20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Урок "Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах"

Про матеріал

Тема. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

Двокрапка і тире при узагальнювальних словах.

Мета: поглибити знання восьмикласників про однорідні члени

речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні

слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання

розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати

вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними

членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати

загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення з

однорідними членами при узагальнювальних словах;

розвивати навички поширювати речення узагальнювальними

словами, будувати висловлювання з використанням

узагальнювальних слів; збагачувати словниковий запас,

розвивати мовленнєву культуру, логічне мислення;

виховувати бережливе ставлення до природи рідного краю.

Перегляд файлу

Тема.   Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.              

 Двокрапка і тире при узагальнювальних словах.

Мета:   поглибити знання восьмикласників про однорідні члени      

 речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні

 слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання

 розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати

 вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними

 членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати

 загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення з  

 однорідними членами при узагальнювальних словах;

 розвивати навички поширювати речення узагальнювальними

 словами, будувати висловлювання з використанням

 узагальнювальних слів; збагачувати словниковий запас,

 розвивати мовленнєву культуру, логічне мислення;

 виховувати бережливе ставлення до природи рідного краю.

Тип уроку.   Урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання:  підручники, таблиця «Узагальнювальні слова при однорідних членах речення», схеми, картина «Перший сніп», дидактичний матеріал (картки, тестові завдання).

           Перебіг   уроку

 1. О р г а н і з а ц і й н и й     м о м е н т
 1. Налаштування до уроку. Створення настрою…(Кожен робить це подумки).
 2. Вислів про мову (А.Малишко «Буду я навчатись мови золотої»).

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

 

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

 

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

 

В корневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової;

 

Щоб людському щастю дбанок свій надбати,

Щоб раділа з мене Україна-мати…

 

    II. А к т у а л і з а ц і я    о п о р н и х   з н а н ь

 1.   Фронтальна  перевірка домашнього завдання.
 2.   Повторення вивченого матеріалу про однорідні члени речення.

Оголошую учням, що протягом уроку вони зароблятимуть бали та буде визначено місця. Відповідно оцінюватимуться їхні знання. За I місце – 12 балів, за II місце – 11 балів, за III місце – 10 балів, за IV місце – 9 балів, за V місце – 8 балів, за VI місце – 7 балів…

 • Б л і ц  -  о п и т у в а н н я

      - Які члени речення називаються однорідними?

      - Які члени речення можуть однорідними?

      - З якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення?

      - Які є за будовою однорідні члени речення?

      - Назвіть типи зв’язку між однорідними членами речення.

      - За допомогою яких сполучників пов’язуються однорідні члени                       

         речення?

       - Які розділові знаки ставимо між однорідними членами речення?

       - Чим відрізняються однорідні означення від неоднорідних?

       - Навести приклади речень з однорідними членами. (Записати у         

зошитах).

 • Т е с т и         ( див. підручник «Рідна мова» О.В.Заболотний,

          В.В.Заболотний, 8 кл., Київ «Генеза», 2008, с. 123)

 • П о с т а в т е   р о з д і л о в і   з н а к и

Цілує сонце рушники у чистій материній хаті. Бори величезні                     

густії провадять таємну розмову. Над долинами стоїть сизий

легкий туман. Пливуть спокійні погожі дні.

 • Гра «Хто швидше?»

       - Скласти речення за поданою схемою.

 О , О  і  О.

       - Хто швидше «збере» слова з однорідними членами речення і

правильно розставить розділові знаки.

Спасибі Вам, тепло, ночі, і довгі, мамо, за Ваше, недоспані.

 • Підсумок. Оголошення результатів уроку.

     

     III.Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

        Дата і тема уроку записана на дошці, учні записують у зошити.

                                                                                Епіграф

                                                       Учись у природи творчого спокою…

            Є. Плужник

 • А в т о т р е н і н г

Я – учень. Я вмію творчо працювати, думати, аналізувати, шукати істину. Я хочу знати…   (Учні обмірковують мету уроку)

Пояснення способу творення слова   « у з а г а л ь н ю в а т и»

Узагальнювати < загальний – префіксально-суфіксальний спосіб творення

- Розкрийте лексичне значення слова. (Узагальнювати – об’єднувати на основі спільних рис).

     IV.     Пояснення     нового    матеріалу

 •    Дослідження - аналіз

Прочитайте речення    (на дошці).

Лози, кручі,висип, ліс – все блищить і сяє на сонці.

Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь: в дубовій і вербовій корі, в старих пеньках, у дуплах… (О.Довженко).

 •    Дайте відповіді на питання.

- Що об’єднує виділені слова?

- Що вони означають – рід чи вид поняття?

- У якій синтаксичній ролі вони виступають?

- Яке місце займають вони по відношенню до однорідних членів речення?

- Які це частини мови?

- Які розділові знаки ставляться при узагальню вальних словах?

- Від чого це залежить?

Зробіть висновок:  що таке узагальнювальні  слова?

 •    Робота     з     підручником

Прочитайте визначення і порівняйте з власним формулюванням правила про узагальнювальні слова.

 •    Узагальнювальні слова при однорідних членах речення

Приклади речень з однорідними членами, при яких є узагальнювальні слова

Схеми однорідних членів речення з узагальнювальними словами

Я найбільше захоплююся такими шкільними предметами: математикою, фізикою, хімією.

У : О, О, О.

Мене цікавить тут усе: і книги, і журнали, і газети.

У : і О, і О, і О.

На будинках, на деревах, на парканах – всюди червоний відблиск. (Марко Вовчок)

О, О, О – У.

Ми вивчали різні твори Т.Шевченка, як-от: «Тополя», «Гамалія», «Іван Підкова».

У, як-от: О, О, О.

І все це: і річка, і дерева, і трава – нагадувало мені далекі дні.

У : і О, і О, і О - … .

 

 •    Вправа 197 (усно).

- Назвати однорідні члени речення, узагальнювальні слова. Пояснити розділові знаки.

Див. «Розділові знаки», підручник с. 114,таблиця. Зверніть увагу!

Форзац підручника – таблиця-схема.

 •    Конструювання

Прочитайте групи слів.  Визначте у кожній групі слово з узагальнювальним значенням. Складіть речення з узагальнювальним словом при однорідних членах. Одне з речень записати у зошитах.

 

1. Обставина, додаток, другорядні члени речення, означення.

2. Хоробрість, сміливість, безстрашність, риси характеру.

3. Софійський Собор,Золоті ворота, пам’ятка-споруда, Києво- Печерська лавра.

4. Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франко, духовний поводир.  

 

   V.  Виконання системи практичних завдань

 •    Допишіть   речення

Яблука, груші, виноград, картопля,помідори, капуста – … .

У нашому селі багато : О і О, О і О .

Усе  : О, О, О – сповіщало, що літо здає ключі осені.

 •    Навчальний диктант

Поясніть розділові знаки.

Поглянь. Яка краса оточує нас: широкі поля, зелені ліси, сині води і високе небо. Ця краса живе, розвивається, радує око. Природа вимагає обачливого, бережливого ставлення до себе. Це справа кожного – і дорослого, і малого.

 •    Поетична хвилинка

Скласти поетичну мініатюру на тему «Дивосвіт».

Зразок.  Ось і дощик накрапає,

 Раптом -  сонечко сіяє,

 Що ж з’явилось у цей світ?

                          Справжнє чудо – дивосвіт.

                           Озирнулася довкола, 

  Здивувалась, як ніколи:

  Бачу – сонечко сіяє,

  А веселочка моргає.

 •    Творча робота. «Робота в парах»

      Скласти з поданими узагальнювальними словами та однорідними

      членами, обмінятися зошитами, оцінити роботу одне одного.

      Будь-якої пори: у травні, у жовтні, у грудні.

      Прекрасні: свіжі, духмяні, росяні.

      Корисні копалини: залізо, вугілля, золото.

      Хижі птахи: сокіл, орел, яструб, сова.

 •    Конструювання       речень

 За поданими схемами складіть речення.

О, О, О –     . https://docs.google.com/drawings/d/sJjsOB0XItLu7h79jiIwkBA/image?w=69&h=71&rev=1&ac=1&parent=1BNj6NmiM8mdwn8Rl313GmMoOJN7MT3VzTcmqmCun7kA

   : О і О, О і О .https://docs.google.com/drawings/d/slJJ1nvwl7MwKcPjHgXYs0Q/image?w=69&h=67&rev=1&ac=1&parent=1BNj6NmiM8mdwn8Rl313GmMoOJN7MT3VzTcmqmCun7kA

   : О, О і О - … .https://docs.google.com/drawings/d/sqRlE6Qx6e1Ej9UbDd4lXyg/image?w=67&h=69&rev=1&ac=1&parent=1BNj6NmiM8mdwn8Rl313GmMoOJN7MT3VzTcmqmCun7kA

 •    Скласти речення за картиною, використавши узагальнювальні слова та однорідні члени речення.  (Картина «Перший сніп» до твору М.Стельмаха «Щедрий вечір» або за будь-якою іншою).
 •    Проблемне завдання

     «Згоден? – Не згоден? – Обгрунтуй!»

      У  всіх  реченнях  тире  поставлено  правильно.

1. Байкал – найглибше озеро земної кулі.

2. Мудрий звинувачує себе, дурень – інших.

3. На підлозі, на шторах, на дивані – скрізь сонячне світло.

 

 • Мовний   експрес

 

1. Яким зв’язком поєднуються між собою однорідні члени речення?

а) сурядним;

б) інтонацією;

в) підрядним.

      2. Чому однорідні члени не утворюють словосполучення?

 

            а) бо вони відносяться до одного і того самого слова;

             б) бо вони виражені однією частиною мови;

              в) бо вони рівноправні між собою, а в словосполученні є головне і     залежне слово .

        3. Скільки рядів однорідних членів може бути в одному реченні?

             а) один;

             б) два;

             в) кілька.

4. Які члени речення, відповідаючи на одне і те саме питання, пояснюючи одне і те саме слово, можуть бути неоднорідними?

5. Якими членами речення виступають узагальнювальні слова?

   а) головними;

   б) другорядними;

    в) тими, що й однорідні члени.

6. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то після них ставиться:

    а) двокрапка;

    б) кома;

     в) тире.

 7. Які частини мови найчастіше виступають узагальнювальними словами?

     а) іменник і дієслово;

     б) займенник і прислівник;

      в) числівник і прикметник.

8. На які слова падає логічний наголос у реченні з однорідними членами?

      а) на граматичну основу;

      б) на однорідні члени;

       в) залежно від мети висловлювання.

9. Де в реченні з однорідними членами ставиться двокрапка?

 а) після узагальню вального слова;

        б) перед узагальню вальним словом;

         в) перед однорідними членами.

10. Коли між двома однорідними членами, з’єднаними повторюваним сполучником, не ставиться кома?

     а) якщо вони поширені;  

          б) якщо вони розділені іншими словами;

          в) якщо вони утворюють фразеологізм.

 

VI.   Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок учнів

 

 • Подумати і дати відповіді на питання:

1. Що являють собою узагальнювальні слова?

2. Яку роль виконують узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами?

3. Яку синтаксичну функцію виконують узагальнювальні слова в реченні?

4. Розказати про розділові знаки при узагальню вальних словах (перед однорідними членами речення, після них).

 

 • Розглянути схеми й розказати про розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

1. УС : О, О.

2. І О, і О, і О – УС.

3. УС : ні О, ні О, ні О - … .

4. УС, як-от: О та О, О.

 • Розставте і поясніть розділові знаки.

Над усім криницею городом хатою висить мідне колесо місяця.І вже ввесь велетенський світ поля ліси зорі моря і гори озера і річки пропливають крізь мою душу просвітлюючи її. На даху хати на верхівках старезних ясенів на луках і величезному плесі скрізь з’являються емоційно забарвлені звуки і кольори дитинства. Усе краса села чистота і смак джерельної води срібна повінь весняного водозливу піднімали з дна душі світлі спогади . (За В. Гей).

  VII.   Підсумок уроку. Оголошення результатів

   VIII.  Домашнє завдання

      Вивчити параграф 24, с. 112 – 117, с. 106 – 107; вправа 214 або 216.

      Підготуватись до конкурсу «Далі.. Далі…»,повторивши вивчений матеріал про однорідні члени речення.

      За бажанням скласти вірш про природу, опорний конспект «Однорідні члени речення», твір-мініатюру на одну із тем: «Моя майбутня професія» (з елементами роздуму), «Що посієш те й пожнеш» (у художньому стилі), «Однорідність як синтаксична категорія» (в науковому стилі).

      - А на закінчення я вам дарую вірш-побажання

      Ну що ж… Всьому в житті свій час.

      Дзвінок кличе на перерву вас.

      Та хочу щиро побажати

      Вам, любі хлопчики й дівчатка,

      Щоб добрими ви всі зростали,

       Батьків і ближніх поважали,

       Щоб мудрість ви в житті знайшли

        І всі щасливими були…

        - Дякую.  До побачення!

    

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Фурса Дарья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
3977
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку