Урок "РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ"

Про матеріал
Українська мова, 9 клас Тема. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ Мета: поглибити знання дев’ятикласників про розділові знаки в реченнях з прямою мовою; формувати загально пізнавальні вміння знаходити речення з прямою мовою й пояснювати розділові знаки, правильно розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою; розвивати творчі вміння складати речення з прямою мовою та використовувати їх в усному і писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів любов до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання. Обладнання: підручники, роздатковий матеріал Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
Перегляд файлу

Українська мова, 9 клас

 

Тема. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

 

Мета: поглибити знання дев’ятикласників про розділові знаки в реченнях з прямою мовою; формувати загально пізнавальні вміння знаходити речення з прямою мовою й пояснювати розділові знаки, правильно розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою; розвивати творчі вміння складати речення з прямою мовою та використовувати їх в усному і писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів любов до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Обладнання: підручники, роздатковий матеріал

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання

 

 1. Спостереження над мовним матеріалом  (колективна робота з реченням)

«Найбільша розкіш на світі — це розкіш людського спілкування»,— висловлювався на цю тему Антуан де Сент-Екзюпері.

 • Чим ускладнене це речення?
 • Чи завжди при прямій мові у реченнях ставиться тире?
 • З яких компонентів, зазвичай, складаються речення з прямою мовою?

ІV. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку.

Сьогодні на уроці ми поглибимо ваші знання про розділові знаки в реченнях з прямою мовою, будемо формувати ваші вміння знаходити речення з прямою мовою й пояснювати розділові знаки, правильно розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою, також будемо розвивати ваші творчі вміння складати речення з прямою мовою та використовувати їх в усному і писемному мовленні. Тема уроку «РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ».

 

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

1. Колективний аналіз схем-моделей

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки при прямій мові.


1. А: «П».

2. А: «П?»

 3. А: «П!»

4. «П»,— а.

5. «П?» — а.

6. «П,— а,— п».

7. «П,— а.— П».

8. «П? — а.— П».

9. «П! — а.— П».

10. «П! — а: — П».


2. Коментар учителя. 

Пряма мову і слова автора оформлюють на письмі відповідними розділовими знаками:

1. Якщо пряма мова стоїть після слів автора, то перед нею ставлять двокрапку і перше слово починають писати з великої літери. У кінці прямої мови перед лапками ставлять крапку,

крапки, знак питання, знак оклику: І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!» (Леся Українка).

2. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ставлять кому, крапки, знак питання, знак оклику, після лапок — тире, а слова автора починають писати з малої літери: «Цього року, мабуть, урожай буде»,— каже Панас (А. Чайковський).

3. Якщо слова автора розривають пряму мову, то вони виділяються з обох боків комами і тире, а після них перше слово пишуть з малої літери: «Рано ти,— каже батько,— закінчив науку» (Остап Вишня).

4. Якщо слова автора розривають пряму мову, що виражена двома чи кількома реченнями, то після першої частини прямої мови ставлять кому, знак питання, знак оклику і тире, а після слів автора — крапку й тире. Другу частину прямої мови починають писати з великої літери: «Зажди! — просить хлопчина.— Не тікай від мене, візьми мене із собою, перевези!» (Б. Лепкий).

5. Якщо у словах автора, що стоять у середині прямої мови, вказується, що пряма мова буде продовжуватись, то після них ставлять двокрапку й тире, другу частину прямої мови починають писати з великої букви: «Пізно, Володько,— і додала тим самим легким смішком: — Ех ти, сторож!» (І. Сенченко).

3. Робота з підручником

а) Опрацювання теоретичного матеріалу поданого у § 4.

б) Виконання практичних вправи. Вправа №35. Прочитайте текст. Поясніть вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою. (усно)

VІ. Виконання завдань творчого характеру на закріплення знань, умінь і навичок

 1. Творче конструювання (робота в парах)

 Скласти по п’ять речень із прямою мовою на застосування різних правил уживання розділових знаків при прямій мові. Схарактеризувати структуру змодельованих речень. (за схемами на картках)

 1. Творче моделювання

Прочитати. Завершити речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Розставити необхідні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. ... ? — запитав Віталік, увійшовши до класу. 2. Вона почервоніла і сказала тихо: ... . 3. ...,— вимогливо зауважила Маргарита Валентинівна. 4. Олена Петрівна показала рукою в бік спортивного майданчика і сказала: ... !   Накреслити схеми речень з прямою мовою.

 

VІІ. Підсумок уроку

 1. Метод «Незакінчене речення»
 • Сьогодні на уроці ми вивчали…
 • Для мене була вже відомою інформаціє про…
 • Для мене стало новим…
 • Найбілше мені сподобалось завдання…

 

 1. Аргументоване оцінювання роботи учнів на уроці

VІІІ. Домашнє завдання

§4, вправа №36 (письмово)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Колективний аналіз схем-моделей та творче конструювання

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки при прямій мові.


1. А: «П».

2. А: «П?»

 3. А: «П!»

4. «П»,— а.

5. «П?» — а.

6. «П,— а,— п».

7. «П,— а.— П».

8. «П? — а.— П».

9. «П! — а.— П».

10. «П! — а: — П».


 

 

Колективний аналіз схем-моделей та творче конструювання

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки при прямій мові.


1. А: «П».

2. А: «П?»

 3. А: «П!»

4. «П»,— а.

5. «П?» — а.

6. «П,— а,— п».

7. «П,— а.— П».

8. «П? — а.— П».

9. «П! — а.— П».

10. «П! — а: — П».


 

 

  Колективний аналіз схем-моделей та творче конструювання

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки при прямій мові.


1. А: «П».

2. А: «П?»

 3. А: «П!»

4. «П»,— а.

5. «П?» — а.

6. «П,— а,— п».

7. «П,— а.— П».

8. «П? — а.— П».

9. «П! — а.— П».

10. «П! — а: — П».


 

 

Колективний аналіз схем-моделей та творче конструювання

Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки при прямій мові.


1. А: «П».

2. А: «П?»

 3. А: «П!»

4. «П»,— а.

5. «П?» — а.

6. «П,— а,— п».

7. «П,— а.— П».

8. «П? — а.— П».

9. «П! — а.— П».

10. «П! — а: — П».


 

Творче моделювання

Прочитати. Завершити речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Розставити необхідні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. ... ? — запитав Віталік, увійшовши до класу. 2. Вона почервоніла і сказала тихо: ... . 3. ...,— вимогливо зауважила Маргарита Валентинівна. 4. Олена Петрівна показала рукою в бік спортивного майданчика і сказала: ... !   Накреслити схеми речень з прямою мовою.

 

 

 

Творче моделювання

Прочитати. Завершити речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Розставити необхідні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. ... ? — запитав Віталік, увійшовши до класу. 2. Вона почервоніла і сказала тихо: ... . 3. ...,— вимогливо зауважила Маргарита Валентинівна. 4. Олена Петрівна показала рукою в бік спортивного майданчика і сказала: ... !   Накреслити схеми речень з прямою мовою.

 

 

 

Творче моделювання

Прочитати. Завершити речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Розставити необхідні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. ... ? — запитав Віталік, увійшовши до класу. 2. Вона почервоніла і сказала тихо: ... . 3. ...,— вимогливо зауважила Маргарита Валентинівна. 4. Олена Петрівна показала рукою в бік спортивного майданчика і сказала: ... !   Накреслити схеми речень з прямою мовою.

 

 

 

Творче моделювання

Прочитати. Завершити речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Розставити необхідні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. ... ? — запитав Віталік, увійшовши до класу. 2. Вона почервоніла і сказала тихо: ... . 3. ...,— вимогливо зауважила Маргарита Валентинівна. 4. Олена Петрівна показала рукою в бік спортивного майданчика і сказала: ... !   Накреслити схеми речень з прямою мовою.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Galeeva Kate
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
29 січня
Переглядів
291
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку