10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Особливості структури й семантики складних речень"

Про матеріал

Мета уроку - поглибити знання про складне речення та його ознаки, будову, інтонаційні особливості, удосконалювати пунктуаційні навички, навички роботи з тестовими завданнями. Значну увагу приділено підготовці учнів до ЗНО

Перегляд файлу

Кочмар Ірина Олександрівна

                                              заступник директора з НВР

                                              учитель української мови та літератури

                                              НВК «Кіровоградський колегіум»

          Тема уроку:               Особливості структури й семантики складних речень

          Клас 11 (профіль – українська філологія)

          Мета уроку: Поглибити знання про складне речення та його ознаки, будову, інтонаційні особливості, удосконалювати пунктуаційні навички, навички роботи з тестовими завданнями, розвивати зв'язне мовлення, виховувати кращі моральні якості

          Завдання уроку (очікувані результати):

                        1.  Розрізняти прості неускладнені, прості ускладнені, складні речення.

 1. Розрізняти ССР, СПР, БСР, доречно використовувати їх у мовленні.
 2. Пояснювати розділові знаки у СР.
 3. Визначити концепт ЩАСТЯ  (що є щастя в нашій свідомості)

Комунікативна тема: Щастя у всіх його вимірах

Обладнання: технологічні карти уроку, мультимедійна установка, ноутбук, газета-колаж «Щастя», рефлексійна газета «Сходинки до щастя»

 

                                               СТРУКТУРА Й ХІД  УРОКУ

1.Організація класу – 2 хв.

2. Повідомлення теми уроку. Запис епіграфа (слайд № 1,2)

                                                    Щастя – це світ,   подарований всім.    – 2 хв.

3.Повідомлення  мети уроку, визначення очікуваних результатів (робота з технологічною картою уроку (слайд № 3)                        - 3 хв.

Тема уроку

Комунікативна тема

Мета уроку

Очікувані результати

Особливості структури

й семантики складних

речень

Щастя в усіх його вимірах

Поглибити знання про складне речення та його ознаки, будову, інтонаційні особливості, удосконалювати пунктуаційні навички, навички роботи з тестовими завданнями, розвивати зв'язне мовлення, виховувати кращі моральні якості

 •   Розрізняти прості неускладнені, прості ускладнені, складні речення.
 •   Розрізняти ССР, СПР, БСР, доречно використовувати їх у мовленні.
 •   Пояснювати розділові знаки у СР.
 •   Визначити концепт ЩАСТЯ  (що є щастя в нашій свідомості) (слайд №4)

 

4.Актуалізація опорних знань – 7 хв.

- робота з таблицею №1, спостереження за мовним матеріалом (слайд № 5)

 

 

 

Досягнення щастя – це моральна мета життя людини

 

Вважаючи щастя метою життя, людина може бути щасливою

 

У споруді людського щастя дружба зводить стіни, любов утворює купол.

 

 

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Бесіда

 • як можна  схарактеризувати речення за кількістю граматичних основ?

 

 

 

- яке речення називається складним?

Учні, визначаючи граматичні основи, дають відповідь на запитання

 • перше й друге речення прості, бо мають одну граматичну основу;
 • третє речення складне, бо в ньому дві граматичні основи
 • складним називається речення, яке складається з двох або більше частин..

 

 • робота з таблицею №2, спостереження за мовним матеріалом (слайд № 6)

Прочитати речення, визначити граматичну основу.

 

 

 

Існують тисячі хвороб, але здоров'я лише одне.

 

Кохання – це теорема, яку кожного дня треба доводити.

 

Сім'я завжди була найкращим вихователем, вона є носієм найвищих моральних ідеалів

 

 

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Бесіда

 • які асоціації зі словом «щастя» виникають на основі прочитаних речень?
 • що об′єднує записані речення?

 

- чим відрізняються записані речення?

Відповіді учнів, створення колажу (слайд №7)

 • щастя – це здоров′я, кохання, родина.

 

- у цих реченнях кілька граматичних основ, значить, вони складні.

- у цих реченнях різні види зв′язку:сполучниковий сурядний, сполучниковий підрядний, безсполучниковий.

 

5.Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу -14 хв.

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Бесіда з учнями:

 Робота 1 групи

 

- яке речення називається складносурядним?

 

- назвіть на основі слайду сполучники, якими з′єднуються частини ССР? (слайд №10)

 

- які розділові знаки використовуються в ССР?

 

- завдання до  вправи №1:

Прочитати речення, визначити асоціативний ряд зі словом «Щастя», позначити сполучники, накреслити схеми речень (слайд № 11)

 

 

 

 

- яке речення називається складнопідрядним?

 

 

 

 

-на які групи поділяються СПР?

 

 • завдання до вправи № 2

Прочитати речення, визначити асоціації зі словом «Щастя», установити відповідність між видами підрядної частини та реченнями (слайд № 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- яке речення називається безсполучниковим?

 

 

 

- у залежності від чого використовуються розділові знаки в БСР?

 

 

- завдання до вправи №3

Прочитати речення, встановити смислові відношення, поставити розділовий знак

(слайд №18)

- складання схеми «Види складних речень» (слайд № 8)

 Робота 1 групи

- Складносурядне речення – це речення, частини якого поєднані сурядним зв’язком.

(слайд № 9)

 • це єднальні, протиставні, розділові сполучники

 

 • У ССР найчастіше ставиться кома, рідше крапка з комою, тире.

 

 • Виконання вправи №1

Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця. Усі співчувають нещастям своїх друзів, і лише небагато радіють їхнім успіхам. Життя коротке, але людина знов і знов переживає його у своїх дітях.

 

Робота 2 групи

кладнопідря́дне ре́чення — це складне речення, у якому одна частина за змістом і граматично залежить від іншої та з'єднується з нею за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова (слайд №12)

 - складання схеми «Види СПР» (слайд № 13)

      - виконання вправи №2

1.Ми буваємо щасливі, тільки відчуваючи,що нас шанують.

2.Щастя там, де нас люблять і шанують.

3.Мистецтво – це посередник того, що не можна висловити.

4.Потрібно мріяти, щоб майбутнє обернути в сьогодення.

 

 • А. СПР з підрядною означальною частиною
 • Б. СПР з підрядною з'ясувальною частиною
 • В.СПР з підрядною обставинною частиною мети
 • Г. СПР з підрядною обставинною частиною причини
 • Д. СПР з підрядною обставинною частиною місця

- перевірка роботи (слайд № 15)

Робота 3 групи

- Складне речення, частини якого поєднані між собою лише за допомогою інтонації — без сполучників і сполучних слів, називається складним безсполучниковим.

- використання розділових знаків залежить від смислових відношень між частинами БСР.(слайд № 16,17)

 

 • виконання вправи №3

Не ганяйся за щастям : воно завжди знаходиться в тобі самому

 

 

 

 

6.Закріплення й перевірка вивченого – 7 хв.

 - Виконати синтаксичний аналіз поданого речення (слайд №19)

Справжнє щастя неможливо знайти, якщо займатися тільки його пошуками: воно приходить завдяки служінню людям, любові й щастю, яке ми приносимо у світ.(розповідне, неокличне, складне з різними видами зв′язку: безсполучниковим і сполучниковим підрядним)

 [     ], (якщо) :[    ], (яке).

 • Установити відповідність між характеристикою речень та реченнями ( робота по групах, одна з груп працює за комп'ютерною програмою)(слайд № 20-22, комп'ютерна програма)
 • І.
 • А. Пам'ятай, що полотно майбутнього  щастя тчеться кожною миттю радості сьогодення.
 • Б. Альтруїзм – один з перших кроків до власного щастя
 • В. Щастя - рівновага розумних бажань і можливості їхнього задоволення.
 • Г. Мудрець щасливий, маючи небагато

 

 • 1.. Просте
 • 2.Просте, ускладнене відокремленими членами речення
 • 3.Просте, ускладнене однорідними членами речення
 • 4. Складне
 • ІІ
 • А. Не багатство робить людину щасливою, а щастя робить людину багатою.
 • Б.Найщасливіша людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей.
 • В. Міцне щастя – доля чесної людини.
 • Г. Щастя – це життя без турбот і печалі, щастя – це стан душі.
 • Д. Розум, безумовно, перша умова для щастя.
 • 1.Просте неускладнене
 • 2. ССР
 • 3. СПР
 • 4. БСР

 

 • ІІІ.
 • А. Жодна людина нещаслива, поки вона вважає себе нещасливою.
 • Б. Люди щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими.
 • В. Щасливий той, хто вважає себе щасливим.
 • Г. Ми стаємо щасливими, тільки відчуваючи, що нас поважають.
 • Д. Я щасливий, бо не хочу думати про нещастя

 

 • 1.СПР з підрядною обставинною частиною міри й ступеню
 • 2. СПР з підрядною означальною частиною
 • 3. СПР з підрядною з'ясувальною частиною
 • 4. СПР з підрядною обставинною частиною умови

-перевірка роботи (слайд № 23)

 

7. Підбиття підсумків уроку – 5 хв.

Прослухати текст, визначити тему, знайти речення, яке визначає його ідею (слайд №24)

Світанок.  Як  чудово  дивитися  на  схід  сонця,  знаходячись  у  полі  серед  золотистих  колосків  жита.  Ось  у  небо  злітає  жайворонок,  сповіщаючи всіх  про  прихід  нового  дня.  День  у  день  я  спостерігаю  за  цим  жайворонком.  Я  мрію  мати  такі  самі  крила,  піднятися  у  височину  та  стати  провісником  нового  дня.  Ви,  мабуть,  і  самі  розумієте,  як  чудово  почуватися  вільним.  Той  жайворонок  здається  мені  найщасливішим  у  всьому  світі,  бо  для  нього  існує  лише  його  пісня  та  безмежний  простір.  Так,  мабуть,  почувається  кожен,  хто  піднімається  у  небо.  Але  я  не  маю  такої  змоги.  Невже  моя  доля  провести  все  життя  тут  на  землі  і  не  відчути  радості  польоту?  Невже  все  моє  коротке  життя  дійсно  пройде  на  цьому  на  полі  серед  золотистих  колосків?

  Аж  ось  одного  ранку  прийшла  людина,  маленька  дівчинка,  щоб  подивитися  на  достигаюче  жито.  І  серед  цього  безмежного  обрію  погляд  її  зупиняється  на  мені.  Дівчинка  посміхається  і  неначе  сяє  від  щастя.

  Тільки  тепер  я  розумію,  що  моє  справжнє  призначення  бути  тут,  на  землі,  дарувати  радість  і  нести  у  світ  красу.  Серце  моє  жадає  неба, і  у  мене  неначе  виростають  крила    крила  щастя,  незважаючи на те,  що  я  усього  лише  маленька,  блакитноока  волошка.

8. Рефлексія. – 3 хв (слайд №25,26)

За допомогою зірочок, які осявають шлях до щастя, визначити рівень засвоєння теми уроку:

Початковий рівень – «Було складно зрозуміти»

Середній рівень -      « Потрібно ще багато працювати»

Достатній рівень -     « Сьогодні мої знання кращі, ніж учора»

Високий рівень – «Упевнений у своїх знаннях, але прагну знати більше»

 

 

9. Домашнє завдання. – 2 хв.

Використовуючи складні речення, написати висловлювання ( у форматі ЗНО) на тему:

« Насолоджуватися щастям – найбільше благо, мати можливість давати його іншим – ще більше»

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
7 січня 2018
Переглядів
849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку