10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок української мови в 4 класі "Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників."

Про матеріал

Цикл уроків української мови "Прикметник"

Урок 2

Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями, розкрити поняття багатозначності прикметників; учити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до праці.

Обладнання: девіз уроку, малюнок дерева, листочків, яблук, «Словник синонімів», листки зі словами.

Тип уроку : комбінований.

Форма проведення : урок-гра «Садівники».

Форми роботи: фронтальна, колективна (робота в парах, малих групах), індивідуальна, диференційована.

Методи роботи: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, навчально-дослідницький.

Прийоми роботи: технологія «Незакінчене речення», асоціативний кущ «Роль прикметника у мовленні», виклад інформації, пояснення, запам'ятовування, активізації уваги та мислення, одержання з тексту нових знань, формування висновків.

Принципи навчання : принцип зв'язку з життям, системності та послідовності навчання, особистісно-орієнтованого навчання, науковості, виховного навчання, наочності навчання, формування активності та самостійності, індивідуального підходу у навчанні, оптимізації навчання.

Засоби навчання : друковані (девіз уроку, зображення дерева, листочків, яблук, картки), підручники, словники синонімів.

Перегляд файлу

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgУРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

4 клас

Тема. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників.

Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями, розкрити поняття багатозначності прикметників; учити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до праці. 

Обладнання: девіз уроку, малюнок дерева, листочків, яблук,  «Словник синонімів», листки зі словами.  

Тип уроку : комбінований.

Форма проведення : урок-гра «Садівники».

Форми роботи: фронтальна, колективна (робота в парах, малих групах), індивідуальна, диференційована.

Методи роботи: пояснювально-ілюстративний , частково-пошуковий, навчально-дослідницький.

Прийоми роботи: технологія «Незакінчене речення», асоціативний кущ «Роль прикметника у мовленні», виклад інформації, пояснення, запам’ятовування, активізації уваги та мислення, одержання з тексту нових знань, формування висновків.

Принципи навчання : принцип зв’язку з життям , системності та послідовності навчання, особистісно-орієнтованого навчання , науковості,  виховного навчання, наочності навчання, формування активності та самостійності, індивідуального підходу у навчанні, оптимізації навчання.

Засоби навчання : друковані (девіз уроку, зображення дерева, листочків, яблук, картки), підручники, словники синонімів.
                                                                 Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Перевірка готовності до уроку

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgОт і знову дзвінок лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до класу дітей закликає,

Щоб успішно вас знову вчить.

Наші вушка на маківці.
Очі ширше відкриваємо,
Слухаємо і запам’ятовуємо.
Ні хвилини не втрачаємо.

2. Девіз уроку

Сидимо – рівно.

Пишемо – гарно.

Слухаємо – уважно.

Відповідаємо – точно.

3. Вправа «Сподівання»

- На листочках напишіть ваші сподівання від нашого уроку. Ми отримали Дерево передбачень і сподівань.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

- Сьогодні у нас незвичайний урок, тому що вчитимемося бути вправними знавцями української мови та спробуємо бути садівниками.

- Сьогодні на уроці ми попрацюємо з прикметниками, близькими і протилежними за значеннями, вжитими в прямому і переносному значенні. 

- А наприкінці уроку дізнаємось, які ,ми разом з вами ,виростили плоди.

ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання

- Прочитайте опис синички, який ви знайшли у вправі 154.

- Які слова допомогли зобразити синичку? Назвіть їх.

- До якої частини мови вони належать?

- Прочитайте опис, який ви склали самостійно.

2. Каліграфічна хвилинка

Урок почнемо без зупинки

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgЗ каліграфічної хвилинки.

Чч Чч Чч Ча Чв Че Чі ча че яч чк оч

Золота красуня — осінь-чарівниця!

По землі ступає, золотом іскриться.

В жовте і червоне листячко фарбує

І картини дивні, чарівні малює.

- До слова листячко доберіть спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

- Виконайте звуко-буквений аналіз слова осінь.

- Знайдіть слова, які говорять про осінь як про істоту.

3. Удосконалення тексту

- Діти, як ви вже помітили на нашому деревці немає жодного листочка. Але щоб повернути нам листочки нам треба виконати певні завдання.

 - Поширте речення прикметниками.

Після дня настав вечір. На небі з’явились зірки. Сонце сховалося за лісом. Землею стелеться туман. (За кожне речення на дерево приклеюється листок)

4. Гра «Ланцюжок»

- Від поданих іменників утворіть прикметники.

(За кожне слово на дерево приклеюється листок)


Осінь - ...  , друг - ..., місце - ... , ліс - ..., дитина - ..., метал - ..., день - ... ,чесність - ..., дерево - ... , район - ... , школа - ... ,поле - ... , розум - ... , вірність - ...  .


IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Спостереження за прикметниками-синонімами 

- В українській мові є слова, схожі за значенням. Таких слів чимало, їх називають синонімами. Синоніми — це слова, що мають різне звучання, але близьке лексичне значення (блискучий, яскравий, сяючий). Утворюються вони зі слів однієї частини мови. 

Синоніми роблять наше мовлення більш образним, точнішим, досконалішим. 

Гра «Хто швидше?» 

Кожному ряду учитель дає аркуш паперу з написаним прикметником. Який ряд швидше добере до нього синоніми? (Можна підглядати у «Словник синонімів».) 

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgсумний                     великий                   сміливий

невеселий                 чималий                  відважний

зажурений                величезний             мужній

безрадісний              велетенський         доблесний

смутний                    здоровенний           хоробрий

скорботний              гігантський              безстрашний

(Від кожного ряду на дерево приклеюється яблуко)

2. Спостереження за прикметниками-антонімами 

- Які слова називаються антонімами? (Антоніми — це слова з протилежним лексичним значенням (сильний — слабкий).

Виконання вправи 155 (с. 82) 

Учні читають прислів’я, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів.

- Як ви розумієте зміст першого і другого прислів’я? 

Виконання другого завдання до вправи 155. 

- Поміркуй,  яку  роль  відіграють  антоніми  в  прислів’ях.

- До яких частин мови  належать ужиті тут антоніми?

- Спишіть прислів’я із прикметниками-антонімами. 

(За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

Виконання вправи 156, с. 82

- Прочитайте перше завдання до вправи. 

- Читаємо перше словосполучення: «Легкий мішечок». Скориставшись довідкою, нам необхідно записати відповідне словосполучення-антонім. Але зверніть увагу на те, що антонімічні пари слів завжди належать до однієї й тієї самої частини мови. Вони вживаються у тому самому роді, числі, відмінку.) 

Самостійне виконання вправи учнями. 

- У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких - у переносному? 

- Для чого потрібні антоніми? (Це протилежні за значенням слова, які порівнюють та допомагають зрозуміти зміст.) 

(За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpg3. Фізкультхвилинка

- Зараз ми допоможемо нашому деревцю вирости і стати ще міцнішим!
Тож давайте вийдемо з-за парт і виконаємо фізкультхвилинку.
Сильний вітер до землі 

гне дерева молоді, (присідають)

А вони ростуть, міцніють (піднімаються)

Вгору тягнуться, радіють. (встають навшпиньки, руки тягнуть вгору)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота в парах. Вправа 157, с. 82–83 

Учні читають подані словосполучення. 

- З яких частин мови вони складаються? (З іменників) 

- Замініть за зразком подані словосполучення сполученнями прикметників з іменниками. Деякі словосполучення записані на картках. Це ваші підказки. У кожного їх різна кількість. Попрацюйте спочатку в парах, а потім самостійно запишіть. 

(Листя клена — кленове листя. Полиця для книжок — книжкова полиця. Вітер з півдня — південний вітер. Допомога товариша — товаришева допомога. Портфель зі шкіри — шкіряний портфель. Хвіст лиса — лисячий хвіст. Щебетання пташок — пташине щебетання. Робота в класі — класна робота. Потік води — водяний потік. Грива коня — кінська грива...) 

(За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

2. Гра «Скажи без затримки» 

- Я називаю прикметник, а ви добираєте антонім до названого прикметника. 

Слабкий (сильний), гігантський (крихітний), кривий (прямий), обмежений (неозорий), голодний (ситий), високий (низький), солодкий (гіркий), довгий (короткий). 

- Запишіть у зошит ті антонімічні пари, що запам’ятали. 

 (За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

3. Усна побудова речень. Вправа 158, с. 83 

- Прочитайте подані словосполучення. Побудуйте з ними речення. 

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpg- Який висновок про значення прикметника гострий можна зробити? 

- Які з цих словосполучень ужиті у прямому, а які — у переносному значенні? 

(За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

4. Спостереження за прямим та переносним значенням прикметників .

Гра «Естафета»

- Прочитайте словосполучення. 

- До прикметників, ужитих у переносному значенні, доберіть прикметники з прямим значенням. 

1 варіант                                                        2 варіант 

гарячий привіт — ...                               кам’яне серце — ... 

глибока ніч — ...                                     золоте колосся — ... 

світла думка — ...                                   свіжа газета — ... 

залізна воля — ...                                    сивий туман — ... 

(За виконання вправи на дереві приклеюється яблуко)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

Ми з вами чудово впоралися із завданням!І тому зможемо на червоних яблуках прочитати літери, які треба розмістити в наших яблучках.

- То ж який плоди виростили?

Дійсно, знання – це плоди наших старань.

1)    Створення асоціативного куща «Роль прикметника у мовленні». (Роблять мовлення багатшим, досконалішим, допомагають точніше висловити думку.) 

2)    Вправа «Незакінчене речення»

На уроці я навчився…

Я дізнався, що …

Я повторив:…

Мене вразило,..

Я запам’ятав…

- Які прикметники часто вживаються у прислів’ях? Чому? 

- Які вміння отримали? 

- Де можна застосувати нові знання? (Усне, писемне мовлення) 

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpg- Які запитання виникли у Вас з да­ної теми?

- Що сьогодні для Вас було важким?

Характеристика роботи учнів, оцінювання їх знань й умінь.

- У кого його сподівання здійснилися? Прикрасьте і ви своїми листочками наше дерево. Воно стала ще кращим. Так і ваші знання завжди можуть поповнюватись, пам’ятайте про це!

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Середній і достатній рівень - вправа 159, с. 83. 

Високий рівень - вправа 159, с. 83, серед прикметників, поданих у довідці, знайти синоніми, до двох прикметників з довідки добрати антоніми. Записати утворені пари.

doc
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1330
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку