Тестові завдання з навчальної дисципліни «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції»

Про матеріал

Тестові завдання

з навчальної дисципліни «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технологз технології харчування»

для вихідного контролю

Перегляд файлу

Тестові завдання

з навчальної дисципліни  «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технолог з технології харчування»

для вихідного контролю

 1. Стандарти на продукцію встановлюють:
 1. Вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;
 2. Послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;
 3. Вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

 

 1. Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:
 1. ТУ;
 2. ГСТУ;
 3. ДСТУ.

 

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:
 1. Створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;
 2. Регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;
 3. Гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 

 1. До економічних факторів належать:
 1. Ціна;
 2. Собівартість;
 3. Спеціалізація;
 4. Технологія виготовлення.

 

 1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає у:
 1. Зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;
 2. Об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;
 3. Розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

 

 1. Принцип повторюваності у стандартизації означає:
 1. Коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;
 2. Забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації;
 3. Створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою  сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

 

 1. Економічний ефект стандартизації –
 1. Виражена в грошових або натуральних показниках економія живої і оречевленої праці від впровадження стандарту;
 2. Економія споживача на поточних витратах експлуатації і супутніх капіталовкладень стандартизованих засобів праці;
 3. Економія на річних експлуатаційних витратах в розрахунку на обсяг продукції, що виготовляється за допомогою стандартизованого засобу праці.

 

 1. Призначення лімітної ціни:
 1. Встановлення максимально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;
 2. Встановлення мінімально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;
 3. Встановлення лімітованого рівня витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки.

 

 1. Показники якості продукції в залежності від використання для оцінки поділяються на:
 1. Базові і відносні;
 2. Проектні і експлуатаційні;
 3. Ергономічні і естетичні.

 

 1. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом базується на використанні інформації, яку отримують:
 1. З використанням технічних вимірювальних засобів;
 2. Шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і експлуатацію продукції;
 3. За допомогою органів чуття.

 

 1. При оцінці рівня якості використовуються наступні методи:
 1. Диференційний, комплексний, змішаний;
 2. Інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;
 3. Диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції.

 

 1. Одиницею продукції вважається:
 1. Один штучний виріб;
 2. Партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності;
 3. Партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

 

 1. Етапи сертифікації продукції включають:
 1. Випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;
 2. Позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності;
 3. Позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

 

 1. Стандарти на продукцію встановлюють:
 1. Вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;
 2. Послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;
 3. Вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

 

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:
 1. Створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;
 2. Регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;
 3. Гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 

 1.  до економічних факторів належать:
 1. Ціна;
 2. Собівартість;
 3. Спеціалізація;
 4. Технологія виготовлення.

 

 1.  принцип повторюваності у стандартизації означає:
 1. Коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;
 2. Забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації;
 3. Створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою  сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

 

 1. Економічний ефект стандартизації –
 1. Виражена в грошових або натуральних показниках економія живої і оречевленої праці від впровадження стандарту;
 2. Економія споживача на поточних витратах експлуатації і супутніх капіталовкладень стандартизованих засобів праці;
 3. Економія на річних експлуатаційних витратах в розрахунку на обсяг продукції, що виготовляється за допомогою стандартизованого засобу праці.

 

 1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає у:
 1. Зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;
 2. Об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;
 3. Розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

 

 1. Етапи сертифікації продукції включають:
 1.     Випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;
 2.     Позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності;
 3.     Позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

 

 1.  до різновидів вимірювання методу порівняння належать методи:
 1. Органолептичний, інструментальний, соціологічний, експертний, зіставлення.
 2. Органолептичний, інструментальний, соціологічний, евристичний, зіставлення.
 3. Органолептичний, інструментальний, експертний, евристичний, зіставлення.
 4. Органолептичний, інструментальний, соціологічний, експертний, евристичний.

 

 1. При вимірюваннях може виникати похибка:
 1. Випадкова, систематична, абсолютна.
 2. Випадкова, груба, абсолютна.
 3. Випадкова, систематична, груба.
 4. Вистематична, груба, абсолютна.

 

 1. Документ, у якому встановлено правила, параметри і характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який призначено для загального і багаторазового користування, - це:
 1. Наказ.
 2. Контракт.
 3. Стандарт.
 4. Класифікатор.

 

 1. У якому із видів стандартів встановлюються вимоги до якості та безпеки товарів?
 1. На методи випробування.
 2. На продукцію.
 3. На процеси.
 4. В основоположних.

 

 1. Назвіть строк перевірки та перегляду нормативних документів:
 1. 2 роки.
 2. 5 років.
 3. 3 роки.
 4. 10 років.

 

 1. Розробка проекту стандарту, його експертиза і затвердження, впровадження стандарту, виробництво продукції, її обіг, експлуатація та споживання - це:
 1. Стадії життєвого циклу продукції.
 2. Комплексне управління якістю.
 3. Система якості.
 4. Система стандартизації.

 

 1. Залежно від створення продукції її властивості поділяють на такі групи:
 1. Стабільні, технічні.
 2. Стабільні, змінні.
 3. Змінні, технічні.
 4. Технічні, фізіологічні.

 

 1. Хімічний склад продукту характеризується:
 1. Одиничним показником якості.
 2. Комплексним показником якості.
 3. Інтегральним показником якості.

 

 1. До об'єктивних чинників, які впливають на якість продукції, належать:
 1. Сировина, технологія виробництва, упаковка, діяльність людини.
 2. Сировина, обладнання, технологія виробництва, упаковка.
 3. Обладнання, технологія виробництва, упаковка, діяльність людини.
 4. Сировина, обладнання, упаковка, діяльність людини.

 

 1. Система управління якістю на підприємстві - це:
 1. Економічно-фінансова система.
 2. Організаційно-технічна система.
 3. Організаційно-економічна система.
 4. Інформаційно-технологічна система.

 

 1. 3а допомогою якого методу визначаються показники якості продукції на підставі висновків експертів?
 1. Візуального.
 2. Експертного.
 3. Органолептичною.
 4. Евристичного.

 

 1. Сертифікація продукції - це:
 1. Процедура, за якою постачальник дає письмову гарантію, то продукція відповідає встановленим вимогам.
 2. Процедура, за якою авторитетний орган офіційно визначає підприємство для виконання конкретної роботи.
 3. Процедура, за якою третя сторона дає письмову гарантію, що продукція відповідає встановленим вимогам.
 4. Процедура, наслідком якої є заява, що продукція відповідає встановленим вимогам.

 

 1. Захищений у встановленому порядку знак, виданий згідно з правилами системи сертифікації із зазначенням, що виріб, процес чи послуга відповідають вимогам конкретного нормативного документа, це:
 1. Товарний знак.
 2. Екологічний знак.
 3. Знак відповідності.
 4. Знак безпеки.

 

 1. Система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності - це:
 1.     Система якості.
 2.     Система сертифікації.
 3.     Система метрології.
 4.     Система стандартизації.

 

 1. . У якому із видів стандартів встановлюються вимоги до якості та безпеки товарів?
 1. На методи випробування.
 2. На продукцію.
 3. На процеси.
 4. В основоположних.

 

 1. Вимоги до послуг встановлюються у стандартах:
 1. На продукцію.
 2. Основоположних.
 3. На послуги.
 4. На методи випробування.

 

 1. Які нормативні документи діють на території України і застосовуються усіма підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування?
 1.     СТУ.
 2.     ДСТУ.
 3.     СОУ.
 4.     ГСТУ.

38.  Зазначте, з якою метою запроваджено загальні правила розробки та затвердження стандартів:

 1. Для прискорення науково-технічних і проектно-конструкторських робіт.
 2. Для організаційно-методичної єдності та координації робіт.
 3. Для встановлення єдиних технічних вимог.
 4. Для здійснення контролю за підготовкою і впровадженням нд.

 

 1.  який орган здійснює державну реєстрацію нормативних документів?
 1. Держспоживстандарт України.
 2. Центр метрології України.
 3. Територіальні органи Держспоживстандарту України.
 4. Відомчі служби.

 

 1. Стандарт вважається впровадженим, якщо:
 1. Дотримуються усі вимоги нормативного документа.
 2. Дотримуються усі вимоги і забезпечується стабільна якість продукції.
 3. Затверджено акт про впровадження продукції, що виробляється.
 4. Забезпечується якість продукції, що виробляється.

 

 1. Які існують види нагляду за дотриманням нормативних документів, норм і правил в країні?
 1. Державний, метрологічний.
 2. Державний, відомчий.
 3. Відомчий, метрологічний.
 4. Метрологічний, комплексний.

 

 1. Який уповноважений орган представляє Україну і бере участь у роботі міжнародної організації зі стандартизації (ISO)?
 1. Кабінет міністрів України.
 2. Держспоживстандарт України.
 3. Держбуд України.
 4. Торговельно-промислова палата України.

 

 1. Який орган ISO розробляє проекти міжнародних стандартів та міжнародні рекомендації в галузі стандартизації?
 1. Виконавчий комітет.
 2. Технічний комітет.
 3. Рада ISO.
 4. Генеральна асамблея.

 

 1. Міжнародні стандарти розробляють для:
 1. Обмеженого ввозу продукції в різні країни.
 2. Розвитку торговельно-економічних відносин.
 3. Політичних відносин.
 4. Загострення конкурентної боротьби.

 

 1. З якого року в Україні почали приймати на національному рівні міжнародні стандарти ISO та ІЕС?
 1.     1994.
 2.     1995.
 3.     1996.
 4.      1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білету

Відповіді  на тести з Основ стандарт. та контролю якості хар. продукції

А

Б

В

Г

1

*

 

 

 

2

*

 

 

 

3

*

 

 

 

4

*

 

 

 

5

*

 

 

 

6

*

 

 

 

7

*

 

 

 

8

*

 

 

 

9

*

 

 

 

10

*

 

 

 

11

*

 

 

 

12

*

 

 

 

13

*

 

 

 

14

*

 

 

 

15

*

 

 

 

16

*

 

 

 

17

*

 

 

 

18

*

 

 

 

19

*

 

 

 

20

*

 

 

 

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

*

 

 

 

24

*

 

 

 

25

*

 

 

 

26

 

 

 

*

27

 

 

 

*

28

 

*

 

 

29

 

*

 

 

30

 

 

 

*

31

 

 

 

*

32

 

 

 

*

33

 

 

*

 

34

 

*

 

 

35

 

*

 

 

36

 

 

*

 

37

 

*

 

 

38

 

 

 

*

39

 

 

*

 

40

*

 

 

 

41

 

*

 

 

42

 

*

 

 

43

*

 

 

 

44

*

 

 

 

45

 

*

 

 

Перелік практичних завдань

з навчальної дисципліни «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технолог з технології харчування»

для вихідного контролю

Зміст практичних завдань:

 1. Вказати значення предмету та завдання курсу дисципліни.

 2. Описати суть стандартизації, її цілі та завдання.

 3. Охарактеризувати основні поняття, строки та визначення у галузі стандартизації.

 4. Перерахувати категорії та види нормативних документів.

 5. Вказати органи та служби стандартизації України.

 6. Описати порядок розробки стандартів.

 7. Описати організацію  проведення державного нагляду та відомчого контролю за стандартами,  мета та зміст.

 8. Вказати правові основи та аспекти стандартизації.

 9. Вказати міри правового впливу за порушення законодавства зі стандартизації.

 10. Вказати суть проблеми якості, складові якості, поняття про показники якості, їх класифікація.

 11. Описати організацію системи сертифікації, сертифікацію послуг, експертиза сертифікатів якості.

 12. Описати проведення штрихового кодування та маркування харчової продукції.

 13. Вказати проведення захисту прав  споживачів та його вплив  на якість продукції закладів ресторанного господарства.

 14. Дати характеристику, призначення державних та галузевих стандартів.

 15. Вказати порядок розробки, затвердження, призначення та зміст технічних умов та технологічних інструкцій на продукцію ресторанного господарства.

 16. Охарактеризувати призначення, структуру та зміст збірників рецептур для закладів ресторанного господарства.

 17. Описати принцип складання рецептур на продукцію ресторанного господарства.

 18. Описати призначення, структуру та зміст технологічних та техніко – технологічних карток.

 19. Дати визначення поняттю «контролю якості продукції», значення контролю.

 20. Охарактеризувати форми контролю у закладах ресторанного господарства.

 21. Дати класифікацію видам контролю у закладах ресторанного господарства.

 22. Описати організацію проведення бракеражу в закладах ресторанного господарства.

 23. Охарактеризувати роль техніка – технолога у проведенні оперативного контролю у закладах ресторанного господарства.

 24. Описати органолептичний метод оцінки якості сировини, напівфабрикатів, виробів і страв за органолептичними показниками.

 25. Дати коротку характеристику лабораторним методам оцінки якості продукції: хімічним, фізико-хімічним, біохімічним, технологічним.

 26. Дати визначення поняттю про зразки сировини(вихідні та середні), напівфабрикати, середню пробу страви, кулінарного виробу.

 27. Описати порядок відбору проб середнього зразка, виїмки середньої проби кулінарного виробу для контролю якості; оформлення відбору (виїмки).

 28. Перерахувати завдання технологічних, санітарно – харчових лабораторій, посадові обов’язки  та функції техніка-лаборанта.

 29. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування м’ясних натуральних напівфабрикатів.

 30. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  напівфабрикатів  із натуральної  січеної та котлетної мас.

 31. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  напівфабрикатів із овочів.

 32. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  напівфабрикатів  із риби та птиці.

 33. Описати  порядок дослідження м’ясних натуральних, із натуральної січеної та котлетної мас відповідно до рецептури.

 34. Описати порядок дослідження рибної продукції та напівфабрикатів із риби, вимоги до якості.

 35. Описати визначення якості свіжих овочів і овочевих напівфабрикатів.

 36. Описати визначення якості птиці і напівфабрикатів із птиці.

 37. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  супів, вимоги до оформлення та відпускання супів.

 38. Описати порядок проведення дослідження супів за органолептичними та фізико – хімічними показниками, підготовку супів до лабораторного контролю.

 39.вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологі ю приготування  других гарячих страв, вимоги до оформлення та відпускання других гарячих страв.

 40. Описати порядок проведення дослідження других гарячих страв за органолептичними та фізико – хімічними показниками.

 41. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  киселів та компотів, вимоги до оформлення та відпускання киселів та компотів.

42. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  гарячих напоїв.

43. Описати порядок проведення дослідження гарячих напоїв за органолептичними та фізико – хімічними показниками.

44.описати порядок проведення дослідження солодких страв за органолептичними та фізико – хімічними показниками.

45. Вказати асортимент, вимоги до якості, умови та строки реалізації, технологію приготування  холодних став і закусок.

46. Вказати асортимент, вимоги до якості випечених, технології виробництва виробів, оздоблювальних напівфабрикатів та оздоблювальної продукції.

47. Описати порядок відбору проб у кондитерському виробництві.

48. Описати порядок проведення дослідження кондитерських борошняних виробів за органолептичними та фізико – хімічними показниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

з навчальної дисципліни «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції»

№ ЗМ

Назва модуля, теми

Всього годин

Лекції

Практ. заняття

Самостробота

1

2

3

4

5

7

ЗМ 1

Основи стандартизації та управління якість продукції

 

Тема 1. Вступ. Основи стандартизації.

10

2

2

6

Тема 2. Органи стандартизації в Україні.

10

2

2

6

Тема 3. Управління якістю продукції.

10

2

2

6

ЗМ 2

Організація контролю якості продукції у закладах ресторанного господарства

 

Тема 4. Система контролю якості продукції.

14

4

4

6

Тема 5.  Контроль якості продукції в закладах ресторанного господарства.

12

4

4

4

 

Всього:

 

54

14

14

28

 

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
515
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку