25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Урок "Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль"

Про матеріал

План-конспект уроку з використанням проектних технологій та методу проблемного навчання. Вчитель хімії Шаповал Людмила Вікторівна.

Вже давно не для кого не секрет, що активне навчання дає більш позитивні результати, ніж просте споглядання навчального процесу. Але без теоретичних знань теж неможливо досягти поставленої мети. Саме застосування міні-проектів на уроках поєднує теорію з практикою в межах постановки розумового завдання і його практичного виконання. Інновація в тому, що на етапах актуалізації знань і вивчення нового матеріалу технологія проектного навчання дає можливість сформувати ключеві та предметні компетенції. На одному уроці можна використати різні види проектів: інформаційні, дослідницькі, прикладні.


Перегляд файлу

       

План-конспект уроку з використанням проектних технологій та методу проблемного навчання. Вчитель хімії Шаповал Людмила Вікторівна

Поурочний план уроку в 9 класі

Тема. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Мета:

 •                   розширити знання учнів про органічні сполуки, їх будову і властивості на прикладі природних полімерів — крохмалю й целюлози;
 •                   ознайомити з реакцією поліконденсації та гідролізу, показати їх значення для життєдіяльності живих організмів і людини; розкрити зв’язок між будовою, властивостями та застосуванням крохмалю й целюлози;
 •                   оцінити значення якісних реакцій для визначення якості харчових продуктів;
 •                   продовжити формувати компетентності: спілкування державною мовою, інформаційно-цифрові, соціальні, здорового життя під час реалізації проектів і роботи з хімічними сполуками.

Очікувані результати: учні мають характеризувати склад і фізичні властивості крохмалю і целюлози, порівнювати їх між собою; оцінити значення якісних реакцій для визначення речовин і визначення якості харчових продуктів; висловлювати судження щодо значення даних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні.

Базові поняття і терміни: крохмаль, целюлоза, якісні реакції, полімери, мономер,  реакція поліконденсації, гідроліз.

Обладнання: ІКТ (ноутбук, мультимедійна дошка, мобільні телефони учнів), презентація до уроку (додаток 1), презентації учнів до міні-проектів (додатки 2 і 3), підручник «Хімія 9 клас» О.Г. Ярошенко. 2017, пробірки, штатив для пробірок, хімічні стакани, пробіркотримач, спиртівка, паперовий фільтр, скляні палички.

Реактиви:  розчини глюкози, сахарози, натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, етанової кислоти, йоду; молоко, крохмаль, вата, вода, сир, ковбаса, борошно, макарони.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Основні методи навчання: проблемне навчання, репродуктивні; інтерактивні вправи; частково-пошукові; пояснювально-ілюстративні – евристична бесіда, фронтальна бесіда, розповідь з елементами бесіди; наочні – демонстрація, робота з підручником, схемами, роздатковими матеріалами, мультимедійним проектором та комп’ютером; практичні - виконання лабораторних дослідів, виконання міні-проектів, захист навчальних проектів.

Структура уроку

 1.               Організаційний етап                                                                     1 хв
 2.               Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності.                                                                             15 хв                                       
 3.               Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                    1 хв    
 4.               Етап засвоєння нових знань                                                          20 хв
 5.               Узагальнення і систематизація знань                                           4 хв
 6.               Домашнє завдання                                                                          1 хв                                                                            
 7.               Рефлексія                                                                                         2 хв
 8.               Підсумок уроку                                                                               1 хв

 

 


ХІД УРОКУ

 1.                Організаційний етап

Девіз уроку:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

 1. Фронтальна бесіда. Повторення правил ТБ. (Слайд 2)

Дайте визначення вуглеводам?

На які три класи поділяються вуглеводи?

Для чого нам потрібно їх вивчати?

Де в повсякденному житті вам буде потрібна інформація про вуглеводи?

 1. Робота в групах.

Об єднання в групи за кольором (випадковий вибір). Учні вибирають з трьох кольорів, а потім формують три групи. Вибирають конверт з прикріпленим відповідним кольором. Завдання для міні-проектів були домашнім завданням. (Слайд 3)

1) У двох пронумерованих пробірках без написів містяться розчини глюкози й сахарози. З’ясуйте дослідним шляхом уміст кожної пробірки. На основі отриманих даних оформіть лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

2) Користуючись додатковими джерелами інформації підготуйте відповіді на запитання: Що солодше варення чи цукор? Для чого в молоко додають соду? (з використанням мобільних пристроїв та мережі Інтернет).

3) Визначте якість молока використовуючи обладнання і реактиви на вашому столі: молоко, спирт, йодна настоянка, оцтова кислота, фільтрувальний папір, лійка, хімічний стакан, порцелянова чашка, штатив з пробірками. (З використанням мобільних пристроїв та мережі Інтернет).

 

 1. Захист міні-проектів.

 Групи пропонують готовий продукт своєї діяльності. Обмін інформацією з іншими групами. Перша і третя група демонструють результати хімічних експериментів з поясненням і висновками - дослідницькі проекти. Друга група демонструє малюнок і висновки у рамках інформаційного проекту. (Додаток 2)

 1. Самооцінювання і корекція.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мультимедійна презентація з темою. (Слайд 4) Ціль уроку визначаємо разом з учнями.

 - Що ви знаєте з цієї теми?

 •                   Що очікуєте ще дізнатися?

IV. Етап засвоєння нових знань

 1.               Полісахариди: крохмаль, целюлоза

Розповідь учителя з елементами бесіди. (Слайд 5)

6СО2 + 6Н2О    світло, хлорофіл     С6Н12О6 + 6О2

Глюкоза, що утворюється в результаті фотосинтезу, накопичується в плодах, листі та стеблах рослин у формі різних полімерів: крохмалю й целюлози.

Назвіть речовини, що містять велику кількість крохмалю?

Назвіть речовини, що містять целюлозу?

Крохмаль і целюлоза — природні полімери, загальна формула — (С6Н10О5)n .

Рівняння утворення крохмалю або целюлози можна подати так:

nC6Н12О6 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif (C6Н10О5)n + nH2О  (Слайд 6)

Як називається така реакція? Назвіть мономер і полімер в цій реакції?

Ця реакція називається реакцією поліконденсації, мономер — глюкоза, полімер — целюлоза або крохмаль, побічний продукт — вода.

Реакція взаємодії крохмалю й целюлози з водою — гідроліз, протікає за нагрівання в кислому середовищі або під дією ферментів:

(C6Н10О5)n + nH2О → nC6Н12О6 

Демонстрація крохмалю і целюлози.

Проблемне запитання. Дві речовини мають однакову молекулярну формулу, але зовні не зовсім схожі між собою, тому можна припустити, що вони мають різні властивості. З чим це пов′язано? Для чого потрібно вивчати дану тему, чи потрібна вона нам у повсякденному житті?

 1.               Обєднання в групи за вибором лідера групи.

Завдання для міні-проектів. (Слайд 7)

Перша група (учні з достатнім рівнем навчальних досягнень). Вивчити будову та властивості крохмалю і целюлози користуючись різними джерелами інформації. Відповісти на проблемне запитання: З чим пов′язані різні властивості крохмалю та целюлози? Для чого потрібно вивчати дану тему, чи потрібна вона нам у повсякденному житті?

 Друга група (учні з середнім рівнем навчальних досягнень). Виконати лабораторні досліди 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). 14. Взаємодія крохмалю з йодом. Досліди виконувати за інструкцією підручника  Хімія: підруч. для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів /О.Г.Ярошенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017 стор.186. Оформити роботу і записати висновки в зошитах.

Третя група (учні з середнім рівнем навчальних досягнень). Виконати завдання: перевірити різні продукти на наявність крохмалю. На столах учнів продукти: рис, картопля, хліб, пшениця, мука кукурудзяна, ковбаса, сир; йодна настоянка. Описати хід дослідження, зробити висновки.

Четверта група (учні з високим рівнем навчальних досягнень). Відповісти на запитання: Що спільного, між мерзлою картоплею, хлібом і процесом гідролізу?

3. Захист міні-проектів.

 Групи пропонують готовий продукт своєї діяльності. Обмін інформацією з іншими групами. Перша і четверта групи мультимедійні презентації – інформаційний проект. Друга і третя групи у рамках дослідницького проекту демонструють виконані хімічні експерименти і оформленні роботи з висновками. (Додаток 3)

4. Самооцінка і корекція

V. Узагальнення і систематизація знань

 1.               Фронтальна бесіда. (Слайд 8)

Як ви зможете  застосувати одержанні сьогодні знання в повсякденному житті?

Чому при випіканні хліба утворюється скоринка?

На вашу думку, яку інформацію для покупців на етикетці продуктів харчування несе такий запис: Е 400 – 499?

Чи буде добре пережований  хліб давати якісну реакцію на крохмаль?

2. Робота зі схемою. Демонстрація презентації. (Слайд 9)

VІ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (Слайд 10)

Опрацювати матеріал § 38, об’єднайтесь у групи і попрацюйте над завданнями на вибір: «Негативні наслідки виробництва глюкози з деревини» розміщеного на сторінці 187 підручника. Хімія 9 клас. О.Г. Ярошенко. 2017; проведіть якісну реакцію на крохмаль використовуючи пережований хліб і підтвердити світлинами.

 VІІ. Рефлексія

Вправа «Незакінчене речення»

Сьогодні на уроці я дізнався…

Мені на уроці було…

VIІІ. Підсумок уроку

Виставлення оцінок

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
4358
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку