5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок "ТОВ СП "НІБУЛОН"- лідер аграрного ринку України, чільний експортер зерна"

Про матеріал

На занятті застосовуються інтерактивні технології, за допомогою яких

студенти вивчають новий лексичний матеріал теми, набувають

навичок розуміння фахової лексики та її використання в мовленні,формують

вміння застосовувати набуті знання в нетрадиційних умовах,розвивають

навички пошукового читання текстів професійного спрямування.

Міждисциплінарні зв'язки відстежуються на всіх етапах заняття , що сприяє

глибокій мотивації вивчення англійської мови, формуванню пізнавального

інтересу та системи знань на основі цих зв'язків.

Впродовж всього заняття акцентується увага на важливості вивчення іноземної

мови для майбутньої професійної діяльності, формування

конкурентоспроможного спеціаліста галузі зберігання і переробки зерна.

Перегляд файлу

Дисципліна: «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)»

Методична мета: розкрити ефективність використання інтерактивних технологій  при проведенні практичного заняття з використанням інформаційно-комунікативного методу навчання

 

Тема заняття: ТОВ СП  «НІБУЛОН»-лідер аграрного ринку України,

чільний експортер зерна

 

Вид заняття:   практичне заняття, віртуальна екскурсія

 

Мета заняття:

Навчальна : -набути навичок розуміння фахової лексики та її використання в  мовленні;

 • формувати  уміння застосовувати одержані знання для вирішення виробничих завдань;
 • формувати  систему знань, умінь і навиків на основі міждисциплінарних зв’язків.

 

 Розвиваюча: -розвивати творчий підхід до роботи як засіб виховання стійкого

                         професійного інтересу;

      - розвивати професійне мислення;

    -розвивати креативність, вміння створювати тематичні

      презентації

 

Виховна: - виховувати розуміння важливості вивчення іноземної мови для використання в майбутній діяльності ;

-формувати  навички публічного виступу та колективної діяльності;

-усвідомити зв’язки одержаних знань з майбутньою професійною   діяльністю.

 

 

Компетенції: інформаційно-комунікативна,соціолінгвістична

 

 

Студенти повинні 

знати :  професійну лексику технологічних операцій приймання, очищення, сушіння, зберігання і транспортування зерна;

вміти :  використовувати  лексику з  теми,  здійснювати пошукове читання тексту , виконувати різні види вправ.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі: Елеваторна промисловість : «Норії: конструкція, способи навантаження», Біохімія зерна: «Білки зерна», «Клейковина зерна», Борошномельно- круп’яне виробництво: «Техніко-технологічне налагодження роботи каменевідбірних машин, повітряних сепараторів», Товарознавство зерна та продуктів його переробки: «Вологість зерна», «Показники свіжості зерна», Технічне креслення.

 забезпечувані: «Іноземна мова», Процеси і апарати: «Технологічні властивості зерна», «Процеси і способи сушіння зерна» , Основи стандартизації і метрології, Мікробіологія.

 

     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Наочні посібники:схема норії, мультимедійна презентація,зразки зерна, лист-заява про працевлаштування

Роздатковий матеріал: флеш-карти, інструкції до практичного заняття

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор

 

Література:

Основна:

1. Чорна Т. М. Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Зберігання і переробка зерна»,2009. - 126с

2. Продченко О.Л. Навчальний посібник. Англійська мова за професійним спрямуванням,2008.-214с.

 

Додаткова:

1. Зубков М., В.Мюллер. Українсько-англійський та англійсько-український словник. - Х.:ВД «Школа»,2007. - 768с

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.- Вінниця:Нова книга,2001.-272с.

3. Корунець І.В.Теорія і практика перекладу.Підручник за ред. О.І.Тереха.- Вінниця:Нова книга,2001.- 448с.

Навчальні місця: кабінет англійської мови

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І .Організаційний момент(5хв)

 1.1  Привітання. Оголошення теми заняття.

 Викладач вітається зі студентами, з’ясовує відомості про відсутніх.

1.2 Пояснення етапів віртуальної екскурсії (ходу заняття)

ІІ .Мотивація навчальної діяльності (10хв)

РАRT 1

Presentation

NIBULON INSPIRES UKRAINE

https://ru-clip.com/video/Pktvs_CQqLc/nibulon-inspires-ukraine-video.html

Студент і викладач презентують діяльність ТОВ СП «НІБУЛОН»

Метод: монологічне мовлення, презентація

 

Студент:I am glad to greet you on my presentation . Here you can find the most current and complete information about the activity and development plans of our company.

Today NIBULON is one of the largest domestic agricultural producers, investors and exporters, and one of the leaders of the domestic agricultural market.

In 27 years of activity, NIBULON has invested more than USD 1.6 billion in Ukraine’s economy.

At present the company has 43 branches in 12 regions of Ukraine and tills more than 82.5 thousand hectares of leased agricultural land.

 

The principle of the company’s work is to modernize itself, to follow the basic tendencies of the world market and to do agribusiness successfully

The total number of NIBULON’s elevator complexes, transshipment terminals and production branches increases every year, as the main principle of NIBULON’s activity is not to stop at what has been accomplished, but to develop and improve itself constantly.

 

As part of the investment project, NIBULON using modern techniques and leading experience has constructed 13 elevator complexes and transshipment terminals with the total storage elevator capacity of up to 1.7 million tons. NIBULON controls the chain of agricultural commodity supplies, from the agricultural commodity producer to the final consumer, all over the world.

 

NIBULON’s marine transshipment terminal for shipment of grain and oilseeds  is unique not only for Ukraine, but also for Europe. The transshipment terminal has a three-storey laboratory and administrative building, being equipped (according to the highest world standards) with laboratory and research equipment to measure quality and to perform scientific research on grain and NIBULON’s own processed products. The laboratory specialists can measure quality of wheat and bakery products and also quality of soil, air and water , GMO presence, heavy metals in food stuff, noise and radiation level, motor transport exhaust gases and others.

 

Thousands of hours of hard work of farmers, shipbuilders, builders, engineers, economists, financiers and other professionals. Of course, it is impossible to put it all in a 10-minute film, but we tried to show by NIBULON’s example how to build a European, prosperous, strong and independent Ukraine

 

Викладач:6000 employees are working at «NIBULON» and you can be one of them . That’s why you should realize the importance of English knowledge to get a job  at this international enterprise.

 

 

ІІІ .Основна частина заняття:(50хв)

 

РАRT 2

  Terminal

 

Викладач :First of all you have to repeat professional words.Студенти повторюють професійну лексику. Акцентується увага студентів на тому, що ТОВ СП «НІБУЛОН» використовує у своїй діяльності  саме цю сировину та обладнання.

 

Метод: візуальна асоціація (мнемотехніка), вибір еквівалентів.

Point: Raw materials and products

 • 1.grain- зерно
 • 2.groats- крупи
 • 3.flour- борошно
 • 4.wheat- пшениця
 • 5.barley- ячмінь
 • 6.rapeseed- ріпак
 • 7.corn- кукурудза
 • 8.sorghum- сорго
 • 9.soybean- соя
 • 10.sunflower- соняшник

Point:Technological qualities

 • 1.humidity- вологість
 • 2.acidity- кислотність
 • 3.ash content- зольність
 • 4.protein content- вміст білка
 • 5.starch content- вміст крохмалю
 • 6. fat content- вміст жиру
 • 7.gluten- клейковина
 • 8.glassiness- скловидність
 • 9. grain volume weight – натура зерна
 • 10.output- вихід продукту

Point: Equipment

 • 1.elevator- елеватор  
 • 2.mill - млин    
 • 3.grain loader- зернонавантажувач             
 • 4.noria- норія   
 • 5.separator- сепаратор  
 • 6.stone separator- каменевідбірник            
 • 7.grain cleaner- зерноочисна машина  
 • 8.silos - силос   
 • 9.grain aspirator- зерноаспіратор  
 • 10.grain dryer- зерносушарка      

 

  РАRT 3

             Laboratory

Викладач пояснює, що студенти працюють попарно . Спочатку вони обирають зразки сільськогосподарських культур за зовнішніми ознаками та , використовуючи знання показників якості  згідно Національного стандарту України (1998-2010 (для різних культур)), формують таблицю:

Завдання студенти отримують в конвертах.

Метод: рефлексія знань , робота в малих групах, мозковий штурм

  Crops

Grain V W

gr/сub.m

Humidity

       %

Protein content,%

Fat content,%

Wheat

    740      

   14,5

   12,5

    2,2

Barley

    620

     14

    11

    2,4

Rapeseed

   _________

      7

    16

    36

Corn

    670

     15

    10

    4

Sorghum

    730

   13,5

     7

    4

Soybean

    __________

    12

    35

   17

Sunflower

    __________

      6

    19

   50

Далі студенти складають речення зі слів, теж працюючи  в парах . Речення, як і таблиця,  складаються письмово, перевіряються усно.

Метод: флеш-карти з використанням семантичних кластерів.

1. _____of               _____ the _____   _____ of _____.

2. _____  of _____   _____                  _____ on the               _____.

3. _____ of _____ from                _____   _____ at 7% _____.

4. _____ of               _____   _____ in the _____ of _____.

5.             and               _____ the _____   _____ of  _____.

6.               _____   _____   _____   _____ by the _____  _____ of 17 _____.

7.               _____ the _____   _____   _____   _____.

 

1.Gluten of wheat determines the stable form of bread .

2. Quality of fine-ground barley depends on the barley glassiness.

3. Optimal output of oil from rapeseed is observed at 7% humidity.

4. Acidity of corn is increased in the presence of mold.

5. Sorghum and corn contain the same amount of starch.

6. Soybean ash content is determined by the chemical compounds of 17 elements.

7.Sunflower is the most productive oil crop.

Наступним важливим етапом  для  майбутньої професійної діяльності  є знання обладнання, його будови та порядку роботи.

           РАRT 4

 Equipment                             

Моделюється ситуація прибуття інвестора , що має намір інвестувати в купівлю нового обладнання для підприємства. Студент проводить розмову з інвестором, пояснюючи конструкцію обладнання датської фірми «Кімбрія» і використовуючи  схему  головних конструктивних елементів норії.

 Метод: ситуаційна гра, монологічне мовлення

Noria (EH bucket elevator)

Noria is intended for transference of grain in vertical direction.It is used for transference of grain from the ground floor of the elevator to upper one.The shoe and the tight drum are located on the ground floor . The head of noria with the driving drum is placed on the upper floor.The conveyоr tape with dippers are put on the tight at driving drums.The conveyоr tape is located in noria tubes which are of square form.The driving drum is set in motion with the help of the electric motor and it turns the conveyоr.Grain is loaded into the shoe of noria from the transporter. Then it is lifted into the head of noria .Grain is unloaded over the exhaust tube.The capacity of this bucket elevator is up to 750 cubic meter per hour

           РАRT 5

  Тechnolоgy

Знання технологічних процесів студенти демонструють  впродовж читання тексту “Receiving and machining of grain”.

Метод: пошукове читання.

Receiving and Machining of Grain

1.The  major  task on  the  first  stage  is receiving  corn from  agricultural  enterprises   and  its  machining  to  necessary  conditions.                                                                                                     2.Company “NIBULON”  gets  corn  from  the  railway vans,river and  motor  transport.3.Grain is  weighed and unloaded by  special unloaders .4. The next operation is cleaning of grain on the grain cleaner, separator,stone separator and aspirator. 5.Grain cleaning means removing sand, stones, straw,weeds,etc.6. Grain cleaning  improves the ability of grain to by safety stored, milling output and quality .7. Drying of grain is performed in drying-rooms. 8. Drying is reducing  the humidity of  grain to the safe level of  keeping grain.9. The  machined  grain  is  kept  temporarily  in  the siloses of  the  elevator. 10. Transporting  of  grain to the siloses is  done  by norias.                                     11. The purpose of storing is to provide the dried grain with protection against insects, molds. 12. During the storage of grain they perform active or inactive aeration .13. After  storage grain is loaded to the transport by loaders .14. From the elevator grain is transported to the mills or group of enterprises of grain products

Знайти речення, в яких мова йде про:

-Чим  зерно транспортується до елеватора?

-Обладнання для розвантаження та навантаження зерна;

-Обладнання для очищення зерна;

-Обладнання, розповідь про яке прослухано раніше;

-Куди перевозять зерно після закінчення терміну зберігання?

-Технологічну операцію, яка запобігає появі плісняви в зерні;

-Який технологічний процес поліпшує  борошномельні якості зерна?

-З якою метою здійснюється очищення зерна?

-Види вентилювання зерна під час зберігання;

-Як довго зберігається зерно?

ІV. Закріплення знань (10хв)

Для закріплення знань студентам пропонуються виробничі завдання щодо технологічних операцій під час приймання  та зберігання зерна.

Метод: вирішення виробничих завдань

1.Operations of the crop from the moment it is harvested until the moment it goes to the market include :

              cutting

              boiling

              cleaning

               drying

               storing

               milling

2. Put  the technological operations in order :

drying

milling

receiving

cleaning

pre-cleaning

storing

3. The elevator got the grain with restrictive humidity.What is more suitable to do after pre-cleaning:

To dry grain

To sell the grain immediately

To use active aeration

To use inactive aeration

To send grain into feed

РАRT 6

Job Interview

Віртуальна екскурсія завершується співбесідою з представником  ТОВ СП «НІБУЛОН» про працевлаштування. Студенти залучаються до діалогу.Таким чином, вони демонструють навички діалогічного мовлення професійного характеру.

Метод: діалогічне мовлення з елементами гри. 

1.What do  you know about  our  firm  and from  whom?

It’s  the  important grain  receiving firm  in Ukraine  and  I  got this information from Internet

2.  Do you want to work at our firm?Why?

Your  firm has a good reputation.

3. Which position  do you  like to have ?

I  would  like  to have  a technician-technologist position

4.   Could you tell  me  what is your education? Do you speak any foreign languages?

I   shall  have  graduated  Technology and Economy college  and  after  that  I   shall enter to the  university. I  speak English  and __________

5.  May I ask you? What qualities  are the most important іn people?

Most of all  I admire in people ____________

6.  Do you have hobby and interests?

I’m fond of _____________

7. What  do  you  consider  your  greatest strengths?

My  greatest  strength  is _________

8.May  I  ask  you  what  is  your  greatest  weaknesses?

My  weakness  is  __________

9. Could you tell me what are  your future  goals?

My  future  goal  is  to  be __________________

10. Well, are there any questions you would like to ask me?

Could you tell me what salary shall I get daily?

You  will get  nearly 20 $ per day

Is there a promotion of position?

Yes, there is a promotion after passing the training program.

Thank you for  your coming

Please fill  this  form of  letter of  application  and  after  that we ‘ll discuss  them

 

V. Підведення підсумків заняття(3хв)

This was a story about Ukrainian Grain Company.Who knows, this lesson  will be very useful in your future.

Golden fields, the revived navigable waterways, the shipbuilding yards that have come to life after prolonged standstill, facilities that are built in a few months, successful and honest business in harmony with the community interests, respect and support of international partners represent the reality that NIBULON builds on its own. 
This is the way NIBULON works for the benefit of the native state.
This is the way NIBULON inspires Ukraine.

Thanks for attention

VІ. Повідомлення домашнього завдання(2хв)

Студенти отримують завдання  відшукати в Інтернеті інформацію про зернотрейдерів Вінницької області.

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
362
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку