Урок "Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?». Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки."

Про матеріал
Конспект уроку для вивчення теми "Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?». Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки."
Перегляд файлу

Тема: Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?». Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки.

Мета: актуалізувати та поглибити знання про фундаментальні проблеми економіки та їх розв'язання ринковою системою; з'ясувати, які чинники впливають на вибір підприємця що, як і для кого виробляти; сформувати знання про конкуренцію як об'єктивну основу ринкової системи; розвивати вміння оцінювати, чи варто розпочинати справу, яку технологію обрати, хто є потенційним покупцем, розрізняти механізм досконалої та недосконалої конкуренції; розвивати економічне мислення, виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань (з використанням компютерної техніки)

Обладнання: компютер, підручник, роздатковий матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 Настрій на позитив

Притча «Перешкоди на шляху людини»

    У Давні часи Король на одній із доріг міста наказав помістити великий камінь. Йому було цікаво, чи перенесе хтось здоровенну брилу із своєї путі. Деякі найбагатші торговці чи вельможі просто обходили перепону, інші – звинувачували короля за, те що він нічого не робить для держави, навіть не може забезпечити чистими дорогами, проте ніхто нічого не робив для того, щоб прийняти камінь.

    Одного разу цією дорогою йшов селянин. Підійшовши до каменю, він спробував його відсунути. Довго йому це не вдавалося, але врешті-решт, тяжка брила піддалася, а на місці, де раніше лежав камінь, виявився мішок із золотими монетами та запискою Короля, у якій йшлося, що гроші для того, хто прийме камінь з дороги.

Селянин у той момент пізнав істину: кожна перепона для нас є шансом повчитися чомусь новому та покращити своє життя.

Я бажаю Вам з легкістю долати життєві труднощі, завжди отримувати цінний досвід та винагороду за Вашу працю.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Бесіда за запитаннями.

Чи можна пояснити обмеженість ресурсів безмежністю потреб?

Розгляньте бланки запитань "Логічність", на якому дані завдання з двома зв'язаними між собою категоричними судженнями й висновок (силогізм). Висновки частково наведені логічні, а в деяких випадках не правильні. Потрібно визначити, які висновки правильні, які помилкові.

Бланк завдання "Логічність"

1.Усі виробничі ресурси обмежені.

Сонячна енергія - ресурс.

Значить, сонячна енергія обмежена.. (Ні)

2. Людські потреби є безмежними.

Комп'ютер - це потреба.

Отже, його програма повністю ніколи не задовольнить.(Так)

3. Неефективні методи виробництва ведуть до часткового безробіття.

Фермер не ефективно веде господарство.

Отже, він частково безробітний.. (Так)

4.У сучасному товарному виробництві існує тенденція до дальшого його розширення.

Це проявляється у спеціалізації праці, перетворенні результатів наукових досліджень на товар, зростанні ролі нематеріального виробництва.

Значить, потрібно буде відкривати більше шкіл, наукових центрів. (Ні)

 

Бесіда за запитаннями.

1. Якою діяльністю ви щойно займались? (Вибирали)

 

1    Яка основна проблема постає перед кожним економічним суб’єктом? (проблема вибору та альтернативної вартості).

2    Як вирішується вищезгадана проблема в сучасних умовах? (кожна людина поводиться раціонально: намагається отримати максимальне задоволення своїх потреб за наявних ресурсів; споживач керується суб’єктивною оцінкою нагальності тієї чи іншої потреби та схильний до того, щоб постійно змінювати структуру споживання).

2. Як часто стоїть перед вами проблема вибору?

 

Епіграфом до нової теми уроку є слова «Чим більше ти знаєш, тим більше ти можеш» відомого арабського мислителя Абу. Сучасний рівень знань дає змогу науковцям  визначити ті основні проблеми, які вирішує кожна економічна система (модель), а також знайти ефективні способи їх вирішення.         

ІІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів

Розповідь учителя.

Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її суб'єктів. Так, підприємці вибирають найкращі серед ринків збуту продукції, закупівлі сировини, між перспективами розширення й згортання виробництва; споживачі вибирають серед великої маси товарів і послуг, ті у які можна вкласти свої обмежені кошти. Як продавцям, так і покупцям необхідно робити вибір, аби найоптимальніше використати ресурси й отримати максимальну вигоду.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?».

Завдання.

Уявіть себе на місці підприємця, який бажає зайнятись виробництвом дитячих іграшок. Які питання він перш за все повинен поставити перед собою? (Що виробляти? Як виробляти? Для якого віку?)

 

Проблеми - що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? - вважаються головними. (презентація)

Розповідь учителя.

Яким же чином головні економічні питання розв'язує ринок?

- Розглянемо перше питання - що виробляти? Його доводиться розв'язувати підприємцям при організації своїх виробництв. Необхідно вибрати такий вид продукції, який забезпечив би прибуток і процвітання фірми. У ринковій економіці відповідь на це питання дає сам ринок. Якщо різко зростає потреба в якомусь товарі (збільшуються його закупки), значить буде розширюватись виробництво даного товару. А це означатиме збільшення цін і попиту на відповідні ресурси. Зовсім іншою буде ситуація, якщо з певних причин попит на товар знизиться. "Голосування" грошима зорієнтує виробника на те, щоб виробництво цього товару зменшити, а ресурси використати в іншій сфері, для виробництва інших товарів.

 

Отже на запитання "що виробляти?" відповідають самі споживачі своїми коштами. "Голосування" споживачів відбувається постійно: кожну хвилину, день, місяць, рік. Ринок створює досить надійний механізм виробничої орієнтації виробників, оскільки в його основу покладені потреби людей, зорієнтовані на їх доходи.

 

Завдання.

Ваша сім'я прийняла рішення розпочати свою справу. На сімейній раді вирішили випікати тістечка трьох видів: із маком, із повидлом та згущеним молоком. Після першого дня роботи ви зробили підрахунки й занесли всі дані до таблиці. Як ви на основі аналізу таблиці, відреагуєте на ринкову ситуацію, якщо за попередніми дослідженнями ви мали продати всі тістечка?

(Презентація)

 

 

Тістечка

Кількість випечених тістечок,

 шт.

Витрати на одиницю товару, грн

Ціна одного тістечка, грн

Продано тістечок,

 шт.

Дохід, грн

Реакція на ринкову ситуацію

Із маком

100

1,5

1,8

90

(90*1,8)-(90*1,5)=162-135=27

 

Із повидлом

100

1,4

1,6

80

(80*1,6)-(80*1,4)=128-112=16

 

Зі згущеним молоком

100

1,8

2,2

100

(100*2,2)-(100*1,8)=220-180=40

 

 

Як вирішується проблема «Як виробляти»?

Проблема «Як виробляти» пов’язана із організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва.

У розв’язанні проблеми важливим чинником виступає «голосування» грошима та конкуренція.

Завдання.

Виконавши завдання 1 у практикумі, ви зрозумієте, як саме підприємство розв'язує питання "як виробляти".

Як вирішується проблема «Для кого виробляти»?

Розв’язання проблеми «Для кого виробляти» залежить від смаків споживачів; бажань споживачів; можливостей споживачів купити певний товар.(презентація)

В основі вирішення проблеми лежать грошові доходи споживачів.

Бажання і можливості покупців придбати певний товар також залежать від ціни товару; ціни доповнюючого товару (товару-комплементу); ціни товару-замінника (товару-субституту). (презентація)

 

- Тож, підсумовуючи відповіді на три основні проблеми економіки, можна зробити висновок, що рішення приймаються виробниками й споживачами самостійно. А оскільки у розв'язанні цих проблем їх бере участь велика кількість, то, здавалося б, це повинно привести до диспропорції та хаосу в економіці. Проте ринкова система, незважаючи на окремі недоліки, усе ж забезпечує порядок і стабільність. Як саме?

Виступ учня.

Вперше здатність ринку поєднувати особисті й суспільні інтереси обґрунтував А.Сміт у відомій праці "Дослідження про природу і причини багатства народів". Він проголосив принцип "прихованої руки". Його суть полягає в тому, що кожен індивід, вкладаючи свій капітал із метою одержання максимального прибутку, переслідує власний інтерес, але при цьому він направляється "прихованою рукою" на досягнення суспільного блага.

Відкриття А.Сміта здійснило великий вплив на весь дальший розвиток економічної думки. І хоча з часом історичний досвід довів недоліки ринку, пов'язані з монополією та іншими чинниками, які зумовлюють втручання держави в економіку (забруднення навколишнього середовища та ін.), значення відкриття не зменшується. Воно входить в арсенал тих доктрин, які і сьогодні враховують держави з ринковою економікою в своїй економічній політиці і насамперед у створенні ефективного ринкового механізму.

2.Поняття конкуренції

- Ринкова економіка безпосередньо спирається на економічні інтереси споживачів і виробників. У досягненні своїх інтересів люди конкурують між собою.

Презентація

КОНКУРЕНЦІЯ (від лат. concurrerre – зіткнення, змагання) – це змагання за можливість повніше реалізувати свій інтерес. Конкуренція відбувається не лише між виробниками, а й споживачами та іншими соціальними групами.

- Поміркуйте, якими способами виробники (продавці) можуть залучити до себе увагу покупців? (презентація)

(діти перераховують – цінові і нецінові способи: зниження ціни, оригінальна упаковка, гарна якість, поліпшений сервіс, реклама, акції, лотереї, конкурси, додаткові послуги – ВІП-зали, віп-скидки, тощо)

Якою ж буває конкуренція? За якими критеріями розрізняють різні види конкуренції? (працюємо практикум, вправа 6.5)

Критерії характери-

стики

Досконала

(чиста)

конкуренція

Недосконала конкуренція

Монополістична

конкуренція

Олігополія

Монополія

Кількість фірм, що виробляють конкретний продукт

Велика кількість незалежних одна від одної фірм

Багато фірм

Кілька фірм

Одна фірма

Тип продукту

Однорідний

Неоднорідний

(диференційований)

Однорідний,

неоднорідний

Унікальний, не має аналогів

Умови входження в ринок

Вільні

Відносно легкі

Обмежені

Практично неможливі

Контроль за цінами

Відсутній

Практично відсутній

Значний, за

 принципом лідерства

Дуже значний, іноді повний

 

Приклади

Ринок сільськогоспо-

дарської продукції

Виробництво одягу,

взуття

Виробництво сталі й прокату, автомобілів, побутової техніки

Регіональні підприємства комунальних послуг

 

- Як  будь-який суспільний процес, конкуренція має й нега­тивні наслідки. Давайте працюючи в групах,  спробуємо визначити  які наслідки має конкуренція, позитивними чи негативними вони є . ( групи працюють 3 хв,зазначаючи позитивні та негативні наслідки на папірцях різного кольору,  потім наклеюють на дошці).

Закріплюємо по презентації.

Позитивні риси конкуренції:   

  • змушує людей пристосовуватись до нових ситуацій
  • підвищує ефективність виробництва
  • знижує ціни і підвищує загальний добробут   

Негативні риси конкуренції:

  • роз’єднує людей як супротивників
  • знищує найслабших
  • зменшує доходи найманих працівників

- А зараз учні, які отримали  випереджаюче завдання, висловлять аргументи на підтримку і проти конкуренції

Аргументи на підтримку конкуренції:

    Альфред Маршалл (1842-1924): конкуренція існує «для підтримки енергії і саморозвитку суспільства», а припинення її дії «може порушити стабільність суспільного добробуту». На конкуренцію найчастіше нарікають ті торговці і промисловці, ціни на товари яких вона знижує. Хоча «енергія і винахідливість» конкурента, який спричинив це зниження, обертається вигодою для суспільства («Принципи політичної економії», т. 1).

    Фрідріх Август фон Хайєк (1899-1992): «Конкуренція являє собою процедуру відкриття, пізнання нового – процедуру, властиву еволюції в усіх її формах, що змушує людину поза її бажанням пристосовуватись до певних ситуацій. І саме за рахунок зростаючої конкуренції, а не за рахунок солідарності збільшується поступово наша ефективність» («Згубна самовпевненість. Помилки соціалізму»).

Аргументи на проти конкуренції:

    Шарль Фур'є (1772-1837): конкуренція викликає скорочення заробітної плати і веде народ «до злиднів через успіхи промисловості». «Будь-який трудящий перебуває в стані війни з іншими і недоброзичливий до них через особистий інтерес» («Новий господарський і соцієнтарний світ)

    Микола Чернишевський (1828-1889): «Ця війна називається конкуренцією…вона нищить усіх найслабших у кожному званні, у кожній справі» («Капітал і праця»).

    Карл Маркс (1818-1883): конкуренція сприяє технічному прогресу і нагромадженню капіталу, проте вона – засіб експлуатації. «Конкуренція…серед робітників дає змогу капіталістові зменшити ціну праці, а спадна ціна дає йому, у свою чергу, можливість додатково збільшити робочий час» («Капітал», т.1).

V. Завдання на закріплення матеріалу (виконуються в групах)

- А зараз я пропоную вам комплект карток із завданнями. Працюючи в групах, на  основі висловлювань вигаданих підприємців визначте, у якій ринковій структурі працює кожний з них та дайте їй характеристику. (учні на півватмані пишуть назву ринкової структури та її основні характеристики, потім все вивішують на дошці. )

Підприємець №1: Мої справи йдуть відмінно. Я випускаю унікальний товар, у якого немає близьких замінників. На цей товар я сам призначаю ціну, і ціна ця досить висока.

Відповідь: Підприємець є монополістом, тому що тільки для монополіста характерний випуск унікального товару. Товару  буде випущено менше, а ціна на нього буде вище, чим вона була б при конкурентній структурі ринку. Приклад монополії: система електропостачання, газопостачання.

Підприємець №2: У мене може бути як стандартний, так і диференційований товар. Я й мої конкуренти дотримуємося політики твердої ціни, адже нас так мало в галузі.

Відповідь: Підприємець здійснює свою діяльність в олігополії. Прикладом такої ринкової структури служить автомобільна галузь промисловості.

Підприємець №3: Я в погоні за максимальним прибутком можу маніпулювати ціною, кількістю продукту, але головне в моєму бізнесі, не забувати про рекламу! І все робити для того, щоб покупець завжди міг відрізнити мій товар від товару конкурентів за рахунок уявних або дійсних відмінностей.

Відповідь: Даний підприємець працює на ринку монополістичної конкуренції. Щоб мати хоча б невелику ринкову владу над покупцями, підприємцеві постійно доводиться користуватися рекламою, доводячи унікальність свого товару. Прикладом такої ринкової структури служать мережі салонів- перукарень, кафе і т.д.

Підприємець №4: Перевага мого бізнесу полягає в тому, що скільки б товару я не запропонував до продажу на ринку, я весь його продам без усякої реклами. Звичайно, мені доводиться миритися з тим, що я ніяк не можу вплинути на ринкову ціну товару, але вже якщо ця ціна стає занадто низкою, я можу легко покинути цю галузь перейти в іншу.

Відповідь: Підприємець працює на ринку досконалої конкуренції.. Його частка на ринку настільки мала, що він ніяк не може вплинути на ринкову ціну. Підприємець випускає стандартний товар, тому він не має потреби в рекламі. Прикладом цієї ринкової структури служить ринок зерна, ринок валюти, ринок цінних паперів.

Додаткове завдання

Вправа на фокус уваги – завдання «Хто швидше»

Назвати, до яких ринків за типом конкуренції належать нижчеподані компанії:

Нью-Йоркська фондова біржа                  Фірма з виробництва авто марки «BMW»    

(досконала конкуренція)                          (олігополія)

«Київський метрополітен»            Виробництво парфумів марки «Dior»

(чиста монополія)                       (монополістична конкуренція)

 

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя.

- в умовах ринку вибір варіанта використання ресурсів визначаються через взаємодію споживачів із виробниками, що виступають на ринку як покупці і продавці, таким чином визначаючи відповіді на запитання "що? як? для кого?";

- економічні рішення приймаються як виробниками так і споживачами;

- ринкова економіка безпосередньо спирається на економічні інтереси споживачів і виробників. У досягненні своїх інтересів люди конкурують між собою.

VІІ. Домашнє завдання

1. ст.34 - 38 підручника І.Радіонової " Економіка".

2. Написати есе на тему «Що було б, якщо б не було конкуренції».

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
6 лютого
Переглядів
300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку