21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок "Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення"

Про матеріал

В поданій розробці використано різні види практичних вправ на постановку розділових знаків між частинами СПР та виконання різних видів мовного розбору. Всі завдання дібрано відповідно до лексичної теми "Т. Шевченко"

Перегляд файлу

Тема : Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення .                                                                                           

 

                                                                                      Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!... Знать, од Бога

І голос мой, і ті слова

Ідуть меж люди!..

 Т. Шевченко.

Завдання :

 • оволодіти вміннями і навичками виокремлення, побудови,аналізу  різних типів складнопідрядних речень;
 • удосконалити та закріпити пунктуаційні навички;
 • удосконалити вміння виконувати всі види мовного розбору.

Здобувачі знатимуть:

 • види складнопідрядних речень;
 • засоби зв’язку частин складнопідрядних речень;
 • розділові знаки у складнопідрядному реченні.

Здобувачі вмітимуть:

 • розпізнавати види складнопідрядних речень;
 • розрізняти їх, добирати до складнопідрядних  речень синонімічні варіанти;
 • складати зазначені конструкції за певним комунікативним завдання;
 • інтонаційно та пунктуаційно оформлювати їх;
 • послуговуватися ними у зв’язному мовленні;
 • виконувати різні види мовного розбору.

Проблемні завдання:

Доведіть чи спростуйте тези:

 •  між  головною і підрядною частиною  складнопідрядного речення завжди ставиться кома;
 • для визначення типу підрядного речення  достатньо знати групи сполучників.

Лінгвістична тема : Т.Г.Шевченко – геніальний поет, філософ,громадський діяч.

«Незакінчене  речення…»

 • хочу поглибити знання…
 • мені цікаво з’ясувати …
 • прагну навчитися правильно визначати…

                                            ХІД   ЗАНЯТТЯ

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, завдань заняття. Постановка проблемного завдання.

ІІІ. Робота над виконанням завдань заняття.

 1. Аналіз методичної  бази.
  1.                   «Ґронування».
  2.                   «Мікрофон».
  3.                   Аналіз таблиці «Складнопідрядне речення».
 2. Виконання практичних завдань.
  1.                   Завдання на сприйняття синтаксичної структури речення.
  2.                   Лінгвістичний експеримент.
  3.                   Завдання на орієнтацію в схемах складних речень.
  4.                   Дослідження-відновлення.
  5.                   Графічний диктант.
  6.                   Кодована робота.
  7.                   Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.
 3. Стилістичний аналіз.
 4. *Творча робота.

IV. Рефлексія. Самооцінка. 

V. Домашнє завдання

 

Вступне слово.

Прочитайте план заняття. Чи задовольняє він вас? Які види роботи додали б ? Які б прибрали? Відмітьте види роботи, які обираєте для себе. Поставте собі перспективну оцінку на заняття

Прочитайте епіграф. Чому саме ці слова взяті ? Передбачте лексичну тему

Які труднощі виникають під час розбору складнопідрядних речень?

                                                             "… Возвеличу Малих отих рабів німих!

                                                              Я на сторожі коло їх Поставлю слово"

             Т.Шевченко

Визначимо проблеми , які вирішимо напротязі заняття

Проблемні завдання:

 • між  головною і підрядною частиною  складнопідрядного речення завжди ставиться кома;
 • для визначення типу підрядного речення  достатньо знати групи сполучників.

\слайд\

\ які завдання поставимо на сьогоднішнє заняття?   Доповніть речення власними завданнями  для нашого заняття\

Завдання заняття:

 • оволодіти вміннями і навичками виокремлення, побудови,аналізу  різних типів складнопідрядних речень;
 • удосконалити та закріпити пунктуаційні навички;
 • удосконалити вміння виконувати всі види мовного розбору.

«незакінчене  речення…» 

 • хочу поглибити знання…про будову та засоби зв’язку СПР
 • мені цікаво з’ясувати …коли нетреба ставити кому між частинами СПР
 • прагну навчитися правильно визначати…типи СПР ,головну і підрядну частини
 • хочу навчитися………розрізняти СПР і прості з відокремленими членами

Відповідно до завдань. Сформулюйте тему нашого заняття    \ слайд\

 Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. Синтаксичний аналіз складнопідрядних речень.

1 . Аналіз методичної  бази.

 1.       Створити «Асоціативне гроно» складнопідрядне речення .
 2.       Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 3.       Аналіз  таблиць «Типи складнопідрядних речень». Групам завдання. Дана таблиця вказує на типи СПР їх запитання, засоби зв’язку, місце підр частини, -  варто вказати : розчленованої\нерозчленованої структури? На які показники слід зважати, визначаючи тип підрядної частини.?

 

2 . Виконання  практичних завдань.

2.1. Завдання на сприйняття синтаксичної структури речення.

Прочитайте вибрані поезії Т.Шевченка. Спишіть. Підкресліть предикативні центри. Вкажіть типи підрядних частин. Складіть схеми 1,5,8,11 речень,поясніть в них вживання розділових знаків.

1. Не так серце любить, щоб  з  ким поділиться. 2. Мені так любо, любо стало,  неначе в Бога...      3. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України. 4. Як небо блакитне — нема йому краю, так душі — почину і краю немає... 5. Послужи йому так щиро, як мені служила. 6. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. 7. Ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. 8. Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широкими б'є. 9. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. 10. Я так її, я так люблю, мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!11. І темними вулицями, де  менше горіло, поніс Гонта дітей своїх…

- Що допомогло визначити тип підрядної частини?

- Виконайте фонетичний розбір слова  сміється.

- Поясніть орфограму  в слові Бога.

 

2.2. Лінгвістичний експеримент.

 Дослідити, чи можлива синонімічна заміна складнопідрядних речень на прості  з відокремленими другорядними членами речення .

1.Та все,що він під зорями посіяв,звучить безсмертним словом у піснях. 2. Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку зі саду перед тим приніс. 3. Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності.4. Після того як отримали дозвіл від царя,  організували експедицію до Аральського моря.5. Щоб не співати пісні ,птах вистукує дзьобом.6. Біля осокорів,де він зустрів свою долю, простягнувся широкий чумацький шлях. \ не завжди можемо створити синонімічну пару. вірогідність перетворення СПР у просте з відокр. Пов’язана і з сполучними словами, і з неможливістю утворити дієприкметник від дієслова­-присудка\

 

2.3.Завдання на поглиблену орієнтацію в схемах складних речень.

Вибіркова робота. Із схем вибрати ті, що відповідають  складнопідрядним. Складіть і запишіть речення до однієї з них.

 1 [    ],але [   ].    2.    [    ] і ( коли ).    3.  ( щоб ), [     ].    4. [    ] і [    ], і [   ].    5. [   ]:[   ], ( що).

6 [ , ( яка ) , ].  7. А [   ], а [   ], ( наче ).  8. ( де ), ( де ), [   ].

 • Вкажіть , до яких речень відносимо не вибрані схеми.

2.4.Дослідження-відновлення.

  Переписати речення, вставляючи потрібні за змістом підрядні сполучники  або  сполучні  слова. Підкреслити предикативні центри. Розставити  розділові  знаки. Пояснити  свій вибір.
  1. І я над Стіксом у раю неначе … над Дніпром-рікою поставлю хаточку свою…(Т.Шевченко). 2. Серце в’яне  співаючи …коли знає за що (Т.Шевченко).3 хоч… не рідний син Ярема а щира дитина(Т.Шевченко). 4. Поет не боїться від ворога смерті бо  ... вільная пісня не може умерти (Леся Українка). 5. І голову схопивши в руки, дивуєшся чому  не йде апостол правди і науки (Т.Шевченко).6 .І слухайте ж щоб… дітям розказати щоб…. і діти знали…(Т.Шевченко). 7. Вовк  сильним  видався  таким  що...  всі  тремтіли перед ним і Левом  звали всюди  (Л. Глібов). 8.Розкажи, як… за горою сонечко сідає…  (Т.Шевченко).  9. Якби… мені , мамо, намисто то пішла б я завтра на  місто(Т.Шевченко).

 • Доберіть синоніми до слова щирий (нелукавий,відвертий ,   правдивий ,прямий, справжній, приязний)

2.5. Графічний диктант.

Записати схеми речень. Розставити розділові знаки.

1 Тарас прийшов на світ, коли ще скутий кригою, сивів у берегах Дніпро. 2.Березень благословив першу сльозу немовляти , що упала  Славутичу на груди і розтопила кригу. 3. Перший крик тонесенькою тріщинкою проліг у глибоких льодах, щоб лавиною пустити древнім руслом праслов’янської ріки  льодохід весняних надій. 4.Вічна Шевченкова весна прийшла на ту землю, яку сходив Тарас «малими босими ногами» і засівав словом.5. Від природи жвавий і товариський, він мав чимало друзів, бо любили його за щирість, сміливість і прямоту.6.Вчорашній кріпак, Шевченко за декілька років обігнав багатьох своїх товаришів, які мали цілком забезпечену і благополучну юність.7.Одного разу, коли Тарас присів у Літньому саду змальовувати статую Сатурна, з ним познайомився його земляк, українець з Київщини, молодий художник І. Сошенко. 8.Одержавши звання „некласного художника” він знову повернеться на Україну, туди, де кипучим джерелом битиме його творча й революційна діяльність.

 • Вкажіть схеми складнопідрядних речень з підрядними місця.
 • Виконайте морфологічний розбір слова Славутичу.
 • Виконайте морфемний розбір слів  розтопила, змальовувати.

2.6. Кодована робота. Виписати номери складнопідрядних речень.

означал.

з’ясувал.

місця

мети

часу

причини

умови

сп.дії

порівн..

допусту

1,4,6,

5

 

10

2

8

9

 

3,7

 

 

1.Про обсяг Шевченкової лектури в ті роки можна судити хоча б з його повісті «Художник», в якій досить точно відтворено подробиці його викупу з кріпосної неволі та перші кроки навчання в Академії мистецтв.2.Дар віршування визрів у ньому, без сумніву, з самого дитинства – тоді, коли  він списував і розмальовував, ховаючись у бур’янах,саморобні книжечки. 3.Як мало хто з поетів того часу, знав він народну пісню.  4. Мемуаристи в один голос засвідчують ту надзвичайну привабливість, яку так і випромінював молодий геній. 5.В своєму останньому вірші "Чи не покинуть нам, небого" поет  впевнено заявив, що його творчість не потоне в річці забуття.6 . Керуючись власним художнім чуттям і не оглядаючись на панівні тоді літературні канони, Шевченко знаходив відповідну поетичну форму для втілення нових тем та ідей, які підказувала йому тогочасна дійсність.7. Шевченко висував у товаристві революційно-демократичну програму, немов передбачав  єднання передових сил російського, українського, польського та інших народів і рішучу боротьбу проти самодержавства і кріпосництва.8. Нові репресії викликані були доносом , бо засланий у солдати Шевченко порушує царську заборону писати та малювати.9. Якби не клопотання перед царем прогресивної російської інтелігенції, Шевченко ще б багато років перебував на засланні.10. Шевченко з мужністю терпів всі моральні і фізичні знущання, щоб повернутися на Україну у лавровім вінці.

 • Чим керувались під час вибору типу підрядної частини?

 

2.7. Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.  

Усе своє  подальше життя Тарас Шевченко буде з ніжністю та любов’ю згадувати ту дівчину, яку  кохав колись так по-дитячому наївно і трепетно.

 • Виконати морфологічний розбір слова своє.
 • Виконати фонетичний розбір слова любов’ю.
 • Виконати морфемний розбір слова згадувати.

3 . Стилістичний експеримент. (Робота в групах)

Прочитайте подані тексти. Визначте тему і основну думку, завдання мовлення. Дослідіть використання  синтаксичних конструкцій у текстах. Умотивовано визначте стиль.

І група. Минуло чотирнадцять років з часу, коли Шевченко виїхав з України. 19 травня 1843 року Шевченко разом з Гребінкою їде на Україну. Зупинився Шевченко в Качанівці, яка належала Тарновському. Із Качанівки поет виїздить до Києва, де виконує кілька малюнків історичних пам'яток. Під час перебування у Києві він познайомився з Михайло Максимовичем, П.О.Кулішем та з художником Сенчило- Стефановським, з яким вони у 1846р. брали участь у розкопках могили Переп'ятихи біля Фастова. Із Києва Шевченко поїхав до Гребінки в "Убіжище" біля Пирятина, а звідти до Мойсівки (тепер Мосівка Драбівського району на Черкащині), де знайомиться з  О. Капністом, П. Я. Лукашевичем. Разом з ним Шевченко побував у Яготині в маєтку Рєпніних. На деякий час Шевченко знову приїздить до Києва, потім відвідує Запорізьку Січ, острів Хортицю, села Покровське, Чигирин, Суботів. У серпні 1843 в селі Березівка письменник побував у П. Я. Лукашевича. У вересні Шевченко відвідує Кирилівку, зустрічається з братами і сестрами, виконує малюнок "Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці". На Україні Шевченко зробив чимало ескізів олівцем до задуманої серії офортів "Живописна Україна".

Офорт - різновид гравюри на металі, котрий дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами.

 • Схарактеризуйте засоби зв’язку  між частинами складнопідрядного речення.\сп.сл.;сп.сл; сп.;сп.сл;сп.лс;  тема  подорож Шевченка Україною. Повідомити про місця перебування Ш. в Україні з 1843 по 1846р. З метою повної подачі інформації в тексті викор. СПР, безсполучникові реч. з ускладненими частинами тест належить до наукового стилю.

ІІ група. Після закінчення Академії мистецтв Шевченко навесні 1845 вдруге повернувся в Україну, де його зустріли як великого національного поета. Ставши співробітником Київської Археографічної Комісії, Шевченко багато подорожував Україною, збирав фольклорні й етнографічні матеріали та змальовував історичні й архітектурні пам'ятки. Восени 1845 року Шевченко написав такі твори: «Іван Гус» («Єретик»), «Сліпий», «Великий льох», «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», «Холодний Яр», «Давидові псалми». Важко захворівши, написав наприкінці 1845 вірш «Заповіт», у якому проголосив заклик до революційної боротьби за визволення свого поневоленого народу. Через їхній яскраво антирежимний характер нові поетичні твори Шевченка не могли бути надруковані й тому розповсюджувались серед народу в рукописних списках. Сам Шевченко переписав їх для себе у спеціальний зошит-альбом, якому дав назву «Три літа» (1843 -- 1845).

 • Поясніть вживання розділових знаків у першому реченні. \Перед як не ставимо кому ,бо  відокр. Прикладка з сп.як  вживається «в значенні кого» \

ІІІ група. Творчість Шевченка -- багатогранна, як його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Літературна спадщина Шевченка обіймає велику збірку поетичних творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і 2 уривки з інших п'єс; 9 повістей, щоденник та автобіографію, написані російською мовою, записки історично-археологічного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів. Натомість у його мистецькій спадщині безпідставно приписувано йому чимало творів живопису і графіки інших авторів (досі зареєстровано 263 такі твори).

4 .* Творче завдання.  Написати міні-твір «Шевченко і сучасність». Вжити різні типи складнопідрядних речень.

5 . Рефлексія. Самооцінка.

6 . Домашнє завдання.

І рівень. Виписати з творів Т.Шевченка 5 складнопідрядрядних речень. Виконати повний синтаксичний розбір одного з них.

ІІ рівень. Виконати вправу 78 (11,12 реч).(Фурдуй. Практикум з правопису)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Bohdan
  Щиро дякую за колосальну роботу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Москаленко Світлана Борисівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 липня 2018
Переглядів
3538
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку