Якби знайшлась неопалима книга…

Про матеріал
На уроці розглянуто історичну основу твору та його сюжетну канву, з'ясовано сюжетні лінії та його проблематику.
Перегляд файлу

ТЕМА              «Якби знайшлась неопалима книга…»

                           (Історичний роман у віршах «Маруся Чурай»).

 

 

МЕТА     :         розглянути історичну основу твору та його сюжетну

                           канву; з'ясувати сюжетні лінії твору та його пробле-

                           матику.

                           Розвивати аналітичне мислення учнів, поглиблювати

                           вміння виділяти головне, суттєве в романі;

                           виховувати інтерес до історичного минулого нашого

                           народу та до творчості Ліни Костенко;

                          формувати національну свідомість та життєві компе-

                          тентності   учнів.

 

 

ТИП УРОКУ : засвоєння нових знань.

 

 

ОБЛАДНАННЯ : портрет Ліни Костенко, історичний роман у віршах

                                «Маруся Чурай», вислови про роман.

 

 

 

                                                                   «Маруся Чурай» - партитура  вічних

                                                                    мотивів духовного  буття народу

                                                                                             М. Слабошпицький

 

 

П е р е б і г    у р о к у

 

І. Повідомлення теми, мети, завдань  уроку.

 

   Завдання

 

                            • Розглянути історичну основу  роману.

                            • З'ясувати, яке враження справив на учнів роман.

                            • Визначити сюжетні лінії твору та перевірити,

                              як учні засвоїли зміст роману.

                            • Визначити головні проблеми, порушені автором

                               у творі.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів з опорою

на вислів М.Т.Рильського:

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього».

 

Учитель            Поет Михайло Доленго на запитання  В. Брюховецького,

                            чи прочитав він роман «Маруся Чурай», відповів: «Про-

                            читав. Тепер не страшно й помирати. Прилучився до віч-

                             ності».

                            З'ясувати глибинний підтекст його слів і  належить нам

                            сьогодні на уроці.

 

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу

 

                             1. Повідомлення учня про історичну основу роману

                                  «Маруся Чурай».

 

                             В основу історичного роману Ліна Костенко поклала пісню

                             «Ой не ходи, Грицю…», автором якої, за легендою, була

                             дівчина -  піснярка з Полтави Маруся Чурай.

                             Ліна Костенко провела величезну дослідницьку роботу для

                             того, щоб відкрити читачеві правдиву картину життя Укра-

                             їни за часів  Богдана Хмельницького. Як відомо, немає до-

                             кументів, які б підтвердили реальність постаті Марусі Чу-

                             рай, однак існує версія , що дівчина родом з Полтави і була

                             наділена від природи  прекрасним голосом та складала піс-

                             ні, які  співають і досі.

 

Учитель            • Яке враження справив на вас роман ?

                            • Чим твір схвилював вас ?

                            • Назвіть сюжетні лінії роману.

                             Маруся                                Гриць

 

                             Маруся                                 Іван  Іскра

 

                             Доля Марусі                        доля України

 

   2. Технологія «Мозкова атака»

 

                             • Якою у вашій уяві постала картина життя України в

                               ХУІ  ст.?

                             • Якою була судова система за часів Хмельниччини ?

                                Відповідаючи, посилайтеся на текст.

                             • За що судять Марусю ? Як вона поводилася на суді ?

                               У відповіді посилайтеся на цитати.

                             • Хто симпатизує Марусі на суді, а хто засуджує її ?

                               Яка різниця в моральності цих людей?

                             • Якою постає Маруся на суді?

                             • Чому саме козаки захищали Марусю?

                                За що вони цінували її ? Наведіть цитати.

           • Коротко охарактеризуйте сюжетну лінію Маруся

                                Чурай - Гриць Бобренко.

                               Хто такий Іван Іскра та як він ставиться до Марусі ?

                             • У чому проявляється патріотизм Марусі Чурай?

                             • Як ви розумієте слова Богдана Хмельницького :

                               «Ії пісні - як перло многоцінне, як дивен скарб серед

                                земних марнот ?».

                             • Чому Маруся не змогла простити Грицеві зради ?

                             • Кого нагадує вам трикутник Маруся - Гриць - Галя?

 

                             3. Дидактична гра  «Упізнай героя»

 

                             • «Вона ж співала, наче голосила,

                                на себе кари божої  просила.

                                Співала так, як лиш вона уміла!»

 

                             • «Єдиний син достойної вдови…
                                чотири года, бувши у походах,

                                 ні в чім нагани жодної не мав».

 

                               «Ця дівчина … Обличчя,  як з ікон.

                                 і ви її збираєтесь карати?!»

 

                             • «Увесь блідний, аж під очима чорно».

                                - Я прошу, люди, вислухать мене.

                                Багато слів страшних тут наговорено.

                                Ніхто не говорив про головне».

                              • «Таке було гарнесеньке хлоп'ятко.

                                 Цікаве. А ласкаве, як телятко.

                                 Хороший хлопчик, трохи шалиган,

                                 Усе збивав  шоломи шелюгам».

 

   • «Він гордий був, Гордієм він і звався.

                                 Він лицар був, дарма що постоли.

                                 Стояв на смерть, ніколи не здавався».

 

   • «Вона у мене, як була молодша,

                                  Була предивна як на людський глузд…

                                  Таке обличчя чи така вже звичка,

                                  а голосочок! - чистий мов кришталь.

                                  Така була красива молодичка,

                                  вуста сміються, а в очах печаль.

 

    • «У нього скроні в срібній папороші.

                                  Буває так, що слава на дурняк,

                                  А в нього слава за великі гроші».

 

                               • «Одна статура в матері і в доньки -

                                  Обидві круглі, наче карахоньки».

 

                              • «Глуха до пісні, завжди щось спотворить.

                                 Все вишиває прошви подушок.

                                 Ще як мовчить - нічого. Заговорить, -

                                 гостренькі зуби - чисто ховрашок».

 

   • «Іще бліда, іще мов крейда біла,

                                 а наче й усміхалась, лебеділа.

                                 - От бачте, мамо, все  і обійшлося. -

                                  І цілувала матері волосся».

 

                              • «Не повернула навіть голови.

                                 Лише печальне око з - під брови.

                                 Важка жалоба чорної коси,

                                  і тільки тінь колишньої краси».

 

   • «Ще не старий. І славу мав, і силу.

                                 (Про нього  потім думу і складуть.

                                  Мине сім літ  - і голову цю  сиву

                                  Виговському на  списі  подадуть.)

 

                              4. Визначення проблематики твору.

 

    П

                                  Р                                   народ і митець

                                  О

                                  Б

                                  Л                                  митець і суспільство

                                  Е

                                  М

                                  А                                  любов і зрада

                                  Т                                  

                                  И                                  проблема духовності

                                  К

                                  А                                    проблема патріотизму

 

 

                                  Т

                                  В                                   проблема національної

                                  О                                    самосвідомості

                                  Р

                                  У                 

 

 

 

                              5.  Технологія  «Доміно»               

 

                              Завдання

 

                              Складові  елементи сюжету роману у віршах «Маруся

                              Чурай» розташувати  за принципом доміно.

 

                               Суд над Марусею            вирок            у в'язниці

                               гіркі роздуми Марусі, спогади          гінець до гетьмана

                               страта           помилування          до Києва на прощу

                               повільне згасання Марусі            безсмертя в піснях.

 

                              6. Тестування.

 

                              1.  Роман «Маруся  Чурай» з'явився в:

                                   а) 1981 р.

                                   б) 1987 р.

                                   в) 1979 р.

 

   2.  Роман удостоєно :

                                    а) Шевченківської премії;

                                    б) премії імені Франческо Петрарки;

 

                              3.  Головна проблема твору:

                                     а) екологічна

                                     б) митець і суспільство;

                                      в) добро і зло.

 

                               4. «Звела їх доля наче в нагороду за те, що мали

                                    незглибимі душі».  Ці слова про :

                                       а) батьків Марусі Чурай;

                                       б) батьків Галі Вишняківни.

 

                               5. «Отож нагледів дівку, собі рівну, дізнавши,

                                    певно, що і він їй люб». Ці слова про :

                                        а) Гриця Бобренка ;

                                        б) Івана Іскру.

 

                               6.  «І чим же, чим ви будете карати моє смутне

                                     зацьковане дитя?

                                     Чи ж вигадає суд і магістрату страшнішу кару,

                                      ніж таке життя»?  Які художні засоби вжито в

                                      цьому уривку?

                                          а) епітети;

                                          б) оксюморон;

                                          в) гіперболу.

 

                               7.  Про кого ці  слова : «Від того кидавсь берега до того.

                                    Любив достаток і любив пісні. Це, як скажімо, вірувати

                                    в Бога  і продавати душу сатані».

      а)  Гриця Бобренка;

                                           б)   Івана Іскру;

                                           в)  Вишняка.

 

    8.  Де кульмінаційний момент у творі ?

       а) у розділі «Полтавський полк виходить на зорі»;

                                            б) у розділі «Страта»;

                                            в) у розділі «Весна, і смерть, і світле воскресіння».

 

     9.  Кому належать слова : «Я - навіжена. Я дитя любові.

                                     Мені без неї білий світ глевкий».

                                            а) Марусі;

                                            б) матері Марусі Чурай;

                                            в) Галі Вишняк.

 

     10.  У творі згадано гетьмана :

                                              а) Богдана Хмельницького;

                                              б) Івана Мазепу.

 

     11.  Хто сказав про творчість Марусі такі слова :

                                       «Коли в похід виходила батава, її піснями

                                         плакала Полтава»?

                                               а) Пушкар;

                                               б) Горбань;

                                                в)  Іван Іскра.

 

                                12.  Іван Іскра - син :

                                                а) кошового Сірка;

                                                б) гетьмана Якова Остряниці;

                                                в) Максима Залізняка.

 

ІV. Рефлексія

 

   - Чи вдалося виконати завдання уроку ?

   - Що особисто ви взяли  з цього уроку?

   - Чи справдилися ваші очікування?

   - Чи зрозуміли ви глибинний підтекст слів Михайла

                                 Доленга :  «Прочитав «Марусю Чурай». Прилучився

                                 до вічності». Коротко прокоментуйте вислів поета.

   - Чи порекомендували б ви прочитати роман «Маруся

                                 Чурай» своїм друзям?  Якщо так, то чому?

- Чи варто вивчати цей твір про далеке ХУІІ ст. сьогодні?

   Чим актуальний він?

-  Над чим примушує нас замислитися роман «Маруся

   Чурай»?

 

V. Підведення підсумків уроку. Оцінювання

 

VІ. Домашнє  завдання

 

1. Підготуватися до характеристики образу Марусі Чурай,

    виписавши цитати.

 

2. Скласти сенкан до образу легендарної співачки.

 

docx
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку