12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Урок узагальнення і систематизації знань з біології у 8 класі з теми "Транспорт речовин"

Про матеріал

Узагальнити знання учнів про внутрішнє середовище

організму, кров як його складову частину та її роль у

збереженні гомеостазу; закріпити знання про будову і

функції клітин крові, органів кровообігу та їх взаємозв'язок;

формувати вміння порівнювати і встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки; удосконалювати практичні вміння учнів

надавати першу допомогу в разі ушкоджень серцево-

судинної системи; виховувати почуття відповідальності

за власне здоров'я.

Перегляд файлу

Золочівський районний методичний кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань

з теми «Транспорт речовин»

8 клас

( урок з використанням елементів

проблемного навчання )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

вчитель біології

вищої кваліфікаційної категорії

Ясеновецького НВК

Мудрак Людмила Львівна

Тема. Узагальнення й систематизація знань

           з теми «Транспорт речовин»

 

Мета: узагальнити знання учнів про внутрішнє середовище

           організму, кров як його складову частину та її роль у

           збереженні гомеостазу; закріпити знання про будову і

           функції клітин крові, органів кровообігу та їх взаємозв’язок;

           формувати вміння порівнювати і встановлювати причинно-

           наслідкові звязки; удосконалювати практичні вміння учнів   

           надавати першу допомогу в разі ушкоджень серцево-

           судинної системи; виховувати почуття відповідальності

           за власне здоровя.

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

 

Методи: фронтальна бесіда, інтерактивні вправи «Мозковий

                штурм», «Асоціювання», «Прес», робота в групах,

                проблемно-пошуковий, біологічний диктант.

 

Обладнання: муляж серця. таблиці «Еволюція кровоносних сис-

                         тем», «Будова серця», «Кровообіг людини»

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 

Девіз уроку:    

                       Розум полягає не тільки у знаннях,

                       Але й у вмінні застосовувати їх.

                                                                            Арістотель.

 

Оцінювання учнів буде здійснюватися за допомогою картки само- оцінювання. яку вчитель роздає учням.

 

Картка самооцінювання учня

 

Види діяльності учня

Максимальна кількість балів

Набрані бали

1.Метод «Асоціювання»

1 термін-0.5 балів

 

2.Випереджувальне завдання

 

2 бали

 

3. «Мозковий штурм»

1 бал

 

4. Біологічний диктант

6 балів

( 1 питання-0,5 б. )

 

5.Проблемно-пошукові

завдання (метод «Прес»

 

2 бали

 

6. Робота в групах

1 питання-2 бали

 

7.Проблемні ситуації

2 бали

 

Всього:

 

 

 

 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

    Подумайте над висловом: «Кров – дзеркало організму»

                                                                                                К.Бернард 

В кінці уроку кожен висловить свою думку щодо цього вислову. Чи згідні ви, що кров – це дзеркало організму ?

 

1. Інтерактивна вправа «Асоціювання» (учні біля дошки записують терміни, які асоціюються із словом «кров».

 

тромбоцити            серце             лейкоцити

 

 

міокард                  КРОВ            вени

 

 

артерії             еритроцити         плазма

 

Учні пояснюють значення термінів, які написані на дошці.

 

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

   Перед уроком ви отримали випереджуюче завдання:

 повторити особливості будови кровоносних систем у різних груп тварин.

Питання. Який еволюційний шлях пройшла кровоносна система від безхребетних тварин до хребетних?

 • черви (кільчасті) – замкнута кров. система;
 • членистоногі – незамкнута, трубчасте серце;
 • риби – одне коло кровообігу, 2-камерне серце;
 • земноводні – змішана кров, 3-камерне серце:
 • плазуни – змішана кров. 3-камерне серце;
 • птахи – два кола кровообігу, 4-камерне серце;
 • ссавці – два кола кровообігу, 4-камерне серце.

Питання.1. Кровоносні системи яких тварин, подібні з кровообігом людини?

Відповіді учнів ( птахи і ссавці).

 

                 2.В процесі еволюції організація кровоносних     систем…(ускладнювалася). Відповіді учнів на питання.

3.Біологічний диктант.

 1. Кров – це рідка сполучна тканина організму.
 2. Групи крові відкрив Ландштейнер.
 3. Еритроцити – це клітини-пожирачі.
 4. Лімфа – це прозора рідина в організмі людини.
 5. Гіпертонія – це понижений артеріальний тиск.
 6. Лейкоцити виконують захисну функцію.
 7. Оболонки серця: а) міокард; б) перикард.
 8. Артерії – це судини, якими рухається: а) венозна кров; б) артеріальна.
 9. До складу плазми крові входить:

а) сироватка; б) формені елементи крові.

     10. Клітини крові утворюються:

         а) в червоному кістковому мозку; б) в печінці.

     11. Велике коло кровообігу починається з :

         а) лівого шлуночка; б) правого шлуночка.

     12. По легеневій вені тече:

         а) венозна кров; б) артеріальна.

Ключ відповідей:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

+

-

+

а

б

б

а

а

б

 

 

ІІІ. Зіткнення учнів з проблемою й висловлення гіпотез.

 

Проблемно-пошуковий метод ( висловлювання гіпотез за методом «Прес»)

 

1. Чому кров у серці рухається тільки в одному напрямі: із передсердь у шлуночки, і з шлуночків в артерії?

2. Пояснити, чому серцевий мяз не втрачає працездатності упродовж багатьох років життя людини?

 

ІY. Застосування, закріплення знань і способів дій на практиці.

 

Спілкування «питання-відповідь»

З якою галуззю науки тісно повязана біологія? ( медициною )

 

Об’єднання дітей у групи: учні працюють в групах,використовуючи муляжі,схемі і малюнки з підручника за 8 клас(К.М.Задорожний)

 

І група. Анатоми

 1. На муляжі серця покажіть передсердя і шлуночки. Яка товщина стінок серця?
 2. Покажіть і назвіть клапани серця, їх значення.
 3. З якими судинами зв’язане серце?Дайте їм характеристику.

 

 

ІІ група. Фізіологи

 1. Зобразіть схему внутрішнього середовища організму. Вкажіть основні його частини (на окремому аркуші).
 2. Де утворюються клітини крові? Недокрів’я. Лейкоцитоз. Чи пов’язані ці захворювання з екологічним станом України?
 3. Як і чому відбувається зсідання крові?

 

ІІІ група. Кардіологи

 1. Як відбувається рух крові в організмі людини?(за схемою)
 2. Захворювання серцево – судинної системи. Вкажіть чинники. які спричиняють ці захворювання.
 3. Який шлях пройдуть ліки з кров’ю до легень, якщо їх ввести у вену правої руки?

 

ІY група. Епідеміологи

 1. Накресліть схему класифікації імунітету. (на окремому аркуші)
 2. Чим відрізняється дія щеплення від дії сироватки?
 3. Які клітини крові вражає ВІЛ, і чому це дуже небезпечно для людини?

 

Y група. Травматологи

 1. Поясніть схему переливання крові за «формулою ромба».
 2. Як за кровотечею можна визначити, яка саме судина пошкоджена?
 3. Надати першу допомогу при кровотечі: а) капілярній;

                                                                          б) венозній;

                                                                          в) артеріальній;

                                                                          г) внутрішній.

Моделювання ситуації кожного виду кровотечі.

Зробити підсумки роботи в групах.

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Вчитель зачитує ситуацію,учні відповідають

Проблемні ситуації ( виявлення причинно-наслідкових звязків )

 • Повідомлення з місця події.

  В одній з аварій на дорозі потерпілий. який одержав відкритий перелом стегна, помер, хоча серйозних травм внутрішніх органів у нього не виявлено.

Поясніть причину смерті.

 

 • Повідомлення з минулого.

Папа Римський Інокентій YІІІ, пригнічений старістю, наказав влити собі кров трьох юнаків. Кінець був сумним: померли всі – і Папа, і юнаки. Установіть причину смерті.

 

 • Повідомлення про смерть водія.

Надійшло повідомлення про смерть водія, який ночував у машині з увімкненим двигуном. Поясніть причину смерті.

 

Y. Підсумок уроку (Рефлексія).

Учні дають аргументовані відповіді на поставлені запитання.

 

 1. Яке значення мають отримані вами знання?
 2. Де вони можуть бути використані?
 3. Висловлювання думок учнів про вислів: «Кров – дзеркало організму»
 4. Підрахунки набраних балів.
 5. Оцінювання учнів.

 

YІ. Домашнє завдання.

 • Повторити параграфи з теми «Транспорт речовин»,п.15-20, підр.Біологія 8 кл.,К.М.Задорожний.
 • Пригадати особливості будови органів дихання у різних груп тварин.
 • Створити пам’ятку про зміцнення серцево – судинної системи.

 

YІ. Аналіз картки-самооцінювання учнів ( підрахунки набраних балів, виставлення оцінок у журнал і щоденники учнів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка самооцінювання учня

 

Види діяльності учня

Максимальна кількість балів

Набрані бали

1.Метод «Асоціювання»

1 термін-0.5 балів

 

2.Випереджувальне завдання

 

2 бали

 

3. «Мозковий штурм»

1 бал

 

4. Біологічний диктант

6 балів

( 1 питання-0,5 б. )

 

5.Проблемно-пошукові

завдання (метод «Прес»

 

2 бали

 

6. Робота в групах

1 питання-2 бали

 

7.Проблемні ситуації

2 бали

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
5 січня 2018
Переглядів
2976
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку