18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Психічна і духовна складові здоров’я"

Про матеріал

Мета:

сформувати в учнів поняття про такі функції спілкування, як регуляція спільної діяльності людей, засіб пізнання світу і передачі інформації, шлях до розуміння іншої людини;

визначити значення відчуттів та емоцій у спілкуванні;

продовжити формувати здоров'язберігаючі компетенції.

Перегляд файлу

Проект навчального модуля з теми: «Психічна і духовна складові здоров’я»    

  (7 клас)

Тема: «Спілкування і здоров'я»

Мета:

сформувати в учнів поняття про такі функції спілкування, як регуляція спільної діяльності людей, засіб пізнання світу і передачі інформації, шлях до розуміння іншої людини;

визначити значення відчуттів та емоцій у спілкуванні;

продовжити формувати здоров'язберігаючі компетенції.

Обладнання: фотографії, таблиці, схеми, які демонструють шляхи спілкування
людей.

М-М1 установочно-мотиваційний

Алгоритм модуля. 

Оргмомент, привітання.

Актуалізація опорних знань.

Обговорення проблемної ситуації. (Посварившись з однокласниками, ви перестали з ними розмовляти. Чи означає це, що ви перестали з ними спілкуватися?)

Повідомлення теми та мети уроку.

Розповідь учителя з елементами бесіди:

спілкування , його поняття;

функції спілкування;

відчуття та емоції.

Опрацьовують поняття в підручнику (стор. 124).

Вирішуємо проблеми спілкування

Рольова гра «Вибери правильне рішення».

 

 

М-М2 Змістовно - пошуковий.

Алгоритм модуля.

Робота з підручником: опрацьовують рубрику «Запам'ятай».

Бесіда:

Чи можна вчитися не спілкуючись?

Робота з зошитом: виконати завдання № 1-3 на стор.47

Робота в діаді (в парах): відповіді на питання підручника стор.135.

Основні висновки в рубриці «Опорні точки» записують в зошиті. 

Заключна частина уроку:

Що ми вивчили на уроці?

Яке значення мають знання з теми уроку в повсякденні?

Домашнє завдання. Параграф 21 читати.

Підготувати творчі завдання «Як ми спілкуємось?» 


Тема: «Типи спілкування людей»

Мета: 

Сформувати в учнів поняття про типи спілкування: ділове, ігрове, міжособистісне.

Продовжити формувати здоров'язберігаючі компетентності: значення спілкування для здоров'я людини. Виховувати правила поведінки між людьми, культуру спіл-кування.             

Обладнання: фотографії, таблиці, схеми, які демонструють шляхи спілкування людей.

М-М 3,4 Змістовно-пошукові.

Алгоритм модуля

Оргмомент, привітання:

« В путь - дорогу собирайся,

за здоровьем отправляйся.

Я здоровье сберегу -

сам себе я помогу» 

Повідомлення теми та мети урока. 

Обговорення ситуативних питань (підручник стор. 136)

Актуалізація опорних знань.

Обговорення проблемної ситуації: «Дві шестикласниці, перебуваючи на уроці, заходилися тихенько розмовляти поміж себе, обговорюючи вчорашній день народження. Як ви думаєте, на що спрямоване їхнє спілкування? Яку помилку вони роблять?»

Розповідь вчителя про спілкування: «Як складаються стосунки»

Робота з підручником (стор. 128-129) Вивчають шість способів подобатись людям.

Бесіда (робота в підгрупах): обговорення питань :

Чому психологи поділяють спілкування на кілька типів? 

Чому сприяє ділове спілкування?

Який тип спілкування ви оберете, якщо хочете щоб спільна робота була виконана якісно та вчасно.

Робота в зошитах з друкованою основою стор. 16-19.

Самостійна робота учнів: Відповіді на питання з рубрики «Подумайте»

Заключна частина.

Підведення підсумків: «Що важливе ми повинні знати про спілкування? Як
спілкування впливає на здоров'я людини?»

Домашнє завдання: параграф 22 читати, відповідати на питання стор.129,
скласти кросворд з теми «Спілкування».


Тема: «Стосунки між людьми. Типи стосунків у сім'ї. Сосунки дітей і дорослих»

Мета:

сформувати в учнів поняття про стосунки людей і типи стосунків у сім'ї, розвивати вміння аналізувати, робити висновки, продовжувати формувати здоров'язберігаючі компетентності;

виховувати правила ввічливого спілкування між людьми та шанобливе ставлення до літніх людей.              |

Обладнання: фотографії, таблиці, схеми, які демонструють шляхи спілкування людей.

М-М 5,6 Змістовно - пошукові
Алгоритм модуля

Оргмомент, привітання:

 « В путь - дорогу собирайся, з

а здоровцем отправляйся.

Я здоровье сберегу –

сам себе я помогу»

Актуалізація опорних знань:

обговорення проблемної ситуації: «Якщо вам знадобився олівець і ви вирішили попросити його у свого сусіда по парті, то яку з трьох запропонованих фраз ви б обрали й чому?

а) Дай мені швидко олівець! 

б) Дай будь ласка твій олівець!

в) Чи не міг би ти дати мені свій олівець, якщо він тобі зараз не потрібен?

Вивчення нового матеріалу. Розповідь учителя з елементами бесіди, (додаток стор. 130-131)

Робота в групах: вчитель роздає кожній групі ситуативні завдання з теми, учні обговорюють, діляться своїми думками, роблять висновки.

Самостійна робота в парах: складання життєвих ситуацій з теми «Стосунки людей»

Самостійне складання правил спілкування між людьми різного віку.

Робота з зошитами на друкованій основі стор.23-24.

Заключна частина уроку. 

Домашнє завдання: параграф 21-22 читати. Заповнити щоденники здоров'я, виготовити книжку-малишку «Я живу поміж людей».

Підведення підсумків уроку: «Яке практичне значення в житті мають отримані на уроці знання»


Тема: «Конфлікти та здоров'я. Вплив стосунків між людьми на власне здоров'я»
Мета:

Перевірити рівень сформованості умінь і навичок спілкування.

Сформувати в учнів поняття про конфлікти та стилі поведінки в конфліктних ситуаціях.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Формувати в учнів життєві компетентності.
Обладнання: фотографії, таблиці, схеми, які демонструють шляхи спілкування.

людей.

М-М 7 Контрольно-смисловий

Алгоритм модуля.

Оргмомент, привітання: « В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся. Я
здоровье сберегу — сам себе я помогу».

Актуалізація опорних знань.

обговорення проблемної ситуації: «Ваш однокласник висловив думку, яка вам не сподобалась. До яких наслідків пизведуть такі ваші вислови: «Ти дурний і сказав дурницю!», «Ти не маєш рації!», «Я думаю інакше!»»

Розповідь вчителя «Чому виникають конфлікти?». (Додаток стор.137)

Учні демонструють свої творчі завдання з теми «Спілкування і здоров'я».

 Аукціон виготовлених книжок-малишок на тему «Я живу поміж людей».

 

 

М-М 9 Адаптивно - перетворюючий.

Алгоритм модуля.

Ознайомлення учнів з новими поняттями:

КОНФЛІКТ, ДЕСТРУКТИВНИЙ, КОНСТРУКТИВНИЙ, СТАБІЛІЗАЦІЯ

Робота з підручником. Обговорення питань з рубрики «Подумайте».

Робота в діаді: розробити алгоритм виходу з різноманітних конфліктних ситуацій.

Додаткові завдання (додаток стор,138-139)

Заключна частина уроку.

Підведення підсумків уроку «Як уникнути конфліктів у повсякденні?»,
«Яким чином конфлікти впливають на здоров'я людини?»

Домашнє завдання: параграф 23 читати, скласти тестові завдання за темою
«Конфлікти і здоров'я»

Розробка видів тематичного оцінювання з теми «Фізична складова здоров’я»

Тема: «Фізична складова здоров 'я»

Кількість годин: 5 годин

Мета теми: сформувати поняття про розвиток підлітків. Сформувати в учнів такі основні компетентності:

Життєтворча: мати активну, конструктивну життєву позицію, самостійне, свідоме і творче визначення, здійснення та удосконалення власного життя.
Володіння навичками життєвого проектування, навички визначення смисло-життєвих орієнтирів, навички прийняття рішень та вирішення проблеми.
Життєздатна: навички активного самовираження згідно з нормами суспільства.
Формування здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом.
Підтримання оптимальних відносин з оточуючими. Збереження та примноження фізичного та психічного здоров'я. Вміння та навички дотримання правил власної гігієни для підлітків. Вміння правильно використовувати засоби власної гігієни.

Механізми дотримання та реалізації необхідного способу та стилю життя, стану здоров'я. 

Здоров'язберігаюча: формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров'я, вирішення складових питань з впливу чинників ризику на індивідуальний розвиток підлітків; необхідність вивчення питань статевого дозрівання підлітків, власної гігієни, та вміле користування косметичними засобами для підлітків.

План вивчення теми «Фізична складова здоров'я» (5 год.)
Урок 1

Тема: «Індивідуальний розвиток підлітків»

Основні вимоги до знань, умінь та їх навичок з теми «Фізична складова здоров'я»

Учень називає:

 основні ознаки статевого дозрівання;

особливості стану шкіри в підлітковому віці;

необхідні заходи для усунення косметичних проблем для усунення косметичних проблем підлітків;

типи шкіри підлітків;

Учень наводить приклади впливу чинників ризику на індивідуальний розвиток.

Учень розпізнає:

чинники ризику індивідуального розвитку;

ознаки статевого дозрівання;    

ознаки змін на шкірі обличчя;

ознаки типів шкіри

ознаки косметичних проблем підлітків.

Учень пояснює:

необхідність догляду за шкірою підлітка;

вплив належного догляду на стан шкіри.

Учень розуміє:

необхідність рухової активності в підлітковому віці;

необхідність користуватися косметичними засобами за віком.

Учень порівнює:

показники індивідуального розвитку впродовж навчання у школі.

Учень спостерігає:

за показниками індивідуального розвитку;

за станом шкіри обличчя.

Учень визначає та обирає:

індивідуальний рівень фізичного здоров'я; 

стан шкіри обличчя;

обирає засоби індивідуальної  гігієни;

необхідні засоби для догляду за шкірою;

користується індивідуальними косметичними засобами.

Учень дотримується правил:

догляду за шкірою;

користування засобами особистої гігієни.

 

 

Мета: 

сформувати у школярів поняття індивідуального розвитку підлітків;

познайомити з віковими особливостями індивідуального розвитку підлітків , з ознаками статевого дозрівання дівчат та хлопців;

з показниками індивідуального розвитку протягом навчання школи.

Основні поняття: статеве дозрівання, жіночі полові клітини, чоловічі полові клітини, яйцеклітина

 

 

Урок 2

Тема: «Чинники ризику індивідуального розвитку підлітків» 

Мета:

сформувати у школярів поняття про чинники ризику індивідуального розвитку та їх вплив на організм підлітка;

для чого необхідна рухова активність, як вона впливає на розвиток та стан здоров'я підлітків;

навчитись визначати рівень фізичного здоров'я.

Основні поняття: рухова активність, фізичне навантаження, втомлення, «щоденник здоров'я»І Практична робота М1

Тема: «Визначення індивідуальних показників фізичного здоров'я»

Мета: навчитись визначати індивідуальний рівень фізичного здоров'я і спостерігати за показниками індивідуального розвитку.

Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою, сантиметр, динамометр, підлозні ваги
Хід роботи:

1. Користуючись «мозковим штурмом», визначте, які показники індивідуального розвитку потрібно вважати для визначення рівня фізичного здоров'я;

2. Складіть таблицю самоконтролю, яку ви внесете в свій «Щоденник здоров'я». Заповніть цю таблицю, користуючись даними визначеними при виконанні домашнього завдання і доповнюйте його кожен день. Зразки записів в «Щоденнику самоконтролю» дивіться в підручнику на стор. 71-72. Зробіть висновки та обговоріть їх у класі

 

Урок 3  Тема: «Косметичні проблеми підлітків»

Мета:

сформувати поняття про косметику та косметичні проблеми підлітків;

познайомити з особливостями стану шкіри в підлітковому віці, з типами шкіри;

особливості догляду за шкірою що треба робити щоб запобігти захворюванню шкіри

Основні поняття: шкіра та її будова, нормальна шкіра, жирна шкіра, суха шкіра, комбінована шкіра, конопушки, дерматит, алергічні захворювання, свербіж, грибкові захворювання, заїди, вошивість, вугри, прищі.

 

Урок 4 Тема: «Косметичні засоби і здоров'я. Вибір і правила користування косметикою»

Мета:

сформувати у школярів поняття про необхідність застосування косметичних засобів підлітками;

як правильно вибирати засоби індивідуальної гігієни і необхідні засоби догляду за шкірою

Основні поняття: косметика, гігієнічна косметика, лікувальна косметика, декоративна косметика, пластична хірургія, чоловіча косметика, жіноча косметика.

 

Практична робота Тема: «Вибір і правила застосування косметичних засобів»

Мета: навчитись визначати тип шкіри обличчя, вибирати засоби індивідуальної гігієни і необхідні засоби за доглядом шкіри

Обладнання: підручник, зошит з друкованою основою; упаковки косметичних засобів, рекламні буклети, журнали
Хід роботи:

Об'єднайтесь в групи під умовними назвами, використовуйте матеріали домашнього завдання: «нормальний тип шкіри», «комбінований тип шкіри», «сухий тип шкіри»             

В групах виконайте самостійну роботу: опрацюйте прикладку 6 підручника, в якому описано як треба доглядати за різними типами шкіри. Розробіть проект і зробіть презентацію на тему: «Як потрібно доглядати за шкірою ... типу»

Оформити виставку продукції, яка належить до вашого типу шкіри 

Зробіть висновки

 

 

Урок 5. Тематичне оцінювання з теми: «Фізична складова здоров'я» 

Мета: підвести підсумки знань з теми «Фізична складова здоров'я»;

провести контроль знань учнів

 

Перевір себе: 

Тестові завдання (різнорівневі)

1 рівень (1 -3 бали) 

1) Коли починається період статевого дозрівання дівчат?

А) 9 років
Б) 10 років

В)11 років

Г) 11-13 років

 

2)Коли починається період статевого дозрівання у хлопців:

А)9 років 

Б) 10 років 

В) 11 років
Г)12 років
Д) 12-15 років

 

3) Які слова застосовують, коли описують зміни в поведінці молодих людей:

А) «Підлітковий період»

Б) «Юність» 

В) «Статева зрілість» 

 

2 рівень (4-6 балів)

1)Чи є правильним твердження:

А)Шкіра покриває тіло зовні, захищає людину від шкідливих факторів ,зовнішнього середовища

Б) Шкіра - є органом виділення

В)Шкіра виконує дихальну функцію

Г) Шкіра - є місце утворення вітаміну

2) Які типи шкіри тобі знайомі?

3) Перелічи частини шкіри, які потребують особливого догляду.

 

3 рівень (7-9 балів)

1) Від чого залежить стан шкіри людини?

2)Яким чином можна визначити типи шкіри?

3) Чому підлітки, які займаються фізкультурою й спортом, менш за всіх хворіють, ніж їх товариші?

 

4 рівень (10-12 балів)

1) Опиши усі типи шкіри. У чому полягає різниця між ними?
2) хвороби шкіри тобі знайомі? Охарактеризуй кожну з них.

3) Чому неможна користуватися косметичними засобами для дорослих?

 

Контрольна робота

Питання:

1. Які косметичні засоби тобі знайомі? (16)

2. В чому різниця лікувальної та декоративної косметики? (16)

3. Чому на шкірі з’являються  вугри, прищі, та якими засобами треба користуватись? (16) 

4. Що таке косметичний дефект? Як він виникає? (16)

5 Чому сальні залози організму виробляють надлишок шкіряного сала? (16)

6. Як пов’язана краса і фізичне здоров'я? (16)

7. Які ви знаєте фактори ризику для інтелектуального розвитку? (16)

8. Які ви знаєте фактори ризику для фізичного розвитку? (16)

9. Які хвороби шкіри ви знаєте та яка їх профілактика? (16)

10. Як ти розумієш, що таке «оптимальний руховий режим»? Наведи приклади. (2 б)

 

Відміть знаком «+» (плюс) варіанти правильних відповідей.

1. Які з нижче приведених тверджень відносяться до підліткового періоду?

  • Період, відрізняючийся від періоду дитинства і має свої фізичні, психічні, духовні і соціальні особливості.
  • Процеси статевого розвитку задовільні. Регулюють процеси дві важливі системи організму - ендокринну та нервову.
  • Виниклі в організмі людини зміни готують його до наступних періодів життя - юності та зрілості
  • Період, який не відрізняється від періоду дитинства

2. Які з нижче приведених тверджень відкривають значення поняття «фактор ризику»? 

Ризик - це  дія,  реалізація якої становить під загрозу задоволення важливої потреби.

Ситуація ризику полягає в виборі двох альтернативних варіантів поведінки.

Приймаючи рішення, треба оцінити його наслідки з точки зору ризику для здоров'я

Вибір ризикованої поведінки може привести зовсім до іншого, неочікуваного результату.

Існують фактори ризику для фізичного, психічного, соціального, інтелектуального та духовного розвитку підлітків, їх треба навчати приймати те чи інше рішення.

Пияцтво, наркотики, неблагополучна компанія є факторами ризику для соціального, психічного здоров'я та індивідуального розвитку підлітків.

3. Яких правил треба дотримуватись при появі прищів?

Не чіпати запалені вугри і не видавлювати їх самостійно. Тримати шкіру обличчя в чистоті, витирати її належними косметичними засобами, які відповідають визначеному типу шкіри та віку.

Дуже часто вмиватися.

Звернутись до лікаря-дерматолога, якщо прищів багато, їх кількість збільшується.

Яких правил треба дотримуватися при догляді за шкірою?

Визначити тип шкіри обличчя.

Ретельно мити шкіру голови та волосся.

При великій пітливості не носити синтетичну білизну.

 

Ситуаційні задачі

У сьомому класі навчаються хлопці і дівчата одного віку. Зовні відрізняються один від одного за зростом, за вагою тіла, за статурою. Поясніть, чому така різниця між ними?

Двоє дівчат купили однакову косметику для шкіри. Наступного дня у однієї з них з'явилась сип на шкірі обличчя, а у другої жодних ознак. Поясніть, чому таке трапилося?

Хлопець займається фізичним тренуванням кожен день. Після чого приймає душ, миє тіло та волосся. Правильно він робить? Поясніть.

У дівчини на обличчі скочив прищ. Вона його видавила. Через деякий час шкіра почервоніла. Поясніть чому?

Хлопчики товаришують між собою, разом ходять на тренування, після приймають душ, користуються одним милом та рушником. Правильно вони роблять чи ні? Поясніть.

Двоє дівчат ходять в один клас, однакові за віком (їм 13 років). Одна дівчина постійно користується косметичними засобами (пудрою, кремами, малює губи), а друга не малюється - має свій природний вигляд.

Диктант «Перевір себе»

Полова зрілість - це ...

Період статевої зрілості наступає у ...

Гормони - це ...

Ознаки статевої зрілості у хлопців ... у дівчат...

Шкіра має таку будову ...

Стан шкіри залежить від ...

Ластовиння - це ...

Дерматит - це...

Алергічні захворювання - це ...

Сверблячка  - це ...

Грибкові захворювання - це ...

Вошивість (педикульоз) - це ...

Причини появи вугрів, прищів ...

Косметика - це ...

Типи косметики...

Рекомендації що до користування косметичними засобами...

Типи шкіри...

Жирна шкіра...

Суха шкіра...

Частки тіла, які потребують особливого догляду...

Комбінована шкіра...

Правила догляду за волоссям ...

 

Теми творчих повідомлень:

«Особливості статевої зрілості підлітків»

. «Фактори ризику підлітків»

. «Краса та косметика»

. «Здоров'я шкіри»

. «Косметика та косметичні засоби»

. «Сучасні косметичні засоби для підлітків»

«Захворювання шкіри»


image1

image3 


image2 


image5

image6

 

docx
До підручника
Основи здоров`я 7 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
18 вересня 2018
Переглядів
1895
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку