Урок "Соціально-економічні перетворення в радянській Україні(1929-38рр.)

Про матеріал
Даний матеріал включає авторський урок узагальнення з курсу "Історія України", 10 клас.Урок складено згідно вимог чинної програми. Вміщений матеріал можуть використовувати вчителі історії.
Перегляд файлу

Контрольна робота за темою: »Соціально-економічні перетворення в

радянській Україні(1929-1938рр.)», 10 клас

Мета уроку: систематизувати і узагальнити вивчений матеріал; виявити і

                        оцінити рівень знань учнів; розвивати вміння використовувати

                        набуті знання; формувати вміння критично опрацьовувати

                        джерела; виховувати зацікавленість до вивчення історії України.

Тип уроку: урок контролю знань

Обладнання: картки з завданнями, ручки.

                                                    Хід уроку

І.Організаційна частина

ІІ.Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ.Виконання різнорівневих завдань(за двома варіантами)

 

1 варіант

Початковий рівень (позначте правильну відповідь)

1.У 1930-32рр. українські селяни:

а)добровільно записувалися у колгоспи

б)вороже ставилися до колективізації, чинили опір

в)байдуже ставилися до колективізації

2.О.Стаханов – це:

 а)діяч КП(б)У 

 б)організатор соціалістичних змагань    

 в)директор «ДніпроГЕСу»

3.За першим п’ятирічним планом, основний капітал спрямовувався в:

а)металургію, машинобудування

б)сільське господарство

в)легку промисловість

4.Позаекономічний захід підвищення продуктивності праці в СРСР:

а)репресії                б)підвищення зарплати             в)соцзмагання

5.Політика індустріалізації мала на меті:

а)зрівняти темпи відбудови промисловості і сільського господарства

б)зайняти перше місце у світовому хімічному виробництві

в)перетворити СРСР в індустріальну країну

6.»Трійка» - це:

а)орган позасудового винесення вироків  в СРСР

б)троє перших секретарів ЦК КП(б)У

в)тип соціалістичних змагань

Середній рівень

7.Що ви розумієте під поняттям «розкуркулення селян»? Яка була доля розкуркулених селян?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Встановіть відповідність:

а)українізація                          1)примусове об’єднання сільськогосподарських

б)репресії                                  робітників у колгоспах

в)колективізація                     2)форма планування радянською владою соціаль-

г)п’ятирічка                              но-економічного розвитку СРСР

д)сільськогоспо-                     3)добровільне об’єднання товаровиробників з ме-

дарська кооперація                тою ефективного ведення власного господарства

е)сталінізм                                4)надання українцям можливості розвивати свою

                                                      культуру, мову

                                                     5)каральні заходи, покарання, що використовують

                                                      державні органи

 

Достатній рівень

9.Чому для означення подій  в Україні в 1932-33рр. ми використовуємо

терміни «Голодомор», «геноцид»? Відповідь аргументуйте.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Високий рівень

10.Ознайомтеся з текстом джерела і дайте відповіді на запитання.

Із виступу генерального секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора

«…Є над нами ЦК ВКП(б) і товариш Сталін, які кожен раз, коли ми заходили не

в ті двері або робили яку-небудь помилку, нас виправляли…»

1)Як узгоджується ця теза із заявами сталінського керівництва про демокра-

тизм радянської влади?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Доведіть, що С.Косіор був провідником політики сталінізму в Україні.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Варіант 2

Початковий рівень (позначте правильну відповідь)

1.Пограбування селян, вилучення у  них насильницьким методом коштів,

знищення селянства як класу – це суть політики:

а)українізації             б)індустріалізації            в)колективізації

2.Перша п’ятирічка у СРСР:

а)1925-30рр.          б)1927-32рр.              в)1928-33рр.

3.Основний підсумок розвитку промисловості України у перші п’ятирічки:

а)було створено індустріальну базу республіки

б)економіка залишалася аграрною

в)Україна перетворилася на найрозвиненішу країну світу

4.Категорії населення УРСР, що були оголошені «класовими ворогами»

і зазнали масових репресій:

а)робітники, члени КП(б)У, студенти

б)інтелігенція, робітники, колгоспники

в)т.з.»старі спеціалісти», куркулі, священики

5.Більшовикам вдалося реалізувати план колективізації українського села, бо:

а)селяни щиро вірили в ідеали комунізму

б)завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голодомору

в)створені колгоспи довели свою перевагу над індивідуальними господарствами

6.ГУТАБ(ГУЛАГ) – це:

а)підрозділ НКВС, що керував виправно-трудовими колоніями

б)підприємства, що зосереджували сільськогосподарську техніку

в)філія ВКП(б)

Середній рівень

7.Чи можна вважати, що колективізація була за своєю суттю закріпаченням

селян. Свою відповідь обгрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.Встановіть відповідність

а)індустріалізація                               1)форма оплати праці в колгоспах СРСР

б)командна еко-                                 2)підприємства, що зосереджували

                 номіка                                   сільськогосподарську техніку

в)колективізація                                  3)каральні заходи, покарання, що вико-

г)МТС                                                       ристовують державні органи

д)трудодень                                         4)створення важкої промисловості

е)репресії                                              5)економічна система, в якій держава

                                                                 або ради керують економікою

Достатній рівень

9.Які наслідки для суспільства мав Голодомор 1932-33рр. ? Відповідь

аргументуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Високий  рівень

10.Ознайомтеся з текстом джерела і дайте відповіді на запитання

М.Хрущов про становище в Україні в момент його вступу на пост

першого секретаря ЦК КП(б)У

«…По Україні наче Мамай пройшов. Не було …ні секретарів обкомів партії

в республіці, ні голів облвиконкомів …Навіть секретаря Київського

міськкому не було…»

1)На кого в своїй діяльності спирався Сталін?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2)Зробіть висновки про масштаби репресій в Україні, кого вони торкнулися?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ІV.Підведення підсумків уроку

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Янчева Maрія Олегівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Кулиняк Галина
Додано
31 березня 2019
Переглядів
329
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку