Урок на тему : "Види ремонту холодильних установок"

Про матеріал
Метою уроку є вивчити основні види ремонту холодильних установок ; зясувати, в чому полягає система планово-попереджувального ремонту, структура ремонтного циклу; обсяги й зміст ремонтних робіт. Удосконалити здатності учнів до самостійного технічного мислення; виховувати технічну грамотность учнів та інтерес до обраної професії "Машиніст холодильних установок".
Перегляд файлу

 

Тема : Види ремонту холодильних установок.

 

Мета:  навчальна – вивчити основні види ремонту холодильних установок                    

             розвивальна – удосконалити здатності учнів до самостійного технічного  

                                 мислення;

             виховна – виховання технічної грамотності учнів та інтересу до обраної

                                професії.

Тип уроку: комбінований .

Методи: розповідь з елементами бесіди,  фронтальне опитування.

Література: М.М.Бойко "Монтаж, ремонт та технічне обслуговування холодильних установок": Підручник.-Харків: "Компанія СМІТ", 2004.- 480с.

Міжпредметні звязки:  виробниче навчання, охорона праці

Оснащення: роздатковий матеріал.

 

                                           ХІД УРОКУ

 

 І. Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку

 

     ІІ.  Мотивація

          В.: На минулому уроці ми з вами вивчили характерні несправності в роботі холодильних установок та способи їх усунення . Сьогоднішня тема   дозволить нам  вивчити основні види ремонту холодильних установок .

 

                           ІІІ.  Повторення та перевірка знань

Дайте відповіді на запитання:

 1. Яки основні причини виникнення несправностей в роботі холодильного обладнання?
 2. Які характерні порушення в роботі холодильної установки?
 3. Що робити, якщо фільтр-осушувач холодний, конденсат або іній на поверхні ?
 4.  Яка причина і що робити, якщо висока температура конденсатора з водяним охолодженням ?

 

ІV . Вивчення нового матеріалу 

                                                    План

 1. Система планово-попереджувального ремонту холодильного устаткування.
 2. Структура ремонтного циклу.
 3. Обсяги й зміст ремонтних робіт.
 4. Ремонт аміачних  холодильних компресорів.
 5. Ремонт холодильної апаратури.
 6.  

Система планово-попереджувального ремонту холодильного устаткування

Система планово-попереджувального  ремонту (ППР) являє собою комплекс організаційно-технічних заходів  профілактичного характеру, у завдання якого входить:

 • попередження підвищеного зношування  деталей і вузлів устаткування;
 • виключення появи раптових відмов деталей і вузлів устаткування;
 • забезпечення високої якості  профілактичних і ремонтних робіт;
 • організація планового ведення ремонтних робіт, забезпечення можливості їхньої  підготовки й проведення в найкоротший термін;
 • зниження витрат на експлуатацію й  ремонт;
 • систематичне підвищення культури  експлуатації, профілактичного обслуговування й ремонту з метою попередження  несправностей, аварійного спрацьовування і поломок;
 • зниження трудомісткості ремонтів за рахунок удосконалювання їхньої технології, механізації ручних процесів, а також забезпечення ремонтних служб запасними частинами  централізованого виготовлення в необхідній  кількості;
 • широке застосування найбільш  прогресивних форм організації виробництва 
 • ремонтних робіт.

Системою ППР передбачаються  ремонтні цикли різної структури, 

міжремонтні й міжоглядові періоди різної тривалості для різних видів  холодильного встаткування.

Ремонтний цикл холодильного встаткування, що перебуває в експлуатації, - це період роботи між двома капітальними  ремонтами; знову встановленого встаткування- період роботи від початку експлуатації до 

першого капітального ремонту.

Міжремонтний період - період роботи компресора між двома послідовними плановими ремонтами.

 

Межоглядовий період - період роботи встаткування між двома послідовними профілактичними оглядами або між  оглядом і черговим плановим ремонтом.

 Роботи з обслуговування й ремонту  холодильного встаткування відповідно до   системи ППР підрозділяють на:

 • технічні  догляд,
 • профілактичні нагляд (огляд) ,
 • ремонти.

Технічний догляд полягає у виконанні дрібних ремонтних робіт у період між змінами з метою змісту встаткування в справному стані.

Профілактичні огляди (почасти й технічні відходи) проводять із метою 

попередження появ-випадкових відмов деталей і вузлів компресорів і апаратури і створення найбільш сприятливих умов роботи деталей і сполучень шляхом 

проведення своєчасних регулювань, підтяжок кріплень і часткових замін деталей. 

Заміни при профілактичних оглядах проводять по потребі залежно від  стану  деталей і вузлів. Обсяг профілактичних оглядів і  ремонтів, їхня трудомісткість є величиною постійної для кожного виду робіт і не  залежить від їхнього розташування в ремонтному циклі.

Ремонт устаткування здійснюють шляхом заміни деталей, вузлів і агрегатів або шляхом їхнього відновлення. Заміну деталей роблять у відповідності зі структурою ремонтного циклу.

 

 

 

Структура ремонтного циклу

Структура ремонтного циклу холодильного встаткування визначається кількістю, періодичністю й видами (номенклатурою)  ремонтів і профілак-тичних робіт у ремонтному циклі.

При розрахунку структури ремонтного циклу холодильне встаткування підрозділяють на групи вузловий деталей, що мають  приблизно однакову довговічність (ресурс).

Кількість видів ремонту дорівнює кількості цих груп. Доцільна кількість груп деталей і відповідно видів ремонтів дорівнює 3-4.

Обсяги й зміст ремонтних робіт

Система ППР холодильного встаткування передбачає наступні види 

профілактичного обслуговування й ремонтів: 

 1. міжремонтне обслуговування, що складається з:
 • технічних доглядів (щоденних і декадних) ;
 •  профілактичних оглядів;
 1. планові ремонти:
 • малі (поточні),
 • середні,
 • капітальні.

Профілактичний огляд (ПРО) включає промивання, очищення, огляди, регулювання, а також заміну в міру необхідності  зношених або дефектних деталей.

Малий (поточний) ремонт (М)  здійснюється в процесі експлуатації для 

гарантованого забезпечення працездатності  виробу й складається в заміні й відновленні його окремих частин і їхньому регулюванню.

Середній ремонт (С) включає весь комплекс ремонтних робіт, що входять в обсяг малого ремонту, а також додаткової ремонтної роботи й примусову заміну ряду  деталей , які мають більший ресурс, чим деталі, замінні при малому ремонті.

Капітальний ремонт (К) здійснюється з метою відновлення справності й повного або близького до повного відновлення  ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові, і їхнім регулюванням.

Основна відмінність профілактичного  огляду від ремонту полягає в тім, що при профілактичному огляді заміну деталей роблять у міру необхідності, а при ремонтах здійснюють примусову заміну деталей певної номенклатури 

незалежно від їхнього зношування.

Нижче приводяться обсяги й зміст  ремонтних робіт з основних груп 

холодильного встаткування.

 Ремонт аміачних  холодильних компресорів.

Профілактичний огляд передбачає проведення наступних  робіт:

- демонтаж нагнітальних клапанів, шатунно-поршневих груп, масляних і газових фільтрів;

- розбирання шатунно-поршневих груп,  нагнітальних і всмоктувальних клапанів;

- промивання й очищення всіх демонтованих деталей;

- огляд деталей клапанів, пружин і  поршневих кілець із заміною деталей, що мають  дефекти;

- регулювання (перетяжку) шатунних  підшипників;

- перевірку стану кріпильних деталей і їхню підтяжку;

- промивання й очищення картера,  нагнітальних порожнин і гільз циліндрів, зміну  мастильного масла.

При малому ремонті на додаток до обсягу профілактичного огляду проводять  наступні роботи:

- демонтаж і розбирання вузла сальника,  запобіжного клапана, що всмоктує й нагнітального запірних вентилів;

- заміну всіх клапанних пластин і поршневих кілець, заміну ущільнювального елемента запобіжного клапана і його тарування;

- огляд деталей сальника, заміну гумових кілець і прокладок;

- притирання тертьових деталей сальника;

- огляд і усунення рисок, натирів, наволокування металу на поверхні втулок верхніх голівок шатунів, поршневих  пальців, шатунних вкладишів і гільз циліндрів;

- перевірку подовження шатунних болтів і перевірку відсутності мікротріщин у них;

- пере заливання бабітом сідел запірних клапанів;

- зачищення (шліфування) шийок колінчатого вала;

- зборку, випробування й фарбування відремонтованого компресора.

Середній ремонт включає всі роботи,  передбачені малим ремонтом. Додатково проводять:

- демонтаж і розбирання масляного насоса з ревізією його деталей;

- заміну або перезаливання всіх вкладишів шатунів, заміну втулок верхніх голівок  шатунів, поршневих пальців і графітових кілець сальника, а також заміну частини сідел і розеток усмоктувальних і нагнітальних клапанів і буферних пружин, що мають усадку більше 5 мм (можлива також заміна гумової оболонки муфти);

- заміну поршня .

Капітальний ремонт включає додатково до обсягу середнього ремонту наступні роботи:

- повне розбирання компресора з демонтажем колінчатого вала й циліндрових гільз:

- заміну гільз, поршнів і частини деталей  масляного насоса, що мають значне зношування;

- перевірку колінчатого вала на наявність  мікротріщин, промивання й очищення масляних  каналів, шліфування шийок для усунення  вироблення;

- заміну корінних підшипників кочення, болтів противаги й шатунних болтів;

- зборку, фарбування й випробування  відремонтованого компресора.

При ремонтах роблять вимір  зазорів в основних сполученнях і контролюють прогресуючу погрішність форми  ряду деталей з метою своєчасного усунення негативного впливу зношування на працездатність компресора. При досягненні гранично припустимих значень зазорів і еліптичності роблять відновлення їхніх первісних значень шляхом регулювання, ремонту або заміни  деталей.

Ремонт холодильної апаратури.

Профілактичний огляд теплообмінної й ємнісної холодильної апаратури включає наступні роботи:

- проведення аналізу на присутність аміаку у  воді, що відходить, для конденсаторів і в    розсолі для випарників; 

- перевірка й при необхідності    відновлення концентрації розсолу;    

- перевірка рівномірності затягування    фланцевих з'єднань і сальників запірних    вентилів;  

- огляд контрольно-вимірювальних    приладів, установлених на апаратах з метою    виявлення можливих несправностей;  

- випуск масла з апаратів;   випуск повітря з конденсаторів і    лінійних ресиверів; 

- перевірка правильності натягу ременів   мішалок для випарників типу ИА й ИП;  

- очищення жолоба зрошувальних    конденсаторів від забруднень.

Малий ремонт апаратури додатково до обсягу робіт, передбачених 

профілактичним оглядом, включає:

- відсмоктівання аміаку з посудин і апаратів і продувка стисненим повітрям аміачних  порожнин випарників і конденсаторів, а також  продувка посудин і маслосбірників;

- демонтаж, розбирання й огляд запірної  арматури, усунення дефектів і набивання  сальників;

- демонтаж, огляд і ремонт  запобіжних і зворотних клапанів;

- демонтаж і очищення відбійних щитів, а також очищення труб зрошувальних  конденсаторів;

- очищення й регулювання водорозподільних пристроїв для рівномірного зрошення секцій.

У тих випадках, коли охолодна вода забруднена й містить агресивні домішки, рекомендується в малий ремонт увести  операцію очищення труб кожухотрубних теплообмінних апаратів.

Середній ремонт, крім робіт,  передбачених малим ремонтом, включає:

- демонтаж кришок теплообмінних апаратів, очищення трубних дощок і трубок кожухотрубних теплообмінних апаратів від мулу, водяного каменю, іржі й бруду;

- випробування на щільність міжтрубного  простору апаратів з метою виявлення можливого витікання у розвальцьованих з'єднаннях або в стінках труб через  корозію;

- підвалцювання кінців труб для усунення витікання у трубній дошці й глушіння труб, що  мають витікання по тілу (свищі), шляхом установки

спеціальних пробок на різьбленні;

- спуск розсолу з баків заглибних  випарників, демонтаж секцій і мішалок;

- очищення баків заглибних випарників від бруду й промивання їхньою водою;

- очищення демонтованих секцій від  іржі й бруду;

- перевірку справності й налагодження роботи мішалок;

- проведення вибіркових кільцевих вирізів труб випарників типу ИА, ИП і 

зрошувальних конденсаторів для перевірки їх на  корозію;

- ремонт ізоляції.

Капітальний ремонт, крім робіт, передбачених середнім ремонтом (за 

винятком глушіння труб), включає:

- заміну всіх заглушених, зношених і тих, що мають витікання, труб і секцій апаратів на   нові (зношеними вважаються труби, зношування   яких досягає половини первісної   товщини стінки); 

- ремонт запірних арматур;  

- здачу відремонтованих апаратів на   огляд Держтехнагляду.

 

V. Закріплення матеріалу.

 

Контрольна вправа по темі:"Ремонт холодильних установок"

 

1. Що таке ремонт холодильної установки?

а) це комплекс робіт необхідних для підтримування справності і працездатності, в який входить відновлення спрацьованих деталей, їх регулювання і наладка;

б) це комплекс робіт по встановленню, наладці і пуску холодильної установки;

в) це комплекс робіт по забезпеченню надійності і безпечності роботи холодильної установки.

2. Що називають ремонтним циклом ?

а) це період роботи  холодильної установки між двома капітальними ремонтами б) це період роботи  холодильної установки  від початку експлуатації до першого капітального ремонту;

в) це період роботи холодильної установки між двома послідовними плановими ремонтами.

3. Що передбачає малий ремонт ?

а) заміну деталей, що швидко спрацьовуються з терміном служби до 1 року та усунення дрібних дефектів ;

б)поновлення та заміну вузлів, груп та комплексів деталей, що спрацьовуються,  з терміном служби більше 1 року;

в) повне відновлення працездатності устаткування з зупинкою роботи всієї холодильної установки;

г) відказ обладнання в міжремонтний період і пов'язаний з непередбаченою зупинкою холодильної установки.

4. Який вид ремонту здійснюється до виявлення несправностей з метою   

     попередження спрацьовування деталей?

а) аварійний; б)позаплановий; в) планово-попереджувальний.

5 . При якому виді ремонту здійснюється повне відновлення працездатності устаткування з зупинкою роботи всієї холодильної установки?

а) малому;  б) середньому;   в ) капітальному.

6. Як називається операція  , яка включає промивання, очищення, огляди, регулювання, а також заміну в міру необхідності  зношених або дефектних деталей?

а)міжремонтне обслуговування;          б) технічний догляд ;

в) профілактичний огляд;                     г) плановий ремонт;

д) малий ремонт;                                   ж) поточний ремонт;

з) середній ремонт;                                е) капітальний ремонт.

 

VІ. Підведення підсумків та оцінювання учнів.

                               В.:Таким чином, сьогодні на уроці ми з вами вивчили основні операції з обслуговування  допоміжного обладнання.

  Обґрунтування та виставлення оцінок за урок.

 

             VІІ. Домашнє завдання. М.М.Бойко "Монтаж, ремонт та технічне обслуговування холодильних установок":с.256

           

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Селіванов Артем Павлович
  Дуже приємно, що проблематика холодильної техніки все ж таки знайшла відображення у програмі навчання загально-освітньої школи. Зазвичай здобувачі освіти, яки поступають у відповідні виші за спеіальністю 142 Енергетичне машинобудування і навчаються за відповідними освітніми програмами, до третього курсу взагалі не розуміють, чим займатимуться на протязі свого професійного життя. Дякую.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Коберник О.М., Терещук А.І. та інші)
Додано
12 травня 2020
Переглядів
1454
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку