Використання інтелект-карт на етапі контролю та оцінки знань студентів з математики

Про матеріал
В роботі "Використання інтелект-карт на етапі контролю та оцінки знань студентів з математики" розглядається застосування інноваційної технології - майндмеппінгу (методу роботи з інтелект-картами) у навчальній діяльності, як методу контролю та оцінки теоретичних знань студентів коледжу з математики зі змістового модуля «Похідна та її застосування».
Перегляд файлу

Костюкович Вікторія Володимирівна

методист,

Бердянський економіко-гуманітарний коледж

Бердянського державного педагогічного університету

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА ЕТАПІ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ

 

Важливою ланкою процесу навчання математиці є контроль знань і умінь студентів. Від того, як він організований, на що націлений, істоно залежить ефективність навчальної роботи. Саме тому в практиці вищої школи приділяється серйозна увага способам організації контролю, його змісту. Для цього ведеться велика робота щодо вдосконалення форм і методів контролю.

В даній роботі розглядається застосування інноваційної технології - майндмеппінгу (методу роботи з інтелект-картами) у навчальній діяльності, як методу контролю та оцінки теоретичних знань студентів з математики зі змістового модуля (ЗМ) «Похідна та її застосування».

Майндмеппінг (mindmapping)— це зручна та ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису.

Інтелект-карти (Mind map - карти пам'яті, ментальні карти, карти знань, розумові карти) — спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем.

Інтелект-карта реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї. У основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення», що відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною крапкою або точкою дотику яких є центральний об'єкт. (Радіант - точка небесної сфери, з якої як би виходять видимі шляхи тіл з однаково направленими швидкостями, наприклад, метеоритів одного потоку). Це показує нескінченну різноманітність можливих асоціацій і отже, невичерпність можливостей мозку.

Інтелект-карта має багато переваг. Вона дозволяє:

 •    запам'ятовувати інформацію, поглиблює розуміння;
 •    відтворювати інформацію, навіть якщо читання і відтворення розірвано в часі;
 •    встановлювати взаємозв'язки між об'єктами, що дозволяє зберігати інформацію в згорнутому вигляді, а при необхідності розгортати;
 •    дозволяє уявити всю тему зрозуміло і наочно, що забезпечує підвищення мотивації студентів.

Вивчення та аналіз методичної літератури і періодичних наукових видань дали підстави для висновку, що застосування майндмеппінгу в системі освіти України перебуває на початковому рівні. Наведена в них інформація має ознайомлювальний характер, відсутні методичні рекомендації щодо місця майндмеппінгу в структурі процесу навчання та конкретні приклади завдань для виконання студентами.

Таким чином, при всіх численних позитивних сторонах інтелект-карт широкого вживання їх при навчанні студентів поки не спостерігається, в той час як цей інструмент, на наш погляд, найбільш підходить саме для системи вищої освіти. Тому вважаємо доцільним поділитися технологією майндмеппінгу з широким колом педагогів.

При вивченні змістовного модуля «Похідна та її застосування» у 2016-2017 навчальному році ми використали інтелект-карту «Похідна», яку склали за програмою рівня стандарт і виконали на папері формату А-1 (Рис.1).

C:\Users\Владимир\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1069.jpg

Рис.1. Інтелект-карта «Похідна»

 

D:\ВІКА\відкритий урок 2017\118___03\Более менее фотки\IMG_1092.JPG

D:\ВІКА\відкритий урок 2017\118___03\Более менее фотки\IMG_1084.JPG

Рис.2. Відкрите практичне заняття з теми: «Похідна складеної функції»

Спочатку, на лекційних заняттях, викладач знайомив студентів з картою, визначаючи основні напрями вивчення ЗМ «Похідна та її застосування». На практичних заняттях студенти відтворювали теоретичний матеріал саме за допомогою інтелект-карти, формували вміння, навички, тримаючи в голові структуру матеріалу (Рис.2). На етапі узагальнення, систематизації знань карта допомагала студентам виявити зрозумілі, освоєні області вивченого матеріалу, та встановити прогалини, над якими ще слід попрацювати при підготовці до модульного оцінювання.

Оцінювання знань, вмінь студентів зі ЗМ «Похідна та її застосування» складалося з двох частин: перевірка якості засвоєння теоретичного матеріалу (відтворення інтелект-карти) та вмінь застосовувати його у стандартних і нестандартних ситуаціях (розв’язування вправ).

Для відтворення інтелект-карти викладач готував три варіанти карток (на аркушах формату А-4), кожен з яких відповідав певному рівню знань. Студенти, які претендували на оцінку високого рівня, відтворювали повну інтелект-карту (Рис.3). В картках достатнього рівня складності були назви основних гілок (Рис.4), середнього - і частини формул (Рис.5).

 

D:\ВІКА\СЕМИНАР 2017\карта високий рівень.jpg

Рис.3. Картка високого рівня складності

 

 

D:\ВІКА\СЕМИНАР 2017\карта достатній рівень.jpg

Рис.4. Картка достатнього рівня складності

 

D:\ВІКА\СЕМИНАР 2017\карта середній рівень.jpg

Рис.5. Картка середнього рівня складності

Після проведення модульного оцінювання за допомогою інтелект-карти ми провели опитування студентів за інтерактивною технологією «Мікрофон» щодо їх ставлення до застосування інтелект-карт в навчальному процесі взагалі та на етапі контролю, оцінювання знань. В результаті одержали такі відповіді:

 •    «З інтелект-картою матеріал засвоюється легше»,
 •    «На інтелект-карті матеріал з теми «видно, як на долоні», він не здається безмежним, страшним і недосяжним»,
 •    «Завдяки структурному сприйнятті матеріалу його легше відтворювати»,
 •    «Кольорова інформація засвоюється краще»,
 •    «Розклавши матеріал на елементи, які добре охопити оком, потім легко його збирати та застосовувати при розв’язуванні вправ»,
 •    «Все нове зацікавлює» …

Проаналізувавши відповіді студентів, зробили висновок:  даний вид роботи дав позитивний вплив на розвиток когнітивних процесів студентів (сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення, закріплення, застосування), емоційної сфери (моральні, інтелектуальні й естетичні почуття) та пізнавального інтересу. Вважаємо доцільним впроваджувати цей метод у майбутньому при викладанні ЗМ «Похідна та її застосування», а також інших змістових модулів програми з предмету «Математика», підключаючи до створення інтелект-карт студентів та використовуючи електронні ресурси.

Висновок

Викладач математики у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми та методи контролю, але й систематично винаходити, впроваджувати нові засоби контролю.

Уміле володіння викладачем різними формами контролю знань й умінь сприяє підвищенню зацікавленості студентів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного студента.

Впровадження у педагогічну діяльність методу майндмеппінгу дає можливість студентам  проробляти велику розумову роботу: засвоювати інформацію, аналізувати її, робити узагальнення, систематизувати, виділяти головне, суттєве, легко відтворювати. У результаті формуються міцні знання. Досягається висока якість освіти.

Література

 1. Бевз Г.П. Математика:11кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Генеза, 2011.– 320с.
 2. Бьюзен Т. Карты памяти. Используй свою пам'ять на 100%. – М.: Росмен-Пресс, 2007. – 96с.
 3. Власова І.О. Ментальні карти як засіб візуалізації та структуризації інформації // Семінар-практикум «Використання ментальних карт в навчально-виховному процесі як засіб візуалізації та структуризації інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://viakiev.blogspot.com/2015/11/c.html
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Воронцова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 січня 2019
Переглядів
435
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку