Урок. Рольові функції та рольові конфлікти. Конфліктність. Різновиди конфліктів."

Про матеріал

Розробка , послуговуючись інноваційними технологями, дає можливість учням не тільки поглибити свої знання з теми, а й застосовувати опановану теорію в повсякденному житті, вчителю - можливість ще раз переглянути технологію проектів і виробити власний алгоритм. Презентацію до уроку викладено на сайті, відео - за посиланням https://drive.google.com/file/d/0B4svGx73qdr7cWdWN2FSZFQxSkU/view

Перегляд файлу

Тема:  Рольові функції та рольові конфлікти. Конфліктність. Різновиди конфліктів.

 

 мета: ознайомити учнів з термінологією;розвивати пам'ять, увагу, вміння  

             аналізувати і  робити висновки; виховувати культуру ділового спілкування.

тип уроку:засвоєння нових знань

обладнання: відеоролик «Роль»; таблиця ( презентація) «Типи конфліктів».

 

                                                ХІД УРОКУ.

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями:

 • що називають конфліктом?
 • чи стикалися ви з такою ситуацією?

     3.Тема уроку

1)Лекція з елементами бесіди (на уроці я  застосовую

інтерактивні технології: відеоролик  « Роль», а потім разом з групою за методом «Незакінчене речення» складаємо і записуємо колективний  тезовий конспект конспект).

 • Роль - це засіб функціональної включеності в групу.

Про роль як про особистісну характеристику можна говорити тоді, коли вона є прийнятою особистістю, тобто коли людина відчуває рольову ідентичність, переживає себе суб'єктом ролі.     

    Можна виділити такі форми рольової ідентичності:

 • статева - одна із основних форм ідентичності, що полягає в ототожненні себе з тією чи іншою статтю;
 • етнічна - пов'язана з національною самосвідомістю, мовою і соціокультурними особливостями;
 • групова - пов'язана з членством в різних соціальних групах;
 • політична - пов'язана із соціальними і політичними цінностями;
 • професійна - пов'язана з професійними ролями.

Конфлі́кт (від лат. conflictus) — зіткнення або боротьба, ворожі стосунки. Конфліктні ситуації вивчає конфліктологія.

Конфлікт — ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.

Конфліктувати можуть громадські групи, групи тварин, окремі особистості і особини у тваринному світі, технічні системи.

Рольовий конфлікт можна тлумачити не тільки як суперечність між ролями партнерів зі спілкування, а й як суперечність між поведінкою одних і очікуваннями інших.

2)Робота з наочністю (за допомогою таблиці( презентації)

розглядаю чотири типи конфлікту

 

                            Розрізняють чотири основних типи конфлікту:

C:\Documents and Settings\Marina\Рабочий стол\21.gif

     а) внутрішньоособовий конфлікт. Цей тип конфлікту може проявлятися в різних формах.

- Одна з найпоширеніших форм — рольовий конфлікт, коли до однієї людини висуваються суперечливі вимоги з приводу того, яким повинен бути результати праці. Наприклад, завідувач відділу чи секції універмагу може вимагати, щоб продавець постійно знаходився у відділі і надавав покупцям інформацію та послуги. Пізніше завідувач може висловити своє незадоволення тим, що продавець надто багато часу витрачає на покупців і мало приділяє уваги поповненню відділу товарами, тоді продавець сприймає вказівки відносно того, що робити і чого не робити як несумісні.

-  Внутрішньоособовий конфлікт може виникнути, також внаслідок неузгодження виробничих завдань і особистих потреб працівників. Наприклад, працівник планує поїздку за місто для відпочинку у вихідні. Проте наприкінці робочого тижня керівник ставить перед ним нові завдання, що потребують праці у вихідні. Перегляд планів працівника приведе до внутрішньоособового конфлікту

- Внутрішньоособовий конфлікт виникає також при перевантаженні і недовантаженні на роботі.

 Більшість цих конфліктів пов'язана з низьким рівнем задоволення від праці, невпевненістю в собі чи організації, часткою якої є працівник.

 б)міжособовий конфлікт. Цей тип конфлікту найбільш поширений. В організації він виражається по-різному. Зокрема, як боротьба керівників за обмежені ресурси, капітал чи робочу силу, за використання певного обладнання, за схвалення певних ідей. Кожен із керівників вважає, що оскільки ресурси обмежені, він повинен переконати вище керівництво виділити ці ресурси саме йому, а не комусь іншому.

 - Міжособовий конфлікт виявляється також як зіткнення особистостей. Люди з різними рисами характеру, поглядами та цінностями інколи просто не в змозі співіснувати.

в)конфлікт між особою і групою. Виробничі групи встановлюють певні типи поведінки. Кожен повинен дотримуватись їх, щоб визнаватися групою і, тим самим, задовольнити свої соціальні потреби. Однак, якщо очікування групи знаходиться у суперечності з очікуваннями особистості, може виникнути конфлікт. Прикладом може служити те, коли людина, прагнучи зробити більше, працює понаднормово чи перевиконує план. І ця поведінка розглядається групою як негативна.

 - Між особою і групою може виникнути конфлікт, якщо особа займає позицію, що відрізняється від позиції групи. Прикладом може бути те, що вирішуючи як збільшити обсяги виробництва, група вважатиме, що для цього потрібно знизити ціни. Але буде й така людина, що запропонує цього не робити, оскільки це може знизити прибутки та змінити у споживачів думку про якість продукції. Ця ситуація теж може стати причиною конфлікту.

 - Аналогічний конфлікт може виникнути при виконанні посадових зобов'язань керівника. Керівник може бути змушений застосувати дисциплінарні заходи, які можливо не популярні серед підлеглих. Тоді група може нанести зустрічний удар — змінити ставлення до керівника і, наприклад, знизити продуктивність праці.

 г)міжгруповий конфлікт. Будь-яка організація складається з формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Найчастіше конфлікт виникає через розбіжності в цілях чи інтересах функціональних структурних груп.

 Наприклад, торговий відділ торгівельної організації зацікавлений у тому, щоб збільшити обсяги продажу продукції, а контрольний відділ вимагає закриття ряду підприємств на інвентаризацію, щоб перевірити стан збереження цінностей, хоч це і пов'язано з витратами. І тут виникає конфліктна ситуація.

 - Конфліктна ситуація може виникати і у ході боротьби між структурними підрозділами за матеріальні, фінансові чи трудові ресурси.

 д) трудовий конфлікт — це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо:

 • встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
 • укладання чи зміни колективного договору, угоди;
 • виконання колективного договору, угоди чи окремих їх положень;
 • невиконання вимог законодавства про працю.

    Конфлікти можуть проходити яку відкритій, так і в прихованій формі.

 Відкриті трудові конфлікти найчастіше розгортаються на діловій основі і характеризуються чітко вираженим зіткненням сторін — лайки.

 При прихованому конфлікті відсутні явно виражені агресивні дії між сторонами.

 Конфліктна ситуація — це різні позиції сторін з певного приводу, прагнення до протилежних цілей, використання різних засобів їх досягнення, незбіг інтересів, мотивів тощо.

 Як правило, в основі конфліктної ситуації лежать об'єктивні протиріччя, проте інколи досить будь-якого приводу, інциденту і може виникнути конфлікт.

 Інцидент — активізація діяльності однієї із сторін, інтереси якої нехтуються.

                   2)Практична частина(тест: чи конфліктна  ти особистість)

 

3. Закріплення

Гра « Мікрофон»: за допомогою методу «незакінчене речення» на цьому уроці я засвоїла такі поняття….

 

4. Підсумки

5. Д/З

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Етика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
5 липня 2018
Переглядів
357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку