17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Урок "Підсумковий урок з мови за І с-р: вправи та завдання на закріплення знань за темою «Звуки і букви. Склад. Наголос». Презентація до уроку.

Про матеріал

Комбінований урок з використанням інтерактивних та мультимедійних технологій.

Мета (очікувані результати). Узагальнити знання з теми на основі предметно – практичних дій; формувати комунікативну компетентність учнів. Розвивати фонематичне сприймання, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, увагу, пам'ять, мислення, мовлення. Виховувати повагу та інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, мікрофон, мультимедійна презентація до уроку. На дошці: сніжинки з етапами уроку, каліграфічне завдання. На партах: зошит, ручка, простий олівець, підручник Савченко О. Я. Літературне читання: 2 клас. Індивідуально-роздатковий матеріал: картки для індивідуальної, парної та групової роботи.

Вчителем також розроблена технологічна карта уроку.

Перегляд файлу

C:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.362\img002 копия.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.396\img002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.858\img004.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Технологічна карта уроку української мови в 2 класі                  Урок № 31.                           Дата проведення уроку: ___________________

Тема уроку: Підсумковий урок за І семестр.  

Мета (очікувані результати):  Узагальнити знання з теми на основі предметно – практичних дій; формувати комунікативну компетентність учнів. Розвивати фонематичне сприймання, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, увагу, пам’ять, мислення, мовлення. Виховувати повагу та інтерес до вивчення рідної мови.        

Тип уроку: комбінований.                                                Форма проведення: урок з використанням інтерактивних та мультимедійних технологій.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, мікрофон, мультимедійна презентація до уроку. На дошці: сніжинки з етапами уроку, каліграфічне завдання. На партах: зошит, ручка, простий олівець, підручник Савченко О. Я. Літературне читання: 2 клас. Індивідуально-роздатковий матеріал: картки для індивідуальної, парної та групової роботи.

 

Етапи уроку

Завдання етапу уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Форми і методи

1

Організаційний

(20 с.)

Створення психологічно -  комфортного клімату у класі, зосередження уваги, залучення учнів до роботи.

Позитивна настанова на співпрацю.

Привітання.

Стимулюючий метод.

2

Орієнтації

 1. .)

Повідомлення теми і мети уроку. Створення пізнавальної ситуації.

Залучення учнів до співпраці.

Пояснення завдання на індивідуальних картках.

Перевірка за слайдом 1 на мультимедійному проекторі.

Виконання завдання за індивідуальними картками. Визначення теми уроку.

Проблемно – пошукові методи.

3

Актуалізації

(5 хв.)

Мотивація навчальної діяльності. Випереджувальні завдання.

1.Побудова асоціативного куща «Звуки. Букви»: запитання, контроль. Інтрига (демонстрація на дошці).

2.Каліграфічна хвилинка: показ зразка, постанова завдання з логічним навантаженням.

 (Перевірка за слайдом 2).

Відповіді учнів (один учень допомагає вчителю в побудові асоціативного куща).

 

Письмо каліграфічної хвилинки.

Самоперевірка за слайдом 2 на мультимедійному проекторі.

Фронтальна робота.

Інтерактивні методи.

Репродуктивні методи.

 

 

4

Усвідомлення

(19 хв.)

Формування навичок навчальної діяльності. Розвиток фонематичного сприймання, мисленнєвих процесів. Створення ситуації успіху.

1.Зоровий диктант (слайд 3):

демонстрація на мультимедійному проекторі.

 

2.Вибіркове списування: індивідуальна робота.

Контроль та перевірка.

3.Словниковий диктант.

Запитання на розрізнення перелітних та осілих птахів.

4.Гра «Відгадай! Слово зі схемою з’єднай!»  (слайд 4, 5)

Демонстрація завдання, надання учням можливостей самостійно чи використовуючи допомогу перевірити рівень засвоєння матеріалу.

5. Словотворча вправа.

Робота в парах (слайд 6):

постановка завдання, демонстрація, перевірка роботи в парах.

6.Фізкультхвилинка  (слайд 7)

1.Виконання логічного завдання, яке демонструється на мультимедійному проекторі.

2.Робота за індивідуальними картками. Звуко-букв. аналіз слова «ЯЛИНА». Самоконтроль.

3.Самостійний добір та запис слів під диктовку вчителя. Самоконтроль.

4.Виконання мовних вправ:

відновити деформовані слова, дібрати до них звукові схеми; порівняти кількість букв та звуків у словах.

 

 

5.Робота в парах з логічною вправою. Взаємодопомога та взаємоперевірка.

 

6.Короткочасний відпочинок, виконання рухів фізхвилинки.

Мультимедіа.

Мовна гра.

 

 

Активні методи. Фронтальна робота.

 

 

 

Мультимедіа.

Колективна та парна робота.

 

 

5

Контрольний

(12 хв.)

Перевірка розуміння учнями змісту роботи та способів її виконання. Розвиток вмінь застосовувати набуті знання при виконанні самостійних завдань.

1.Зимові вправи. Робота в групах: пояснення завдання, демонстрація, перевірка роботи в групах.

2.Робота з підручником.

Самостійна робота учнів.

Постанова завдання: виписати слова, позначити наголос, повторити правила переносу слів.

1.Співпраця в групах: взаємодопомога, спільний пошук.

 

2.Практична робота, осмислення, самоконтроль. Робота з підручником.

 

Диференціація

(групова робота).

Творчі методи.

 

Самостійна робота.

Проблемно – пошукові методи.

 

6

Підсумковий

(3 хв.)

Псих-не розвантаження. Підбиття підсумків співпраці, самооцінка роботи. Варіанти домашнього завдання.

1.Вправа «Мікрофон» (слайд 8)

2.Самооцінка роботи учнів

3.Домашнє завдання:

кросворд (додатково: словотворче завдання).

1.Визначення рівня пізнання, формулювання відповідей.

2.Самооцінка роботи на уроці.

3.Слухання і сприймання д/з.

Інтерактивні методи.

 

Словесні методи.

 

Перегляд файлу

Урок української мови в другому класі

 

Тема уроку. Підсумковий урок за І семестр.

Матеріал уроку: вправи та завдання на закріплення знань за темою «Звуки і букви. Склад. Наголос».

Мета (очікувані результати).  Узагальнити знання з теми на основі предметно – практичних дій; формувати комунікативну компетентність учнів. Розвивати фонематичне сприймання, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, увагу, пам’ять, мислення, мовлення. Виховувати повагу та інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, мікрофон, мультимедійна презентація до уроку. На дошці: сніжинки з етапами уроку, каліграфічне завдання. На партах: зошит, ручка, простий олівець, підручник Савченко О. Я. Літературне читання: 2 клас. Індивідуально-роздатковий матеріал: картки для індивідуальної, парної та групової роботи.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних та мультимедійних технологій.

План уроку

п/п

 

 

Етапи уроку

 

Завдання етапу уроку

 

Форми і методи

 

Час

1

Організаційний

Створення психологічно -  комфортного клімату у класі, зосередження уваги, залучення учнів до роботи.

Стимулюючі методи.

20 с.

2

Орієнтації

Повідомлення теми і мети уроку. Створення пізнавальної ситуації.

Проблемно – пошукові методи.

 

40 с.

3

Актуалізації

Мотивація навчальної діяльності. Випереджувальні завдання.

Фронтальна робота.

Інтерактивні методи.

Репродуктивні методи.

5 хв.

4

Усвідомлення

Формування навичок навчальної діяльності. Розвиток фонематичного сприймання, мисленнєвих процесів. Створення ситуації успіху.

Мультимедіа.

Мовна гра.

Активні методи. Фронтальна робота.

Колективна та парна робота.

19 хв.

5

Контрольний

Перевірка розуміння учнями змісту роботи та способів її виконання. Розвиток вмінь застосовувати набуті знання при виконанні самостійних завдань.

Диференціація

(групова робота).

Творчі методи.

Самостійна робота.

Проблемно – пошукові методи.

12 хв.

6

Підсумковий

Психологічне розвантаження.

Підбиття підсумків співпраці, самооцінка роботи на уроці. Варіанти домашнього завдання.

Інтерактивні методи.

 

3 хв.

 

Зміст уроку

І. Організація класу. (20 с.)

            -    Стали струнко, підрівнялись!

Посміхнулись! Привітались!

 • Добрий день!
 • Сіли тихенько, спинки рівненькі,

І працюють всі гарненько!

 

ІІ. Орієнтація. Повідомлення теми і мети уроку (40 с.)

 • А урок наш незвичайний, підсумковий, вирішальний!

Ви шифровку розгадайте, його тему прочитайте!

 • У кожному рядочку знайдіть букву, що відрізняється від інших, складіть з цих букв вислів. (Перевірка за слайдом 1)

В В В В В В В З В В В

З  З  З В З З З З З З З З

Х Х Х Х Х У Х Х Х Х

Н К Н Н Н Н Н Н Н Н

П П П П П П П П И П

Ї І Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї

З З З З Б З З З З З З З З

К К К К К К У К К К К

Н Н Н Н К Н Н Н Н Н

В З З З З З З З З З З З З

Й Й Й Й Й Й Й И Й Й

ІІІ.  Актуалізація знань (5 хв.)

 1. Побудова асоціативного куща

Вчитель:   - Яка різниця між звуками і буквами? (Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви читаємо, пишемо та бачимо.)

 • А чого більше? Звуків чи букв? Давайте пригадаємо все, що знаємо про них, та перевіримо наші припущення.
 • На які дві групи поділяються звуки? (Голосні та приголосні.)
 • Скільки голосних звуків? (6)
 • А скільки букв, які позначають ці звуки на письмі? (10)
 • Як поділяються голосні звуки (наголошені, ненаголошені), а приголосні? (На тверді та мякі, дзвінкі й глухі.)
 • Скільки їх? (32)  А з голосними? (38)
 • Скільки букв в українській абетці? (33)
 • Чи всі букви мають звукове значення? (Ні. «Ь» звуку не позначає, а помякшує попередній приголосний звук.)
 • То чого ж більше: букв чи звуків в українській мові? (Звуків.)
 • Я  використала слово «АБЕТКА». А які ви знаєте синоніми цього слова (близькі йому за значенням слова)? (Азбука, алфавіт.)
 • Вірно! Молодці!

(Вчитель відкриває дошку, а на ній – сніжинки.)

 • Що за гостя в клас прийшла, все нам снігом замела? (Зима.)
 • Так! А взимку, як указці, усе може бути: диво можна помітити, чудо – відчути!

Ці сніжинки чарівні! В них завдання від зими.

 

 1. Каліграфічна хвилинка (1 сніжинка)

А а е Є и і І о Ї ї Е у О ю є У й Ю Я я

Вчитель:  - Яка буква зайва?  («й»)   Чому? (Вона позначає приголосний звук.)

 • На  які дві групи можна розподілити їх? (Великі та малі.)
 • Записати букви парами (велика й мала) в алфавітному порядку.

Аа, Ее, Єє, и, Іі, Її, Оо, Уу, Юю, Яя.

(Перевірка за слайдом 2)

 

ІV. Усвідомлення (19 хв.)

 1. Зоровий диктант (2 сніжинка)

Вчитель: - А Зима на гостину кличе всю свою родину!

            Її синів-місяців пригадайте, прислівя правильно прочитайте (слайд 3):

ГРУДЕНЬ рік кінчає, а зиму починає. СІЧЕНЬ не так січе, як вуха пече. ЛЮТИЙ лютує, та весні дорогу готує.

 • Запишіть одне по памяті.

 

 1. Вибіркове списування (3 сніжинка)

C:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.646\img003.jpgВчитель:  - Знайдіть п’ять назв дерев і запишіть їх. (Тополя, горобина, осика, береза, ялина.)

 • Виконаємо звуко-буквений аналіз слова «ЯЛИНА».
 • Які ще голосні букви можуть

позначати два звуки? (Є, Ї, Ю)

 

 1. Словниковий диктант (4 сніжинка)

Вчитель:   - Прийшла зима холодна і голодно птахам.

         А ми їм допоможемо, вони віддячать нам.

 • Як ми можемо допомогти пташкам взимку? (Підгодовувати їх. Зробити годівнички.)
 • Який птах загубився? Який птах не зявився?

Знаю, що птах вихвалявся, що на «ЕС» він називався.

Як його звуть? Запишіть! (Соловей, сорока, сова, сойка, синиця, сокіл, снігур.)

 • Які з цих пташок перелітні, які осілі, а яких взагалі ми не побачимо в нашій місцевості?

 

 1. Гра «Відгадай! Слово зі схемою з’єднай!» (5 сніжинка) (слайд 4)

(Відновити деформовані слова. Дібрати до них звукові схеми.)

Вчитель:   - Які птахи прилетіли до годівнички? (Горобець, синиця, щиглик, дятел.)

 • Чого у кожному зі слів більше – звуків чи букв? Чи їх порівну? Постав знаки >, <, = (слайд 5).

 

 1. Словотворча вправа. Робота в парах (6 сніжинка) (слайд 6)

Вчитель:  - Ось  і допомогли ми пташкам взимку ВИЖИТИ.

                    А зима все лютує, букви плутає, слова шифрує!

                 (Ви_ити, ви_ити, ви_ити, ви_ити, ви_ити, ви_ити)

 • Які букви вона виморозила зі слів? (Б, Л, М, П, Р, Ш)
 • Які звуки вони позначають? (Приголосні.)
 • Назвіть дзвінкі (Б, Л, М, Р), глухі (П, Ш). Які з них парні (Б – П), а які не мають пари по глухості – дзвінкості (Л, М, Р)?
 • Запишіть утворені слова. (Вибити, вилити, вимити, випити, вирити, вишити.)

 

 1. Фізкультхвилинка (7 сніжинка) (слайд 7)

У володарки Зими

Трішечки замерзли ми.

Треба дружно всім нам встати

Фізкультпаузу почати.

Хоч мороз не пече,

А стояти не дає.

Грудень каже: «Пострибай!»

Січень просить: «Присідай!»

Встали — сіли, встали — сіли,

Розігріли наше тіло.

Лютий місяць нагадав:

Час нам братися до справ.

Сіли, дітки, всі гарненько.

Спинки держимо рівненько.

 

V. Контрольний (12 хв.)

 1. Зимові вправи. Робота в групах (8 сніжинка)

І  група – «Сніговий шлях» (- Куди мають летіти сніжинки? Покажіть їм щлях.)

ІІ група – «Новорічні приклади» (- Розв’яжіть буквені приклади. Які слова утворилися?)

ІІІ група – «Зимові слова» (- Складіть слова на ялинкових іграшках і запишіть їх.)

C:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.362\img002 копия.jpgC:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.858\img004.jpgC:\Users\1F1D~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.396\img002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Робота з підручником. Самостійна робота (9 сніжинка)

Вчитель: - Виписати з вірша Надії Кир’ян «Зимові слова»  ті слова, які мають відношення до нашої гості Зими; позначити в них наголос.

 • Які слова можна поділити для переносу по-різному (сніжинки, ковзанка, пальто, ковзани, рукавички, синички), а які не можна переносити з рядка в рядок і чому? (Сніг, лід, піч. – Це односкладові слова.)

 

VІ. Підсумковий (3 хв.)

 1. Вправа «Мікрофон» (слайд 8):
 • Працювали ви не марно. Отже просто молодці!

Все робили ви старанно і активні були всі.

То ж зараз поспілкуємось, згадаєм зараз ми,

Які у вас є враження від подиху зими?

 • Що найбільше сподобалося на уроці? Що запамятали?

 

 1. Самооцінка роботи учнів (10 сніжинка)
 • Оберіть собі сніжинку. Оцінивши свою роботу на уроці: якщо працював дуже гарно – велика сніжинка, добре – середня, не дуже старався, був малоактивний - маленька.

 

 1. Домашнє завдання: заповнити кросворд «Снігові слова» і розфарбувати малюнок; додатково придумати самому якнайбільше «снігових» чи «зимових» слів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографія

 1. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2 кл. / О. Я. Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с. : іл.
 2. Січовик І. Словограй. Ігри з буквами та словами: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 64 с.- (Серія «Чарівний світ рідної мови»).
 3. Гребенькова Л. О.  Зимові вправи для першокласників: Робочий зошит для учнів 1 класу. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 64 с.: іл.
 4. Навчальні кросворди : [робочий зошит] / С. Є. Гавріна, Н. Л. Кутявіна, І. Г. Топоркова, С. В. Щербініна. – К.: ТОВ «Перо», 2007.
 5. Весела перерва. Активний відпочинок. 2 клас. / Укладач Безкоровайна О. В. – Харків: Торсінг плюс, 2010. – 96 с.

 

Презентація до уроку підготовлена з використання інтернет-ресурсів.

 

Перегляд файлу

ЗВУКИ

БУКВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСНІ
ПРИГОЛОСНІ

тверді      м’які

глухі     дзвінкі

наголошені

ненаголошені

абетка

алфавіт

азбука

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: Звуки і букви

Номер слайду 2

Аа, Ее, Єє, и, Іі, Її, Оо, Уу, Юю, Яя.

Номер слайду 3

ГРУДЕНЬ рік кінчає, а зиму починає. СІЧЕНЬ не так січе, як вуха пече. ЛЮТИЙ лютує, та весні дорогу готує.rrrrrrrrrrrrrrrr

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Які птахи прилетіли до годівнички?рогобецьгоробецьницясисиницяликщигщигликтядледятел

Номер слайду 6

горобець - звуки буквисиниця - звуки букви. Щиглик - звуки буквидятел - звуки букви<=>=

Номер слайду 7

ви_ити ви_ити ви_ити ви_ити ви_ити ви_итиблмпрш

Номер слайду 8

У володарки Зими. Трішечки замерзли ми. Треба дружно всім нам встати. Фізкультпаузу почати.

Номер слайду 9

Працювали ви не марно. Отже просто молодці!Все робили ви старанно і активні були всі!

zip
Додано
9 квітня 2018
Переглядів
1051
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку