Урок "Не бійтесь заглядати у словник..." Узагальнюючий урок з теми "Лексика"

Про матеріал
Розробка уроку з української мови містить завдання для узагальнення теми "Лексика" у 5 класі. Завдання мають ігровий характер
Перегляд файлу

Тема: «Не бійтесь заглядати у словник...». Узагальнюючий урок з теми «Лексика». Робота зі словниками.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Лексика», удосконалювати навички роботи зі словниками різних видів;

розвивати усне мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас; сприяти формування комунікативних компетентностей учнів;

 виховувати гордість за рідну країну, любов до української мови, почуття патріотизму.

Клас: 5

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань

Форма проведення : урок - рольова гра

Обладнання: тлумачний словник, етимологічний словник, словник синонімів,антонімів, омонімів, паронімів, російсько-український, англо-український словники, словник іншомовних слів, індивідуальні картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Повідомлення теми й мети уроку.

Учитель: Доброго дня, шановні учні! Сьогоднішній наш урок передостанній у темі. Ми вивчили з вами основні поняття лексикології, довго вправлялися у вивчені правил та їх застосуванні. Тому сьогодні пропоную провести урок у формі рольової гри. До нас завітали гості – це іноземці, мешканці європейських країн, які хочуть вивчити українську мову. Думаю, ми зможемо їм допомогти, показати, яка вона багата і милозвучна.

(Група учнів класу виконує роль іноземців, інші учні, об’єднані у три групи,-українці)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель: Ви скажете, чи зможемо ми, п’ятикласники, чогось навчити іноземців? А ми будемо вчитися разом з ними. А ще у нас будуть чудові помічники – словники. Також будемо прагнути підтвердити слова Максима Рильського з його вірша «Мова». (Учитель виразно читає вірш)

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур′ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає —

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово — це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

ІІІ. Відтворення та коригування опорних знань.

 Учитель:

Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «всесвітом, розташованим у алфавітному порядку». Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи інше слово. Але це не головне. Словники – це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках.

3.1.Бесіда:

 • Які словники ви знаєте?
 • Який словник потрібно перш за все використовувати іноземцям? (перекладний)
 • Який словник допоможе дізнатися про значення слів?(тлумачний)
 • До якого словника треба звернутися, щоб правильно написати слово?(орфографічний)
 • У якому словнику ми знайдемо відомості про правильну вимову слова?(орфоепічному)
 • У якому словнику показано багатство і різноманітність української мови?(словник синонімів, антонімів, омонімів, паронімів)

3.2. Робота з таблицею.

Протягом вивчення теми ми працювали з таблицею «Лексика»

Сьогодні ви будете виконувати завдання, а потім кожна група визначить, до якого розділу таблиці відносяться слова з ваших завдань.

                                                    Лексика

За походженням

За вживанням

За значенням

1.Власне українська (власне українські слова)                   

 2.Запозичена (іншомовні слова)

 

1.Активна (загальновживані слова)

2.Пасивна (терміни, професіоналізми, діалектизми, неологізми, історизми, архаїзми)

 

 

1.Однозначні, багатозначні слова;

2.Пряме, переносне значення слова;

3. Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми;

4. Фразеологізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Узагальнення та систематизація понять.

4.1. Робота в групах.

- Група «іноземців»: перекласти тексти з російської та англійської мови, використовуючи перекладні словники. (Додаток 1)

-1 група: виконати завдання на картках, використовуючи словник синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. (Додаток 2)

-2 група: виконати завдання на картках, використовуючи тлумачний словник. (Додаток 3)

-3 група: виконати завдання на картках, використовуючи словник іншомовних слів. (Додаток 4)

4.2. Колективна робота

Учитель:

- Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з перших літер складите слово (патріот, українці, земля). З цих слів скласти речення. (Українці – патріоти своєї землі). Поширити речення іншими словами, доповнюючи та поглиблюючи його зміст.

Усі українці – патріоти своєї землі.

Усі українці – патріоти своєї рідної землі.

У всі часи   українці були, є, будуть патріотами своєї рідної землі. 

- А хто такі патріоти? Що таке патріотизм? (Учні висловлюють свої думки. Потім зачитують тлумачення слів зі словника)

- Тож спробуйте довести наших гостям, що ви патріоти своєї Батьківщини, добре знаєте її мову, народні традиції. Складемо алфавіт для іноземця, який за ним буде знати не тільки літери, а й основні відомості з історії, культури, географії нашої держави.

4.3. Робота всіх груп з алфавітом. (Додаток 5)

 Повідомлення результатів (кожна група дає відповідь на 11 букв. Якщо у групи немає відповіді, її можуть дати члени іншої групи).

4.4. Мовленнєва хвилинка. Цікавинки на уроці. Читання та переказ тексту. (Додаток 6)

Учитель: Як ви думаєте, діти, коли вивчаєш іноземну мову, чого хочеш навчитися найперше? (Писати, говорити, розуміти). Звичайно, мова нам потрібна перш за все для того, щоб спілкуватися з іншими людьми і розуміти один одного. Головна функція мови – комунікативна. Тож повправляємося у цьому. Для кожної з груп я підготувала цікавинки про мову. Спочатку прочитайте текст у групі, потім перекажіть його іншим групам так, щоб кожен член вашої групи розповів якось його частинку (ланцюжком).

4.5. Систематизація теоретичного та практичного матеріалу уроку. Робота з таблицею.

Кожна група обгрунтовує свій вибір розділу відповідно до завдання, яке виконувала. Додається аналіз текстів: вибрати з тексту приклади кожного теоретичного терміну, наведеного в таблиці.

5. Підсумок уроку. Метод «Закінчи речення».

Для групи «іноземців»: « Я переконався, що...»

Для 1 групи: «Я упевнений, що...»

Для 2 групи: «Я зможу...»

Для 3 групи: «Я пишаюся тим, що...»

6. Оцінювання: взаємооцінювання в групах, оцінювання групою «іноземців», оцінювання учителем.

7. Домашнє завдання:

І-ІІІ рівень: виконати тестове завдання, скласти своє за аналогією.

Творчий рівень: написати листа ровеснику з іншої країни, зацікавити його у вивченні української мови.

 1. Синоніми                                А. Абетка, бір, мати
 2. Антоніми                                Б. Пасивний - активний, добрий - злий
 3. Пароніми                                В. Радісний, веселий, усміхнений
 4. Іншомовні слова                     Г. Громадянський - громадський,

                                                     ефектний - ефективний

                                                 Д. Філологія, екзамен, індустріальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал для вчителя

Розрізняють два типи словників – енциклопедичні і лінгвістичні (філологічні).

Енциклопедичними словниками називаються словники, у яких наводяться відомості про позначувані словами явища і предмети, а також наукові поняття, біографічні довідки про окремих осіб, відомості про населені пункти, країни, різні події тощо.

У лінгвістичних словниках наводиться інформація про слова (тлумачення прямих і переносних значень слів, з’ясування семан-тичних відношень між словами (синонімічних, антонімічних), відо-мості про написання, вимову або походження). Є такі типи лінгвістичних словників:

   орфографічні словники (у них подано відомості про правильне написання слів відповідно до діючих орфографічних норм);

• етимологічні словники (подають основні відомості про похо-дження і генетичні зв’язки слів);

• тлумачні словники (у них подано опис значень слів, граматичну, семантичну інформативність, відомості про образне вживання, ілюстративний матеріал – цитати з творів письменників). Великий тлумачний словник української мови містить 250 тияч слів.

          двомовні (поділяються на українсько-іншомовні та іншомовно-українські),

          перекладні, чотирьохмовні – «Словник з аграрної економіки» (Л. О. Хоменко), «Словник з агробіології» (Л. О. Хоменко);

          історичні словники,  наприклад «Словник староукраїнської мови ХІV – ХVI ст.» у двох томах, укладений під керівництвом Л. Л. Гумецької;

          словники синонімів, антонімів, омонімів;

          діалектні, фразеологічні словники;

          словники мови письменників («Словник мови Шевченка»,«Словник мови Квітки-Основ’яненка»);

          словотвірні і морфемні словники;

          інверсійний словник тощо;

          термінологічні словники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Текст 1

My country is Ukraine. It is situated in the centre of Europe. Its territory is 603,7 thousand square kilometers.

Ukraine has got a long history. Its territory was a part of Kyivan Rus, an ancient state hundreds of years ago.

Today Ukraine is an independent country. Kyiv is the capital of our country. It is very beautiful. Ukrainians live in small towns, villages and big cities. Ukrainian people are talented and friendly. They have got their own language, culture, customs and traditions. Two colours on our National Flag yellow and blue symbolize Ukraine's golden fields of grain under blue skies.

 

Моя країна – Україна. Вона розташований в центрі Європи. ЇЇ територія складає 603700 квадратних кілометрів.

Україна має довгу історію. ЇЇ територія була частиною Київської Русі, стародавньої держави сотні років тому.

Сьогодні Україна є незалежною країною. Київ є столицею нашої країни. Він дуже красивий. Українці живуть у невеликих містечках, селах і великих містах. Український народ талановитий і доброзичливий. Він має власну мову, культуру, звичаї і традиції. Два кольори на нашому національному прапорі - жовтий і синій - символізують золоті поля України під синім небом.

 

Текст 2

Украина-это наш родной край, наша страна с многовековой историей и мудрыми талантливыми людьми, богатейшими народными традициями, с живописной природой.

     Кроме украинцев на нашей территории проживают люди других национальностей. Среди них есть русские, белорусы, поляки, молдаване, румыны, крымские татары и другие. И все они нашли в Украине свою Родину.

     По данным Всеукраинской переписи населения, которая проводилась в 2001 году, в Украине проживают представители более 130 национальностей и народностей

Україна- це наш рідний край , наша країна з багатовіковою історією і мудрими талановитими людьми, багатющими народними традиціями , з мальовничою природою .

     Окрім українців на нашій території  живуть люди інших національностей. Серед них є росіяни, білоруси,  поляки, молдавани, румуни, кримські татари та інші. І всі вони знайшли в Україні свою Батьківщину.

     За даними Всеукраїнського перепису населення, який проводився в 2001 році, в Україні проживають представники понад 130 національностей і народностей.

 

Додаток 2

1 група (словник синонімів, антонімів, омонімів, паронімів)

Виконати завдання, дібравши потрібні слова:

 - синонім до слова гарний, чудовий                       (Прекрасний)

-   антонім до слова пасивний                                  (Активний)                                  

 -  антонім до слова мякий                                      (Твердий)

   синонім до слова веселий                                   (Радісний)

- антонім до слова колективний                              (Індивідуальний)

  - антонім до слова різний                                      (Однаковий)  

- антонім до слова майбутній                                 (Теперішній)

 

ПАТРІОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

2 група (тлумачний словник)

Виконати завдання, дібравши потрібні слова:

 

 • Слово багатозначне, має 1 значення: зосередження думки або зору на       якомусь обєкті;                                                                        

 (Увага)

 • Старовинний український струнно-щипковий музичний інструмент;                         (Кобза)
 • Слово багатозначне, має 4 значення: орган державної влади;

(Рада)

 • Сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку;                                                

(Алфавіт)

 • Невеличка твринка, спина й боки якої вкриті голками;         

(Їжак)

 • Слово багатозначне, має 2 значення: передавати кому-небудь знання;            (Навчати)
 • Слово багатозначне, має 2 значення: володар якої-небудь країни;

(Цар)

 • Слово багатозначне, має 3 значення: особиста назва людини, що дається їй після нарождення                                                          

(Імя)

УКРАЇНЦІ

 

 

 

Додаток 4

3 група (словник іншомовних слів)

Виконати завдання, дібравши потрібні слова:

 

 • Іншомовний відповідник до слів ділянка, область, смуга або частина    (Зона)
 • Іншомовний відповідник до слова іспит

(Екзамен)

 • Іншомовний відповідник до слова найбільший

(Максимальний)

 • Іншомовний відповідник до сукупності слів у мові

(Лексика)

 • Іншомовна назва зброї, схожої на шаблю, кинжал

(Ятаган)

 

ЗЕМЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 А – назва одного з морів в Україні                                   (Азовське)

 Б  - українська національна страва                                   (Борщ)

 В – елемент українського національного костюму          (Вишиванка)

 Г  - найвища гора України                                                  (Говерла)

 Ґ – риса українського характеру, що означає вихованість, гостинність 

                                                                                              (Ґречність)                                                                                              

 Д  - найбільша річка України                                             (Дніпро)

 Е  - наука, що вивчає культуру та побут народу               (Етнографія)

 Є  - риса, притаманна українцям у тяжкі часи                   (Єдність)

 Ж  - один з кольорів українського прапора                      (Жовтий)

 З  - козацька держава                                                         (Запорізька Січ)

 И  - в українській мові немає слів, які починаються на цю букву

 І    -  імя українського силача                                              (Іван Піддубний)

 Ї  - мультфільм українською мовою, який був визнаний кращим мультфільмом в історії мультиплікації                               («Їжачок в тумані»)

 

 Й  - українське слово у значенні «той, що його можна тільки припускати»: «Пригоди були довгі, плутані і завжди переходили межі …»(Ймовірний)

 К  - назва книги Т.Г.Шевченка                                        ( «Кобзар»)

 Л  - жанр усної народної творчості                                 (Легенди)

 М – головна площа України                                           ( Майдан)

 Н - спільнота, яка має спільне історичне походження, з єдиною мовою і самосвідомістю ,власною державністю або прагненням до її створення. У цьому значенні фактично є синонімом терміну народ  (Нація)

 О – місто-порт на березі Чорного моря                                            (Одеса)                                                        

 П – один із державних символів                                                       (Прапор)

 Р – орган даржавної влади в Україні                                               (Рада)

 С – назва племені, з якого походить український народ                 (Словяни)

 Т – назва українського герба                                                            (Тризуб)

 У – псевдонім української поетеси Лариси Петрівни Косач           (Українка)

 Ф – прізвище відомого українського поета, імя якого зараз носить одна з        областей України                                                                   (Франко)

 Х – назва області                                                                           (Харківська)

 Ц – Україна є георафічним … Європи                                       (Центром)

 Ч  - автор музики до Гімну України                                            (Чубинський)

 Ш – нижня частина українського національного чоловічого костюму

                                                                                                        (Шаровари)

 Щ – імя одного з братів-засновників Києва                              (Щек)

 Ю - нижня частина українського національного жіночого костюму  (Юпка)

 Я  - ім’я князя Київської Русі, який відкрив перші школи і бібліотеки

                                                                                              (Ярослав Мудрий)

 Ь – буква, з якої не може починатися жодне слово

 

Додаток 6

Цікавинки на уроці

1.Мови світу

 Нині у світі за різними даними нараховується від 2,5 до 7 тис. мов (за даними Інтернету 1999 р. - 6703 мови). Точно визначити кількість мов неможливо, оскільки відмінність між різними мовами і діалектами однієї мови умовна.

Мови світу розрізняють за структурою, кількістю їх носіїв, наявністю писемності, ступенем їх вивчення, суспільними функціями.

Стосовно кількості мовців, що користуються певною мовою, розбіжності надзвичайно великі. За цим показником мови розташовані так (дані інтернету за 1999 рік): китайська (1223 млн. 307 тис), іспанська (332 млн.), англійська (322 млн.), бенгальська (189 млн.), гінді (182 млн.), арабська (174 млн. 950 тис), російська і португальська (170 млн.), японська (125 млн.), німецька (98 млн.), корейська(75 млн.), французька (72 млн.), в'єтнамська (67 млн. 662 тис), телугу (66 млн. 350 тис), маратхі (64 млн. 763 тис), тамільська (63 млн. 75 тис), турецька (59 млн.), урду (58 млн.), гуджараті (44 млн.), польська (44 млн.), українська (41 млн.; за кількістю мовців на 21 місці), італійська (37 млн.). Однак є понад 200 мов, якими користуються менше 1 млн. осіб. Є також мови, якими розмовляють сотні, десятки і навіть одиниці людей. Так, зокрема, нганасанською мовою(півострів Таймир, Росія) в 1979 р. говорило до 800 осіб, кетською (на узбережжі Єнісею, Росія) - 684 особи, караїмською (Крим, Івано-Франківська область, Литва) - 535 осіб, іжорською і негідальською (Росія) - 224 особи, ітельменською та енецькою (Росія) - 200 осіб, лівською (Латвія) і керецькою (Чукотка, Росія) - 100, убихською (Туреччина) - декілька десятків осіб, а симською (басейн Єнісею, Росія) - декілька людей.

 

2.Українська мова у світі

Українська мова – мова української нації, державна мова України і є однією з робочих мов ООН.  Крім України, українська мова поширена в Білорусі, Росії, Казахстані, Молдові, Польщі, Словаччині, Румунії, Сербії, Хорватії, Угорщині, США, Канаді, країнах Латинської Америки, Австралії, а тепер й у Португалії, Іспанії, Великобританії, Італії, Греції…

Українською мовою розмовляє близько 45 мільйонів. людей, в Україні –30 млн. людей. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 15–20-му місці в світі.

   Поза межами України українська мова побутує серед українського за походженням населення західної (понад 2 млн. чоловік) та східної (6,8 млн. чоловік) діаспор.

   У західній діаспорі українською мовою в усній і писемній формах послуговуються етнічні українці США, Канади, Великобританії, Бразилії, Аргентини, Австралії, Австрії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Литви, Латвії та багатьох інших країн. Вони видають рідною мовою книжки, газети, журнали, проводять богослужіння, телепередачі. Окрім того, українські громади США і Канади організували мережу осередків української культури — бібліотеки, архіви, музеї, театри, хорові, музичні, танцювальні ансамблі, наукові товариства. Україністика викладається в 28 університетах і коледжах США, кафедри української мови створено в 12 університетах Канади. Україномовні загальноосвітні школи діють в Канаді, Австралії, Польщі, Молдові, Литві. Докладаються зусилля щодо відновлення

Найбільше українців східної діаспори проживає в Казахстані (понад 3 млн.), Кубані (2 млн.), Поволжі, Москві (близько 1 млн.), Зеленім Клину, що на Далекому Сході (500 тис). Нині наша держава докладає чимало зусиль для зміцнення зв'язків з нашими краянами за кордоном

 

3. Походження української мови.

 Українська мова (історичні назви — «руська», «русинська») — мова корінного населення України. Належить до слов'янської групи інд Українська — одна з найбільш милозвучних мов світу. Щодо її походження та становлення існує декілька гіпотез: праслов'янська, давньоруська, південноруська та інші.

 До речі, розвитком української мови опікується Національна академія наук України, зокрема Інститут української мови НАНУ. 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. оєвропейської мовної сім' основною її назвою була  «руська мова». Цей термін почав вносити плутанину від моменту приєднання України до Московії  (згодом Російської імперії), оскільки росіяни у XVIII ст. стали позначати свою мову схожим прикметником (рос. «русский языкъ»).

 Після певного періоду вагань, під час якого мову України намагалися відрізняти від російської за допомогою різних імен, назва «українська мова» зрештою поступово перемогла в усіх українських регіонах.

 Крім того, у різний час вживали такі назви:

 • проста мова в пізньому середньовіччі — на противагу книжній;
 • малоросійська / малоруська мова чи південноросійська / південноруська —  в Російській імперії;
 • русинська мова (офіційно), руська мова (розмовно) — в Австро-Угорщині;
 • угроруська або карпаторуська мова  — в Угорщині
 • козача / кубанська мова або просто балачка на Кубані.

 

 

 

docx
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
991
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку