20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок " Реакції обміну між розчинами електролітів".

Про матеріал
9 клас. Хімія Конспект уроку хімії для 9 класу з теми " Реакції обміну між розчинами електролітів." Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Форми організації навчально-виховного процесу: фронтальна, групова, індивідуальна. Методи навчання: словесні, частково-пошукові, практичні (лабораторні досліди), інтерактивні, використання ІКТ. Наочність та обладнання: таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді, реактиви відповідно до змісту лабораторних дослідів, комп’ютерна презентація комплект табличок «екологічні проблеми людства», дидактичні картки «Хімічне лото», «Катіони і аніони».
Перегляд файлу

Сіверський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2

 

 

 

 

 

 

 

Урок хімії у 9 класі

 

 

 

 

 

Підготувала

Миронова Надія Геннадіївна,

вчитель хімії та біології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019р.

 

9 клас. Хімія

Тема.  Реакції обміну між розчинами електролітів

Задачі:

 1. Освітня. Сформувати поняття про сутність реакцій йонного обміну, удосконалювати вміння пояснювати суть процесу  електролітичної дисоціації, навички складання рівнянь електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, встановлювати відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами, формувати вміння записувати реакції в молекулярній, повній та скороченій йонній формах, вдосконалювати техніку проведення хімічного експерименту;
 2. Розвивально-корекційна. Розвивати вміння спостерігати і порівнювати, досліджувати умови протікання реакцій йонного обміну до кінця, порівнювати результати дослідів і робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові звязки; розвивати довільну увагу; коригувати самоконтроль під час складання рівнянь електролітичної дисоціації речовин, рівнянь реакцій обміну

3.  Виховна. Виховувати самостійність і працьовитість, вміння працювати в групі. Екологічне виховання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форми організації навчально-виховного процесу: фронтальна,

                  групова, індивідуальна.

Методи навчання: словесні, частково-пошукові, практичні (лабораторні

                  досліди), інтерактивні, використання ІКТ.

Наочність та обладнання: таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді,

                   реактиви відповідно до змісту лабораторних дослідів, комп’ютерна

                  презентація комплект табличок «екологічні проблеми людства»,

                  дидактичні  картки «Хімічне лото», «Катіони і аніони».

Хід уроку:

 

Етап уроку

Назва та зміст уроку

Діяльність вчителя та учнів

Великий шлях починається з маленького кроку вперед

І.

Організаційний етап. Привітання, налаштування на робочий настрій, перевірка організації робочого місця, правила роботи на уроці.

Організація класу, налаштування на роботу

ІІ.

Актуалізація опорних знань.

 • Які речовини належать до електролітів?
 • Що відбувається з електролітами в розчинах?
 • Поясніть суть процесу  електролітичної дисоціації
 • Який механізм електролітичної дисоціації?
 • Чому дані речовини відносять до електролітів?
 • Написати рівняння електролітичної дисоціації.
 • І варіант: купрум сульфат, натрій гідроксид;
 • ІІ варіант: натрій хлорид, арґентум нітрат
 • ІІІ варіант: барій нітрат, натрій сульфат
 • ІV варіант: ферум (ІІІ) хлорид, калій ціанід
 • Вкажіть катіони та аніони. Чому ви так вважаєте?

Фронтальна бесіда

 

 

 

 

 

Робота біля дошки 4 учнів, решта дітей працюють в зошитах за 4 варіантами; взаємоперевірка

ІІІ.

Оголошення теми уроку. Учні формулюють основні цілі уроку, свої сподівання щодо уроку.

Фронтальна бесіда. Слайд №1

ІV.

Мотивація навчальної діяльності.

У 30-50 роки ХХ ст. активно розвивалася наука і техніка. Значно збільшилися обсяги хімічних виробництв. З якими проблемами стикнулося людство? (сировинна, збільшення кількості і небезпечності відходів, кислотні дощі, шкода здоров’ю) Які механізми дії цих проблем? Можливі шляхи вирішення проблем.

Фронтальна бесіда

V.

Первинне сприйняття і осмислення.

 1. На дошці записано рівняння електролітичної дисоціації. Що станеться, якщо злити ці розчини між собою?
 2. Візьміть картки «Хімічне лото». Змоделюйте взаємодію
 • натрій хлориду та купрум сульфату
 • натрій хлориду та арґентум нітрату
 • Яка з цих реакцій відбувається до кінця? Чому
 1. Складання опорної схеми:

Відбудеться хімічна реакція

 

 

Утворена речовина одразу ж дисоціює

Реакція іде до кінця   

 

 

 1. Перевірка даної гіпотези за допомогою досліду. З метою економного ставлення до використання хімічних реактивів використовується додатковий матеріал "День ліміту" (див. Додаток 1).

Лабораторний дослід № 1. Реакції обміну між розчинами електролітів, що проходять з випаданням осаду.

 • І група: натрій хлорид, арґентум нітрат;
 • ІІ група: купрум сульфат та натрій гідроксид;
 • ІІІ група: ферум (ІІІ) хлорид, калій ціанід;
 • ІV група: барій нітрат, натрій сульфат.
 1. Інструкція з виконання досліду.
 2. Інструктаж з БЖ.
 3. Виконання досліду.
 4. Презентація результатів.
 5. Оформлення результатів.

Реагенти

Спостереження

Висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Показ механізму утворення осаду арґентум хлориду.
 2. Запис рівнянь реакції у молекулярній формі.

 

 1. Запис рівнянь реакцій натрій хлориду з арґентум нітратом, купрум сульфату з натрій гідроксидом  в повному та скороченому йонному вигляді.

 

Фронтальна бесіда

 

Моделювання взаємодії речовин

Слайд № 2

 

Табл. розчинності

 

Складання опорної схеми

Слайд №3

 

 

 

 

 

Повідомлення

 

 

 

Лабораторний дослід

 

Слайд № 4

 

 

 

Підручник

 

 

 

 

Слайд № 5

 

 

 

 

Слайд №6

Робота біля дошки 4 учнів. (вимкнення проектора)

Пояснення з використанням дидактичних карток «катіони і аніони».

VІ.

Вторинне сприйняття і засвоєння

 1. Запис рівнянь реакцій ферум (ІІІ) хлориду з калій ціанідом, барій нітрату з натрій сульфатом в повному та скороченому йонному вигляді.
 2. Позначте скорочене йонне рівняння, яке відповідає реакції між ферум (ІІІ) нітратом і калій гідроксидом у розчині:

а) Fe³+ + 3OH- =Fe(OH)3↓;

б) K+ + NO3- = KNO3.

 1. Додатково. Позначте пари речовин, реакції між якими в розчині відбуватимуться до кінця:

а) РвSO4 i KOH;

б) KNO3 i NaOH;

в) H2SO4 i KNO3;

г) K2SiO3 i HNO3.

 

Спільна робота учнів та вчителя біля дошки з використанням дидактичних карток «катіони і аніони» та завдань на картках.

Слайд №7

 

 

Слайд № 8, 9

VІІ.

Підведення підсумків.

 1. Що ми вивчили на сьогоднішньому уроці?
 2. За якої умови реакції в розчинах електролітів протікають до кінця?
 3. Де ми стикаємося з цими розчинами в нашому житті?
 4. Розв’язання проблемного питання.

На початку уроку ми поставили запитання: з якими проблемами стикнулося людство? (сировинна, збільшення кількості і небезпечності відходів, кислотні дощі, шкода здоров’ю)

     Які механізми дії цих проблем?

 • Розчинення відходів у воді та утворення розчинів електролітів
 • Взаємодія розчинів один з одним та з об’єктами навколишнього середовища (кислотні дощі, ерозія ґрунту, забруднення рослин, зниження імунітету, вживання забрудненої їжі та води, знищення природного середовища існування організмів )
 • Вдихання відходів та утворення в організмі отруйних речовин
 • Можливі шляхи вирішення проблем (встановлення якісних очисних споруд, заборона використання небезпечних продуктів хімічного синтезу, комплексне використання сировини, вторинна переробка ресурсів, знешкодження небезпечних відходів, грамотне використання засобів побутової хімії, мінеральних добрив,засобів захисту рослин, дотримання здорового способу життя, розробка альтернативних видів палива, використання сонячної енергії).

Фронтальна бесіда

 

 

 

 

Мікрофон.

 

 

 

 

Дерево рішень

«екологічні проблеми людства»

VІІІ.

Домашнє завдання. Параграф №10 підручника, вправа 3.  Пояснення ходу виконання ДЗ. Підготувати повідомлення про реакції йонного обміну, які відбуваються в організмі людини.

Пояснення

 

 

 


Додаток № 1.

ДЕНЬ ЛІМІТУ

   Кожного року все раніше приходить День ліміту – умовний день, коли людство, використавши відновлювані природні ресурси, які має в своєму розпорядженні на 365 днів, починає поглинати ті, що призначені для майбутніх поколінь. Так, "природний капітал", яким можна було користуватися у 2009 році, виявився вичерпаним до 25 вересня, повідомляють вчені. Дату дня перевищення ліміту розраховує асоціація Global Footprint Nerwork, яка визначає, що ми залишаємо на планеті протягом повсякденного життя, - враховуючи їжу, яку ми з’їдаємо, речі, без яких, як нам здається, ми не можемо обійтися тощо.

   Якщо у 1961 році людство споживало половину ресурсів планети, то у 1986 році використало свої річні ресурси до 31 грудня. У 1995 році цей день настав 21 листопада, а у 2005 році – 2 жовтня. Правда, у 2008 році День перевищення ліміту трохи затримався порівняно з прогнозами через економічну кризу.

   Сьогодні ми використовуємо на 40% більше того, що планета Земля може нам запропонувати, а у 2050 році людству буде потрібна планета-близнюк, щоб використовувати її для добування сировини, води, лісу, енергоресурсів… Можливо, цього і не трапиться, якщо люди приймуть рішення на користь технологічних інновацій, змінять стиль свого життя й відношення до природи, - тільки це зможе поступово відновити екологічну рівновагу. А інакше який сенс в усіх перемогах людства?

   Ми ж із вами можемо зробити свій внесок в економію природних багатств планети.

 Запам'ятайте, що великий шлях починається з маленького кроку вперед!

 


Додаток 2

 

 

а) Fe³ + 3OH =Fe(OH)3↓;

б) K + NO3 = KNO3.

Додатково. Позначте пари речовин, реакції між якими в розчині відбуватимуться до кінця:

а) РвSO4 i KOH;

б) KNO3 i NaOH;

в) H2SO4 i KNO3;

г) K2SiO3 i HNO3.

Позначте ті пари речовин, реакції між якими в розчині є незворотними:

а) Na2SO3 i HCl;

в) H2SO4 i NaNO3;

 

І варіант: купрум сульфат, натрій гідроксид;     CuSO4     NaOH

ІІ варіант: натрій хлорид, арґентум нітрат          NaCl       Ag NO3

ІІІ варіант: барій нітрат, натрій сульфат              BaNO3    Na2SO3

     ІV варіант: ферум (ІІІ) хлорид, калій ціанід        Fe Cl3      KCNS

 

Додаток 3

Причини екологічної кризи, її наслідки та шляхи подолання (матеріал для Дерева рішень. Шрифт - 100)

Розчинення відходів у воді та утворення розчинів електролітів

Ерозія ґрунту

Взаємодія розчинів один з одним та з об’єктами навколишнього середовища - кислотні дощі

Забруднення рослин

Зниження імунітету

Вживання забрудненої їжі та води

Знищення природного середовища існування організмів

Вдихання відходів та утворення в організмі отруйних речовин

Встановлення якісних очисних споруд

Заборона використання небезпечних продуктів хімічного синтезу

Комплексне використання сировини

Вторинна переробка ресурсів

Знешкодження небезпек-них відходів

Грамотне використання засобів побутової хімії мінеральних добрив,засобів захисту рослин

Дотримання здорового способу життя

Розробка альтернативних видів палива

Використання сонячної енергії

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
7 серпня
Переглядів
30
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку