16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Урок "Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батькiвщини. А. Костецький «Батькiвщина». М. Чернявський «Рiдний край».

Про матеріал

Тема: Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батькiвщини. А. Костецький «Батькiвщина». М. Чернявський «Рiдний край».

Мета: дати учням уявлення про життя в нашiй країнi, про її природу, про працю людей; формувати в них поняття Батькiвщина, Вiтчизна, рiдний край; вдосконалювати навички виразного читання віршів; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати любов до України.

Обладнання: географічна карта України, зображення краєвидiв України.

Хiд уроку

Ι. Органiзацiйний момент

Пролунав уже дзвінок, час почати нам урок!

ΙΙ. Перевiрка домашнього завдання

1.Виразне читання вірша Н. Кир'ян «Ми в цьому свiтi не самi». Гра «Диктор телебачення».

2.Вiдповiдi на запитання підручника на с. 65.

ΙΙΙ. Повiдомлення теми та мети уроку

Україна – це велика, багата й прекрасна країна. Ми називаємо Україну своєю Батькiвщиною. Але Батькiвщина – це не тільки наша держава, а й рiдна домівка, i те мiсце, де ти народився та вирiс. Наша земля оспiвана в піснях та легендах.

Тема, над якою ми починаємо працювати сьогоднi, - «Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батькiвщини». Ι відкривають цю тему чудові вiршi А. Костецького «Батькiвщина» та М. Чернявського « Рiдний край».

ΙѴ. Вивчення нового матерiалу

1.Бесiда

- Де ви народилися?

- Де виросли й почали ходити до школи?

- Як називається мiсто, де ви живете?

Це i є ваша маленька батьківщина. Ι у всіх нас є одна велика Батькiвщина.

-Як називається наша Батькiвщина?

- Яке мiсто є її столицею?

- Чи знаєте ви державнi символи України?

- Якi кольори має український прапор?

- Чи знаєте ви, що вони означають?

- Який вигляд має герб України?

- Що таке гімн?

- Чи знаєте ви назву Державного гiмну України?

2.Робота за пiручником (с.66﴿

- Прочитайте статтю в пiдручнику.

- Вiд якого слова, на вашу думку, походить слово Батькiвщина?

- Як українці ставляться до своєї Батькiвщини?

- То що ж таке Батькiвщина? Як ви це розумiєте?

3. Словникова робота.

а﴿ Екскурсiя по Українi (за допомогою карти України﴿

Батькiвщина – країна, де ти народився.

Громадянин – житель цієї країни.

Україна – Батькiвщина, Вiчизна, держава, країна.

Київ – головне мiсто нашої країни.

Найбiльшi мiста України – Київ, Львiв, Харкiв, Одеса.

Найбiльша річка – Днiпро, яка впадає в Чорне море. Друга за величиною річка – Днiстер, також впадає в Чорне море.

б﴿ Бесiда.

-Як ви розумiєте вираз «гаряче сонячне коло»?

4. Виразне читання вчителем вірша А. Костецького «Батькiвщина».

- Якi картини намалювала ваша уява, коли ви слухали цей вірш?

5. Робота над розвитком навичок читання.

Гра «Прочитай правильно»

Домiвка найщирiшi

чесне бджола

дотримане веснянім

6. Гра «Дочитай рядочок».

7. Робота над виразністю читання.

- Прочитайте вірш мовчки.

- Прочитайте вірш голосно.

8. Виразне читання вірша окремими учнями.

- Як треба ставитись до своєї Батькiвщини?

- Доберiть близькі за значенням слова до слова Батькiвщина.

9. Читання вірша ланцюжком.

- Читайте по одному рядочку, видiляючи голосом найважливiшi слова.

10. Гра «Кращий читач вiрша».

Отже, Україна – це наш край. Це країна, де ми народилися та живемо. Це наша Вiтчизна, наша Батькiвщина. «Людина без Вiтчизни, як соловей без пiснi», - так кажуть в народi.

11. Читання вчителем вірша М. Чернявського «Рiдний край».

- Що означає порівняння, яким закінчується вірш?

- Як по-iншому можна назвати цей вірш?

12. Напiвголосне читання вірша учнями.

13. Словникова робота на с. 67.

Святиня – це найбiльша цінність.

- Якi святинi ви знаєте?

14. Гра «Кращий читець вiрша».

15. Гра «Дочитай рядок».

- Як, на вашу думку, почуваються люди на чужині?

- За чим, залишеним на Батькiвщинi, вони сумують?

Ѵ. Пiдсумок уроку.

- У якiй країнi ми живемо?

- Як називають мiсто Київ?

- Назви яких великих міст України ви запам'ятали?

- Якi найбiльшi річки протiкають через Україну?

- Що ви знаєте про своє рiдне мiсто?

ѴΙ. Домашнє завдання.

Читати виразно вiршi на с. 66-67.

Перегляд файлу

Тема: Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батькiвщини. А. Костецький                        «Батькiвщина». М. Чернявський «Рiдний край».

Мета: дати учням уявлення про життя в нашiй країнi, про її природу, про працю людей; формувати в них поняття Батькiвщина, Вiтчизна, рiдний край; вдосконалювати навички виразного читання віршів; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати любов до України.

Обладнання: географічна карта України, зображення краєвидiв України.

Хiд уроку

Ι. Органiзацiйний момент

    Пролунав уже дзвінок, час почати нам урок!

ΙΙ. Перевiрка домашнього завдання

1.Виразне читання вірша Н. Кир'ян «Ми в цьому свiтi не самi». Гра «Диктор телебачення».

2.Вiдповiдi на запитання підручника на с. 65.

ΙΙΙ. Повiдомлення теми та мети уроку

      Україна – це велика, багата й прекрасна країна. Ми називаємо Україну своєю Батькiвщиною. Але Батькiвщина – це не тільки наша держава, а й рiдна домівка, i те мiсце, де ти народився та вирiс. Наша земля оспiвана в піснях та легендах.

       Тема, над якою ми починаємо працювати сьогоднi, - «Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батькiвщини». Ι відкривають цю тему чудові вiршi А. Костецького «Батькiвщина» та М. Чернявського « Рiдний край».

ΙѴ. Вивчення нового матерiалу

1.Бесiда

- Де ви народилися?

- Де виросли й почали ходити до школи?

- Як називається мiсто, де ви живете?

Це i є ваша маленька батьківщина. Ι у всіх нас є одна велика Батькiвщина.

-Як називається наша Батькiвщина?

- Яке мiсто є її столицею?

- Чи знаєте ви державнi символи України?

- Якi кольори має український прапор?

- Чи знаєте ви, що вони означають?

- Який вигляд має герб України?

- Що таке гімн?

- Чи знаєте ви назву Державного гiмну України?

2.Робота за пiручником (с.66﴿

- Прочитайте статтю в пiдручнику.

- Вiд якого слова, на вашу думку, походить слово Батькiвщина?

- Як українці ставляться  до своєї Батькiвщини?

- То що ж таке Батькiвщина? Як ви це розумiєте?

3. Словникова робота.

а﴿ Екскурсiя по Українi (за допомогою карти України﴿

Батькiвщина – країна, де ти народився.

Громадянин – житель цієї країни.

Україна – Батькiвщина, Вiчизна, держава, країна.

Київ – головне мiсто нашої країни.

Найбiльшi мiста України – Київ, Львiв, Харкiв, Одеса.

Найбiльша річка – Днiпро, яка впадає в Чорне море. Друга за величиною річка – Днiстер, також впадає в Чорне море.

б﴿ Бесiда.

-Як ви розумiєте вираз «гаряче сонячне коло»?

4. Виразне читання вчителем вірша А. Костецького «Батькiвщина».

- Якi картини намалювала ваша уява, коли ви слухали цей вірш?

5. Робота над розвитком навичок читання.

Гра «Прочитай правильно»

Домiвка                    найщирiшi          

чесне                         бджола

дотримане                веснянім

6. Гра «Дочитай рядочок».

7. Робота над виразністю читання.

- Прочитайте вірш мовчки.

- Прочитайте вірш голосно.

8. Виразне читання вірша окремими учнями.

- Як треба ставитись до своєї Батькiвщини?

- Доберiть близькі за значенням слова до слова Батькiвщина.

9. Читання вірша ланцюжком.

- Читайте по одному рядочку, видiляючи голосом найважливiшi слова.

10. Гра «Кращий читач вiрша».

   Отже, Україна – це наш край.  Це країна, де ми народилися та живемо. Це наша Вiтчизна, наша Батькiвщина. «Людина без Вiтчизни, як соловей без пiснi», - так кажуть в народi.

11. Читання вчителем вірша М. Чернявського «Рiдний край».

- Що означає порівняння, яким закінчується вірш?

- Як по-iншому можна назвати цей вірш?

12. Напiвголосне  читання вірша учнями.

13. Словникова робота на с. 67.

Святиня – це найбiльша цінність.

- Якi святинi ви знаєте?

14. Гра «Кращий читець вiрша».

15. Гра «Дочитай рядок».

- Як, на вашу думку, почуваються люди на чужині?

- За чим, залишеним на Батькiвщинi, вони сумують?

Ѵ. Пiдсумок уроку.

- У якiй країнi ми живемо?

- Як називають мiсто Київ?

- Назви яких великих міст України ви запам'ятали?

 - Якi найбiльшi річки протiкають через Україну?

- Що ви знаєте про своє рiдне мiсто?

ѴΙ. Домашнє завдання.

Читати виразно вiршi на с. 66-67.

      

docx
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
1371
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку