Урок "Шлях знаходить той, хто шукає". Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку» О.Олеся.

Про матеріал
Пропонований конспект уроку допоможе ознайомити учнів зі змістом етюду, визначити проблематику, акцентувати увагу на проблемі поводиря й маси; навчати розкривати власне розуміння образів-символів, зокрема символу дороги в Казку; розвивати навички дискусії під час обговорення питання; формувати вміння висловлювати власні міркування з приводу порушених проблем у творі; показати велич таланту геніїв, порівняти їхню творчість, знайти спільне й відмінне, розкрити своєрідність кожного з них; формувати навички компаративного аналізу виховувати усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонукати до активних дій.
Перегляд файлу

Голик О.В.,

учитель української мови і літератури

комунального закладу «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДЮЦ «Сузір’я»

 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,

 вчитель-методист, відмінник освіти України

 

 

ШЛЯХ ЗНАХОДИТЬ ТОЙ, ХТО ШУКАЄ

 

Тема. Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку».  Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю. Спорідненість твору Олександра Олеся із філософською поемою І. Франка «Мойсей». Використання біблійнохристиянської символіки.

Мета: ознайомити учнів зі змістом етюду, визначити проблематику, акцентувати увагу на проблемі поводиря й маси; навчати розкривати власне розуміння образів-символів, зокрема символу дороги в Казку; розвивати навички дискусії під час обговорення питання; формувати вміння висловлювати власні міркування з приводу порушених проблем у творі; показати велич таланту геніїв, порівняти їхню творчість, знайти спільне й відмінне, розкрити своєрідність кожного з них; формувати навички компаративного аналізу виховувати усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонукати до активних дій.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок-мандрівка.

Наочність, обладнання: портрети Олександра Олеся, І.Франка, репродукції картин В.Лопати «Я знаю шлях», В.Басанця «Ті, що йдуть назустріч», тлумачні, літературознавчі словники.

Форми, методи та прийоми роботи: словесне малювання, «Ланцюжок», робота з епіграфом, «Поетична хвилинка», словникова робота, порівняльна характеристика, проблемні запитання, дискусія, «Художня галерея», «Життєвість ситуації», «Речення-підсумок».

Міжпредметні зв’язки: історія України (часи реакції після поразки революції 1905 року), релігієзнавство (Біблія), образотворче мистецтво (В.Лопата «Я знаю шлях», В.Басанець «Ті, що йдуть назустріч»).

Теорія літератури: символ, актуальність художнього твору, драматичний етюд, етюд.

Епіграф: ? (у кінці уроку школярі виберуть епіграф і запишуть його у зошити).

 

Хід уроку

 

І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ІІІ. СПРИЙМАННЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

Словесне малювання.

 • Якою ви уявляєте Казку? (Мрія, радість, сонце, щастя, добро, світло).
 • А що за країною? (Невідомість).
 • Назвіть жанр твору. (Жанр – драматичний етюд).

Теорія літератури.

Драматичний етюд – невелика одноактна п’єса, події якої мають драматичний характер.

Етюд – з франц. — вправа, вивчення — невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру, в якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу.

 • Які особливості має етюд як літературний жанр?
 • Як би ви назвали акти п’єси? (Актами-ситуаціями).
 • У чому символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку»?
 • Що символізує образ дороги? (Духовні поривання людини до кращого життя).

Теорія літератури.

Символ – (з грец. знак) — умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття.

Дорога – символ блукань, страждань.

 •              Чому Олесь увів  цей символ у твір? (Він допомагає очиститися від темряви примітивного себелюбства, страху, недалекоглядності).
 • А що ж символізує Дорога в Казку?

Дорога в Казку – символ духовних поривань людини до кращого життя.

 • Що автор передає символом Казки? (Одвічну мрію людства ввійти у світ щастя і краси).

Дискусія.

 • Казка життя людства – вимисел чи реальність?
 •              Що Олександр Олесь представив у символічному образі шукання стежки в глухім лісі? (Тяжку путь пророчого духа).

«Ланцюжок».

Брак зрозуміння його  переходи до віри  та обожання  короткий

ідеального пориву у   вождя під його самовпевненим  революційний

обмеженої, пригніченої  покликом     пафос

лихом юрби

 

раптовий упадок при  вагання у

перших проявах слабості  «вчителя»

 • Як цей шлях змальовано у творі? (Різко і виразно).

Проблемне запитання.

 • Чи буває легкою дорога до щастя?
 •            Чому в кінці твору з’являється образ хлопчика? (Цей персонаж символізує моральну чистоту й правдивість ідей, майбутнє).

Хлопчик – майбутнє покоління, єдиний мешканець Казки. Зберігається надія, що знову колись з’явиться ватажок, герой, який поведе людей до світла.

 • Що ви можете розказати про образ дівчинки?
 • Яка її роль у творі? («Йде зустрічати ранок»).
 •            Що вона символізує? (Розкол серед людей, уособлення віри в себе, у власні сили, духовної міцності, символ світлих днів майбутнього).
 •            Чому герої не мають власних імен? (Вони символічні, узагальнені).
 •            Прослідкуйте за розвитком сюжету у творі.
 •            Чи змінилося ставлення героїв один до одного? Чому?
 •            Між чим спостерігається трагічна суперечність? (Між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю).
 •            Подумайте і скажіть, із твором якого українського письменника спостерігається спорідненість драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку»? (І.Франка «Мойсей»).
 •            У чому вона полягає? (У використанні біблійно-християнської символіки).
 • Зробіть порівняльну характеристику творів.

Порівняльна характеристика творів.

Олександр Олесь

«По дорозі в Казку»

 

І.Франко

«Мойсей»

Драматичний етюд

Жанр

Ліро-епічна філософська поема

Дорога в казку як символ духовних поривань людини до кращого життя

Тема

Уболівання за долю народу, тривоги за майбутнє та біль за сучасний стан життя

«Любити і страждати за всіх близьких, за вас…»

Ідея

Віра в силу духу співвітчизників, їхні невичерпні сили, задивлення в «будущину» в Україні. Роздуми про долю рідного народу. Біль за сучасний стан життя України, тривога за майбутнє.

Вождь і маси, суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю, лідер як духовно сильна особистість

Проблеми

Історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

Герой, провідник цілком самостійний, не керований жодною вищою силою. Сам приймає рішення вивести народ із темряви і сам же зневірюється у своїх силах.

Провідники

Мойсей несе частку особистої відповідальності. Провідник волі Єгови

Він сам несе відповідальність за свою слабкість

Спокуса

Демон Азазель

Блукали довго

Час

Сорокарічні мандри

Не потрапили до омріяного краю.

Кінцева мета

Не потрапили до омріяного краю.

 

 • Що спільного ви помітили у творах українських поетів?

 

Спільне

Спостерігаємо засудження всього, що стояло на заваді відродження. Теми і мотиви їхніх творів продиктовані суспільними настроями часів реакції після поразки революції 1905 року. Спільним для них було також пристрасне болюче шукання дороги до свободи своїх народів, духовними провідниками яких вони себе означили.

 

 • Яким повинен бути лідер? (Духовно сильною особистістю).
 • До чого Олесь  та Франко закликають духовних лідерів народу? (Не розчаровуватися, а свято вірити в досяжність ідеалів, бути витривалими й незламними).

Проблемне запитання.

 • Чи всі люди можуть мати ознаки лідера?
 • Кого називають лідером?

Словникова робота.

Лідер – той, хто веде; перший, що йде попереду. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.

 •              До чого Олесь  та Франко закликають духовних лідерів народу? (Не розчаровуватися, а свято вірити в досяжність ідеалів, бути витривалими й незламними).

«Життєвість ситуації».

 • Чи взяли б ви на себе відповідальність за народ?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Робота з епіграфом.

 • Виберіть епіграф до уроку, який вам найбільше сподобався.
 • Обгрунтуйте свій вибір.

 Людство тягнеться до істини, як сліпець серед незнайомих вулиць. То знаходить і якийсь час, де ними, то губить і блудить, шукаючи знову, цюкаючи паличкою в різних напрямках.

В.Винниченко

 

Людству потрібні герої, які б вели людей за собою, показуючи приклад мужності та шляхетності.

Ф.Шиллер

Ні, не безсило ждати – назустріч сонцю іти.

Р.Братунь

Це дуже тяжке прозріння,

коли хочеш дороги, а бачиш

прірву перед собою…

Л.Костенко

Хто робить за правдою, той до світла йде.

Новий Заповіт, 3:21

І аж тоді підуть по цій дорозі люди,

як ми проб’єм її та вирівняєм всюди.

І.Франко

 

Пісня про великий дисонанс, про розлад поміж мріями і дійсністю, героями і товпою, поезією і життям.

М.Євшан

Народ, зневажений, скривжений, зраджений,

надією ще тільки-тільки збуджений,

 розшарпаний, несталий, незгромаджений,

на злигодні безвихідні засуджений,

приречений на каторжні труди,

 все ж виходу шукає. Де? Куди?

М.Бажан

«Поетична хвилинка».

Ви, що, не знаючи мети,

Спиняли стомлені здорового,

Лежіть собі – до неба йти

Ще довго.

І ви, що до небес мости

Своєю окропили кров’ю,

Простіть ви нам. Ідемо. Йти

Ще довго.

І піють півні на путі,

І кличуть віковічним зовом.

Забули все. Ідемо. Йти

Ще довго.

                                                                  М.Йогансен

«Художня галерея».

 - Розгляньте репродукції картин В.Лопати «Я знаю шлях», В.Басанця «Ті, що йдуть назустріч»).

 

        

 

 - Чому художники дали такі назви своїм творам?

 - Що протиставляється сірій, гнітючій буденщині? (Високі мрії і поривання людини).

 - Які кольори використали художники для передачі настрою, емоцій?

 - Чи можна стверджувати, що твір Олександра Олеся «По дорозі в Казку» залишається актуальним? (Так).

 - Чому? (Запалює у душах читачів світлі, піднесені почуття, закликає і показує шлях до боротьби).

Теорія літератури.

Актуальність художнього твору – суголосність художнього твору (передусім його тематики, проблематики) із сучасністю, його відповідність потребам і смакам читачів того часу, коли твір написаний, опублікований або перебуває у процесі читання).

 Слово вчителя. Звиродніла, невдячна юрба, стверджує своїм символістичним твором український письменник, юрба, що вбиває, мордує своїх героїв-подвижників, - не варта майбутнього! Саме тому, на відміну від своїх попередників, що торкалися цих проблем, Олександр Олесь не тільки не дає невдячному, засліпленому ненавистю натовпу ступити на землю Країни Казки, а не дозволяє йому навіть побачити цю Країну.

 • Напишіть речення-підсумок.

«Речення-підсумок».

Майбутнє не буде прекрасним, доки прекрасними не стануть самі люди.

V. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати твір на одну з тем:

Символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку».

Одвічна мрія людства.

Трагедія революційного проводиря і маси-юрби.

«Сонце. У Казці завжди сонце».

Поет із Казкою у серці.

Лірика серця.

Шлях знаходить той, хто шукає.

 

За бажанням:

 1. Піготувати веб-квест «Вислови відомих людей про Олександра Олеся».
 2. Скласти схему подорожі до Країни Казки.
 3. Написати невеликий твір-роздум, висловивши власний погляд на порушувану тему.
 4. Дослідити перегуки з творчістю Дж. Байрона, П. Шеллі, М. Метерлінка, Г. Гауптмана, Г. Ібсена. Ідеї філософії Ф. Ніцше у творах Олександра Олеся.
 5. Дослідити спільне і відмінне у творах І.Франка «Мойсей», Олександра Олеся «По дорозі в Казку», Л.Костенко «Брейгель. Шлях на Голгофу» - месія і юрба.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1.           Авраменко О.М. Пахаренко В.І. Українська література: Підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – С.238-240.
 2.           М.Євшан. Червоні маки… (Про п’єсу О.Олеся «По дорозі в Казку») // М.Євшан. Критика. Літературознавство. Естетика. – К., 1998. – С.446.
 3.           Могильницька Г. Своїм життям до себе дорівнятись / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - №4-5, 2006. – С.127.

 

 

doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
30 липня 2019
Переглядів
761
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку