заперечувати думку, додержувати тишу.

 

 

 1. Розподільний диктант.
 • Розподіліть подані словосполучення за видами зв’язку слів у три колонки: 1 — утворені зв’язком узгодження; 2 — зв’язком керування; 3 — зв’язком прилягання.

       Любити Вітчизну, написаний лист, сидіти на стільці, зустріч із товаришем, швидко бігли, прикрашений квітами, підійшли до мене, тихо шумлять, давно написаний, голосно співає, присів відпочити.

 1. Гра «Третій зайвий».
 • У кожному з рядків сполучень слів знайдіть «зайве» за певною структурно-семантичною ознакою. Обґрунтуйте свій вибір.

       Накивати п’ятами, намалювати картину, весело розповідати. Гордий з успіхів, байдики бити, мамина думка. Вогкий від повітря, тридцять п’ять років, почав учити. Низькі трави, перед хатою, добре вдома. Бджоли літають, утричі швидше, хтось із них.

 1. Самостійна робота.

1) 3 поданими словами утворіть прості словосполучення, добираючи до них відповідні слова з дужок. Вибір аргументуйте. Три словосполучення проаналізуйте.
1. (Суспільний, громадський, громадянський) обов'язок. 2. (Суспільне, громадське) становище. 3. (Закривати, зачиняти) двері. 4. (Заплющувати, закривати) очі. 5. (Одержувати, отримувати) інформацію. 6. (Незнайомий, необізнаний) з правилами руху. 7. (Робочий, робітничий) одяг.
2) Випишіть лише лексичні (стійкі) словосполучення. З трьома з них складіть речення.
За тридев'ять земель, у далекій країні, кинути лихом об землю, як у рот води набрати, нічим не журиться, прикусити язика, потрапити в халепу, статися несподівано, як сніг на голову, ні пари з вуст, постійно мовчати, страх проймає, боїться всього.
3) На основі поданих слів утворіть словосполучення способом прилягання; визначте, чим виражене залежне слово.
І варіант. Розповідати; виховувати. 
II варіант. Працювати, стояти. 
ІІІ варіант. Написати, учитися.
4) Зробіть повний аналіз словосполучень за такою схемою:
а) виділіть з речення словосполучення і запишіть його;
б) вкажіть тип словосполучення за головним словом;
в) спосіб підрядного зв'язку між словами.
І варіант. Я довго слухала розмову чарівну ясного місяця і лагідної зорі.
II варіант. Темне чоло побережного каменя хвилі коханій назустріч засяяло.
III варіант. А у тую неділеньку рано синє море чудово так грає. (Із творів Лесі Українки)

 

VI. Підсумок уроку

 1. Практична робота. Робота в командах (вимагає заздалегідь підготовленої роботи).
 • Поділ класу на дві команди, кожна з яких повинна була вибрати собі назву, емблему, девіз та капітана.

Представлення команд.

Команда 1. «Юні лінгвісти»

Девіз: Будемо вивчати українську мову,

Бо вона прекрасна, рідна, калинова!

Капітан показує емблему команди, пояснює її.

Команда 2. «Веселі мовознавці».

Девіз: Мову будем вчити, щоб багато знати,

QR CodeЩоб пишалась нами Україна-мати!

Капітан показує емблему команди, пояснює, що вона означає.

Конкурс 1. Розминка «Перший мільйон» http://LearningApps.org/display?v=prmzouqqn17

Команди дають відповіді на запитання.

Хто швидше відповість, той і переможець.

Конкурс 2. Хто швидше?

Записати словосполучення у три колонки: узгодження, керування, прилягання, визначити у кожному словосполученні головне і залежне слова.

(Словосполучення записані на плакаті, який вчитель вивішує на дошці або проектує через проектор). Батьків орден, іти співаючи, відро для води, дуже добрий, перший учень, читати книгу, цей день, готовий до бою, швидко читати.

Узгодження                                Керування                               Прилягання

Батьків орден                           читати книгу                        швидко читати

Перший учень                          готовий до бою                    дуже добрий

Цей день                                   відро для води                      іти співаючи

 

Конкурс 3. Заморочки

Утворити словосполучення за поданими схемами:

 

 

                                                                  

               

По три члени команди зачитують утворені словосполучення.

 Підсумки третього конкурсу. Поетична хвилинка

 •    А зараз для психологічної розрядки послухаємо учасників обох команд, які підготували поетичну хвилинку. Завдання було таке: підготувати виразне читання улюбленої поезії про мову. Всі учасники команд сумлінно готувалися, тож зараз, щоб долучитися душею і серцем до прекрасного, послухаємо поезії у виконанні 4 учасників команд.

Запитання до учасників:

 •    Чому саме ця поезія?
 •    Що найбільше схвилювало в поезії?
 •    Що вразило в цій поезії?

До класу:

 •    Над чим спонукали вас задуматися прочитані поезії?

Учні отримують фішки, підсумки поетичної хвилинки.

Конкурс 4. Капітанський

Капітани отримують картки із завданнями: зробити синтаксичний розбір поданих

речень.

 1.   Державною мовою в Україні є українська мова. (розпов., прост., двоскладн., пошир., повн.)
 2.   Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, (розпов., прост., двоскл., пошир., повн.,)
 3. Завдання для команди: скласти словосполучення за опорними словами:


Команда 1

Команда 2

Писати

Вчитися

Розмова

                                  Гарний

Життя

Країна

Мрія

Сонце

Любити

Друзі

Скласти речення з будь-яким словосполученням.

 


Підсумки капітанського конкурсу та всіх конкурсів, попереднє визначення переможців.

Додатковий конкурс

Про полохливу людину кажуть, що вона має заяче серце. Придумайте ще кілька

 подібних словосполучень з прикметниками у переносному значенні, утворених від назв тварин, птахів.

(Лисячий характер, вовча натура, ведмежа послуга, собаче життя, куряча память, орлиний погляд,...)

 

 1. Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

 

VII. Домашнє завдання

Для всіх (на вибір):

1. Скласти монологічне висловлювання-розповідь у науковому стилі на тему «Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова».

2. Підготувати запитання для однокласника з вивченої на уроці теми. Увести їх у самостійно складений діалог.

Індиідуальне завдання (на вибір):

 3. Написати твір на тему: «Чим є для мене рідна мова».

 4. Скласти невеликий твір-роздум «Українська пісня - бездонна душа народу», використовуючи словосполучення: багатство образів, ніжна любов, лагідний материн спів, чиста криниця, споконвічні звичаї, наша історія, народні перлини, духовний світ, рідний край.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Селевко Віра Олександрівна
  Дуже талановито! Велике дякую! Творчої наснаги, віддачі, задоволення!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 вересня 2018
Переглядів
13823
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку