Урок. "Проблематика метафоричного свтобачення в оповіданні Ф.Кафки «Перевтілення». Символічність образного світу твору"

Про матеріал
Даний урок - це зразок уроку з підприємницьким тлом (в межах проєкту "Уроки з підприємницьким тлом"
Перегляд файлу

Проблематика метафоричного свтобачення в оповіданні Ф.Кафки «Перевтілення». Символічність образного світу твору

 


Цільова група: учні 11 класу

Тривалість: 45 хв.

Мета:

 • розкрити значення поняття «метафоричне світобачення», визначити особливості індивідуального стилю автора, розкрити причини трагічного сприйняття світу та роль символів у творі; 
 • формувати навички аналітичної роботи з художнім текстом;
 • розвивати логічне і критичне мислення, уміння аналізувати образи, висловлювати власні думки і припущення;
 • виховувати повагу до особистості, почуття святості родини, нетерпиме ставлення до егоїзму, байдужості, толерантне ставлення до опонентів, сприяти розумінню, що людина – творець свого майбутнього

 

Операційні цілі (завдання):

Знає:

 • проблематику оповідання
 • причину трагічного світосприйняття автора

 

Розуміє:

 •  значення поняття «метафоричне світобачення»

Вміє:

 • визначати особливості індивідуального стилю автора
 • аналізувати художній текст
 • аналізувати художні образи
 • логічно й впевнено висловлювати свої думки

Може: 

 • розкрити роль символів у творі
 • визначати автобіографічні паралелі твору
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
 • критично мислити
 • зв’язно висловлюватися
 • креативно мислити
 • працювати в команді, поважаючи  думку інших 

 

Методи і техніки:

 • робота в групах
 • дослідження тексту
 • метод SWOT
 • прийом «скрапбукінг»
 • гра «Пінг-понг»

Обладнання: текст оповідання «Перевтілення» Ф.Кафки, мультимедійна презентація,  комп’ютер, проектор, картки із завданням для груп, маркери, аркуші А – 4, ватман, вирізки для скрапбукінгу, м’ячик для пінг-понга

Допоміжні матеріали:

 1. Додаток 1 – Модернізм;
 2. Додаток 2 – Художні образи;
 3. Додаток 3 – Зображення комах;
 4. Додаток 4а, 4б – Акти дослідження;
 5. Додаток 5 – Три  аспекти дослідження;
 6. Додаток 6 – Траєкторія життя Грегора Замзи;
 7. Додаток 7а, 7б – Сертифікати якості Грегора Замзи;
 8. Додаток 8  - Метафора;
 9. Додаток 9а, 9б – Акти дослідження образів-речей;
 10.  Додаток 10а, 10б – SWOT-аналіз;
 11.  Додаток 11а, 11б, 11в – матеріали для скрапбукінгу («Реалії сьогодення», «Проект майбутнього», вирізки)

Хід уроку:

 1. Вступна частина 

1.1. Повідомте учням, що сьогодні не звичайний урок, а урок-дослідження. А об’єктом дослідження буде літературна страва шеф-повара світової кулінарії Франца Кафки  оповідання «Перевтілення».

1.2. Зверніть увагу учнів, що вони сьогодні – лабораторні гурмани, які, посмакувавши страву вдома,  повинні дослідити і проаналізувати  кожен інгредієнт, позаяк смакові особливості кулінарного шедевру безпосередньо залежать від якості всіх її складових

2. Основна частина

2.1. Зазначте, що дана страва належить до молекулярної кухні, тому вона експериментальна, незвичайна й загадкова. Проведіть усні паралелі між молекулярною кухнею з її новизною, почасти екстремальністю й креативністю та поняттям «Модернізм» (додаток 1)

2.2 Запитайте, які інгредієнти, на думку учнів, можуть входити до літературної страви. Підсумуйте, що в літературній кухні основними складовими страви є художні образи, з яких створений кулінарний шедевр. Пригадайте, що таке художній образ (додаток 2)

2.3. Запропонуйте учням роздивитися зображення комах і вибрати ту, з якою у них асоціюється страва, яку вони будуть досліджувати (додаток 3). Поясніть, що за зображенням лаборанти-дослідники поділяться  на дві групи, щоб заповнити акти дослідження (додаток 4-а, 4-б). На дане завдання виділіть 2 хвилини.

2.4. Запропонуйте лаборантам зачитати результати.

2.5. Зазначте, що всі визначені інгредієнти страви учні досліджуватимуть за трьома критеріями, які записані на дошці або ватмані «Три аспекти дослідження»: метафоричність, автобіографічність, символічність (додаток 5).

2.6. Запропонуйте лаборантам виконати наступне дослідження: визначити основні етапи життя Грегора Замзи, і створити на їх основі «Траєкторію  життєдіяльності Грегора Замзи», пригадавши, що траєкторія – це крива, яка може «йти» вверх, вниз чи різко змінювати свій напрям (додаток 6). На дане завдання виділіть 2 хвилини.

2.7. Запропонуйте лаборантам поділитися результатами дослідження.

2.7. Запитайте учнів, чому більша частина життя нашого основного інгредієнта Грегора Замзи розмістилася  на рівній прямій без злетів і падінь, хто винен в одноманітності його життя? Де повинна розташуватись смерть?

2.8. Запропонуйте учням зіграти в гру «Пінг-понг», пояснивши, що група, кидаючи м’ячика іншій групі,   аналізує виховання Грегора та його місце в сім’ї.  Одна група вказує на позитивні аспекти, інша – на негативні. Для підготовки виділіть 3 хвилини.

2.9. Запросіть учнів заповнити наступний сертифікат якості головного інгредієнта (додаток 7-а, 7-б). Зверніть увагу, що для однієї групи це будуть негативні характеристики Грегора, для іншої – позитивні.  На дану роботу обмежте час до двох хвилин.

2.10. Запропонуйте дослідникам представити результати, зазначивши, що можна сперечатися, якщо не згідні з висновками. Але при цьому наголосіть на особливостях й культурі ведення дискусії.

2.11. Зверніть увагу учнів на дошку, на якій прикріплене зображення комахи. Запитайте, яку характеристику ми зробили б, якби досліджували її якість.  Підкресліть, що характеристика комахи співпадає з одним із сертифікатів якості Грегора Замзи.  Запропонуйте дослідникам повісити поряд даний сертифікат.

2.12. Зазначте, що перед очима дослідників – метафора. Пригадайте, що таке метафора (додаток 8). Запропонуйте учням зробити висновок.

2.13. Підкресліть, що прийшов час заповнити схему «Три аспекти дослідження» (додаток 5): Метафоричність (людина, по своїй суті, комаха, яку можна знищити, навіть цього не помітивши; людина самотня у цьому світі, вона живе інстинктами самозбереження; якщо зникне якась людина, світ від цього не зміниться); автобіографічність (батько-деспот і тиран, відчуження у родині, ставлення до творчості і мистецтва)

2.14. Запропонуйте учням дослідити інші інгредієнти з точки зору символічності. Для цього перша група заповнює акт дослідження образів-речей (додаток 9-а), інша – образів-пейзажу та інтер’єру (додаток 9-б), встановлюючи відповідність. Виділіть на дану роботу 3 хвилини.

2.15. Запросіть лаборантів поділитися результатами  дослідження, зазначивши, що лаборанти іншої групи можуть активно доповнювати їх.

2.16. Заповніть схему «Три аспекти дослідження» (додаток 5) у розділі «Символічність», для економії часу прикріпивши акти дослідження груп чи вже наперед готові роздруковані результати.

2.17. Запитайте учнів, чи можна, проаналізувавши всі складові літературної страви, покращити якість основного інгредієнта Грегора Замзи, що потрібно було зробити головному героєві, щоб його життя змінило свою траєкторію. Для цього запропонуйте учням заповнити акт за методом SWOT, детально проінструктувавши їх (додаток 10 - а). Виділіть час до 5 хвилин.

2.18. Запропонуйте учням поділитися результатами і познайомте їх зі своїм вчительським дослідженням (додаток 10-б).

3. Підсумковий етап

3.1. Підкресліть, що, дослідивши всі складові літературної страви оповідання «Перевтілення», можна зробити висновок: дана страва цілком відповідає категорії літературного шедевра, оскільки змушує задуматись над загальнолюдськими цінностями, духовними й життєвими орієнтирами, спонукає зазирнути у найглибші куточки власної душі, щоб виявити своє місце у бурхливому океані життя. Акцентуйте увагу учнів на тому, що Франца Кафку називали пророком ХХ століття, який застерігав від знецінення та відчуження особистості, навали  антигуманізму. Варто лише згадати Освенцім, голодомор, концтабори, жахіття Першої та Другої світових воєн.

Підкресліть, що дуже хочеться вірити в те, що його пророкування залишилося у ХХ столітті, а сучасне ХХІ століття буде зовсім іншим. А яким, це залежить саме від підростаючого покоління.

3.2. Запропонуйте групам підійти до лабораторних столів, на яких за допомогою техніки  скрапбукінгу висвітлити реалії сьогодення  - перша група (додаток 11-а) та спроектувати своє майбутнє - друга група (додаток 11-б). Зверніть увагу, що картинки для обох груп однакові (додаток 11-в). Обмежте час до 3 хвилин.

3.3. Запросіть дослідників поділитися результатами.

3.4. Роздайте групам картки само оцінювання і запропонуйте їх заповнити

3.5. Оцініть роботу дослідників, подякуйте їм за співпрацю

3.6. Оголосіть домашнє завдання: написати твір-роздум на тему: «Люди-комахи ХХІ століття»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Садовенко Світлана Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 серпня
Переглядів
737
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку