Урок "Показникові рівняння"

Про матеріал

Мета уроку: Засвоїти поняття показникові рівняння . Ознайомити учнів з різними методами розв'язування показникових рівнянь, вивчення основного методу розв'язування показникових рівнянь – зведення до спільної основи. Виявлення рівня успішності засвоєння навчального матеріалу . формувати в учнів вміння прийомів самостійної діяльності при розв'язуванні показникових рівнянь, розвивати критичне та логічне мислення учнів , пізнавальну діяльність, самостійність. Виховувати культуру розумової праці, математичну культуру при оформленні записів на дошці та в конспектах.

Очікувані результати: учні повинні освоїти поняття показникового рівняння та його основного методу розв'язування .

Обладнання: Дидактичний матеріал для проведення теоретичної розминки, файли для повторення пройденого матеріалу, файли алгоритми для розв'язування показникових рівнянь.

Тип уроку : комбінований.

Методи:репродуктивний, мікрофон, робота в парах, самоаналіз.

Перегляд файлу

Тема:  Показникові рівняння

 

Мета уроку: Засвоїти поняття показникові рівняння .  Ознайомити учнів з різними методами розв’язування показникових  рівнянь, вивчення основного методу розв’язування показникових рівнянь – зведення до спільної основи. Виявлення рівня успішності засвоєння навчального матеріалу . формувати в учнів вміння прийомів самостійної діяльності при розв’язуванні показникових рівнянь, розвивати критичне та логічне мислення учнів , пізнавальну діяльність, самостійність. Виховувати культуру розумової праці, математичну культуру при оформленні записів на дошці та в конспектах.

Очікувані результати: учні повинні освоїти поняття показникового рівняння  та його основного методу розв’язування .

Обладнання: Дидактичний матеріал для проведення теоретичної розминки, файли для повторення пройденого матеріалу, файли алгоритми для розв’язування показникових рівнянь.

Тип уроку : комбінований.

 

Методи:  репродуктивний, мікрофон, робота в парах, самоаналіз.

 

Епіграф уроку:       

                                                                      - Що є найбільшим у світі ?

                                                                      -  Простір.

                                                                      -  Що є найсильнішим ?

                                                                       - Розум.

                                                                       - Що є найприємнішим ?

                                                                       - Досягти бажаного.

 

 

                           Хід уроку 

 1. Організаційний момент.
 1. привітання, фіксація відсутніх
 2. Розкриття загальної мети.

Викладач. Сьогодні ми продовжуємо вивчати властивості показникової функції . яка описує широкий спектр природних явищ. Але спочатку вияснемо як ви готувались до уроку.

2.Актуалізація опорних знань

Подумайте які асоціації викликає у вас показникова функція .

На дошці лише овал – показникової функції. Властивості показникової функції на периферійних овалах .( учні записують самостійно)

« Асоціативний куст»

 1. Теоретична розминка.                

На дошці записано лише вираз   а   основа , степінь , показник степення.

Учні повинні самостійно розставити стрілками відповідність.

4. 6 учнів під час розминки з класом працюють на компютерах ,  виконуючи роботу на повторення матеріалу . який вивчали на минулих уроках

1 варіант  

Визначити які з функцій  показникові:

а) у =  х² ;   б)  у = ,  в) у= 3,         г)  у=  5,           д)    у = π

 

2 варіант

Розташувати в порядку зростання

 

а)5; б)  5; в) 5; г) 5; д) 5; ж) 5

 

 

3 варіант

Порівівняти числа

а)     ( ) ( )                     б)    3          3

 

4 варіант

Порівняйте значення виразів:

 

а)     2    2               б) 2   2           в)    2     2 

5 варіант

Знайти область визначення функції:

 

у = 3+3

 

Відповіді:   а) (-  ∞ ; ∞ );   б) ( 0; 3) ;  в) ( 0; ∞ ) ;  г) ( - ∞ ; 0 )

 

Правильну відповідь підкреслити

 

 

6 варіант

 

Який висновок можна зробити відносно показника х , якщо :

 

                  5 = 10

 

Відповіді:  а) х  > 1 ;  б) х = 2 ;  в)  х < 1   г) х  = 1

 

 

Правильну відповідь підкреслити

 

5.  Робота в зошитах

 

1 варіант                                                                         2 варіант

 

 у = 3                                                                 у =(

Викладач читає  твердження , учні ставлять знаки  « +» ;  «- » ;

1) Область визначення функції множина дійсних чисел.

 

2) Область значень функції множина додатніх чисел

 

3) Функція зростає на множині  дійсних чисел

 

4) Якщо х = 0  то  у = 1

 

5) Якщо х  < 0             у   > 1

 

6) Якщо х  < 0             у   <  1

 

 

3. Мотивація навчання.

В державних санітарних нормах щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму є пункт який вимагає : усі приміщення громадського харчування до початку та після закінчення роботи  підлягають щоденному ретельному вологому прибиранню із застосуванням  дезінфектантів ; протягом дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь ; до яких дотикаються відвідувачі.

Як ви гадаєте чому такі строгі правилах?

Яке це має відношення до математики?

А щоб  відповісти  на  друге  запитання  ось вам задача для роздумів

Бактерії певного виду діляться пополам через кожні 20 хвилин . Через скільки годин з однієї бактерії утвориться 4096 бактерії . якщо кількість бактерій  обчислюється за формулою у = 2 , де х кількість бактерій за одну хвилинку.

4. Вивчення нового матеріалу

Щоб розв’язати цю задачу у вас недостатньо  знань тому нам необхідно навчитись розв’язувати рівняння , які називаються показниковими .

Рівняння у яких невідоме  входить в показник називається показниковим .

Існує декілька видів розв’язування таких рівнянь. Розглянемо основний метод . який називається:  зведення до однієї основи

Суть цього методу зводиться до використання теореми яка не доводиться в курсі середньої школи

Якщо основи двох степенів рівні то степені також рівні , причому     а  > 0

а ≠ 1

            а  = а  n = m

 

Наприклад :

2 = 2³           2 = 2    3 = 3

 

Робота з файлами  де  є теоретичний мінімум 

 1. Набуття умінь у розв’язанні показникових рівнянь

Повернемось тепер до нашої задачі та переведемо її на математичну мову . По суті нам потрібно розв’язати рівняння: 2= 4096,   2=  2;  х = 12 ;

12∙20 =240 хв. Або 4 год.

    Колективне розв’язування вправ:

1)   5  =  125

 

2) 10 =     1000

 

3) 3  =    

 

4)     77² =  1

 

5)    25 = 0,01

 

 

5. Підсумок уроку.  Домашнє завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильні відповіді

Варіант

1

2

3

4

5

6

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

        д             

 

 

 

 

 

 

 

                          Тема:  Показникові рівняння

 

Мета уроку: Засвоїти поняття показникові рівняння .  Ознайомити учнів з різними методами розв’язування показникових  рівнянь, вивчення основного методу розв’язування показникових рівнянь – зведення до спільної основи. Виявлення рівня успішності засвоєння навчального матеріалу . формувати в учнів вміння прийомів самостійної діяльності при розв’язуванні показникових рівнянь, розвивати критичне та логічне мислення учнів , пізнавальну діяльність, самостійність. Виховувати культуру розумової праці, математичну культуру при оформленні записів на дошці та в конспектах.

Очікувані результати: учні повинні освоїти поняття показникового рівняння  та його основного методу розв’язування .

Обладнання: Дидактичний матеріал для проведення теоретичної розминки, файли для повторення пройденого матеріалу, файли алгоритми для розв’язування показникових рівнянь.

Тип уроку : комбінований.

 

Методи:  репродуктивний, мікрофон, робота в парах, самоаналіз.

 

Епіграф уроку:       

                                                                      - Що є найбільшим у світі ?

                                                                      -  Простір.

                                                                      -  Що є найсильнішим ?

                                                                       - Розум.

                                                                       - Що є найприємнішим ?

                                                                       - Досягти бажаного.

 

 

                           Хід уроку 

 1. Організаційний момент.
 1. привітання, фіксація відсутніх
 2. Розкриття загальної мети.

Викладач. Сьогодні ми продовжуємо вивчати властивості показникової функції . яка описує широкий спектр природних явищ. Але спочатку вияснемо як ви готувались до уроку.

2.Актуалізація опорних знань

Подумайте які асоціації викликає у вас показникова функція .

На дошці лише овал – показникової функції. Властивості показникової функції на периферійних овалах .( учні записують самостійно)

« Асоціативний куст»

 1. Теоретична розминка.                

На дошці записано лише вираз   а   основа , степінь , показник степення.

Учні повинні самостійно розставити стрілками відповідність.

4. 6 учнів під час розминки з класом працюють на компютерах ,  виконуючи роботу на повторення матеріалу . який вивчали на минулих уроках

1 варіант  

Визначити які з функцій  показникові:

а) у =  х² ;   б)  у = ,  в) у= 3,         г)  у=  5,           д)    у = π

 

2 варіант

Розташувати в порядку зростання

 

а)5; б)  5; в) 5; г) 5; д) 5; ж) 5

 

 

3 варіант

Порівівняти числа

а)     ( ) ( )                     б)    3          3

 

4 варіант

Порівняйте значення виразів:

 

а)     2    2               б) 2   2           в)    2     2 

5 варіант

Знайти область визначення функції:

 

у = 3+3

 

Відповіді:   а) (-  ∞ ; ∞ );   б) ( 0; 3) ;  в) ( 0; ∞ ) ;  г) ( - ∞ ; 0 )

 

Правильну відповідь підкреслити

 

 

6 варіант

 

Який висновок можна зробити відносно показника х , якщо :

 

                  5 = 10

 

Відповіді:  а) х  > 1 ;  б) х = 2 ;  в)  х < 1   г) х  = 1

 

 

Правильну відповідь підкреслити

 

5.  Робота в зошитах

 

1 варіант                                                                         2 варіант

 

 у  =  3                                                                           у = ()

Викладач читає  твердження , учні ставлять знаки  « +» ;  «- » ;

1) Область визначення функції множина дійсних чисел.

 

2) Область значень функції множина додатніх чисел

 

3) Функція зростає на множині  дійсних чисел

 

4) Якщо х = 0  то  у = 1

 

5) Якщо х  < 0             у   > 1

 

6) Якщо х  < 0             у   <  1

 

 

3. Мотивація навчання.

В державних санітарних нормах щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму є пункт який вимагає : усі приміщення громадського харчування до початку та після закінчення роботи  підлягають щоденному ретельному вологому прибиранню із застосуванням  дезінфектантів ; протягом дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь ; до яких дотикаються відвідувачі.

Як ви гадаєте чому такі строгі правилах?

Яке це має відношення до математики?

А щоб  відповісти  на  друге  запитання  ось вам задача для роздумів

Бактерії певного виду діляться пополам через кожні 20 хвилин . Через скільки годин з однієї бактерії утвориться 4096 бактерії . якщо кількість бактерій  обчислюється за формулою у = 2 , де х кількість бактерій за одну хвилинку.

4. Вивчення нового матеріалу

Щоб розв’язати цю задачу у вас недостатньо  знань тому нам необхідно навчитись розв’язувати рівняння , які називаються показниковими .

Рівняння у яких невідоме  входить в показник називається показниковим .

Існує декілька видів розв’язування таких рівнянь. Розглянемо основний метод . який називається:  зведення до однієї основи

Суть цього методу зводиться до використання теореми яка не доводиться в курсі середньої школи

Якщо основи двох степенів рівні то степені також рівні , причому     а  > 0

а ≠ 1

            а  = а  n = m

 

Наприклад :

2 = 2³           2 = 2    3 = 3

 

Робота з файлами  де  є теоретичний мінімум 

 1. Набуття умінь у розв’язанні показникових рівнянь

Повернемось тепер до нашої задачі та переведемо її на математичну мову . По суті нам потрібно розв’язати рівняння: 2= 4096,   2=  2;  х = 12 ;

12∙20 =240 хв. Або 4 год.

    Колективне розв’язування вправ:

1)   5  =  125

 

2) 10 =     1000

 

3) 3  =    

 

4)     77² =  1

 

5)    25 = 0,01

 

 

 1. Підсумок уроку.  Домашнє завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2.

 

 

Тема уроку: « Призма. Бічна поверхня призми».

 

Ціль уроку: Систематизувати знання учнів по темі, засвоїти формули для знаходження площі бічної та повної поверхонь призми, повторити формули для обчислення площ трикутників, трапеції, паралелограма.

Навчитись застосовувати ці знання в професії будівника.

 

Тип уроку: Бінарний  урок  застосування  знань,  вмінь,  навичок.

 

Методи: Пояснювально-ілюстративний,  мозковий штурм, мікрофон, ділова гра.

 

Обладнання:   комп’ютер,  таблиці для обчислення площ багатокутників.

 

 

 

 

                                           ХІД УРОКА:

 

 

 

1.Організаційні питання. Мотивація навчання.(5хв.)

Слово вчителя спец технології: Будівництво сьогодні – це механізований процес зборки будівель з габаритних деталей виготовлених заводським способом. Людина будувала завжди . Але лише зараз будівельний ринок переживає друге народження , коли оновлюються старі будівлі і будуються у великій кількості нові будинки, офіси, торгівельні центри, Нове будівництво повинно відповідати більш високим та жорстким стандартам,  які наближенні до світових.

Слово вчителя математики: Враховуючи слова викладача  спецтехнології , ви повинні розуміти, що сучасний робітник  крім новітніх технологій будівництва повинен добре знати математику, фізику,  хімію. Сьогодні ми з вами пригадаємо всі формули з курсу планіметрії, які необхідні нам для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми.

 

2.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.(5хв.) ( дивись додатки)

Мозковий штурм.

 1. Як знайти площу трапеції? Показати на малюнку трапецію та назвати всі її елементи
 2. Які види трикутників ви знаєте? Показати на малюнку та назвати елементи.
 3. Як знайти площу трикутника?
 4. Що називається призмою?
 5. Які призми ви знаєте?
 6. Як знайти площу бічної та повної поверхонь призми?
 7. Від чого залежить назва призми?

 

3. Закріплення знань, навичок, вмінь. (5хв.)

                         Ділова гра: «БУДІВНИК».

Сьогодні ви будете виступати в ролі будівників. Ми отримали замовлення на виконання робіт по настилці підлоги, та покраски стін  нового дитячого садка. Пропонується провести настилку пола в музикальному залі цього дитсадка, розміри якого 5.75м.* 8м.

Висота будівлі - 3м.

Паркетна плитка має форму прямокутних трикутників та рівнобічних трапецій.

Розміри плитки: трикутник : катети:  15*20

                              Трапеції: основи: 20* 50, висота-20(см.)

Стіни мають форму прямокутників, висота приміщення  3м.

 

                          Правила гри:

1група----- столяри . Вам хотрібно зробити настилку пола в залі.

                                   Обрахуйте скільки потрібно паркету для того щоб

                                    гарний пол, враховуючи розміри та форму плитки.

 

2 група ----- муляри. Вам потрібно покрасити стіни залу враховуючи

                                    розміри стін та розміри вікон , дверей. Вирахувати

                                    скільки потрібно краски для роботи.

 

3 група------постачальники.

                                     Вам потрібно перевірити вірність обрахунків  перших     

                                     двох груп.

До 3-ї гр. входять учні , які швидко оперують цифрами та добре знають спец. дисципліну.

 

Слово викладачеві спец технології.(5хв.)

У приміщенні ми проводимо більшу частину свого життя, тому внутрішнє опорядження відіграє важливу роль під час створення домашнього затишку, активної  обстановки для праці.

Вона відповідає не тільки за наш настрій, але й в деякому ступені за здоров'я, тому при облаштуванні житла опорядженню приділяють більше уваги.

Опоряджувальні роботи виконують в основному штукатури, маляри, лицювальники У загальному обсязі будівництва опоряджувальні роботи займають значну частину Витрати на них складають у середньому 14% кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, а за трудомісткістю – 28% загальних трудових витрат.

Маляр (від німецького – Maler – живописець) –дуже  давня професія.

Колір присутній у всіх опоряджувальних матеріалах та елементах декору. Від вибору кольорового рішення залежить, чи буде ваш дім затишним                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               та комфортним, або, навпаки, «холодним» та дратуючим.

В кольоровому рішенні інтер'єру важливе значення має плоскість. Від вміння поводитися з нею, підкорюючи своїм бажанням, залежить ваш успіх, як декоратора. За допомогою кольору можна чи підкреслити плоскість у просторі, чи приховати, чи «знищити».

Виявлення відбувається, якщо ви фарбуєте стіну якимось одним інтенсивним кольором, але тільки не білим. Це прийом підкреслює плоскінні властивості стіни. Інший прийом, навпроти, веде до «руйнування» плоскості. Якщо ви розмежовуєте поверхню стіни фрескою, або вкриваєте орнаментом, або чіпляєте на ній килим та зброю, то плоскість зникає. Тобто, вона зникає під реальними або ілюзорними прикрасами.

Пласкі поверхні: стіни, підлога, стеля – це двомірний простір, утворений пересічними лініями. Додаючи пласким поверхням глибини чи об’єм ми будуємо тримірний простір, який відразу сприймаємо, коли завітаємо до кімнати.

Щоб пом'якшити різкість прямокутників та квадратів та зробити кімнату більш яскравою та інтересною необхідно додати декілька кривих або діагональних ліній. Якщо необхідно, щоб кімната здавалася більш високою, додайте вертикальних ліній, якщо ширшою – горизонтальних.

 

Розрахунок необхідної кількості фарби для кімнати S = м²

Спочатку необхідно обчислити площу стін (без урахування віконних та дверних прорізів). Обчислити площу стелі.

 

Sст.=  ( Pхh) – Sвік. дв.

S стелі= а х в

 

Після цього визначити загальну площу кімнати:

 

S з. = S с + S стелі

 

Для фарбування обштукатурених поверхонь в середньому необхідно 1кг водоемульсійної фарби на  6 м², тобто для  фарбування 1 м² необхідно:

 

1/6 = 0,167 кг фарби

 

Для фарбування наданої кімнати знадобиться:

 

n = S х 0,167

 

Така кількість фарби потрібна для фарбування поверхні одним шаром. Але так як в житлових та громадських приміщеннях виконують покращене фарбування, то необхідно пофарбувати поверхню за два рази. Отже фарбувальної суміші необхідно   2х n.

 

Для опорядження підлоги ми обираємо керамічну плитку – це пластини різного формату, виконані з керамічного матеріалу відносно невеликої товщини.

Під час вибору рисунка облицювання враховують призначення і розміри приміщення, вимоги проекту. Підлоги в громадських будівлях виконують з різноманітними рисунками. Для цього плитки попередньо розкладають «насухо» і тільки після перевірки викладають потрібний рисунок на розчин. Рисунок покриття підлоги можна зробити діагональним укладанням одноколірних чи багатоколірних плиток. Відповідним підбором колірних облицювань можна видимо зменшити або збільшити розміри приміщення.

Під час опорядження плиткою необхідно стежити, щоб ширина швів між плитками при укладанні була однаковою. Ширина швів не повинна перевищувати: при розмірах плитки до 200мм – 2мм, а при розмірах більше 200 мм – 3мм. Кромки  укладених плиток повинні збігатися.

 

 

 

 

Команди приступають до роботи.(20хв.)

Дозволяється в середині групи консультації.

Розрахунки: 

1 група.

Площа пола – 5,75* 8 = 46м  =460 000 см

Площа одного ряду -  575 * 20 = 115 00 см.

Таких рядів – 40 , тому 11500 * 40 = 460 000 см

2 група.

Площа однієї стіни – 800см *300см = 240 000 см.

Таких стін – 2

Тому 240 000 * 2 = 480 000см.

Площа другої стіни -  575 *300 =1725 см.*2 = 345000 см.

Площа вікна – 350см. *200см. = 70 000 см

Площа дверей – 200см. * 150см. =30 000см.

Площа яку потрібно зафарбувати =( 480 000 + 345000) – (70 000 + 30 000) = 825000 – 100 000 = 725 000см.= 72,5м

72,5 *0,167кг. = 12,1075кг.

 

Після виконання роботи кожна група на дошці коротко робить розрахункові записи та робить пояснення. Учні з інших груп уважно слідкують за поясненням , роблять зауваження ,задають запитання. Викладачі математики та спец технології перевіряють правильність виконання роботи, ставлять запитання.

4. Підсумок роботи.(4хв.)

 

 

На цьому  етапі роботи викладачі по черзі аналізують роботу кожної групи,

роблять зауваження по ходу виконання роботи та виставляють оцінки.

 

 

5. Домашнє завдання.(1хв.)

Теоретичний матеріал

Практична робота:  обрахувати площу бічної поверхні кімнати в якій ви проживаєте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Призма. Пряма і правильна призма.

Мета уроку: Засвоїти поняття многогранника, означення призми, її елементів, видів призми, площі, поверхні  призми, означення прямої та правильної призми, її елементів; усвідомити вивчений матеріал на прикладах; сприяти розвитку просторової уяви

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

Обладнання уроку: моделі многогранників, призм, учительська презентація „Призма”

Хід уроку

 1. Організація роботи учнів на уроці
 2. Аналіз виконання діагностичної контрольної роботи, представлення найкращих робіт, аналіз помилок, допущених в других роботах, визначення типових помилок і прогалин в знаннях а також шляхів для їх   усунення та удосконалення знань і умінь
 3. Мотивація навчання. Повідомлення теми, мети уроку.
 4. Сприймання і усвідомлення нових знань
  •          Первинне введення нового навчального матеріалу про призму, вказівки на те, що учні мають запам’ятати
 • Означення многогранника, означення його елементів, демонстрації моделей
 • Означення призми, означення її елементів, демонстрації моделей
 • Означення прямої призми демонстрації моделей
 • Бічна та повна поверхня прямої призми.
 • Означення правильної призми, її  елементи, демонстрації моделей
  •          Показ презентації із малюнками різних призм.
 • Перегляд презентації, виконання побудови призм за зразками та послідовністю на слайдах
  •          Первинне закріплення під керівництвом вчителя  засобами прямого повторення означень призми, її основних елементів, типів призм.
 1. Первинне закріплення набутих знань
  •          Розв’язування опорних задач про призму із періодичним включенням опорного матеріалу для запам’ятовування і набування нових знань
 • Розв’язування тестових  завдань, які демонструються на слайдах вчительської презентації .
 • Коментоване розв’язування задачі: „Основа прямої призми – прямокутний трикутник з гіпотенузою с і гострим кутом . Діагональ бічної грані, що містить катет, протилежний до кута , утворює з площиною основи кут . Визначити площу основи та висоту призми.
 1. Закріплення вивченого матеріалу. Робота з опорним для пам’яті матеріалом, групування змісту  вивченого матеріалу.
 2. Підсумок уроку. Завдання додому: Читати параграф 5, п. 37-42,  виконати вправи 22-24 із збірника, 1варіант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Площа поверхні многогранника

Мета уроку: Закріпити основні навчальні поняття теми, виробити навички застосування набутих знань до розв’язування задач, вчити учнів аналізувати умову задачі і відповідні теоретичні відомості .

Тип уроку: Урок формування умінь та навичок

Перша частина уроку проводиться у вигляді ділової гри «Трудовий ярмарок». Під час гри учні діляться на три групи, «проходять співбесіду» для «влаштування» на роботу до трьох підприємств: ВАТ „Укрелектроапарат”, ВАТ”Адвіс”, Хмельницький ЗЗБК. Допомагають проводити урок шість учнів, які грають ролі директорів та головних бухгалтерів підприємств. Рецензією є домашнє завдання, матеріалами співбесіди – самостійна робота, виконана на уроці. Самостійна робота складається із задач, які мають прикладний характер.

Обладнання уроку: Таблиця, моделі призми, презентація для фронтального опитування.

Хід уроку

 1.   Організація роботи учнів на уроці
 2. Мотивація навчання. Повідомлення теми, мети уроку.

Вчитель: Цей урок ми проведемо у вигляді «Трудового ярмарку». Я представляю вам «гостей» нашого уроку. Це директори та головні бухгалтери трьох наших сусідніх підприємств: ВАТ „Укрелектроапарат”, ВАТ”Адвіс”, Хмельницький ЗЗБК. Кожен з вас «пройде співбесіду» для влаштування на роботу. Рецензією буде ваше домашнє завдання. Але для того, щоб добре «пройти співбесіду» необхідно повторити вивчений матеріал.

 1.   Актуалізація опорних знань учнів

1). Фронтальне опитування „Резюме” з використанням демонстрацій слайдів презентації

Спочатку учням пропонується дати відповідь на поставлене запитання, а потім на екран проектується відповідний слайд (по дві відповіді від кожної групи).

- Що таке призма?

- Назвати елементи призми, дати їм означення

- Назвати властивості призми

- Назвати види призм

- Дати означення прямої та похилої призми

- Яка призма називається правильною?

2)  Перевірка виконання домашнього завдання. Методом обходу парт перевіряється наявність виконаного завдання.   Помічники бухгалтери роздають в кожну групу учнів по задачі для самостійної роботи „Співбесіда”, аналогічній домашньому завданню, але прикладного характеру.

1 група ВАТ „Укрелектроапарат”: Яку площу листа заліза потрібно використати для того, щоб виготовити трансформаторний ящик у формі    правильної  чотирикутної призми з розмірами  60см в  основі і висоти 1м20см?

2 група ВАТ”Адвіс”: Запчастина до трактора має форму правильної трикутної призми з  розмірами в основі 4,5 см і довжина деталі 12 см. Деталь фарбується. Яку площу потрібно зафарбувати.

3 група Запорізький ЖБК: Залізобетонна плита має виміри 25 см, 150 см і 3 м. Плиту треба обгорнути ізоляційним листом. Яку площу листа треба затратити?

 1.   Підведення підсумків виконання домашньої (резюме) та самостійної

роботи  (співбесіди). Бухгалтери перевіряють правильність виконання завдань в своїх групах. В цей час  можна послухати розповідь про історію многогранників (1-2хв). Оголошуються  результати виконання самостійної роботи.

Вчитель: Для підведення підсумків ми надамо слово директорам присутніх тут підприємств.

Учні-консультанти оголошують результати та «запрошують» кращих до своїх підприємств.

 1.   Вироблення навичок застосування набутих знань

1). Повторне відтворення учнями знань, які будуть потрібні для виконання запропонованих вправ (до кожної задачі)

2). Коментоване виконання вправи (коментування вчителем) №25 (збірник, 1 варіант): 

      В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, основи якої 12 см і 18см, а висота – 3 см. Знайти  величини двогранних кутів при бічних ребрах призми.

3). Виконання учнями вправи на основі попередньо розглядуваної (№ 25, 2 варіант)

4). Коментоване виконання вправи №26 (збірник, 1 варіант): 

В основі правильної призми лежить квадрат із стороною 4 см, а діагональ призми утворює з бічною гранню кут 30. Знайти висоту призми та кут, який утворює діагональ призми з її основою.

 1.   Первинне закріплення набутих знань

      1). Складання алгоритму розв’язку задачі № 28 „В основі призми лежить правильний

           трикутник зі стороною 8 см, а її бічні грані – прямокутники. Знайти бічну поверхню та

           повну поверхню призми, якщо її висота дорівнює 12 см”.

 1. Підсумок уроку. Завдання додому: Читати параграф 5(пп. 37-42),  виконати вправи по збірнику №26 (2 варіант), №28 (1, 2 варіант).

Індивідуальне творче завдання: Підготувати виступ з аналізом і розв’язком задачі (типи задач: 27- 47). Скласти дві задачі прикладного змісту на обчислення площ поверхонь геометричних тіл та розв’язати їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
13 січня 2019
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку