Урок "Паралелограм. Його ознаки та властивості"

Про матеріал

Презентація до уроку на тему "Паралелограм. Його ознаки та властивості".

Містить усні вправи, визначення, ознаки, властивості, графічні вправи.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Паралелограм. Підготувала вчитель математики. Карпенко Юлія Віталіївна

Номер слайду 2

Розгляньте подані фігури, знайдіть схожі та відмінні риси

Номер слайду 3

Розв’яжіть подані задачі усно, користуючись готовими малюнками. Задача 1.12 ABCDДано: AB=CD∠1=∠2 Довести:△ABC=△ADC

Номер слайду 4

12 ABCDОДано: AО=ОC∠1=∠2 Довести:△AОD=△DOCЗадача 2.

Номер слайду 5

Дано: AB = СD,BC= AD. Довести: BC || ADЗадача 3. ABCD

Номер слайду 6

Паралелограм − це чотирикутник, протилежні сторони якого по парно паралельні. ABCDABCD — паралелограм AB || СDBC || ADОзначення

Номер слайду 7

1) Якщо ABCD — чотири­кутник і АВ = CD, AB || CD, то ABCD -па­ралелограм. (Якщо в чо­тирикутнику дві сторони паралельні і рівні, то він паралелограм)Ознаки паралелограма2) Якщо ABCD — чотири­кутник і АВ = CD, ВС = AD, то ABCD — па­ралелограм. (Якщо в чо­тирикутнику протилежні сторони парами рівні, то цей чотирикутник — па­ралелограм)3) Якщо в чотирикутнику ABCD АО = ОС,ВО = OD, то ABCD — паралело­грам. (Якщо діагоналі чотири-кутника точкою перетину діляться на­впіл, то цей чотирикут­ник – паралелограм)ABCDО

Номер слайду 8

Властивості паралелограма1. Якщо ABCD — парале­лограм, то AB = CD, BC = AD∠A=∠C, ∠B=∠D(у паралелограмі проти­лежні сторони рівні, протилежні кути рівні);3) Р = 2(АВ + ВС)ABCD

Номер слайду 9

Властивості паралелограма. Якщо ABCD — парале­лограм і BD — діагональ, то ΔABD = ΔСDB. (Діаго­наль паралелограма ділить його на два рівних трикутники)ABCD

Номер слайду 10

Властивості паралелограма. Якщо ABCD — парале­лограм, АС і BD — діаго­налі, то АО = ОС, BO = OD. (Діагональ па­ралелограма точкою пе­ретину ділиться навпіл)ABCDО

Номер слайду 11

Властивості паралелограма. Якщо ABCD — парале­лограм, ВН і ВМ — ви­соти, проведені з верши­ни В, то HBM = A. (Кут між висотами пара­лелограма, проведеними з однієї вершини, до­рівнює куту при сусідній вершині паралелограма)ABCDHM

Номер слайду 12

Властивості паралелограма. Якщо ABCD — паралело­грам і AF, BL, СТ — бісе­ктриси кутів А, В ІС, то:1) АВ = BF(AB = AL,CD=DT);2) ZAKB = 90°;3) AF\\CT (Бісектрисакута паралелограма від­тинає від паралелограмарівнобедрений трикут­ник; бісектриси сусідніх. ABCDTLFK

Номер слайду 13

Проведіть дві паралельні прямі. Позначте на одній з них точки А і D і проведіть через ці точки дві інші паралельні прямі, які перетина­ють другу пряму в точках В і С відповідно.а) Поясніть, чому чотирикутник ABCD є паралелограмом.б) Виміряйте кут А паралелограма ABCD. Користуючись властивос­тями паралелограма, знайдіть градусні міри інших його кутів. Пе­ревірте результати вимірюванням.в) Проведіть діагональ АС і позначте її середину — точку О. За до­помогою лінійки перевірте, чи належить ця точка відрізку BD.2. Накресліть у зошиті трикутник і проведіть через кожну його вер­шину пряму, паралельну протилежній стороні. Скільки паралело­грамів утвориться на рисунку? Скільки спільних вершин мають будь-які два паралелограми, що утворилися?Виконання графічних вправ

Номер слайду 14

Знайдіть периметр паралелограма ABCD, якщо сторона AD дорівнює 12 см і складає сторони АВ. Знайдіть кути паралелограма, якщо:а) один із них дорівнює 110°;б) один із них на 70° менший від іншого;в) сума двох його кутів дорівнює 90°;г) діагональ утворює з його сторонами кути 30° і 45°. Виконання графічних вправ. Точка перетину діагоналей паралелограма віддалена від двох йоговершин на 5 см і 8 см. Знайдіть довжини діагоналей паралелограма

Номер слайду 15

За підручником і конспектом уроку вивчити зміст означення пара­лелограма та формулювання і доведення властивостей сторін, кутів, діагоналей паралелограма. Розв'язати задачі. Домашнє завдання

pptx
Пов’язані теми
Геометрія, Презентації
Додано
20 лютого
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку