20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Означення. Способи вираження означення"

Про матеріал
Розробка уроку "Означення. Способи вираження означення" Мета: - навчальна: поглибити знання учнів про другорядні члени речення, навчити визначати означення в реченнях, виділяти їх умовними позначками, ставити до них запитання; - розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; - виховна: виховувати культуру мислення та спілкування, почуття патріотизму, шанобливе ставлення до народних символів. Внутрішньо предметні зв’язки: синтаксис, орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, народознавство. Тип уроку: урок систематизації й поглиблення знань.
Перегляд файлу

ОЗНАЧЕННЯ. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про другорядні члени речення, навчити визначати означення в реченнях, виділяти їх умовними позначками, ставити до них запитання;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати культуру мислення та спілкування, почуття патріотизму, шанобливе ставлення до народних символів.

Внутрішньо предметні зв’язки: синтаксис, орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, народознавство.

Тип уроку: урок систематизації й поглиблення знань.

Методи: бесіда, асоціативний кущ, вікторина «Так» чи «Ні», робота в парах, робота біля дошки, пошукова робота, творча робота, «Народна скарбничка», орфографічна робота, вибірковий диктант, тестування.

Обладнання: схема, картки.

 

 

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

 • Слово вчителя

Добрий день! В добрий час!

Рада, діти, бачить вас!

Ви почули всі дзвінок?

Він покликав на урок.

Кожен з вас приготувався –

На перерві постарався.

Зараз сядуть всі дівчатка,

А за ними і хлоп’ятка.

 

Я – твій громадянин, я прагну підростати,

Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла,

Моя свята і рідна, Україно-мати,

Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

 

     Почуття любові і глибокої гордості за Вітчизну разом звірою у її майбутнє дає кожному українцеві право стверджувати: це моя країна, мій народ, моя Україна!

     Кожна країна має свої народні символи. Які ви знаєте українські народні символи? Давайте за вашими відповідями створимо асоціативний кущ.

 

 • Асоціативний кущ

 

 

 

 

 

 

 

 

   Говорячи про Україну, ми не уявляємо її без наших прекрасних народних символів, а якщо говорити про другорядні члени речення, то не можна не сказати про означення.

 

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 

 • Перевірка домашнього завдання

 

 • Вікторина «Так» чи «Ні»
 • Граматична основа речення – підмет і присудок? (Так)
 • Речення – це змістове і інтонаційне об’єднання слів, що є засобом вираження думки? (Так)
 • Рожевий і зелений – словосполучення? (Ні)
 • Моя вчителька – головне слово моя? (Ні)
 • Я люблю своїх батьків – односкладне речення? (Ні)
 • Як я люблю вчитися!!! – окличне речення? (Так)
 • За емоційним забарвленням є розповідні, питальні, спонукальні речення? (Ні)
 • Тире між підметом і присудком ставимо, якщо вони виражені іменниками? (Так)
 • Другорядних членів є п’ять? (Ні)
 • Додаток відповідає на запитання непрямих відмінків? (Так)
 • Додаток найчастіше виражається іменником та займенником? (Так)
 • Прямий додаток це іменник або займенник у Зн. в. без прийменника? (Так)

 

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

 • Слово вчителя

      Означення – це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? Означення в реченні найчастіше виражається прикметником, а також займенником. В реченні підкреслюється хвилястою лінією.

 

 • Робота в парах.  Дослідження-пошук (Потрібно в парах заповнити схему в зошитах)

 

Називає

 

Відповідає на запитання               ОЗНАЧЕННЯ                   Виражається

 

Підкреслюється

 

 • Стилістичний аналіз-зіставлення (Порівняти порядок слів у реченні. Визначити в них головні і другорядні члени речення)

 

 1. Широкі, рівні вулиці розкинулись посеред міста.
 2. Вулиці широкі, рівні.

 

 • Коментар учителя

      На означення схожі й деякі складені іменні присудки, виражені прикметниками. Якщо прикметник стоїть перед іменником, до якого відноситься, і означає лише ознаку предмета, то виконує функцію другорядного члена речення – означення. А якщо прикметник стоїть після іменника і стверджує або заперечує наявність ознаки, то виступає в реченні присудком.

 

V. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

 • Слово вчителя

У кожного народу є свої улюблені речі, дерева, рослини. Верба, калина, барвінок – невіддільні атрибути українського народу. Верба – символ краси, неповторність життя. Калина – дерево українського роду. Її пов’язують із народженням Всесвіту, вогняної трійці: сонця, місяця, зорі. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущості роду.

 

 • Завдання №1. Робота біля дошки (Записати речення, звернути увагу на виділені слова, поставити до них запитання, з’ясувати , яким членом речення вони є,  вказати, якою частиною мови вони виражені)

 

       Над лісовим озером запалав рожевий ранок. На тихому плесі почали виринати зелені пуп’янки. Золоті промені перетворили смарагдові бруньки на  білосніжні чашечки з пучками гарячого сонця. Розквітла водяна лілія – біле латаття.

 

 • Слово вчителя

     Рушники – старовинні обереги дому. Вони супроводжували людину від народження й до смерті. Рушник і нині символізує чистоту почуттів, глибину любові до своїх дітей, до народу.

 

 • Завдання №2. Пошукова робота (Прочитати вірш А. Малишка. З’ясувати, що виражає заголовок – тему чи основну думку. Знайти другорядні члени речення, які відповідають на питання який? чий? котрий? Виписати їх із означуваними словами)

 

ПІСНЯ ПРО РУШНИК
Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов'їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов...

 

 • Слово вчителя

      Біла хата… У ній корінь нашого роду, все одвічне, як життя, святе, як мамина пісня. Вона – символ добра і надії.

      Лелека… Цього красивого птаха в Україні звуть по-різному: чорногуз, лелека, бусол, бузько. Він є символ сімейного затишку, благополуччя, вірності.

 

 • Завдання №3. Творча робота (Поширити речення означеннями)
 1. … дерева прибралися в … барви.
 2. … й … із печі хлібина.
 3. Повіяли …. вітри і принесли на своїх крилах  …. пісні.
 4. Із заходу насувалися …. хмари.         
 5. Відрум’яніли в садах …. яблука.
 6. Мене навчають … вчителі.

 

 • Слово вчителя

      Одним із символів України є народні прислів’я та приказки. Тому наступне ваше завдання називатиметься  – «Народна скарбничка».

 

 • Завдання №4. «Народна скарбничка» (Потрібно з’єднати частинки народних прислів’їв. Знайти речення, в якому є означення)
 • Батьківщина – мати, … (умій за неї постояти).
 • Всюди добре, … (а вдома найкраще).
 • Кожному мила… (рідна сторона).
 • За рідний край… (життя віддай).
 • Хата без рушника - … (що родина без дітей).

 

 • Завдання №5. Орфографічна робота (Переписати з карточок речення, вставляючи на масці крапок пропущені букви. Визначити і підкреслити всі члени речень, намалювати схеми речень)

 

Картка №1

    Над в...сняним полем буйний віт...р віє. Молодий хазяїн вранці пш...ниченьку сіє. Виорю над річкою я ниву ш...рокую та посію хмелю в...сокого. Скоро назбираю меду соло...кого та зб...ру родину в...ликую.

 

 

 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

 

 • Вибірковий диктант  (Виписати додатки разом із означеннями із віршу А.Малишка)

 

 Буду я навчатись мови золотої

 У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В полінця зеленого, що росте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

 В клекоті гарячім кованої криці,

В кореневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової.

 

 • Тестування (Вибрати правильну відповідь)
 1. Яке речення є поширеним?

А) Прийшла осінь.

Б) Вона була бідна.

В) Ожили степи широкі.

      2. Виділене слово є означенням.

            А) Зеленню вкрилася земля.

            Б) Зелена стрічка звисає на косах.

            В) Світ зелений восени.

      3. У якому із речень є означення?

            А) Новина чудова!

            Б) Ти відпочив добре вчора?

            В) Ми любимо українську землю!

 

 • Слово вчителя

      Україна – наш спільний дім, а ви – її майбутнє, тож любіть та бережіть свою країну, свою мову, свої традиції, свої символи. Пам’ятайте: немає на світі кращого неба, ніж небо України, немає кращої землі, ніж наша Україна.

 

О Боже, дай повік любити край,

Де квітка, пташка і зелений гай,

Де кожна вірна тій землі людина

Живе єдиним словом – Україна!

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 1. Скласти тестові завдання до теми «Означення».
 2. Скласти висловлювання з теми «Чому необхідно знати свою історію». Підкреслити в реченнях означення. Зробити синтаксичний розбір одного речення, намалювати до нього схему.

 

 

docx
Додано
7 вересня
Переглядів
18
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку