20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Податки і доходи держави. Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу. Практична робота №4. Характерис

Про матеріал

«Немає нічого визначеного у світі, окрім податків і смерті». Ці слова американського вченого і державного діяча Бенджаміна Франкліна найактуальніше характеризують сьогоднішній день.

Ми користуємося суспільними благами. Кожен з нас покладається на державу, яка повинна забезпечити національну безпеку, цивільний світ, доступ до освіти і охорони здоров'я, охорону довкілля і надання інших послуг. Для виконання своїх функцій державі потрібні гроші, значна частина яких формується за рахунок податкових вступів.

Перегляд файлу

 Тема:  Податки і доходи держави. Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу. Практична робота №4. Характеристика податкової системи України.

Мета: розкрити сутність податків як найважливішого регулятора соціально-економічних процесів; з’ясувати основні функції податків та принципи формування податкової   системи; навчити аналізувати вплив системи оподаткування на формування фінансової політики держави; розвивати економічне мислення; формувати вміння самостійно набувати, засвоювати й застосовувати економічні знання; виховувати економічне мислення, законослухняність, необхідність дотримання законопроектів оподаткування.

Обладнання: підручник, таблиці, схеми.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Епіграф

Якщо ви порушуєте правила, вас штрафують; якщо ви дотримуєте правила, вас оподатковують.

                                                                                                                           Л. Пітер

Хід уроку

I . Організаційний етап

II . Актуалізація опорних знань

  1. Що означає термін «фінанси» з латинської мови?
  2. З яких елементів складається фінансова система України?
  3. Що таке бюджет?

III . Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

    «Немає нічого визначеного у світі, окрім податків і смерті». Ці слова американського вченого і державного діяча Бенджаміна Франкліна найактуальніше характеризують сьогоднішній день.

   Ми користуємося суспільними благами. Кожен з нас покладається на державу, яка повинна забезпечити національну безпеку, цивільний світ, доступ до освіти і охорони здоров’я, охорону довкілля і надання інших послуг. Для виконання своїх функцій державі потрібні гроші, значна частина яких формується за рахунок податкових вступів.

IV . Вивчення нового матеріалу.

  1. Що таке податки? Історія виникнення податків.

    Будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фінансові ресурси. Головним джерелом таких ресурсів є кошти, які держава збирає з фізичних і юридичних осіб у формі податків.

    Податки з’явилися у сиву давнину разом із формуванням вкладних структур. У східних слов’ян першою формою податків були добровільні підношення своїх племен і данина з чужих.

    З розвитком держави розвивались і податки, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.

   Поняття «податки» має не лише економічний, але й філософський зміст. Податок – це елемент суспільного побуту, його важливий атрибут. Тема податків завжди була актуальною. Так, міністр Франції Кольбер три сторіччя тому зауважив: «…збирання податків подібне до скубання гусака: необхідно отримати максимальну кількість пір’я з мінімальним шипінням».

   Історія виникнення податків. (доповідь учня)

   То, що ж таке податки? (робота з підручником, стор.230)

   Податки – це обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб.

  Податкові надходження є базою доходної частини державного бюджету і водночас найбільш важливим регулятором соціально-економічних процесів.  Податки сплачуються періодично, тому формується постійний потік коштів до бюджету.

    Головними функціями податків є:

  • Фіксальна, яка полягає в тому, що податки  забезпечують фінансування державних витрат;
  • Регулювальна, за рахунок якої здійснюється регулювання структур економіки, зовнішньоекономічних зв’язків, науково-дослідних робіт, охорони навколишнього природного середовища та інших об’єктів;
  • Соціальна, полягає в тому, що за її допомогою здійснюється підтримання соціальної рівноваги через зменшення надто великої розбіжності в реальних доходах окремих соціальних груп населення.
  1. Класифікація податків і система оподаткування.

      Сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету і внесків до державних цільових фондів, а також сукупність державних податкових органів становлять податкову систему.

Класифікація податків надає кожному податку відповідне місце в податковій системі, завдяки чому вона виконує певні прогностичні функції (обґрунтовується необхідність уведення кожного нового виду податку). Класифікація податків здійснюється за кількома ознаками:

♦ за рівнем бюджетної системи (загальнодержавні та місцеві);

♦ за суб’єктом оподаткування (юридичні та фізичні особи);

♦ за формою оподаткування;

♦ за способом стягнення (прямі та непрямі);

♦ за економічним змістом об’єкта оподаткування (на доходи, на споживання, на майно);

♦ за системою ціноутворення (податки, що зараховують на собівартість, та податки, які сплачують із прибутку) тощо.

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, що забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Робота з таблицею «Класифікація податків».

Класифікація податків

№ з/п

Критерій

Вид

Характеристика/ Приклад

1

Об’єкт оподаткування

Прямі

Об’єктом оподаткування виступає прибуток, дохід, майно (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податок на землю)

Непрямі

Об’єктом оподаткування виступають господарські операції, у цьому випадку податки є надбавкою до ціни і сплачуються кінцевим споживачем (ПДВ, акцизний збір, мито)

2

Ознака органів державної влади, що їх встановлюють і стягують, або ознака бюджетів, до якого сплачуються

Загальнодержавні

обов’язкові платежі, які встановлюються найвищими органами влади в державі та є обов’язковими до сплати за єдиними ставками на всій території України, ці податки можуть формувати дохідну частину як державного, так і місцевого бюджетів (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток тощо)

Місцеві

обов’язкові платежі, які встановлюються місцевими органами влади і є обов’язковими до сплати за встановленими ставками тільки на певній території, ці податки та збори надходять виключно до місцевих бюджетів (комунальний податок, податок на рекламу, ринковий збір тощо)

3

Порядок використання

Загальні

Знеособлюються при надходженні до бюджету (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та ін.)

Спеціальні (Цільові)

Мають цільове призначення (збори на обов’язкове соціальне та державне пенсійне страхування)

4

Характер ставок

Тверді

Обчислюються у грошових одиницях на одиницю об’єкта оподаткування

Відсоткові (часткові)

Обчислюються у відсотках до об’єкта оподаткування

5

Характер відсоткових ставок

Регресивні

Ставки знижуються по мірі збільшення доходів

Пропорційні

Рівна частка податку в доходах незалежно від їх величини

Прогресивні

Чим вищий дохід, тим більша частка коштів стягується до бюджетів

6

Економічний зміст об’єкта оподаткування

На доходи та прибутки

Стягуються з чистого доходу з фізичних і юридичних осіб у момент його отримання (заробітна плата, прибуток, валовий дохід)

На майно

Стягуються внаслідок наявності конкретного виду майна, що перебуває в приватній, колективній та державній власності (податок на нерухоме майно (на нерухомість), податок з власників транспортних засобів)

На споживання

Стягуються в процесі споживання товарів, робіт і послуг (непрямі податки)

7

Суб’єкт оподаткування

З юридичних осіб

Податок на прибуток, комунальний податок

З фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб

Змішані податки

Плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

8

Джерела сплати

Які входять до валових витрат та собівартість

Збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, плата за землю, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, податок на промисел, фіксований сільськогосподарський податок, податок на рекламу, комунальний податок тощо

Які сплачуються з прибутку підприємства або капіталу

податок на прибуток підприємства, податки з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збір за забруднення навколишнього середовища, державне мито тощо

Які входять до ціни виробу

Податок на додану вартість, акцизний збір

9

Спосіб стягнення

Розкладні

Уряд визначає загальну суму податкових надходжень, необхідних для забезпечення функціонування держави, а потім ця сума розподіляється між адміністративними одиницями, уряди яких в свою чергу доводять до кожного платнику нараховану суму податків.

Це історична форма справляння податків, яка характеризується низькою податковою технікою.

Квотарні (обкладні)

Сума податку для кожного платника визначається залежно від обсягів та величини податкової бази і ставок (квот) податку.

Це сучасна форма справляння податків.

10

Порядок зарахування

Регульовані

Зараховуються до різних бюджетів, тобто розподіляються державою між рівнями бюджетної системи

Закріплені (директивні)

У повному обсязі надходять до одного бюджету

 

  1. Як податки впливають на ринкову рівновагу в економіці?

     Американський економіст Артур Лаффер надав графічний доказ тому, що до певного моменту підвищення податкової ставки збільшує суму доходів бюджету, а потім ці надходження починають зменшуватися.

     Так Лаффер прийшов до висновку про існування оптимального рівня оподаткування, за якого державні доходи досягають свого максимуму.

     Прихильники зменшення податків вважають, що високі податки призводять до зменшення розмірів ринку, оскільки покупцям і виробникам невигідно бути його учасниками.

  1. Як пов’язані податки і справедливий розподіл доходів у суспільстві?

    Податкові системи розвинених країн ґрунтується на кількох головних принципах.

    Принцип вигоди. Різні люди повинні оподатковуватися настільки, наскільки вони використовують програми, що фінансуються з податків.

    Принцип платоспроможності. Розмір податку повинен відповідати величині доходів і майна платника.

    Принцип справедливості. Хто має більші доходи повинні сплачувати вищі відсотки із своїх доходів.

   Справедливість по горизонталі. Люди, які мають однакові доходи повинні спачувати однакові податки.

V . Закріплення.

Практична робота №4. Характеристика податкової системи України.

Мета: охарактеризувати податкову систему України; розвивати вміння працювати з додатковою літературою, таблицями; розвивати логічне мислення; виховувати екологічну культуру.

Хід роботи.

Завдання 1. Складання переліку податків, які сплачують громадяни України ( фізичні особи).

    Використовуючи дані таблиці (додаток 1), скласти перелік податків, які сплачують громадяни України (фізичні особи).

Завдання 2. Характеристика пільг в оподаткуванні доходів громадян.

    На основі додаткової літератури дати характеристику пільг в оподаткуванні доходів громадян.

Завдання 3. Розрахунок показників прибуткового податку громадян та інших видів податків (за вибором).

Розв’язати задачу

   Дехто з депутатів пропонує встановити 10 %-ву ставку податку. Тобто, незалежно від розміру заробітку, із кожного громадянина завжди стягуватимуть 10 %. Визначити величину податку для заробітної плати в 100 грн та 1000 грн.

VI . Підсумок

      Отже, починаючи з моменту формування, пройшовши довгий шлях трансформації та розвитку, податки залишаються знаряддям втілення державної політики з питань соціального розвитку та економіки. Процес формування податкової системи є безперервним. Тому виникає необхідність внесення змін до правової бази податкової системи з метою проведення її у відповідність тим соціально-економічним умовам, які виникають у державі.

VII . Домашнє завдання

  Опрацювати тему 24

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
3 грудня 2018
Переглядів
604
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку