18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок з елементами тренінгу "Розвиток Інтелектуальних навичок"

Про матеріал

Розробка уроку допоможе сформувати в учнів поняття про інтелектуальні здібності і їх розвиток;розвивати вміння вчитися, аналізувати, порівнувати,систематизувати інформацію; приймати виважені рішення;виховувати в учнів повагу до співбесідника; підвести їх до висновку про необхібність розвитку своїх інтелектуальних навичок; тренінг креативності.

Перегляд файлу

 

Відділ освіти Костянтинівської районної адміністрації         Методичний кабінет

Марківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Методичне обєднання вчителів

 предмету « Основи здоровя»

 

 

 

 

Розробка плану-конспекту

Уроку з елементами тренінгу в 7 класі

на тему:

 

 «Розвиток

           інтелектуальних

                    навичок»

 

 

                                                                               Вчитель предмету

                                                                                 основи здоров’я:

                                                                                Кулінченко О.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  р.

 

 

МЕТА: сформувати в учнів поняття про інтелектуальні здібності і їх   

             розвиток;

             розвивати вміння вчитися, аналізувати, порівнувати,

             систематизувати інформацію; приймати виважені рішення;

             виховувати в учнів повагу до співбесідника; підвести їх до висновку

             про необхібність розвитку своїх інтелектуальних навичок; тренінг

             креативності.

ТИП УРОКУ: комбінований з елементами тренінгу.

ОБЛАДНАННЯ: роздатковий матеріал з головоломками , ребуси,

                               схеми,зошит, підручник.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: інтелект, інтелектуальні здібності,

              креативність, пам'ять, увага, мнемонічні прийоми.

ХІД УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

            Обговорення проблемної ситуації: На уроці біології Мишко, відповідаючи на питання : «В чому особливість рослин?» - відповідав: «Вони зелені»,- і замовк.Відповідь його товариша була така: «Всі особливості рослин  звязані з харчуванням. Вони харчуються  за допомогою фотосинтезу. Їм властиве також мінеральне харчування і транспірація.»

3. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

   Розповідь вчителя з елементами бесіди

       Що таке інтелект?

  Інтелект – це здатність думати, отримувати інформацію з навколишнього   світу і ефективно опрацьовувати її, щоб відповідним чіном реагувати на те що відбуваеться .

             А як ви гадаете людина від народження має інтелектуальні здібності, чи кожен день має їх розвивати? Як ми з вами можемо розвивати свій інтелект? Що впливає на розвиток інтелектуальних здібностей?

 Інтелектуальні здібності

Кожна людина має фізичні й психічні здібності. Існують здіб­ності, які вчені називають інтелектуальними. Кожна людина має певні інтелектуальні здібності. Особливістю ін­телекту є те, що він здатний розвиватися.

Для розвитку інтелекту необхідні увага й пам'ять. Увага це вміння зосередитися на важливих для тебе предметах та явищах. Пам'ять — це закріплення, збереження й подальше використання минулого досвіду.

Якщо підліток робить уроки, уважно слухає вчителя, запам'ятовує навчальний матеріал, відповідає на питання, то він тренує свою ува­гу, пам'ять та інтелект. Як наслідок, його вміння стають кращими, розвиваються.

 Наприклад, він може користуватися механічним запам'ятовуванням, яке іноді називають «зазубрюванням». Але таке запам'ятовування ви­магає частого повторення. Знання, отримані за допомогою зубріння, утримуються в пам'яті недовго. А можна користуватися осмисленим запам'ятовуванням, коли людина вникає у суть того, що завчає. Такі знання набагато міцніші. Для розвитку інтелекту більше важить ос­мислене запам'ятовування.

Інтелектуальні здібності проявляються в різних сферах людської діяльності. Наприклад, Вільям Шекспір використав свій інтелект для написання геніальних п'єс, Альберт Ейнштейн — для створення теорії відносності, Володимир Вернадський — для розробки теорії біосфери. Сучасні машини, комп'ютери, мобільні телефони усе це плоди людського інтелекту. У суспільстві все більше й більше цінуються саме інтелектуальні здібності.

          Складемо на дошці схему основних психічних процесів, які впливають на інтелектуальний розвиток підлітка.

                                          СПРИЙНЯТТЯ

 

  МИСЛЕННЯ                   ПРОЦЕСИ                               УВАГА

 

                                             ПАМ’ЯТЬ     

       Згадаємо як ми отримуємо інформацію?

    Накреслемо схему 5 основних каналів сприйняття інформації.

 

  ЗІР                                                                         ДОТИК

                                  ІНФОРМАЦІЯ

 

       СМАК                     ЗАПАХ                  СЛУХ

 

ВПРАВА  Снігова куля

   Мета:  тренування уваги і  короткострокової памяті.

1 учасник називає імя та інтелектуальну звичку, яка на його погляд найбільш розвинена в нього,а наступний учасник повторює тє,що сказав попередній і  додає своє.

       Іван - швидко вчу вірші.

       Катя - легко зосереджуюсь.

Від того, як люди отримують інформацію і залежить, яким чином їм зручніше навчатися. Дехто найбільше інформації сприймає очима, йому потрібно все побачити, самому прочитати .Його стиль навчання- візуальний.Дехто найкраще сприймає інформацію через власні дії. Його стиль навчання - кінестетичний. А є такі ,які найкраще сприймають інформацію на слух. Їх стиль навчання-слуховий.

ВПРАВА "КАНАЛ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ"

Розум людський має три ключі, які все відчиняють:

                       знання, думка, уява - все у цьому.
                                                                                  В.Гюго

 1. До участі у вправі запрошується 2 учні, їм пропонується відгадати предмет із зав’язаними очима. Дозволяється його брати в руки, нюхати, смакувати.
  - Що допомогло вам відгадати предмети?
 2.     Спробуємо визначити за допомогою стартового завдання в підручнику на стр.156, який стиль навчання і канал сприйняття — візуальний, слуховий чи кінестетичний — є головним для кожного учня.

  Для цього уявіть, наприклад, море, озеро або річку. Як це було? Ти побачив картинку, почув плескіт хвиль чи відчув, як вони торкаються тебе? У якому порядку це постало у твоїй уяві, в такій послідовності ти й сприймаєш інформацію з навколишнього світу.

 

Порівняємо наші результати в класі з тим розподілом, який запропоновано в підручнику.

Розподіл стилів навчання у типовому класі:

37% -кінестетичний
34% - слуховий
29% - візуальний

Фізхвилинка. Руханка розподіл на групи за стилем навчання.

Поки ти навчаєшся в школі, значний обсяг інформації отримуєш з пояс­нень учителів. Але вияляється ми засвоюємо:

 •                               10% того, що читаємо;
 •                               20% того, що чуємо;
 •                               30% того, що бачимо;
 •                               50% того, що бачимо і чуємо;
 •                               70% того, що говоримо;
 •                               90% того, що говоримо і робимо.

А тепер ми дізнаємось про те, як скористатися унікальними можливостями свого мозку на інших уроках: ефективно слухати, читати і запам’ятовувати.

САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ В ГРУПАХ З ПІДРУЧНИКОМ  стр. 156-161

Мета: ознайомити учнів з різними видами розвитку інтелектуальних

          навичок

1група з слуховим стилем навчання вивчає і презентує нам "Формулу ефективного слухання.

  Ефективне слухання: формула трьох «З»

. Тому важливо розвивати навички активного слухання. Процес слухання непростий. Він складається принаймні з трьох етапів, і його можна описати формулою трьох «З»: Зосередитися. Зрозуміти. Запам ’ятати.

 • Зосередитися — означає сконцентрувати свою увагу, відволіктися від усього стороннього. Звісно, якщо розповідь учителя цікава, зосередитися неважко. Та щоб стати добрим слухачем, треба навчитися зосереджуватись і на тому, що не завжди цікаве. Якщо за типом сприйняття ти візуал, доцільно в цей час робити короткі записи або малювати схеми.
 • Зрозуміти — означає правильно розшифрувати інформацію. Для цього треба не лише слухати, а й стежити за мімікою, жестами вчителя, старанно уявляти те, про що він розповідає, перейматися його почуттями.Іноді нерозуміння виникає через вживання незнайомих слів, нечітке пояс­нення. Ніколи не соромся запитати: «Що означає це слово?» або перепитай те, що не зрозумів.
 • Запам ’ятати — означає зберегти інформацію у пам’яті. Якщо ти почув дату, прізвище або номер вправи, повтори їх про себе два, три, чотири рази або запиши. Інакше вони вивітряться з голови вже за 20 секунд.

2 група з слуховим стилем навчання вивчає і  презентує  формулу ефективного читання

 Пропонуємо всім користува­тися всесвітньо відомим методом ефектив­ного читання «ПЗ три П». Це скорочення від слів: Переглянь! Запитай! Прочитай! Перекажи! Повтори!

 • Отже, спочатку не читай, а просто Переглянь параграф:

• заголовок і підзаголовки;

• перший і останній абзаци;

• ілюстрації і написи до них;

 • підсумки.

 • Під час перегляду Запитай:

• прочитай усі запитання, що містяться в параграфі;

• запитай себе, що знаєш з цієї теми: пам’ятаєш з розповіді вчителя, десь чув, читав, бачив по телевізору;

• перефразуй заголовки в запитання

 • Потім уважно Прочитай матеріал. Під час читання:

• шукай відповіді на запитання;

• зверни увагу на виділене іншим шрифтом;

• сповільнюй темп читання на складних місцях, розберися з тим, що незрозуміло

 • Перекажи прочитане:

Постав собі запитання і вголос дай відповідь на них. Потрійний ефект: Читай! Говори! Слухай! ",

Запиши найважливіше на картках. Найбільший ефект: Читай! Говори! Слухай! Пиши!

 • Повтори весь матеріал:

•Переглядай картки у довільному порядку, аж поки запам’ятаєш усе.

Перед уроком ще раз переглянь параграф і картки.

3 група навчить нас як потрібно приймати рішення і презентує «правило світлофора»

 Коли ти був маленьким, більшість рішень приймали за тебе дорослі. Тепер тобі дедалі частіше доводиться приймати їх самостійно. Одні рішення є простими і не потребують розмірковування, наприклад, яке морозиво купити, який фільм подивитися. Інші — звичними (що сьогодні вдягнути, вчити уроки чи йти гуляти). Щ одня ми приймаємо десятки таких рішень. Тому їх називають щоденними. Рішення, які можуть мати серйозні наслідки, називають складними. Деякі з них, наприклад, де продовжити навчання після школи, можуть вплинути на твою подальшу долю. Приймаючи прості рішення, ми зазвичай покладаємося на свій смак, чиюсь пораду, робимо так, як раніше, як чинять інші. Адже ціна такого рішення невисока. Дехто звик так розв’язувати всі свої проблеми. Однак у більшості випадків краще діяти не імпульсивно, а добре усвідомлюючи наслідки своїх вчинків. У цьому тобі допоможе «правило світлофора»             

Зупинись — заспокойся і зосередься. Визнач проблему. Не приймай рішень під впливом сильних емоцій, а також тоді, коли ти дуже голодний або втомлений.

Подумай — розглянь якнайбільше варіантів свого вибору і подумай про «плюси» та «мінуси» кожного з них.

Вибери — зробивши вибір, візьми на себе відповідальність за його наслідки.

 

  4 група розповість нам як допомогти своїй пам’яті

Мнемонічні прийоми — це техніки, які допомагають швидше і краще запам’ятовувати.

Нижче наведено кілька таких прийомів.

1. Використовуй свою уяву. Ти легше запам’ятаєш інформацію, задіявши обидві півкулі мозку. Наприклад, якщо хочеш запам’ятати час, коли треба повернутися додому, уяви величезний годинник, що показує цей час і кличе тебе додому.

2. Складай формули з перших букв слів. Наприклад, для приготування риби користуються правилом трьох «П»: Підкислити, Посолити, Поперчити. Ефективне слухання описують формулою трьох «З», а ефективне читання називають методом «ПЗ три П».

3. Використовуй більш як один канал сприйняття. Наприклад, читай вголос. Можеш записати текст на диктофон, а потім послухати його перед сном. Запиши інформацію в зошит чи в комп’ютері. Поки писатимеш, мимоволі запам’ятаєш. Можна записувати на клейких папірцях, малювати схеми і розвішувати їх на видноті, аж поки запам’ятаєш.

4. Навчи когось. Найкращий спосіб запам’ятати — навчити іншу людину. Якщо поруч нікого немає, повчи свого кота, собаку чи плюшевого ведмеди­ка.

5. Використовуй знайомі образи та сильні асоціації. Згадати кількість днів у місяцях допомагають кісточки пальців. У вивченні іноземних слів найкраще допомагають асоціації. Наприклад, слово «підлога» англійською звучить як «фло» (floor). Щоб запам’ятати це, підшукай українське слово з подібним звучанням, приміром «флот». Відтак уяви, що у ванній кімнаті на підлозі утворилася калюжа, в якій плаває ціла флотилія малесеньких корабликів

ВПРАВА «ОБМІН ДОСВІДОМ»

Кожна група учнів розповідає про прийоми ефективного навчання.       

КЕРОВАНА ДИСКУСІЯ

      1. Запишіть на дошці поняття «креативність» і поясніть його значення .

      2. Мозковим штурмом наведіть приклади ситуації, в яких треба нестандартно мислити .

Для багатьох людей креативність (творче мислення) пов’язана лише з мистецтвом — музикою, живописом, скульптурою. Однак сучасний світ потребує нестандартного мислення в усіх сферах життя. Креативність — одна з найважливіших інтелектуальних навичок. Це здатність мислити вільно, знаходити свіжі ідеї та оригінальні рішення, швид ко пристосовуватися до змін і нових обставин. Декому складно мислити поза звичним порядком речей. З дитинства нас навчають, що більшість завдань мають лише одне правильне рішення. Однак коли ми починаємо працювати, то переконуємося, що уміння приймати рішення на основі аналізу багатьох варіантів цінується дуже високо. Креативні здібності допомагають розглянути проблему з різних боків, оцінити можливі варіанти та їх наслідки, знайти оригінальні ідеї для розв’язання конфліктів, виходу з кризових ситуацій. Кожна людина здатна розвинути в собі креативний потенціал, треба лише подолати деякі перепони: звичку мислити штампами, страх помилитися, бути розкритикованою тощо.

САМОСТІЙНА РОБОТА

 Зараз вам буде запропоновано картки з завданнями, які допоможуть розвитку інтелекту  і креативності (додаток 1,2,3). Це головоломки, ребуси, шаради, анаграми. Спробуйте знайти відповіді.

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • Записати в чотири клітинки словосполучення "суха трава".
 • Що трапилося 31 лютого?
 • У одного чоловіка були вовк, коза і капуста. Чоловікові потрібно їх перевезти у човні по одному, бо човен малий. Як це зробити? Якщо перевезе вовка, то коза з'їсть капусту, якщо перевезе капусту, то вовк з’їсть козу. (Спочатку перевезе козу, потім капусту, а козу повезе назад, потім вовка і знову козу)
 • Що потрібно зробити, щоб чотири хлопці залишилися в одному черевику? (Зняти з кожного по черевику)
 • Чому людина назад оглядається? (Бо у неї на потилиці нема очей)
 • Скільки яєць можна з’їсти натщесерце? (Тільки одне, бо решта вже не натщесерце)
 • До якого місця заєць біжить в ліс? (До середини, бо з середини біжить з лісу)
 • Чим до неба докинеш? (Поглядом)

1. ГОЛОВОЛОМКА

Людина розглядає портрет. "Чий портрет ви розглядаєте" – запитують у неї, і людина відповідає: "Я ріс у родині один, як палець. І все-таки батько того, хто на портреті, - син мого батька."
Чий портрет розглядає людина?
(Свого сина)

2. ГОЛОВОЛОМКА

У темній кімнаті стоїть шафа, в шухляді якої лежить 24 червоні і 24 чорні шкарпетки. Скільки найменше шкарпеток потрібно взяти із шухляди, щоб із них напевно можна було б скласти принаймні одну пару шкарпеток?
(Три пари)

ШКОЛА ЕЙДЕТИКИ. ПРИЙОМ СУГЕСТОНІЇ

Учням пропонується прочитати 15 різних слів. Закриваємо дошку і просимо учнів відтворити дані слова в послідовності, якій вони були розташовані на дошці.

 • Шафа
 • Хмаринка
 • Гніздо
 • Кінь
 • Капелюх
 • Люк
 • Футболіст
 • Чайник
 • Крила
 • Олівці
 • Зграя
 • Пляж
 • Сніговик
 • Шоколад
 • Школа

5.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ                                                                                                                                                                                Рефлексія. 1. Що найбільше запам'яталось на уроці?

                    2. Чи потрібно розвивати свої здібності? Для чого?

Підвести підсумки, зробити висновки. Виставити оцінки.

Вправа « Побажання»

Подарувати сусідові, однокласнику справа креативний подарунок.

 1.               ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати № 24 підручника, стор. 155-161

 

 

 

Додаток № 1

Завдання № 1 : склади 5 слів, в кожному з яких по 5 букв. Використовуй для цього по одній  запропонованій в фігурах букві.

  Підказка – умова : всі слова мають відношення до літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Завдання № 2  ЛАБИРИНТ 1 : прочитай вислів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБИРИНТ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

       Завдання №3:  розгадай  шараду    

 

П

П

П

П

П

П

П

 

А

 

 

 

А

 

 

 

Л

 

Л

 

 

О

 

 

И

 

 

О

 

 

Т

 

С

 

 

 

Р

 

 

 

А

 

А

 

 

 

 

 

Д

 

Завдання №4: розвяжи головоломку.

 

 1. Два батька і два сина.

Два батька і два сина піймали трьох зайців, а дісталося кожному по одному зайцю. Як це може бути?

 

 1. Як це може бути?

У одного дідуся спитали скільки йому років. Він відповів, що йому 100 років і декілька місяців, але днів народження у нього було всього двадцять п’ять. Як це може бути? 

 

 1. Мисливець і сороки

На одному дереві сиділо сорок сорок. Прийшов мисливець і вбив шість сорок. Скільки сорок залишилося на дереві?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Канюк Валентина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
4571
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку