Урок "Розрівнювання розчину на поверхнях вручну"

Про матеріал

План уроку з предмета "Технологія штукатурних робіт" призначений для викладачів професійно - технічних навчальних закладів з професії: «Штукатур», кваліфікація 2 – 3 розряди

Перегляд файлу

Простота форм зобов’язує надавати їм прекрасні пропозиції й співвідношення, котрі несли у собі необхідну гармонію.

                                                                                                             А.В. Щусев

 

 

 

 

 

ТЕМА 5

Намазування та розрівнювання розчинової суміші.

 

Урок 25

 

 

Розрівнювання пів терками та соколом

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Намазування та розрівнювання розчинної суміші

Тема уроку Розрівнювання півтерками та соколом

Мета уроку:

а) навчальна – сформувати   знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 • перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Розрівнювати розчин можна будь-якими півтєрками. Послі­довність виконання розрівнювання розчину півтєрками така.

 1. Приставте півтерок до поверхні, на яку накиданий розчин,
  одним ребром впритул.
 2. Рівномірно натискаючи, ведіть його стелею — на себе, стіною —знизу вгору . Ребро півтерка зрізає надлишки розчи­ну, збираючи їх на своєму полотні. Ці надлишки використовуйте для підмазування ділянок на стінах і стелях, де розчину недостатньо.
 3. Зайвий розчин з півтерка скидайте до розчинового ящика.
 4. Рівність одержаної штукатурки залежить від вашого натиску на півтерок. Сильніший натиск — тонший шар розчину.

 1. Для більш точного вирівнювання розчину зробіть повторне вирівнювання. Для цього півтерок рухайте стіною справа наліво чи зліва направо, стелею — впоперек першого вирівнювання. Пер­пендикулярними рухами досягається якісніше вирівнювання розчи­ну.

Розрівнювання розчину соколом виконуйте так само, як і на­мазування прямолінійними або хвилеподібними рухами. Різниця полягає тільки в тім, що розчин на сокіл ви не набираєте.

Під час розрівнювання стежте за рівномірністю натиску на сокіл: від цього залежить якість обштукатурювання. Після того, як ви відпра­цюєте навички роздільного розрівнювання розчину соколом і півтерком, можна під час намазування розчину соколом і півтерком одночас­но його розрівнювати.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 1.  Розчин розрівнюють будь-яким півтерком?
 2. Чи потрібно піднімати впритул до стіни ребро півтерка за розрівнювання розчину?
 3. Якими рухами півтерка розрівнюють спочатку розчин на стелі:

а) на себе;

б) від себе;

в) зліва направо;

г) справа наліво?

 1. Надлишки розчину на стінах і стелях можна зрі­зати півтерком?
 2. Чи виконують повторне розрівнювання розчину грунту півтерком?
 3. Якими мають бути рухи півтерка за повторно­го розрівнювання розчину на стелі:

а) упоперек першому розрівнюванню;

б) на себе;

в) від себе;

г) зліва направо;

д) такими самими рухами, як і за початкового роз­рівнювання?

7. Якими рухами сокола ви спочатку розрівнювати­мете розчин на стінах:

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) знизу вгору?

8. Рівність одержуваної штукатурки залежить від рівномірності натиску на півтерок, сокіл?

9. Чи використовують надлишки розчину для під­мазування ділянок на стінах і стелях, де розчину
недостатньо?

10. Які прийоми безпосередньо впливають на якість штукатурного шару:

а) взаємно перпендикулярні рухи за першого і по­вторного розрівнювання;

б) рівномірність натиску на півтерок;

в) зрізання півтерком надлишків розчину на стінах і стелі?

 • відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 26

 

 

Розрівнювання правилом

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Намазування та розрівнювання розчинної суміші

Тема уроку Розрівнювання правилом

Мета уроку:

а) навчальна – сформувати  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 • перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 •              Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •              Охарактеризуйте порядок виконання даної роботи?
 •              Чи можна рівну обстругану дошку використовувати як правило?
 •              Яка мінімальна довжина правил?
 •              Для чого робочу частину правила оббивають штабовою сталлю?
 •              Робоче правило використовують тільки для розрівнювання розчину?
 •              Якою є довжина контрольних правил?
 •              Якої ширини дошку використовують для виготовлення контрольних
  правил?
 •              Які правила використовують як пристосування для виконання інших
  видів робіт?
 •              Які вимоги висуваються до правил?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;
 •                  За розрівнювання розчину правилом його використовують як робочий та контрольний інструмент.

Початкове розрівнювання розчину правилом виконують, якщо штукатурний шар мінімальної товщини. Повторне — після розрів­нювання розчину півтерком чи соколом для додаткового вирівнюнання розчину. Розрівнювання грунту здійснюють за маяками. Од­ночасно з повторним розрівнюванням виконуйте перевірку рівності штукатурного шару, утворені опуклості зрізуйте правилом, виїмки заповнюйте розчином.

Розрівнювання можна виконувати як прямолінійними, так і різкими зигзагоподібними рухами.

Прийоми роботи з правилом на стіні.

 1. Прикладіть правило горизонтально до стіни і рухайте його
  знизу вгору
 2. Прикладіть правило до стіни вертикально і спрямовуйте йо­
  го зліва направо, справа наліво
 3. Прикладіть правило до стіни за діагоналлю і рухайте в усіх
  напрямках

 

                 

 

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Що роблять правилом?
 • Які рухи правилом ви запам’ятали?
 • Які прийоми роботи з правилом на стіні ви запам’ятали?
 • відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 27

 

 

Натягування соколом та півтерком

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Намазування та розрівнювання розчинної суміші

Тема уроку Натягування соколом та півтерком

Мета уроку:

а) навчальна – сформувати  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 • перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 •              Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •              Охарактеризуйте порядок виконання даної роботи?
 •              Чи можна рівну обстругану дошку використовувати як правило?
 •              Яка мінімальна довжина правил?
 •              Для чого робочу частину правила оббивають штабовою сталлю?
 •              Робоче правило використовують тільки для розрівнювання розчину?
 •              Якою є довжина контрольних правил?
 •              Якої ширини дошку використовують для виготовлення контрольних
  правил?
 •              Які правила використовують як пристосування для виконання інших
  видів робіт?
 •              Які вимоги висуваються до правил?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;
 •                  За розрівнювання розчину правилом його використовують як робочий та контрольний інструмент.

Початкове розрівнювання розчину правилом виконують, якщо штукатурний шар мінімальної товщини. Повторне — після розрів­нювання розчину півтерком чи соколом для додаткового вирівнюнання розчину. Розрівнювання грунту здійснюють за маяками. Од­ночасно з повторним розрівнюванням виконуйте перевірку рівності штукатурного шару, утворені опуклості зрізуйте правилом, виїмки заповнюйте розчином.

Розрівнювання можна виконувати як прямолінійними, так і різкими зигзагоподібними рухами.

Прийоми роботи з правилом на стіні.

 1. Прикладіть правило горизонтально до стіни і рухайте його
  знизу вгору
 2. Прикладіть правило до стіни вертикально і спрямовуйте йо­
  го зліва направо, справа наліво
 3. Прикладіть правило до стіни за діагоналлю і рухайте в усіх
  напрямках

 

                 

 

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Що роблять правилом?
 • Які рухи правилом ви запам’ятали?
 • Які прийоми роботи з правилом на стіні ви запам’ятали?
 • відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 28

 

 

Вимоги до якості

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Намазування та розрівнювання розчинної суміші

Тема уроку Вимоги до якості

Мета уроку:

а) навчальна – сформувати  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 • перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 •              Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •              Охарактеризуйте порядок виконання даної роботи?
 •              Чи можна рівну обстругану дошку використовувати як правило?
 •              Яка мінімальна довжина правил?
 •              Для чого робочу частину правила оббивають штабовою сталлю?
 •              Робоче правило використовують тільки для розрівнювання розчину?
 •              Якою є довжина контрольних правил?
 •              Якої ширини дошку використовують для виготовлення контрольних
  правил?
 •              Які правила використовують як пристосування для виконання інших
  видів робіт?
 •              Які вимоги висуваються до правил?
 • Що роблять правилом?
 • Які рухи правилом ви запам’ятали?
 • Які прийоми роботи з правилом на стіні ви запам’ятали?

 

 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

 

Якість штукатурки залежить від якості розчину, способу опорядження штукатурного шару, а також від виду і якості поверхні, що підлягає штукатуренню. Щоб штукатурний шар міцно тримався на поверхні, вона має бути шорсткою. Конст­рукції, що штукатурять, повинні бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах дозволених відхилень по вертикалі i горизонталі. Якщо конструкція вібруватиме, нанесе­ний на неї шар штукатурки буде тріскатись i відшаровуватись, а в paзi відхилень конструкції від вертикалі або горизонталі потрібно буде наносити на неї потовщений шар розчину та виконувати додаткові роботи щодо підготовки поверхонь: вирубувати виступи, набивати сітку або цвяхи, обмотуючи ix дротом, тощо.

За технічними умовами без спеціальної (додаткової) підготовки штукатурять:

якщо відхилення поверхні i кутів конструкції від вертикалі не більше 10 мм на поверх — при кладці з цегли i дрібних блoкiв або при виготовлені конструкції з деревини; не більше 20 мм — при кладці з буту, бутобетону та бетону;

відхилення перекриття від горизонталі не більше 2 мм на 1 м довжини i не більше 10 мм на одне приміщення.

На поверхнях не повинні залишатися незакладені великі от­вори, тріщини та борозни.

Дерев'яні стелі та перегородки обшивають дошками завширшки не більше 10 см. Широкі дошки повинні бути розколоті та закріплені цвяхами так, щоб залишились поздовжні тріщини.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Від чого залежить якість штукатурки?
 • Які допуски запам’ятались?
 • Які вимоги до поверхонь?
 • відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Скласти схему допусків при штукатурних роботах );
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологічна картка

 

 

Намазування розчинової суміші соколом на стіни та стелі

 

Малюнок

 Порядок виконання

 

 

 

        Рисунок1

Взявши сокіл у ліву руку, на нього набирають з ящика певну кількість розчину.

Нижню частину сокола наближають до стіни на відстань, рівну товщині штукатурного шару.

Верхня частина сокола повинна бути від стіни на відстані 50 – 100 мм.

Притиснувши сокіл з розчином до поверхні за допомогою кельми, його пересувають уздовж поверхні, поступово зменшуючи кут нахилу сокола.

Під час намазування розчину на стіну сокіл пересувають знизу вгору прямолінійними чи хвилеподібними рухами

Натискають кельмою на сокіл рівномірно, щоб одержати максимально можливу рівну поверхню

                  

 

На стелю розчин намазують так само, як і на стіни, переміщуючи сокіл рухом на себе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


технологічна картка

 

Намазування розчинової суміші півтерком на стіни та стелю

 

Малюнок

Порядок виконання

 

          Рисунок3

 

 

На півтерок смугою накладають розчин.

Взявши півтерок обома руками, притискають його до стіни і намазують розчин, рухаючись знизу вгору, нижньою частиною впритул до стіни. Стежачи за тим, щоб сила натиску обома руками була однаковою, тоді смуги розчину матимуть однакову товщину.

 

 

 

           Рисунок4

 

 

 

 

На стелю розчин намазують так само, як і на стіни, при цьому  півтерок переміщують рухом на себе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


технологічна картка

 

Намазування розчинової суміші кельмою на стіни і стелю

 

Малюнок

Порядок виконання

 

 

          Без-имени-5.gif

Набирають розчин кельмою на сокіл.

Сокіл приставляють майже впритул до стіни.

Швидким рухом тильної сторони кельми зсувають з сокола порцію розчину.

Потім намазують розчин тонким шаром.

Мазки роблять вертикальні або горизонтальні.

Сокіл просувають за кельмою, щоб підібрати розчин, що падає.

 

 

          Без-имени-7.gif

 

 

 

На стелю розчин намазують так само, як і на стіни. Мазки роблять уздовж або впоперек стелі.

Сокіл тримають чітко під місцем намазування розчину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


технологічна картка

 

Розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерком

 

Малюнок

Порядок виконання

                 

 

                  

При розрівнюванні розчину на стінах півтерок пересувають хвилеподібними рухами, спочатку знизу вгору, а потім справа наліво.

Ребро півтерка зрізає надлишки розчину, ці надлишки використовують для підмазування ділянок на поверхні, де розчину недостатньо.

 Для більш точного вирівнювання розчину роблять повторне вирівнювання. Для цього півтерок рухають стіною справа наліво чи зліва направо.

 

 

                Рисунок4

На стелі півтерок пересувають рухом на себе, при цьому його треба тримати під кутом 10…15º.

Для більш точного вирівнювання розчину роблять повторне вирівнювання. Для цього півтерок рухають стелею впоперек першого вирівнювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


технологічна картка

 

 

Розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі соколом

 

Малюнок

Порядок виконання

 

          Рисунок1

Розрівнювання розчину соколом виконують так само, як і намазування прямолінійними або хвилеподібними рухами, різниця полягає в тім, що розчин на сокіл не набирають. Під час розрівнювання стежать за рівномірністю натиску на сокіл: від цього залежить якість обштукатурювання.

 

 

 

                

 

 

На стелі розчин розрівнюють так само, як і на стіни, переміщуючи сокіл рухом на себе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологічна картка

 

Способи розрівнювання суміші на стінах правилом

 

Порядок виконання

 

Малюнок

Схема

При розрівнюванні розчину правилом його використовують як робочий та контрольний інструмент. Початкове розрівнювання розчину правилом виконують, якщо штукатурний шар мінімальної товщини. Повторне – після розрівнювання розчину півтерком чи соколом. Розрівнювання ґрунту здійснюють за маяками.

 

 

            

 

Розрівнювання можна виконувати як прямолінійними, так і різними зигзагоподібними рухами:

а) прикладають правило горизонтально до стіни і рухають його знизу вгору.

 

 

 

 

 

б) прикладають правило до стіни вертикально і спрямовують його зліва направо, справа наліво.

 

 

 

 

 

 

 

в) прикладають правило до стіни по діагоналі в усіх напрямках

 

 

а

бв

 

               технологічна картка

 

Способи розрівнювання суміші на стелі правилом

 

Порядок виконання

 

Схема

При розрівнюванні розчину на стелі  правило прикладають уздовж стелі, поперек або по діагоналі, рухаючи на себе:

а) прикладають правило упоперек стелі.

 

 

 

 

 

 

б) прикладають правило вздовж стіни.

 

 

 

 

 

 

 

 

в) прикладають правило по діагоналі.

 

 

 

 

а

б

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


технологічна картка

 

 

Намазування та розрівнювання розчинової суміші

по сітчастоармованій поверхні

 

 

Малюнок

Порядок виконання

 

           

Сітчастоармовану поверхню штукатурять у два шари.

Спочатку на сітку кельмою або коротким широким півтерком намазують густий розчин грунту.

Нанесений шар штукатурки розрівнюють великим півтерком, періодично перевіряючи його якість контрольним правилом.

Коли грунт затужавіє, на нього наносять шар накривки, розрівнюють та затирають теркою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

з/п

                              Запитання

Відповідь

Кількість балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

На якій відстані має бути верхня частина сокола від поверхні стіни:

а) 20-30 мм;

б) 50-60 мм;

в) 50-100 мм;

г) 150 мм

Чому треба рівномірно натискати на сокіл:

а) щоб забезпечити рівномірний розподіл розчину;

б) щоб одержати рівну поверхню;

в) рівномірний натиск особливої ролі не відіграє

Якими рухами сокола намазують розчин на стелю:

а) прямолінійними;

б) хвилеподібними;

в) прямолінійними і хвилеподібними

Якщо товщина шару, що намазується, максимальна, яку робочу позу обере штукатур:

а) стоїть на місці;

б) повільно рухається вперед;

в) рухається на крок праворуч?

Які прийоми намазування розчину на стелю ви використаєте, якщо товщина шару, що намазується, мінімальна, а розчину на соколі багато:

а) намазуватимете короткі смуги, стоячи на місці;

б) повільно просуватиметесь вперед і намазуватимете короткі смуги одну за одною;

в) рухаючись на крок праворуч, намазуватимете довгі смуги?

Де використовують намазування на поверхні штукатурною лопаткою:

а) при обштукатурюванні бетонних поверхонь;

б) під час закривання вибоїв, тріщин;

в) при обштукатурюванні сітчато-армованих конструкцій

У якому напрямку ви намазуватимете розчин на стіни:

а) вертикально;

б) горизонтально;

в) з нахилом;

г) по черзі горизонтально і вертикально

Як слід зсовувати розчин з сокола штукатурною лопаткою:

а) швидким рухом;

б) уповільненим рухом вістрям кельми;

в) швидким рухом тильною стороною кельми

Від чого залежить вибір півтерків для намазування розчину:

а) виду поверхні;

б) штукатурного шару;

в) товщини штукатурного шару;

г) виду в’яжучого розчину

 

 

а

б

в

г

 

а

б

в

 

 

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

 

 

а

б

в

 

 

 

 

 

а

б

в

 

 

 

а

б

в

г

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

Тестові завдання

 

з/п

                                      Запитання

Відповідь

Кількість балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

   5.

 

 

 

  6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

Якими рухами півтерка розрівнюють спочатку розчин на стелі:

а) на себе;

б) від себе;

в) зліва направо;

г) справа наліво

Чи виконують повторне розрівнювання розчину грунту півтерком:

а) так;

б) ні

Якими мають бути рухи півтерка при повторному розрівнюванні розчину на стелі:

а) упоперек першому розрівнюванню;

б) на себе;

в) від себе;

г) зліва направо;

д) такими самими рухами, як і при початковому розрівнюванні

Якими рухами сокола ви спочатку розрівнюватимете розчин на стінах:

а) зліва направо;

б) справа наліво;

в) знизу вгору

Чи залежить рівність одержаної штукатурки від рівномірності натиску на півтерок, сокіл:

а) так;

б) ні

Чи використовують надлишки розчину для підмазування ділянок на стінах і стелях, де розчину недостатньо:

а) так;

б) ні

Які прийоми безпосередньо впливають на якість штукатурного шару:

а) взаємно перпендикулярні рухи при першому і повторному розрівнюванні;

б) рівномірність натиску на півтерок;

в) зрізання півтерком надлишків розчину на стінах і стелі

При яких умов початкове розрівнювання розчину виконують правилом:

а) мінімальній товщині штукатурного шару;

б) максимальній товщині штукатурного шару;

в) розчин рідкий;

г) розчин дуже крутий

Чи можна намазувати розчин накривного шару коротким півтерком:

а) так;

б) ні

Чи потрібно штукатурний шар, що намазується, залишати шорстким:

а) так;

б) ні

 

 

а

б

в

г

 

 

а

б

 

 

а

б

в

г

д

 

 

 

а

б

в

 

 

а

б

 

 

 

а

б

 

 

а

б

в

 

 

 

 

а

б

в

г

 

 

а

б

 

 

а

б

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2527
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку