Урок української літератури в 10 класі.Від реалізму – до імпресіонізму. Теорія літератури. Імпресіонізм.

Про матеріал

Від реалізму – до імпресіонізму. Теорія літератури. Імпресіонізм.

Мета: поглибити відомості про імпресіонізм, здійснити порівняння двох методів зображення дійсності: реалізму та імпресіонізму, показати учням еволюцію світогляду письменників-імпресіоністів; розвивати вміння висловлювати власну думку з ідейної та естетичної точки зору; поглиблювати вміння сприймати інформацію на слух, аналізувати її; розвивати творчі здібності; виховувати повагу до людини-митця, до духовних надбань українського народу, любов до книги, естетичний смак.

Перегляд файлу

Урок №                                                             література 10 клас

Тема. Від реалізму – до імпресіонізму.  Теорія літератури. Імпресіонізм.

Мета: поглибити відомості про імпресіонізм, здійснити порівняння двох методів зображення дійсності: реалізму та імпресіонізму, показати учням еволюцію світогляду письменників-імпресіоністів; розвивати вміння висловлювати власну думку з ідейної та естетичної точки зору; поглиблювати вміння сприймати інформацію на слух, аналізувати її; розвивати творчі здібності; виховувати повагу до людини-митця, до духовних надбань українського народу, любов до книги, естетичний смак.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Кінець ХІХ – початок ХХ століття. На рубежі цих століть ми перегортаємо ще одну сторінку в історії літератури. Нові суспільно-політичні події, нові тенденції, стилі, течії, нові імена митців тощо.

Щодо художнього відображення бурхливих подій початку 90-х років та активізації національного руху, то вони лише підтверджують відому думку, що доля української літератури така ж, як і доля самої України, колоніальне становище якої завжди позначалось на ставленні влади до української книжки, спектаклю, преси. Однак зламати до кінця дух нашого народу не зміг ніхто.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Епіграф до уроку

Сонцепоклонник і Муся:

два різних Коцюбинських,

два різні прояви його єства,

що дали особистість непересічну…

С. Гаранський «Наодинці з вибраним»

Муся – так називала Коцюбинського його дружина, Сонцепоклонник – таке ім’я він отримав за свою літературну діяльність.

Творче завдання. Складіть резюме з трьох пунктів, котре б усебічно характеризувало М. Коцюбинського як людину, митця, громадського діяча.

Проблемне питання: у чому своєрідність особистості Коцюбинського і за що його називають Сонцепоклонником?

ІV. Основний зміст роботи

Учитель. Стиль Коцюбинського досліджувало багато знавців літератури. Він відрізняється від художніх почерків багатьох письменників. Митець керується власною інтуїцією, сутність буття осягає за допомогою уяви й тих відчуттів, що перебувають поза сферами раціонального, зосереджується на індивідуальності, її внутрішньому світові. Об’єктом зображення стає не світ, а суб’єктивні враження від нього.

Цікавим є літературознавчі міркування сучасного відомого письменника Валерія Шевчука, який простежує рух творчості Михайла Коцюбинського від «етнографічно-реалістичного письма» до «письма метафоричного, імпресіоністичного і психологічного».

У реалістичній манері написані оповідання «Харитя», «Ялинка», «Дорогою ціною». Але вже в змісті цих творів є тонке проникнення в психологію героя, рельєфні малюнки природи, її одухотворення, хоч стиль нагадує оповідну манеру І. Нечуя-Левицького і плавну течію мови Панаса Мирного.

Валерій Шевчук пише, що докорінно змінилася манера письма М. Коцюбинського в 1900 – 1902 рр., коли, за визначенням академіка Єфремова, письменник знаходить сам себе і стає тим незрівнянним Коцюбинським, яким ми його знаємо, тобто утверджує свій «сонячний імпресіонізм».

 Лекція з елементами бесіди. Терміни «реалізм», «етнографія», «романтизм» вам відомі, а ось французьке  impression – враження – дещо нове. Імпресіонізм як митецький напрям виник у французькому живописі в ХІХ – на початку ХХ ст. і був характерний тим, що відтворював не саму дійсність, а те, як вона впливає на людину, її емоції, душевний стан. Тобто імпресіоністам було важливо простежити, як людська душа відгукається на добро і зло, красу і потворність, на будь-які події. Назва пішла від картини К. Моне «Імпресія. Схід сонця» (1873).

Порівняння двох методів зображення дійсності

Реалізм

Імпресіонізм

 • Портрет несе об’єктивну інформацію про людину (вік, соціальне походження, вдача, темперамент).
 • Пейзаж точно і повно окреслює місце подій, характеризує суспільство та   епоху, відтворює ситуацію.
 • Портрет фактично неінформативний, складається з кольорів чи колористичних деталей.
 • Пейзаж не містить відомостей про ландшафт, замість яких подаються звукові  враження.
 • Прагнення до типізації , узагальнення.
 • На світогляд людини впливає низка чинників (природа, суспільство), які  здатні контролювати її волю та впливати на життєвий шлях.
 • Кожне існування має причину, яка  визначає певні наслідки та результати. Все піддається вивченню, відбувається у певній послідовності за  законами логіки. Дійсність є такою, якою ми її бачимо.
 • Зображення дійсності в момент сприйняття.
 • Кожна людина – індивідуальна, тому є чимало незбагненного в її психіці, поведінці, свідомій  волі.
 • Дійсність людини, речі, події не є такими, якими ми їх бачимо, вони лише відбивають уявні концепції та теорії, яких варто позбавитися.
 • Письменник висловлює своє враження від вражень.

Учнями робляться  узагальнення  і  висновки  щодо  відмінностей  двох     методів зображення дійсності.

 Риси імпресіонізму:

 • Психологізм у змалюванні персонажів;
 • прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження;
 • особливий лаконізм прози;
 • ритмічність;
 • багатство відтінків у змалюванні дійсності;
 • збільшена увага до кольорів і звуків, до яскравих деталей;
 • одночасна відмова від великих соціальних проблем.

Основне завдання – витончене відтворення суб’єктивних вражень, мінливих відчуттів і переживань без заглиблення в їх суть.

 

Завдання для роботи в парах: Вам роздано картки, де подано уривки з творів письменників-реалістів та письменників-імпресіоністів, в яких необхідно співставити їх і визначити, які відносяться до імпресіонізму. Використовуючи таблицю, вкажіть, якими критеріями ви послуговувалися.

 1. «Сидячи в павільйоні у Верне, він бачив, як набережною  пройшла молода дама невисока на зріст блондинка, в береті, за нею біг білий шпіц». (Антон Чехов «Дама з собачкою»).
 2. «Доріан Грей зачудовано слухав,  широко розплющивши очі. Підлетіла пухнаста бджола, з гудінням покружляла над гілкою і рушила в мандри овальною зоряною китицею крихітних квіточок. Він спостерігав її з тією дивною зацікавленістю в буденних речах, яку ми намагаємося пробудити в собі, коли нас страхають думки про щось важливіше, або коли якась моторошна думка несподівано облягає мозок». (О. Уайльд «Портрет Доріана Грея»).
 3. «Не знаю, чи можете ви з моїх слів уявити собі обличчя цього чоловіка, що його я, з дозволу академії, назвав би «місячним ликом», так його жовтава блідість скидалась на колір срібла, з якого облупилася позолота. Волосся в мого лихваря було гладеньке, акуратно причесане, із сивиною попелясто-сірого кольору. Риси обличчя, незворушного, як у Тайлерана, здавалися відлитими у бронзі. Оченята, жовті, як у куниці, були майже без вій і боялися світла…» (О. де Бальзак «Гобсек»).
 4. «Я роблюсь занадто чутким, мої очі помічають те, чого раніше не бачили. Я бачу навіть себе, як я ходжу з кутка в куток поміж не потрібними мені й наче не моїми меблями; бачу своє серце, в якому немає найменшого горя. Що ж, смерть – той смерть, життя – то й життя (М. Коцюбинський «Цвіт яблуні»).
 5. «Надзвичайно тупий у науках, він переходив у гімназії з класи до класи то просьбами, то протекціями, а одиноке, чого добре навчився під час університетських студій, се була гра в більярд. Зате коли прийшло до державних екзаменів, він був змушений перший раз у житті напружити свій мозок». (І. Франко «Перехресні стежки»).
 6. «Тоді я раптом почув тишу. Вона таїлася в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. Буває, після довгої поїздки, особливо поїздом, приїжджаєш до місця призначення і здається, що все кругом мовчить, хоча насправді звуки продовжують існувати, їх чимало». (К. Гамсун «Пан»).

 

Вчитель. Слід зазначити, що український імпресіонізм на тлі західноєвропейського мав яскравіше лірико-романтичне забарвлення, що зближувало його (а нерідко й змішувало зовсім) з неоромантизмом та символізмом. Поетика імпресіонізму відбилася у творчості B. Стефаника, Г. Косинки, частково О. Кобилянської, а також М. Хвильового, Є. Плужника та ін.

Варто відзначити, що в українській літературі ми можемо говорити лише про вияв імпресіонізму у творчості окремих письменників, адже як оформлений літературний напрям в Україні він не склався.

Імпресіоністичне письмо нелегке, воно вимагає неабиякого таланту, особливої чутливості від митця, вміння сказати образно, переконливо й лаконічно. Таким майстром і став Коцюбинський. Услід за багатьма шанувальниками його таланту Валерій Шевчук захоплено пише: «Ніхто ніколи ні до Коцюбинського, ні після нього не створював пластикою слова такого виключного враження, і саме в тому нам бачиться немеркнуча велич його художніх тканин».

Створення «літературного грона», або сенкана на тему: «Імпресіонізм».

«Мозковий штурм» (відповідь на проблемне запитання, поставлене на початку уроку. (Уся творчість Коцюбинського наснажена сонячним оптимізмом, вірою у високе призначення людини Головна ідея імпресіонізму у тому, що у природі жоден колір не існує сам по собі. Єдиним творчим джерелом  кольору є сонце, яке своїм світлом покриває всі предмети, щомиті подаючи їх у новому кольорі).

 

V. Підсумок уроку

 • Що вам найбльше імпонує у творчості імпресіоністів?
 • Чому фахівці вважають, що Коцюбинський здійснив справжній переворот у розвитку літератури?

 

VІ. Домашнє завдання.

Знати зміст новели М. Коцюбинський «Intermezzo».

Повторити відомості про новелу.

*** Історія написання новели «Intermezzo».

1

 

doc
Додано
27 серпня
Переглядів
35
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку