Урок розвитку мовлення у 7 класі. Складання діалогів

Про матеріал

Розробка уроку розвитку мовлення у 7 класі на тему "Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників та дієприслівників" (усно).

Мета уроку: за допомогою методу «Мікрофон» та творчого спостереження поглибити знання учнів про діалог, особливості його творення і мовного оформлення; за допомогою творчого завдання (створення діалогів на запропоновану ситуацію спілкування) та роботи в парах формувати навички семикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту; за допомогою творчого моделювання удосконалювати мовленнєво-комунікативне вміння складати й розігрувати діалоги на теми, пов'язані із власним досвідом учнів тощо., спостереженнями, обміном думками тощо, дотримуючись мовленнєвого етикету та використовуючи різні види реплік дискусійного характеру, підвищувати мовну й мовленнєву компетентність школярів; за допомогою використання в репліках діалогу слів ввічливості та спеціально підібраного початку одного із діалогів виховувати пошану і доброзичливе ставлення до своїх рідних, друзів, старших людей, до національної культури.

Перегляд файлу

Тема. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників та дієприслівників (усно).

Мета: за допомогою методу «Мікрофон» та творчого спостереження поглибити знання учнів про діалог, особливості його творення і мовного оформлення; за допомогою творчого завдання (створення діалогів на запропоновану ситуацію спілкування) та роботи в парах  формувати навички  семикласників  оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту;  за допомогою творчого моделювання удосконалювати мовленнєво-комунікативне вміння складати й розігрувати діалоги на теми, пов’язані із власним досвідом учнів, спостереженнями, обміном думками тощо, дотримуючись мовленнєвого етикету та використовуючи різні  види реплік дискусійного характеру, підвищувати мовну й мовленнєву компетентність школярів; за допомогою використання в репліках діалогу слів ввічливості та спеціально підібраного початку одного із діалогів виховувати  пошану і доброзичливе ставлення  до своїх рідних, друзів, старших людей, до національної культури.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Соціокультурна змістова лінія: «Я  і  національна культура».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент.  Оголошення теми і мети уроку. Актуалізація (інвентаризація) і мотивація знань.

1. Девіз уроку:

Я – гімназист.

Я – особистість творча.

Я думаю, аналізую, висловлюю свої судження.

2. Словникова робота. Визначення лексичного значення слова «творчість» (це діяльність людини, спрямована на створення якихось цінностей. А думки людини, якщо вони розумні і глибокі, теж є цінними).

3.  «Мікрофон»

1. Що таке діалог? (Розмова двох або кількох осіб)

2. Висловлювання співрозмовників у діалозі називаються… (репліками)

2. У якій формі мовлення  використовується діалог? (найчастіше в усній, але можна їх і записувати)

3. Які існують  правила спілкування? (Доброзичливе ставлення до співрозмовника, повага).

4. Які ви знаєте формули ввічливості? («чарівні слова»: і для привітання, і для подяки, і для прощання тощо: добридень, дякую, будь ласка)

5. Яких норм літературної мови слід дотримуватися під час діалогічного мовлення? (орфоепічних: правильно вимовляти і наголошувати слова, лексичних: вживати слова у властивому їм значенні, граматичних: правильно будувати речення, утворювати слова та різні форми слів)

Молодці! Ви все добре знаєте про діалог, так би мовити, на словах. Пропоную вам перейти до виконання різних завдань.

ІІ. Розвиток  комунікативних умінь і навичок.

1. Творче спостереження

- Послухайте уважно текст і   назвіть учасників діалогу. Визначити тему й основну думку тексту.

СКАЖИ ЛЮДИНІ: «ДОБРОГО ДНЯ!»

Лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок дзюркотить у лісовій гущавині.

Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся.

– Тату, куди бабуся йде? – питає син.

– Зустрічати або проводжати, – каже батько й усміхається. – Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти й скажеш: «Доброго дня, бабусю!»

– Навіщо ж казати ці слова? – дивується син. – Ми ж її не знаємо.

– А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді й побачиш, навіщо.

Ось і бабуся.

– Доброго дня, бабусю! – каже син.

– Доброго дня, – каже батько.

– Доброго вам здоров’я, – відповідає бабуся і усміхається.

І хлопчик побачив: усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки – раніше їх і не чути було.

На душі у хлопчика стало легко.

– Чому це воно так? – питається син…

 Дайте відповіді на запитання.

- Хто є учасниками  діалогу? (Батько, син, бабуся)

- Яка тема цього тексту? (Зустріч незнайомих людей)

- А основна думка? (Потрібно бути ввічливими)

- Чи траплялися схожі ситуації у вашому житті?

- Чи зрозумів хлопчик, чому так сказав йому батько? Чи буде він чемним і надалі?

2. Творче завдання

Запишіть  останні рядки тексту.

На душі у хлопчика стало легко.

– Чому це воно так? – питається син.

Уявіть ситуацію і  продовжіть діалог кількома репліками.

3. Робота в парах

- Прочитати початок розмови двох товаришів. Уявити мовленнєву ситуацію.

– Мої вітання, Євгене!

– Привіт, Сергію!

– У мене є гарна ідея! Давай сьогодні разом пограємо в комп’ютерні ігри. Я спробую створити нову трасу…

– Це, звичайно, добре, але я вже свій час сьогодні біля комп’ютера використав.

– Як це?

– Такий у мене розпорядок дня.

– Ти що? Не зрозумів…

– …

- Пригадати, що таке дієприкметник і дієприслівник, і продовжити діалог, дискутуючи про розпорядок дня Євгена, використовуючи в репліках дієприкметники і дієприслівники. Наприклад, розвинена (людина), витрачений (час),  досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога), проводячи, граючи, не відпочиваючи тощо.

 Розігрування кількох складених  діалогів.

- Хто із хлопців (учасників діалогу) має переконливіші аргументи щодо комп’ютерних ігор та дотримання розпорядку дня?

4. Творче моделювання

Прочитати. Вставити пропущені репліки, поміркувавши, яких саме реплік бракує в діалогічному тексті (текст діалогів учні мають перед очима).

– Маринко, ти коли приїхала?

– У  неділю!

– …?

– Я брала участь в олімпіаді з математики. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася.

– …?

– Моя сестра вступила до університету, тепер вона – студентка, я теж мрію навчатися у вузі.

– …?

– Хочу в майбутньому займатися улюбленою справою, а для цього зараз потрібно гарно вчитися. А ти хіба не мрієш про навчання в університеті?

– ...

– Гадаю, що всього можна досягти, маючи бажання і наполегливість.

- Розподілити ролі й розіграти діалог.

ІІІ. Підсумок уроку.

Незакінчене речення

Сьогодні на уроці я …

ІV. Домашнє завдання.

Скласти і записати діалог на тему «Люди, будьте взаємно ввічливі!» (Л. Костенко):  варіант 1 – між однокласниками; варіант 2 – між батьком і сином або матір’ю і донькою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитати початок розмови двох товаришів. Уявити мовленнєву ситуацію.

– Мої вітання, Євгене!

– Привіт, Сергію!

– У мене є гарна ідея! Давай сьогодні разом пограємо в комп’ютерні ігри. Я спробую створити нову трасу…

– Це, звичайно, добре, але я вже свій час сьогодні біля комп’ютера використав.

– Як це?

– Такий у мене розпорядок дня.

– Ти що? Не зрозумів…

– …

Пригадати, що таке дієприкметник і дієприслівник і продовжити діалог, дискутуючи про розпорядок дня Євгена, використовуючи в репліках дієприкметники і дієприслівники. Наприклад, розвинена (людина), витрачений (час),  досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога), проводячи, граючи, не відпочиваючи тощо.

 

 

Прочитати початок розмови двох товаришів. Уявити мовленнєву ситуацію.

– Мої вітання, Євгене!

– Привіт, Сергію!

– У мене є гарна ідея! Давай сьогодні разом пограємо в комп’ютерні ігри. Я спробую створити нову трасу…

– Це, звичайно, добре, але я вже свій час сьогодні біля комп’ютера використав.

– Як це?

– Такий у мене розпорядок дня.

– Ти що? Не зрозумів…

– …

Пригадати, що таке дієприкметник і дієприслівник і продовжити діалог, дискутуючи про розпорядок дня Євгена, використовуючи в репліках дієприкметники і дієприслівники. Наприклад, розвинена (людина), витрачений (час),  досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога), проводячи, граючи, не відпочиваючи тощо.

 

 

Прочитати початок розмови двох товаришів. Уявити мовленнєву ситуацію.

– Мої вітання, Євгене!

– Привіт, Сергію!

– У мене є гарна ідея! Давай сьогодні разом пограємо в комп’ютерні ігри. Я спробую створити нову трасу…

– Це, звичайно, добре, але я вже свій час сьогодні біля комп’ютера використав.

– Як це?

– Такий у мене розпорядок дня.

– Ти що? Не зрозумів…

– …

Пригадати, що таке дієприкметник і дієприслівник і продовжити діалог, дискутуючи про розпорядок дня Євгена, використовуючи в репліках дієприкметники і дієприслівники. Наприклад, розвинена (людина), витрачений (час),  досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога), проводячи, граючи, не відпочиваючи тощо.

 

Прочитати. Вставити пропущені репліки, поміркувавши, яких саме реплік бракує в діалогічному тексті.

– Маринко, ти коли приїхала?

– У  неділю!

– …?

– Я брала участь в олімпіаді з математики. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася.

– …?

– Моя сестра вступила до університету, тепер вона – студентка, я теж мрію навчатися у вузі.

– …?

– Хочу в майбутньому займатися улюбленою справою, а для цього зараз потрібно гарно вчитися. А ти хіба не мрієш про навчання в університеті?

– ...

– Гадаю, що всього можна досягти, маючи бажання і наполегливість.

Розподілити ролі й розіграти діалог.

 

Прочитати. Вставити пропущені репліки, поміркувавши, яких саме реплік бракує в діалогічному тексті.

– Маринко, ти коли приїхала?

– У  неділю!

– …?

– Я брала участь в олімпіаді з математики. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася.

– …?

– Моя сестра вступила до університету, тепер вона – студентка, я теж мрію навчатися у вузі.

– …?

– Хочу в майбутньому займатися улюбленою справою, а для цього зараз потрібно гарно вчитися. А ти хіба не мрієш про навчання в університеті?

– ...

– Гадаю, що всього можна досягти, маючи бажання і наполегливість.

Розподілити ролі й розіграти діалог.

 

Прочитати. Вставити пропущені репліки, поміркувавши, яких саме реплік бракує в діалогічному тексті.

– Маринко, ти коли приїхала?

– У  неділю!

– …?

– Я брала участь в олімпіаді з математики. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася.

– …?

– Моя сестра вступила до університету, тепер вона – студентка, я теж мрію навчатися у вузі.

– …?

– Хочу в майбутньому займатися улюбленою справою, а для цього зараз потрібно гарно вчитися. А ти хіба не мрієш про навчання в університеті?

– ...

– Гадаю, що всього можна досягти, маючи бажання і наполегливість.

Розподілити ролі й розіграти діалог.

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
8408
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку