12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Урок української мови 2 клас

Про матеріал

Урок української мови

2 клас Слайд1

Тема.Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та добором споріднених слів.

Мета.Закріпити в учнів уміння перевіряти ненаголошений голосний за допомогою зміни слова або методом добору спорідненихс лів; розвивати зв'язне мовлення,вміння працювати в групах;

виховувати любов до природи.

Хідуроку

І.Оргмомент.Слайд2

Дзвониквсімнамдавнаказ:

Дороботишвидшевклас.

Біляпартистанемчемно –

Хайминечаснедаремно.

Будемоуважніі стараннівсі,

Сядеморівненьконамісцясвої.

ІІ.Очікування.

-Розберітьсяугрупипоп'ятьчоловікіз'ясуйте, що ви очікуєтевід уроку, запишіть у своєму кораблику і «запустіть»порічечці, яка тільки – но звільниласявідкриги.


Нових знаньдискусію хорошихоцінокзадоволення

-А яочікуювідвасправильнихвідповідей, активності, злагодженості у роботі.Слайд3

ІІІ.Робота по темі.

1.Хвилинкакаліграфії

-Прочитайтескладизеньребе.Звернітьувагуназ'єднаннябукв. Запишітьцісклади.

-Складітьслово з цихскладів (березень). Запишітьйогокаліграфічно.

-Що означаєцеслово?

-Чомутакназиваєтьсямісяць?

-Назвітьорфограми.

-Поміняйтесьзошитами, подивіться, як написав ваш товариш. Якщо подобається, поставте + на полях, а не подобається - -.

2.Бесідавчителя. Слайд4

-Яку пору року починає місяць березень?

-Настала весна. Природа почала швидко оживати і пробуджуватись. Все більше пригріває сонечко. З'являється молоденькатравичка. Розпускаються листочки на деревах.

Випогляньтечарівникзалишивнавмисне одне даревце без

листочків. Давайте спробуємопробудити його. За кожне правильно

виконане завдання на деревці з'явиться листочок, а в кінці уроку

забуяє це деревце, бо ви всі свої отримані листочки прикріпите до нього.

За хвилинку каліграфії на деревці з'явився листочок з літерою М.

І хто отримав + візьміть собі листочок. Такі листочки ви будете отримуватизавірнівідповіді і правильновиконані завдання.Вкінці уроку підрахуєте, у кого скільки листочків – стільки й балів ви отримаєте. Щоб отримати високі бали – ви повинні зібрати 10 – 12 листочків, учні, у яких буде 7 – 9 листочків – таку кількість балів і отримають. На достатній рівень – треба зібрати 4 – 6 листочки, а на початковий – 1 – 3.

3.Уснеопитуванняучнів.

-На минулихуроках ми з вами будувалибудиночок. Зараз повторимовивчене і розфарбуємо наш будиночок.

-Яку ми тему учимо? (звуки і букви)

-Що ми знаємо про звуки і букви?

-Скільки може бути складів у слові?

-Як визначитискільки складів у слові?

- Який склад називається наголошеним?

- Скільки наголошених складів може бути у слові?

- Як пишуться слова з ненаголошеним [е],[и]? Наприклад.

-За ваші правильні правильні відповіді чарівник повернув ще один листочок з літерою О. О

4.Оголошення теми уроку.Слайд5

-Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу попереднього уроку. Будемо виконувати тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних [е],[и]зміною форми та добором споріднених слів.

5.Змаганняміжрядами.( перевіряють консультанти- це діти, які виконали завдання першими)

-За І місце – учні отримують 3 листочки, за ІІ – 2 листочки, а за ІІІ – 1 листочок.Слайд6

-Завдання:із слів оз . ро,р . бачок,в . сна,с . стра,дер . во, зел . нь,в . сота,кр . ла,ст. . повий,з . рно виписати і вставити пропущені букви.

І ряд – слова з наголосом на першому складі.

ІІ ряд – слова з наголосом на другому складі.

ІІІ ряд – слова з наголосом на третьому складі.

Додайтелисточків, хто скільки балів отримав.

На дереві розпустився ще листочок з буквою Л.Л

Слайд7

6. Завданнязавибором.

-Донасв класвітромзанесло листочки різноїформи і з різним завданням. Випознайомтесь і виберіть таке завдання, з яким можете швидко справитись.

-отримаєтевправа140Скластиреченняз

3листочкидеформованого тексту,

вставляючипропущені

букви.

- отримаєтевправа 143Прочитативіршик,

2листочкисписатидваостанні

рядки, вставляючи

пропущенібукви.

-отримаєтероботаСписатиречення вставивши

1 листочокз учителем пропущенібукви

В . сноюоз . минапуститьновіст. . бельця,новіл . сточки.

Перевірказавдань.

-Додайтелисточки.О

-Іосьлисточокзлітерою О.

7.Фізкультхвилинка. ( танець « Буратіно»)

8.Роботавпарах.

-Скластиприслів'я,вставитипропущенібукви. Одне ( на ваш вибір) прислів'язаписати. Зацюроботу ви отримаєтеодин листочок.

Вікж . ви –

Ненагнувшись,

Слово – не горобець,

гр. . банезнайдеш.

вил . тить,непіймаєш.

вікучись.

Перевірказавдання. Слайд8

-Додайте1 листочок.Д

-ЧарівникповернувлисточокзлітероюД.

9.Роботаугрупах.Слайд9

- Яказаразпорароку?

- Якпишетьсяслововесна? ( надошці прикріплене слово в . сна) Чому?

а)Поетичнахвилинка( 4 учні)-2листочки

-Скластивіршзаподанимиримамитасловами

________________в . сна,

_________________принесла.

_________________діти,

________________квіти.

Словадлядовідок:вона,ось,радість,прийшла,розквітли, в . с . ляться,усі,бо,уже.

б)«Криголам»-групипо4учні-1 листочок.

-Докожноїбуквиусловівеснадібратислова – ознаки,якіможутьописативесну.

В-

Е-

С-

Н-

А-

Перевірказавдання.

-Додайтеотриманібали.

-ЗавашудружнупрацюяприклеюлисточокзлітероюЦ.

10.Дискусія.

-Аякупорурокузмінюєвесна?

-Якпишетьсясловозима? ( надошці прикріплене слово з . ма ) Чому?

-Хтозваслюбитьвесну?

-Ахтозиму?

( учніділятьсясамостійнонадвігрупи)

-Доведіть,щокращезимачивесна. Напідготовкуядаюодну хвилину.

Перевірказавдання.

-Задискусіюдодайтеодинлисточок.І

-Ічарівникдаєвамлисточокзлітерою І.

11.Зріззнань.

-Яквизасвоїлитемуурокупокажесловниковийдиктантівиотримаєте ще1листочок.

Весняний,листок,дерево,земля,зелений. 2клас

( самоперевірка)Слайд10

-Чарівниквіддавнамостаннійлисточокзнаписом2 клас

ІV.Підсумокуроку.

-Прочитайте,якеслововийшлоунаснадереві? ( молодці2 кл.ас)

-Ачидійсновимолодці? Порахуйтесвоїлисточки. Хтоякийбалсьогодніотримав?

Домашнєзавдання

-Повторитиправилапараграф 6, 7.

а)Хтоотримав10 – 12балів – виписатиізсловника8слівзненаголошенимголосним[е],[и].

б)Хтоотримав7 – 9балів – вправа142.Записативіршпопам'яті,підкреслитибуквие, иуненаголошенихскладах.

в)Хтоотримав4 – 6балів – вправа142.Списативірш,підкреслитибуквие, иуненаголошенихскладах.

-Повернемосядонашогоочікування.Чиздійснилосяте,чогомиочікували?

-Тоякийуваснастрій?Покажітьмені.

-Моїочікуваннятежздійснилися.

-Прикріпітьсвоїлисточкинанашедеревце.

-Дякуюзароботу.

Перегляд файлу

 

Просянська  загальноосвітня  школа 

1-111 ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  української  мови

2  клас 

 

 

 

 

Тренувальні  вправи

на  перевірку  ненаголошених голосних  зміною  форми 

та  добором  споріднених  слів

 

 

 

МЕНДРУХ  ТЕТЯНА  ОМЕЛЯНІВНА

вчитель  вищої  категорії,

вчитель -  методист

Просянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Покровського  району

Дніпропетровської  області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  української  мови

2  клас  Слайд  1

 

Тема.   Тренувальні  вправи  на  перевірку  ненаголошених  голосних  зміною  форми  та  добором  споріднених  слів.

 

Мета.   Закріпити  в  учнів  уміння  перевіряти  ненаголошений  голосний  за  допомогою  зміни  слова  або  методом  добору  споріднених  слів; розвивати  звязне  мовлення,  вміння  працювати  в  групах;

              виховувати  любов  до  природи.

Хід  уроку

І.  Оргмомент.      Слайд  2

Дзвоник  всім  нам  дав  наказ:

До  роботи  швидше  в  клас.

Біля  парти  станем  чемно –

Хай  мине  час  недаремно.

Будемо  уважні  і  старанні  всі,

Сядемо  рівненько  на  місця  свої.

 

ІІ.   Очікування.

      -  Розберіться  у  групи  по  п’ять  чоловік  і  з’ясуйте, що ви очікуєте  від уроку, запишіть у своєму кораблику і «запустіть»  по  річечці, яка тільки – но звільнилася  від  криги.

 

 

 

 

     Нових знань дискусію                хороших  оцінок                        задоволення

 

 • А я  очікую  від  вас  правильних  відповідей, активності, злагодженості у роботі.                Слайд  3

 

ІІІ.   Робота по темі.

     1.   Хвилинка  каліграфії

-  Прочитайте  склади  зень   ре   бе.  Зверніть  увагу  на  зєднання  букв. Запишіть  ці  склади.

-  Складіть  слово з цих  складів (березень). Запишіть  його  каліграфічно.

-  Що означає  це  слово?

-  Чому  так  називається  місяць?

-  Назвіть  орфограми.

-  Поміняйтесь  зошитами, подивіться, як написав ваш товариш. Якщо подобається, поставте + на полях, а не подобається - -.

 

     2.   Бесіда  вчителя.           Слайд  4

-  Яку пору року починає місяць березень?

-  Настала весна. Природа почала швидко оживати і пробуджуватись. Все більше пригріває сонечко. Зявляється молоденька  травичка. Розпускаються листочки на деревах.

Ви  погляньте  чарівник  залишив  навмисне одне даревце без

листочків. Давайте спробуємо  пробудити його. За кожне правильно

виконане завдання на деревці зявиться листочок, а в кінці уроку

забуяє це деревце, бо ви всі свої отримані листочки прикріпите до нього.          

За хвилинку каліграфії на деревці зявився листочок з літерою М.                                                    

І хто отримав + візьміть собі листочок. Такі листочки ви будете отримувати  за  вірні  відповіді і правильно  виконані завдання.  Вкінці уроку підрахуєте, у кого скільки листочків – стільки й балів ви отримаєте. Щоб отримати високі бали – ви повинні зібрати 10 – 12 листочків, учні, у яких буде 7 – 9 листочків – таку кількість балів і отримають. На достатній рівень – треба зібрати 4 – 6 листочки, а на початковий – 1 – 3.

 

     3.  Усне  опитування  учнів.

-  На минулих  уроках ми з вами будували  будиночок. Зараз повторимо  вивчене і розфарбуємо наш будиночок.

-  Яку ми тему учимо? (звуки і букви)

-  Що ми знаємо про звуки і букви?

-  Скільки може бути складів у слові?

-  Як визначити  скільки складів у слові?

- Який склад називається наголошеним?

- Скільки наголошених складів може бути у слові?

- Як пишуться слова з ненаголошеним [е],[и]? Наприклад.

-  За ваші правильні правильні відповіді чарівник повернув ще один листочок з літерою О.              О

 

     4.  Оголошення теми уроку.      Слайд  5

-  Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу попереднього уроку. Будемо виконувати тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних [е],[и]  зміною форми та добором споріднених слів.

 

     5.  Змагання  між  рядами.  ( перевіряють консультанти- це діти, які виконали завдання першими)

-  За І місце – учні отримують 3 листочки, за ІІ – 2 листочки, а за ІІІ – 1 листочок.     Слайд  6

-  Завдання:  із слів  оз . ро,  р . бачок,  в . сна,  с . стра,  дер . во, зел . нь,  в . сота,  кр . ла,  ст. . повий,  з . рно  виписати і вставити пропущені букви.

І ряд – слова з наголосом на першому складі.

ІІ ряд – слова з наголосом на другому складі.

ІІІ ряд – слова з наголосом на третьому складі.

     Додайте  листочків, хто скільки балів отримав.

На дереві розпустився ще листочок з буквою Л.                          Л

                  Слайд  7

 1.  Завдання  за  вибором.

-  До  нас  в клас  вітром  занесло листочки різної  форми і з різним завданням. Ви  познайомтесь і виберіть таке завдання, з яким можете швидко справитись.

 

 -  отримаєте            вправа  140       Скласти  речення  з

                       3  листочки                                          деформованого   тексту,

                                                                                    вставляючи  пропущені 

                                                                                    букви.

 

                        - отримаєте               вправа 143        Прочитати  віршик,

                        2  листочки                                          списати  два  останні

                                                                                      рядки, вставляючи

                                                                                      пропущені  букви.

 

                      -  отримаєте                 робота           Списати  речення вставивши

                         1 листочок              з учителем       пропущені  букви

 

              В . сною  оз . мина  пустить  нові  ст. . бельця,  нові  л . сточки.

 

Перевірка  завдань.

 • Додайте  листочки.                                      О
 • І  ось  листочок  з  літерою О.

 

7.  Фізкультхвилинка. ( танець « Буратіно»)

 

8.  Робота  в  парах.

-   Скласти  прислівя,  вставити  пропущені  букви. Одне ( на ваш вибір) прислівя   записати. За  цю  роботу ви отримаєте  один листочок.

 

Вік  ж . ви –

Не  нагнувшись,

Слово – не горобець,

гр. . ба  не  знайдеш.

вил . тить,  не  піймаєш.

вік  учись.

 

Перевірка  завдання.     Слайд  8

 • Додайте  1 листочок.                                                         Д
 • Чарівник  повернув  листочок  з  літерою  Д.

 

9.   Робота  у  групах.   Слайд   9

- Яка  зараз  пора  року?

- Як  пишеться  слово  весна? ( на  дошці прикріплене слово в . сна) Чому?

а)  Поетична  хвилинка  ( 4 учні)  -  2  листочки

     -  Скласти  вірш  за  поданими  римами  та  словами

  ________  ________     в . сна,

________  _________    принесла.

_______  __________    діти,

___  ________  _____    квіти.

Слова  для  довідок:  вона,  ось,  радість,  прийшла,  розквітли, в . с . ляться,  усі,  бо,  уже.

     б)   «Криголам»  -  групи  по  4  учні  -  1 листочок.

         -   До  кожної  букви  у  слові  весна  дібрати  слова – ознаки,  які  можуть  описати  весну.  

В  -

Е  -

С  -             Ц

Н  -

А  -

Перевірка  завдання.

 • Додайте  отримані  бали.                                                                      
 • За  вашу  дружну  працю  я  приклею  листочок  з  літерою  Ц.

 

10.  Дискусія.

-  А  яку  пору  року  змінює  весна?

-  Як  пишеться  слово  зима? ( на  дошці прикріплене слово з . ма )  Чому?

-  Хто  з  вас  любить  весну?

-  А  хто  зиму?

               ( учні  діляться  самостійно  на  дві  групи)

-  Доведіть,  що  краще  зима  чи  весна. На  підготовку  я  даю  одну хвилину.

Перевірка  завдання.

 • За  дискусію  додайте  один  листочок.                                 І
 • І  чарівник  дає  вам  листочок  з  літерою І.

 

11.   Зріз  знань.

-   Як  ви  засвоїли  тему  уроку  покаже  словниковий  диктант  і  ви  отримаєте  ще  1  листочок.

    Весняний,  листок,  дерево,  земля,  зелений.                                      2  клас          

          ( самоперевірка  )   Слайд  10

 • Чарівник  віддав  нам  останній  листочок  з  написом  2  клас

ІV.  Підсумок  уроку.

 • Прочитайте,  яке  слово  вийшло  у  нас  на  дереві? ( молодці  2 кл.ас)
 • А  чи  дійсно  ви  молодці? Порахуйте  свої  листочки. Хто  який  бал  сьогодні  отримав?

 

Домашнє  завдання

 • Повторити  правила  параграф 6, 7.

а)  Хто  отримав  10 – 12  балів – виписати  із  словника  8  слів  з  ненаголошеним  голосним[е],[и].

б)  Хто  отримав  7 – 9  балів – вправа  142.  Записати  вірш  по  памяті,  підкреслити  букви  е, и  у  ненаголошених  складах.

в)  Хто  отримав  4 – 6  балів – вправа  142.  Списати  вірш,  підкреслити  букви  е, и  у  ненаголошених  складах.

 

 • Повернемося  до  нашого  очікування.  Чи  здійснилося  те,  чого  ми  очікували?
 • То  який  у  вас  настрій?  Покажіть  мені.

 

   

     

   

 

 

 • Мої  очікування  теж  здійснилися.
 • Прикріпіть  свої  листочки  на  наше  деревце.
 • Дякую  за  роботу.

 

 

docx
Додано
11 квітня 2018
Переглядів
1184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку