Урок ""Найглибше бачиш тільки серцем...". Конспект уроку з української літератури на тему: " Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Гр.Тютюнника "Дивак" та каз

Про матеріал

Розробка уроку за допомогою художніх текстів допоможе показати учням паралельні світи та системи життєвих цінностей у творах, продовжувати роботу над художньою деталлю, виявленням авторської позиції; розвивати у школярів уміння виражати думку, брати участь в обговоренні проблемних питань; розвивати вміння глибоко розуміти мотиви вчинків героїв; розвивати вміння та навички зіставляти, аналізувати тексти, знаходити спільне та відмінне; розвивати образне мислення, фантазію, уяву; виховувати любов та повагу до оточуючих, навколишнього світу, життя в цілому; виховувати кращі риси характеру на основі загальнолюдських цінностей.

Перегляд файлу

Голик О.В.

«НАЙГЛИБШЕ БАЧИШ ТІЛЬКИ СЕРЦЕМ…»

(5 клас)

Тема: Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Гр.Тютюнника «Дивак» та в казці А.Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Мета: за допомогою художніх текстів показати учням паралельні світи та системи життєвих цінностей у творах; продовжувати роботу над художньою деталлю, виявленням авторської позиції; розвивати у школярів уміння виражати думку, брати участь в обговоренні проблемних питань; розвивати вміння глибоко розуміти мотиви вчинків героїв; розвивати вміння та навички зіставляти, аналізувати тексти, знаходити спільне та відмінне; розвивати образне мислення, фантазію, уяву; виховувати любов та повагу до оточуючих, навколишнього світу, життя в цілому; виховувати кращі риси характеру на основі загальнолюдських цінностей. 

Тип уроку: компаративний.

Наочність, обладнання: портрети Гр.Тютюнника та А.Сент-Екзюпері, виставка книжок письменників, карта світу, ілюстрації до творів, тест, схеми, таблиці, звукозапис.

Епіграф:

«Шукайте мене в тому, що я пишу…».

         А.Сент-Екзюпері

Звукозапис: пісня «Маленький принц» (сл. М.Добронравова, муз. М.Таривердієва).

Проблемне питання: «Про що мріяли письменники, пишучи свої твори?»

Міжпредметні звязки: українська література, образотворче мистецтво, географія, музика, зарубіжна література.

Теорія літератури: оповідання, казка, епіграф, філософська казка.

 

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

      1. Слово вчителя. 

 Наш урок сьогодні – незвичайний. Незвичайний тим, що на одному уроці ми спробуємо поєднати два предмети – українську та зарубіжну літератури, вивчити два твори. І тому запрошую вас до знайомства з творчістю талановитих письменників, які збагатили літературу і прославили свої народи.

 - Що ви знаєте про Гр.Тютюнника та А.Сент-Екзюпері?

     2. Короткі повідомлення заздалегідь підготовлених учнів (найцікавіші факти з життя письменників).

Робота з картою світу. (Позначаються країни – Франція, Україна).

Довідка. Матеріал про А.Сент-Екзюпері дуже широко поданий у статті «Слово про письменника». О.М.Ніколенко // Заруб. літ. – 1999. - № 1. – С.6-21.

     3. Евристична бесіда.

 - Які твори зарубіжної та української літератури за тематикою, манерою написання дуже схожі між собою? (А.Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха», А.Сент-Екзюпері «Маленький принц» та Гр.Тютюнник «Дивак»).

 - Чим саме вони схожі? Що їх об’єднує? (У цих творах у письменників постає складний, дорослий світ, побачений зором дитини).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 - Зверніть увагу на дошку, там записана тема сьогоднішнього уроку – «Найглибше бачиш тільки серцем…» (Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Гр.Тютюнника «Дивак» та в казці А.Сент-Екзюпері «Маленький принц»). На цьому уроці ми будемо працювати над текстами, аналізувати, зіставляти, знаходити спільне та відмінне, звертати увагу на мотивацію вчинків героїв.

III. Усвідомлення нового матеріалу в процесі практичної діяльності

Система завдань та запитань

 - Визначити, які ці твори за жанрами? (Оповідання, казка).

 - Що називається оповіданням?

Теорія літератури.

 Оповідання – прозовий твір малого обсягу з динамічним розвитком сюжету. Звичайно в оповіданні зображується один епізод або подія з життя героя, тому діючих осіб в оповіданні небагато, а описувані дії протікають на невеликому, обмеженому проміжку часу.

  • Що ви знаєте про казку?

Розгляд таблиці «Будиночок казки».

Казка

переважно прозове

оповідання з усталеною

композицією про вигадані та

фантастичні пригоди героїв.

 

Літературна

(авторська)

Народна

(фольклорна)

Тісно повязана з народною, але на відміну від неї, не має автора (поета або письменника), виражає, в першу чергу, погляд на світ, притаманний конкретному письменнику, а не всьому народові, хоча зовнішньо казки (авторські і народні) дуже схожі.

Цікаве усне оповідання про неймовірну, але повчальну історію. Головною наявною рисою є ознаки дива, фантастики, вимислу, розважливої спрямованості.

 

 - Назвіть види казок.

 - До якого виду належить казка А.Сент-Екзюпері «Маленький принц»? (Фантастична).

Теорія літератури.

Фантастика – (від гр. – здатність уявляти) – створені уявою думки, образи, поняття, в яких дійсність виступає в незвичайному вигляді.

 - Чи сподобалися вам твори, які ми сьогодні будемо аналізувати?

 - Які у вас склалися враження від прочитаного?

 - Що в казці вам здалося дивним, незрозумілим?

 - А в оповіданні?

 - Чи не здалося вам, що ці твори написані більше для дорослих, ніж для дітей?

Робота в групах (за інтересами).

- Доберіть питання, які б ви хотіли задати Маленькому принцу та Олесю. Обговоріть їх у класі.

 - Що найбільше запамяталося з цих творів?

 - Як ви думаєте, чому? (Цікавий сюжет, читаєш і хочеться дізнатися про те, чим закінчиться твір, якою буде доля героїв).

 - Що допомагає донести до читача слово, думку, образ? (Художня література – мистецтво слова).

 - Кого ми можемо назвати головними героями? (Олеся, Маленького принца).

 - Чому? Які проблеми піднімають автори? (Добро і зло, життя і смерть, любов і ненависть, прекрасне – потворне).

Робота в парах. Складіть із цих слів логічний ланцюжок (слова написані на окремих картках). 

 

Добро – зло                           моральні категорії              вічні     філософські

Життя – смерть

Любов – ненависть

 - Чи зацікавили вони вас? Чим?

 - Про які два світи йде мова у творах? (Світ дорослих і світ дітей).

 - Що цінять одні, а що – інші?

Робота з текстами. Зачитування уривків, мотивація вибраного матеріалу.

Робота в групах.

Складання опорної таблиці «Життєві цінності».

(I група – за твором А.Сент-Екзюпері, а II група – за твором Гр.Тютюнника).

Учнівський проект I групи.

А.Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Світ дітей

Світ дорослих

1. Пригоди, щось незвичайне («повне пригод життя джунглів»).

 

 

2. Творчість як необхідність виразити себе. (Малюнки № 1, № 2).

 

3. Прекрасне в світі, яке приносить радість та насолоду (захід сонця, квіти,

зірки).

4. Віра в диво як у вищу справедливість (криниця в пустелі).

5. Дружба і любов як вищі форми людського спілкування.

1. Практична користь, цифри, точні науки (географія, арифметика, правопис), гроші (будинок за сто тисяч франків – «Яка краса!»).

2. Мода, загальноприйнятий стандарт (престиж, краватки, гра в бридж і гольф, політика).

3. Влада (монарх).

 

 

4. Слава (актор).

 

5. Справа (вчений).

Учнівський проект II групи.

Гр.Тютюнник «Дивак»

Світ дітей

Світ дорослих

1. Зачудування світом («… одразу хочуть збагнути увесь світ»).

2. Любов до природи, її захист («помирає сосна», «навіщо лід псуєте?», «Щука!», «А я не забрав у дятла шишки!», «А якщо коням важко буде?», «сердито сопів і підбивав руку», «Не бий, бачиш: важко»).

3. Особливість характеру («ніяково посміхнувся», «соромливо ховає обличчя в рукав», «винувато підсьорбує носом»).

4. Вміння уявляти, фантазувати. («І ввижається Олесеві…», «благав матір розповісти…»).

5. Потяг до прекрасного. («Дятла хочу…»).

1. Байдужість до оточуючого середо-вища.

2. Жорстокість світу («Прокіп хльоскав батогом і лаявся», «Тут, на землі, не бити не можна», «Тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакати не дадуть», «Затопчуть його».

 

 

3. Суворість. («Слухай і на вус мотай»).

 

 

4. Прагматизм (дід).

 

 

5. Принциповість (вчителька). («Я наказала всім малювати горщечок…»).

6. Конкуренція. («Все чогось у землі порпаєшся. А треба – в людях. Того – ліктем, того – почотом. Гульк – уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш»).

7. Практична користь. («Це як путнє щось побачиш – дощечку, скажімо, або гвіздочок – тоді бери. Пригодиться». «Як навіщо? Це ж собі, а не тещі». «Нічого. Зато нам легко»).

(Читання, зіставлення творчих знахідок учнів).

 - Який із цих світів ви б запропонували нашим героям?

 - А який більше приваблює вас? Чому? Чим?

 - На чиєму ви боці?

 - Чи співпадають ваші думки про життя з думками Олеся та Маленького принца?

 - Чи співзвучні вони (образи) вашому душевному настрою?

Висновок. Діти – Олесь і Маленький принц – душа світу. Дорослі й діти по-різному оцінюють життя. Для дорослих найголовніше – гроші, влада, кар’єра, задоволення. Для дітей – дружба, краса, чесність, совість, співчуття. («Тільки діти знають, чого шукають»).

 - Чому дорослі й діти часто не розуміють один одного?

 - Як у вас складаються стосунки із дорослими?

 Недарма кажуть, що вустами малюка говорить істина. Потрібно прислухатися один до одного, поважати думки інших і намагатися пояснити чужі слова й поведінку так, щоб це призвело до порозуміння.

 Важливо, щоб дорослі памятали той час, коли вони були дітьми. А діти, що ставатимуть дорослими, не забували про країну Дитинства.

Усне малювання. Спробуйте уявити і «намалювати» країну Дитинства.

 - Як ви думаєте, чи виявляють письменники в цих творах свою авторську позицію?

 - Яка система життєвих цінностей близька Гр.Тютюннику та А.Сент-Екзюпері?

 - Чому ви так вважаєте? Обгрунтуйте свою відповідь.

 - Яка роль духовних цінностей у житті людини? (Роздуми учнів).

 - Яка глибока думка, закладена в Біблії, знайшла відображення в цих творах? («Чини з людьми так, як ти хотів би, щоб вони чинили з тобою»).

 - Чи можемо ми сказати, що в творі піднімаються питання і про сенс людського буття? (Так.).

 - То яка ця казка – фантастична чи філософська? (Філософська).

Теорія літератури.

Філософська казка – це художній твір незвичайного змісту,  в якому порушуються вічні проблеми людського буття.

 - Прослухайте пісню «Маленький принц».

 - Про що ви думали, коли слухали пісню?

 - Які образи виникали у вашій уяві?

 - Пофантазуйте. Якби зустрілися Олесь і Маленький принц, чи стали б вони друзями?

 - А Гр.Тютюнник та А.Сент-Екзюпері? Чому?

Робота в групах. Завдання «Прогнозування долі героїв».

 - Ким, на вашу думку, в дорослому житті стане Олесь, і ким – Маленький принц? (Роздуми учнів).

Завдання «Експеримент».

 - Спробуйте порівняти одного з літературних героїв із собою. Поставте себе на його місце.

 - Що ви можете сказати про те, чи змогли письменники, за допомогою слова, передати відчуття «природа – людина»? (Так, бо людина – частина природи. Природа формує людину).

 - Завдяки чому це відчуття передається? (Використання кольорів, звуків).

 - А що ще можна передати за допомогою слова? (Інформацію, думки, стан душі, колір, почуття).

Робота в групах (пошуково-дослідницька).

I група. Прослідкуйте, яким був стан душі героїв протягом усього твору?

(Радість – печаль; любов – ненависть, злість; сум – веселощі; захоплення – розчарування).

II група. Дослідіть, які кольори переважають у творах?

(Яскраві, радісні, життєстверджуючі, хоч поряд із ними вживаються і чорні, темні, сірі кольори).

 - Яка роль кольорів у творі?

 - Уявіть ситуацію: ви художник-ілюстратор. Які малюнки ви б намалювали? Поясніть свій вибір.

Творче завдання. Які слова із текстів ви взяли б епіграфом до нашого уроку? Обгрунтуйте свою думку.

 - Що називається епіграфом?

Теорія літератури

Епіграф – той, що стоїть попереду.

 - З якою метою він вживається?

 - Що за допомогою нього хотів сказати автор?

IY. Закріплення вивченого матеріалу.

Розвязування проблемної ситуації.

 - Як ви гадаєте, про що мріяли письменники, пишучи свої твори? (Про гармонію людини і природи, про те, що кожна мить в житті – прекрасна, про життєві цінності, моральні категорії, дружбу).

 - Що ж цінували в людині автори? (Духовність).

Словникова робота.

Гармонія – поняття, що окреслює органічне поєднання, злагодженість, взаємну відповідальність в існуванні предметів, речей, явищ світу.

Духовність – зв’язок із внутрішнім психічним життям людини, її моральним світом.

Y. Підсумок уроку.

 - Так, дійсно, письменники любили людей, щедро віддавали їм тепло свого серця, відчували на своїх плечах тягар скорбот і страждань цілого світу. Вони неухильно йшли до великих істин, стверджуючи, що найголовнішого очима не побачиш: найглибше бачиш тільки серцем.

 Важливо, щоб людина відродила в своїй душі по-дитячому чисте сприйняття світу.

 Головне в тому, що світ, природа лише тоді відкривають свої таємниці, коли людина знаходить в собі те прекрасне, що глибоко заховане в ній чи що заснуло в її серці під тягарем «дорослих» років. Збудити це згасле прекрасне у дорослої людини, примусити її пильніше вдивлятися в світ, щоб і світ цей зробити краще, - такий смисл оповідання Гр.Тютюнника «Дивак» та казки А.Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Тест «Оцінка уроку»  (роздрукований для кожного учня).

  •                   Дайте, будь ласка, оцінку вашого ставлення до сьогоднішнього уроку, підкресливши той бал, який відповідає вашій оцінці:

 5 – 6 балів  - мінімально задоволений(а);

 7 – 8 балів  - задоволений(а);

 9 – 10 балів  - добре;

 11- 12 балів  - дуже добре.

YI. Оцінювання знань учнів. Аргументація оцінок.

YII. Домашнє завдання (диференційоване). Інструктаж до виконання.

Завдання для всіх учнів: підготуйте виразне читання епізодів, які найбільше вам сподобалися і змусили вас замислитися над основними цінностями людського життя.

Завдання на вибір: напишіть невеликий твір на одну з тем:

     1. «Чи справді дорослі – дивні люди?»

     2.  «Якби я зустрів Маленького принца…»

     3. «Найглибше бачиш тільки серцем…»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий матеріал

 

Ідеалом для мене завжди була доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших виявах.

         Гр.Тютюнник

 

Антуан де Сент-Екзюпері

Навіщо повертатися назад

З небес на землю, де війни катуші,

Де Францію дрібні й підступні душі

Зжирають, наче гусениця сад?

 І свій літак тісний, немов снаряд,

Веде він у бездумнім безоружжі

 Крізь вибухи, що, мов сліпучі ружі,

Цвітуть і осипаються підряд…

В палаючій, як метеор машині

 Його вхопила неба течія

 І занесла в глибини темно-сині,

Світ у зірках читав його імя,

Лиш у пісках Лівійської пустині

Не відала про це сліпа змія.

       Д.Павличко

 

 

 

Література

 

 1. В глубь смысла. Сборник материалов из опыта работы учителей зарубежной литературы области. Кировоград, 2001.

 2. Журба К. Що таке духовність? //Шк.світ. – 2002. - № 9. – С.3-4.

 3. Противенська О.Г., Мещерякова М.Г., Теміз Я.В. Українська література у схемах і таблицях. – Х.: Країна мрій™; 2002.

 4. Репа Н., Слюсаренко В. Виховання духовного світу школярів. – К.: 1995.

 5. Саргарян С.І., Султанов Ю.І. Зарубіжна література: Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Вежа, 2002.

          6. Українська література: Хрестоматія нововведених творів за програмою

       2002 року. У трьох частинах. Частина перша (5-6 класи). – К.: Генеза, 2002.

 

doc
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
1722
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку