Урок "Прислівник як частина мови. Правопис прислівників"

Про матеріал
Урок "Прислівник як частина мови. Правопис прислівників" Ігри, індивідуальна робота учнів, творчі завдання, робота в групах, кросворди.
Перегляд файлу

Мета:              

 • узагальнити і систематизувати відомості про написання прислівників; удосконалювати вміння визначати відповідні орфограми та обґрунтовувати вибір написання відповідним правилам;
 • формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в текстах, визначати їх роль у реченнях;
 • розвивати у школярів орфографічні навики правильного написання прислівників, культуру мовлення учнів, творчі здібності, вміння працювати самостійно;
 • виховувати старанність у навчанні, пізнавальний інтерес до мови, усної народної творчості.

 

Тип уроку:      урок практичного застосування знань, навичок і вмінь

Методи, прийоми і форми роботи: евристична бесіда, гра «Спіймай прислівник», кросворд, прийом «Доміно», словниковий диктант, робота в групах, брейн-ринг, гра-конструктор, робота в парах, індивідуальна робота з катками.

Обладнання: підручник, таблиці, опорні схеми, роздавальний матеріал (картки., діаграми)

Технічне забезпечення: мультимедійний супровід

Епіграф: Учитися ніколи не пізно…

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

Слово учителя:

Людина ніколи не повинна зупинятися  ні в своєму навчанні, ні у творчості, ні в оволодінні новими методами і прийомами. Тому епіграфом до уроку пропоную обрати народну приказку:

                                 Учитися ніколи не пізно…

 

 • Поясніть чому вчить нас ця приказка?
 • Назвіть усі частини мови в ній.  Яка частина мови переважає?

Додаток №1, слайд 1

1. Евристична бесіда

 • Яка частина мови називається прислівником?
 • Яким членом речення найчастіше буває прислівник у реченні?
 • Від чого залежить написання -н- та -нн- у прислівниках?
 • Розкажіть про написання не- і ні- з прислівниками?
 • Коли в кінці прислівників пишеться и, а коли і?
 • У яких випадках прислівники пишуться через дефіс, разом, окремо?

2.  Гра „Спіймай прислівник”

 • Я читаю загадки, а ваше завдання „спіймати”  прислівники.

Що росте догори коренем? (бурулька)

Зроду рук своїх не має, а узори вишиває. (мороз)

Ввечері вмирає, а зранку оживає. (день)

Що тепліше від одного кожуха? (два кожухи)

     По сінях то так, то сяк, а  в двері ніяк (двері)

3. Кросворд «Уперед!»
Якщо ви правильно розгадаєте кросворд, то це означатиме, що ви впевнено йтимете вперед по країні Знань.
1.Синонім до слова «порожньо» (пусто).
2. Антонім до слова «рано» (пізно).
3. Синонім до слова «неважко» (легко).
4. Антонім до слова «часто» (рідко).
5. Синонім до слова «правдиво» (чесно).
6. Антонім до слова «тепер» (давно).

Додаток №1, слайд 2-3

4. Гра «Доріжка»

 • Доповнити ряд.

(Як?) Гарно, вміло.

{Коли?) Ввечері, взимку…

(Де?) Обабіч, ліворуч…

{Звідки?) Знизу, здалеку…

Додаток №1, слайд 4

 ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку, актуалізація мотивації учіння учнів.

Слово учителя:

 Цей урок ми проведемо як подорож,  де нас чекатимуть різні перешкоди. А щоб їх подолати, необхідно знати вивчені правила.

Додаток №1, слайд 5

1.Словниковий  диктант.

По-українські, по-вашому, віч-на-віч, сила-силенна, по-друге, десь-то, як-от, зроду-віку, мало-помалу, де-таки, хтозна-куди, будь-як, більш-менш, уголос, стиха, спершу, до завтра, з боку на бік.

2. Прийом «Доміно»

До поданих словосполучень дібрати з довідки прислівники-синоніми:

Три рази -                                               Кожного вечора -

Обличчям догори -                                Босими ногами -

Дуже далеко -                                         Швидко робити -

З усіх боків -                                           З обох боків -

Обличчям донизу -                                Як роблять українці –

 • Довідка: обабіч, горілиць, тричі, босоніж, усебічно, далеко-далеко,

         по-українськи, щовечора, долілиць, вправно.

Додаток №2

Додаток №1, слайд 6

3. Брейн –ринг  « Хто перший? »

 • Як написати прислівники у прислів’ї: « Вчитися ні/коли не/пізно »?
 • Закінчіть думку: « Якщо в реченні є протиставлення, виражене сполучником  а, то не з прислівниками пишеться …».
 • Назвіть слово, яке треба написати окремо, серед слів: ні/трохи, ні/як, ні/один, ні/де, ні/защо.
 • Назвіть слово, яке треба писати разом: не/здогадуватися, не/той, не/квапно, не/дивлячись.
 • Продовжте думку: « Якщо прислівник з не щось стверджує, пиши…, коли заперечує, - пиши…».

ІV. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій; самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

1. Робота в групах

1 група: з’єднати лініями подані прислівники із прислівниками з -н-,-нн- за

               змістом.

 убого                                 старанно

журливо                             злиденно

млисто                                сумно

по секрету                          гостинно

зразково                             жалібно

щиро                                   таємно

дбайливо                             доступно

журливо                              відмінно

дохідливо                           туманно

Додаток №3

Додаток №1, слайд 7

2 група: утворити синонімічні ряди

Таємно –

Раптово –

До останку –

Привселюдно –

Делікатно –

                 Довідка: нишком, всенародно, крадькома, до крихти, тактовно, тишком-нишком, раптом, до решти, бридко, несподівано, до пня, зненацька, дощенту, толерантно, прилюдно, до крихти, впрах.

Додаток №4

Додаток №1, слайд 8

2.Гра-коструктор «Цікава долина помилок».

Слово вчителя:

На нашому шляху серйозна перешкода. Пройти її зможуть тільки ті учні, які зуміють відновити слова.

ЗАВДАННЯ

Вставте пропущені букви.

   Трич…, поноч…, по - заяч…, до реч…, оддалік…, верх…, вдвіч…,отутечк…, по -геройськ…, навесн…, вкуп…, трох…, щоноч…, по – молодецьк….

У словах, які закінчуються на и, підкресліть третю від початку букву і прочитаєте закінчення вислову Франсуа Вольтера: « Коли закінчуєш хорошу книгу, здається, що прощаєшся…….» ( з другом ).

Додаток №5

Додаток №1, слайд 9

3. Робота в парах «Пороги подвоєння».

Слово учителя:

Перейти річку, де є пороги, можна тільки за допомогою друга.

ЗАВДАННЯ (робота в парах) 

Розподіліть слова у дві колонки( 1- н-; 2- нн-)

  Істи…о, фантастич…о, реаль…о, актив…о, воста…є, арши…о, нещодав…о, нескінче…о, колектив…о, організова…о.

 • Підкресліть перші букви і ви прочитаєте ім’я автора повісті «Захар Беркут».

Додаток №6

Додаток №1, слайд 10

4. Гра «Найпрудкіший»

 Замініть вислови синонімічними прислівниками (усно).
Лягати разом із курми —… {лягати рано).

Шукати по гарячих слідах —… (шукати відразу).

Надворі хоч в око стріляй —… (надворі темно).

Працює, як сонна муха —… (працює повільно).

Дав, як кіт наплакав —… (дав мало).

Прийде, як рак свисне —… (прийде нескоро).

Мчати, як стріла —… (мчати швидко).

5. Індивідуальна робота (робота з картками)

 • Вставте, де потрібно, дефіс у прислівниках.

Без кінця, без сумніву, пліч о пліч, в обмін, по свійськи, в міру, вперед-таки, до запитання, казна коли, до лиця, до речі, на щастя, з краю в край, хтозна де, з усіх усюд, в основному, багато багато, в цілому, до побачення.

- У прислівниках, які пишуться через дефіс, підкресліть другу від початку букву і прочитаєте відгадку до загадки: « Ростом невеличке, ні звір, ні пташка, а землю риє, будинок будує »( лопата).

Додаток №7

Додаток №7, слайд 11

6. Творча робота «Ворота творчості».

Слово учителя:

 Щоб пройти ці ворота, ми розділимось на 2 групи. Так ми зможемо виконати відразу 2 завдання за 5 хвилин (стільки часу триватиме штурм фортеці).

1 група ( середній рівень) –скласти речення з прислівниками: по – зимовому, навкруги, поночі, де-не-де, рік у рік, тихо-тихо.

2 група ( достатній та високий рівень)  - написати твір –мініатюру « Зимовий вечір », вживаючи прислівники: по – зимовому, навкруги, поночі, де-не-де, рік у рік, тихо-тихо.

 • Перевірка й аналіз роботи за групами.
 • Отже, першими подолали фортецю учні …. групи.

V. Звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів

 1. Гра-конструктор «Фортеця Прислівникової Орфографії».

Робота в групах

 • Горда королева зустрічає переможців і нагороджує їх. Нагадує, що забувати про її існування дуже небезпечно:

Я горда дама,

Королева Орфограма.

Через оцінки, щоб не ридати,

Вивчіть всі правила:

Що й як писати!..

Слово вчителя:

А давайте об’єднаємося в групи і збудуємо свою фортецю прислівникової орфографії?

 • Учні заповнюють таблиці та діаграми

Рефлексія:

 • Правила написання и та і в кінці прислівників?
 • Н і НН у прислівниках?
 • НЕ та НІ з прислівниками?
 • Написання прислівників разом, окремо, через дефіс?

 

 • Написання и та і в кінці прислівників                                                 

Додаток №8

 • Н і НН у прислівниках

Додаток №9

 • НЕ та НІ з прислівниками

Додаток №10

 • Написання прислівників разом, окремо, через дефіс

Додаток №11

 • Капітани кожної групи прикріплюють на дошку діаграми і обґрунтовують правила.

VІ. Підсумки уроку.

1. Метод «Мікрофон»

 • «Подорожуючи країною Прислівникової Орфографії, я….»
 • «Учитися ніколи не пізно…»
 • «Найцікавішим на уроці було…»

 

VІІ. Повідомлення домашнього завдання

Розкрийте зміст висловлювання «Слово не стріла, а глибше ранить», використовуючи прислівники.

Додаток №1, слайд 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок української мови в 7 класі на тему:

«Правопис прислівників»

 

doc
Додано
9 серпня 2023
Переглядів
646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку